AldfaerWiki:Nieuw in versie 4.2

Uit AldfaerWiki

Ga naar: navigatie, zoeken


Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

rapportmodule 4.2.0.20 (04-11-2013)

[*] Rapportage(Afstammingsreeks): Alle versies werken nu ook voor kwartiernummers uit een kwartierherhaling
[*] Rapportage(CBG): Titels Prof., Mgr., Ds. en Da. worden nu vóór een eventueel predikaat vermeld
[*] Rapportage: Hookbare stijl voor plaatsnaam (_PLAC_STYLE)
[*] Rapportage(Aldfaer rapporten en Wizard): Hookbare functie voor een eventueel pad naar het fotobestand toegevoegd (_FOTOPAD)
[*] Rapportage(Wizard): Tooltip op foto toont nu ook de titel van de foto
[*] Rapportage(Wizard): Inlezen van hookbestand KaartenbakHook.asjl toegevoegd
[*] Rapportage: Kleine correcties op vertaalondersteuning van sjablonen
[*] Rapportvenster: Uitleg over indexverwijzingen in vetjes in standaard tekst- en grafische rapporten toegevoegd
[*] Rapportvenster(Afstammingsreeks): Uitleg bijgewerkt voor kwartiernummers uit een kwartierherhaling
[*] Rapportvenster(CBG rapporten): Uitleg over titels in CBG rapporten uitgebreid en voorzien van voorbeelden
[*] Rapportvenster(CBG rapporten): Bij elke beschrijving van een CBG rapport een verwijzing naar algemene pagina over CBG rapporten opgenomen
[*] Rapportvenster(Hooks): Uitleg bijgewerkt met een voorbeeld van een hook op _PLAC_STYLE

[-] Rapportage(CBG): Bron bij kerkelijk huwelijk nu wel vermeld
[-] Rapportage(Persoonskaart): Niet gedefinieerde class "Rij" in html-code vervangen door class "Feitenregel"
[-] Rapportage(Nageslacht en reeksen van verleden naar heden): Indexverwijzingen in vetjes nu steeds beperkt tot beschrijvingen van wie tot de opgevraagde selectie behoort
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Indexverwijzingen in vetjes nu beperkt tot wie tot de opgevraagde selectie behoort
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Indexverwijzingen in vetjes nu steeds naar niet-herhaalde kwartieren of de eerste vermelding van een herhaald kwartier

rapportmodule 4.2.0.15 (11-09-2011)

[*] Rapportage(Grafisch): Vermelding van ondertrouwgegevens indien andere huwelijksgegevens ontbreken
[*] Rapportage: Rapport met foutmelding indien een opgevraagd rapport niet aangemaakt kan worden
[*] Rapportage(CBG): Notities bij aangetrouwde partner worden ook vermeld als er geen kinderen zijn

[-] Rapportage: Als de huidige relatie 'geen relatie' is, dan worden de andere relaties niet als later omschreven
[-] Rapportage: Tekst bij neef/nicht van grootmoeder moederszijde is nu correct
[-] Rapportage: FOTOS_PER_RIJ gaat nu ook goed voor een waarde 0 en 1
[-] Rapportage(Naamgenealogie): Leest nu juiste hookbestand in
[-] Rapportage(Nageslacht vrouwelijke lijn): Leest nu juiste hookbestand in
[-] Rapportage(CBG Gezinsblad): Ontbrekende voettekst toegevoegd
[-] Rapportage(CBG KS in stamreeksen): Notities bij kinderen uitgewerkt in een andere stamreeks worden slechts eenmaal opgenomen

rapportmodule 4.2.0.12 (27-09-2010)

[*] Rapportage: Kinderloosheid alleen bij koppel vermeld als beide partners als kinderloos aangeduid zijn
[*] Rapportage: Bij kinderloos/ongehuwd 'is' indien niet overleden en geboorte- en/of doopdatum ingevuld, anders 'bleef'
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Verwijzing naar vrouw van kwartierhuwelijk alleen bij man met meerdere relaties
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Kinderen in zelfde lettergrootte als de rest van het rapport
[*] Rapportage(CBG): Bij huwelijk met broer/zus van vorige partner vermelding van 'broer/zuster van'
[*] Rapportage(CBG): Aangepaste formulering indien iemand meer dan eens dezelfde persoon trouwt
[*] Rapportage(CBG): Aangepaste formulering voor personen zonder voornaam
[*] Rapportage(CBG): Gegevens ondertrouw alleen vermeld indien ze een aanvulling zijn op ontbrekende gegevens huwelijk
[*] Rapportage(Grafisch nageslacht): In een rapport met datumweergave nummering bij meerdere partners tussen X en huwelijksdatum
[*] Rapportvenster: Uitleg over afdrukken in IE8 van de kleur in de grafische rapporten

[-] Rapportage(Persoonskaart): Leeftijdsoverzicht afgebroken indien alleen bekend is dat overlijden/begraven voor een gegeven datum plaatsvond
[-] Rapportage(Nageslacht): Hyperlink in tekst naar niet uitgewerkt kind nu naar kind zelf (ipv naar ouder)
[-] Rapportage(Nageslacht): Verwijzingsnummer naar niet uitgewerkt kind was in uitzonderlijke omstandigheden fout
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Half commentaarteken dat was blijven staan verwijderd
[-] Rapportage(CBG Nageslacht): Instelling voor opeenvolgende nummering heeft niet meer als neveneffect dat er maar 1 generatie getoond wordt
[-] Rapportage(CBG Nageslacht): Naam partner terug in vetjes, zoals het hoort
[-] Rapportage(Grafisch): Ontbrekende spatie in infovenster toegevoegd (voor 'tot' bij huwelijk)

rapportmodule 4.2.0.7 (12-09-2009)

[*] Rapportage: Bij muisaanwijzer op afbeelding wordt nu steeds een tekst getoond
[*] Rapportage: Hookbare stijl voor notitieblok (_NOTEBLOCK_STYLE)
[*] Rapportage: Vele overbodige commentaartekens uit code verwijderd
[*] Rapportage(Nageslacht): Genealogienummers worden niet meer gesplitst over 2 lijnen
[*] Rapportage(Voorgeslacht): 'proband' ipv 'kwartierdrager'
[*] Rapportage: 'proband' wijzigbaar door hook op _Txt_proband

[-] Rapportage: Probleem met niet-unieke indexreferenties opgelost
[-] Rapportage(CBG): Bij heerlijkheid en geen onderscheiding ontbrak een komma en een spatie
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Foutje in uitvoer bij opeenlopende en Romeinse nummering opgelost
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Relatiegegevens kunnen geen andere gegevens meer overschrijven
[-] Rapportvenster: Verwijzing naar forum werkt weer

Aldfaer 4.2 (30-5-2009)

Alle wijzigingen t.o.v. versie 4.1
[!] Bestandsherstel: Persoon met niet-uniek intern nummer wordt hersteld door laatst gewijzigde persoon te bewaren en de andere te verwijderen

[+] Controlevenster: Via optie 'Fouten in database' worden personen met niet-uniek intern nummer getoond
[+] GEDCOM-import: Nieuwe struct voor feit vermeld wordt ook ondersteund
[+] Help: Instelling kwartierherhaling tonen bij tekstrapporten
[+] Help: _DATE tags toegevoegd aan lijst van GEDCOM tags
[+] Onderhoudsvenster: Breedte linker- en rechterlijst wordt bewaard
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _DIALINFO()

[*] GEDCOM-export: Als er geen geboortegegevens zijn, maar wel doopgegevens, zal een eventuele notitie bij de doop gezet worden
[*] GEDCOM-export: Als er geen overlijdengegevens zijn, maar wel begrafenisgegevens, zal een eventuele notitie bij de begrafenis gezet worden
[*] Help: Opmerking over notities bij GEDCOM tags doop/begrafenis
[*] Help: Opmerkingen over filteren van gegevens aan personenlijst en invoer/koppelvensters toegevoegd
[*] Hoofdvenster: Bij verplaatsen/kopiëren van het te koppelen bestand kan een eventueel bestand met dezelfde naam in de materiaalmap overschreven worden
[*] Personenlijst: Laagst mogelijke kwartierstaatnummer t.o.v. referentiepersoon (bij kwartierherhaling)
[*] Rapportage(Aldfaer en wizard): Foto's steeds passend weergegeven in fotovenster
[*] Rapportage: Hookbare stijl voor een feitenregel
[*] Rapportage: Feiten springen 1 em in
[*] Rapportage: Aparte vertaalfuncties wanneer alleen een kerkelijk huwelijk is ingevoerd
[*] Rapportage: Geboortelengte en -gewicht ook vermeld bij niet verder uitgewerkte kinderen
[*] Rapportage: Spaties in datums van feitentabel in overeenstemming met de rest van het rapport
[*] Rapportage: Geen huwelijk indien alleen ondertrouw bij vermelding van eerdere en latere relaties
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Alle info over kwartierrelatie centraal tussen beide kwartieren
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Mogelijkheid om in de tekstversie bij kwartierherhaling alle herhaalde kwartieren te tonen
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Efficiëntere sjablooncode
[*] Rapportage(Reeks): Geeft ook resultaat in geval van lus in de gegevens
[*] Rapportage(CBG): Kinderen uit onbekende relatie als eerste vermeld indien eerste kind uit onbekende relatie, anders als laatste vermeld
[*] Rapportage(Grafisch): Leeftijd van levende persoon berekend op de dag dat het rapport geraadpleegd wordt
[*] Rapportage(Wizard): Leeftijd van levende persoon berekend op de dag dat het rapport geraadpleegd wordt
[*] Rapportage(Wizard): Kinderen met maar 1 bekende en dezelfde ouder vermeld als broer/zus ipv als halfbroer/halfzus
[*] Rapportvenster: Uitleg over hooks uitgebreid (feitenregel, kerkelijk huwelijk)
[*] Rapportvenster(Kwartierstaat in tekstvorm): Uitleg over nieuwe instelling 'Herhaling tonen'
[*] Sjabloonparser: Nieuw sorteerbereik _NAMEPREF voor _SETSORT
[*] Sjabloonparser: Toegekend kwartierstaatnummer is steeds het laagst mogelijke

[-] Algemeen: Controle op maximaal aantal generaties bij verwantschap
[-] Algemeen: Tweemaal opstarten van Aldfaer met dezelfde stamboom leidt niet meer tot verlies van de stamboom
[-] Automatische updates: controle op minimaal vereiste Aldfaer-versie
[-] Bestandsherstel: Oneindige lus opgelost bij corrupte index van conditiebestand
[-] GEDCOM-export: Feit vermelding wordt analoog aan de andere feiten weggeschreven
[-] GEDCOM Export: Beveiligde tekst kan weer in de GEDCOM opgenomen worden
[-] GEDCOM-import: Niet ondersteunde tags in NAME-struct worden (desgewenst) in notitie gezet (bvb NAME::_AKA)
[-] GEDCOM import: Spaties voor en na achternaam of tussenvoegsel worden verwijderd
[-] GEDCOM-import: Foute datumaanduiding achter een DATE wordt niet meer als jaar 0 weergegeven
[-] Groepen: Bij voor- en nageslacht wordt er nu meer dan één generatie getoond
[-] Groepen: Een groep met daarin een selectie op koppelingtotalen wordt nu dynamisch bijgewerkt
[-] Hoofdvenster: Na gebruik van navigatietoetsen onder de foto verliest de cursor in het tekstveld niet de focus
[-] Hoofdvenster: Bij het achteraan koppelen van materiaal blijft het juist gewijzigd onderschrift bij de bestaande foto bewaard
[-] Hoofdvenster: Bij het tussenvoegen van foto's met onderschriften, blijven de onderschriften bewaard
[-] Hoofdvenster: Fout 'Kan groepsbestand niet vinden' die soms optrad na inlezen van veiligheidskopie verholpen
[-] Hoofdvenster: Na keuze voor 'Bewaren' wordt deze optie direct op inactief gezet
[-] Hoofdvenster: Partnerindicatie bij de kinderen verbeterd
[-] Hoofdvenster: Laatste regel in tekst onder foto is weer geheel zichtbaar
[-] Hoofdvenster: Bij zichtbaar maken van leeftijdsoverzicht volgt geen 'floating point error' meer
[-] Hoofdvenster: Als direct na bladeren door foto's een ander venster wordt geopend, kunnen daarin de pijltjestoetsen weer gebruikt worden
[-] Installatie invoegtoepassing: Als de huidige versie van de invoegtoepassing niet verwijderd kan worden, wordt de invoegtoepassing niet geïnstalleerd
[-] Onderhoudsvenster: Kolombreedtes rechterlijst worden nu goed bewaard
[-] Onderhoudvenster: Alle openstaande onderhoudvensters worden na een bestandsherstel bijgewerkt
[-] Onderhoudvenster: Alle openstaande onderhoudvensters worden na het wijzigen/toevoegen van een tekst bijgewerkt
[-] Personenlijst: Inhoud kolom 'Uitzoeken' ook zichtbaar op de geselecteerde regel(s)
[-] Personenlijst: Uitroeptekens in kolom 'Uitzoeken' ook zichtbaar op de geselecteerde regel(s)
[-] Rapportage: Foutje in versiecontrole opgelost
[-] Rapportage(Reeks van heden naar verleden): In een rapport zonder kinderen wordt indien nodig aangegeven wie de ouders zijn
[-] Rapportage(Kwartierstaat): Bij generatiebeperking worden ook bij kwartierherhaling niet meer generaties getoond dan ingesteld
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Datum van tweede en volgend huwelijk ook op afdruk
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Initialisatiefoutje dat heel soms lege ruimte veroorzaakte opgelost
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Geeft ook resulaat bij lus in gegevens en zonder herhaling tonen
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat, alleen geregistr. voorouders): Geeft ook resultaat bij lus in gegevens en zonder herhaling tonen
[-] Sjabloonparser: Foutje in berekening burgerlijke verwantschapsgraad opgelost
[-] Stamboomeigenschappen: Verwijzingen bij stamboomeigenschappen kunnen verwijderd worden
[-] Stamboomzoeker: Veiligheidskopieën worden nu ook verwijderd via Shift+Del

Persoonlijke instellingen