AldfaerWiki:Nieuw in versie 4.1

Uit AldfaerWiki

Versie op 7 dec 2009 06:43 van Siteadmin (Overleg | bijdragen)
(wijz) ←Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie→ (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Aldfaer 4.1 (17-12-2008)

Legenda


[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 4.0.5


[+] Algemeen: Vastleggen van getuigen bij ondertrouw
[+] GEDCOM-exportvenster: Mogelijk om gekoppelde bestanden naar aparte map te kopiëren
[+] GEDCOM export: Ondersteuning UTF-8
[+] GEDCOM import: Ondersteuning UTF-8
[+] Groepen: Mogelijk om groepen te maken op basis van genealogie, stamreeks, matrilineaire reeks en nageslacht vrouwelijke lijn
[+] Groepvenster: Mogelijk om groep(en) te kopiëren
[+] Help: Tonen van datums en plaatsen bij grafisch nageslacht
[+] Help: Nieuwe schermafbeeldingen
[+] Help: Procedure groep(en) kopiëren
[+] Help: Instellingen en maken Gendex-bestand
[+] Help: Procedure export materiaal bij GEDCOM aangepast
[+] Help: Standaardmap bij nieuwe stamboom vermeld
[+] Help: Getuigelijst uitgebreid met Getuige bij ondertrouw
[+] Help: Beschrijving slider op tabblad Persoon toegevoegd
[+] Help: Opmerkingen bij tabblad Verwanten verbeterd en toegevoegd
[+] Help: Ctrl en dubbelklik beschreven bij invoer afbeeldingen
[+] Help: Ga naar vorige en volgende persoon in personenlijst
[+] Help: Ga naar vorige en volgende gekoppelde bestand
[+] Help: Materiaalmap bij GEDCOM export beschreven
[+] Hoofdvenster: Snel door het materiaal bladeren via schuifbalk


[*] Algemeen: Bepalen van de dag van de week werkt nu ook in de juliaanse kalender (vanaf 01-01-01)
[*] Algemeen: Als een tussenvoegsel eindigt op een quote (') wordt er geen spatie tussen het tussenvoegsel en de achternaam gezet
[*] Algemeen: Gebruik van diakritische tekens bij van invoer van datum gaat nu goed
[*] Algemeen: Een nieuw applicatie-icoon (toont beter onder Vista)
[*] Algemeen: Bij het maken van een nieuw Alfaerbestand wordt de padnaam gecontroleerd en zonodig aangemaakt
[*] Algemeen: Boven lijst met partners wordt nu ook de plaats van de relatie (huwelijk etc.) weergegeven
[*] Algemeen: Sluitknop verwijderd in dialogen zonder Annuleerknop
[*] Automatische update: Venster toont nu de voortgang van het downloaden en installeren van de invoegtoepassing en de voortgang van alle te installeren invoegtoepassingen
[*] Bestandsherstel: controle en eventueel herstel van koppelingen die naar niet bestaande persoon verwijzen
[*] Feit: Labels Opmerking en Omschrijving hernoemd in Notitie
[*] GEDCOM Export: Mogelijk om één foto van de persoon te exporteren
[*] GEDCOM Export: Mogelijk om ook het niet-publieke materiaal te exporteren
[*] GEDCOM-export: Als bij de instellingen de materiaalexport is aangevinkt, wordt het materiaal naar een aparte map gekopieerd (zelfde pad en naam als de GEDCOM)
[*] GEDCOM-import: tags ADDR.CONT en ADDR.CONC worden gebruikt om de inhoud van tag ADDR aan te vullen en niet om de inhoud van ADDR op te delen in verschillende velden (straat, plaats, postcode, land)
[*] GEDCOM import: Betere ondersteuning voor Pro-gen GEDCOM (o.a. _ALIA, _TITL2, _TITL3, _COMM, RESI::PHON)
[*] GEDCOM import: tag ALIA wordt als Overige feit opgenomen (categorie 'Alias')
[*] GEDCOM import: Betere ondersteuning voor GEDCOM's uit TNG
[*] Help: Beschrijving en schermafbeelding hoofdscherm aangepast
[*] Help: Systeemeisen aangepast
[*] Help: Procedure handleiding afdrukken uitgebreid
[*] Help: Ontbrekende schermafbeeldingen en 'broken links' verbeterd
[*] Help: Openstaande review-commentaren verwerkt
[*] Help: Beschrijving groene/grijze pijltjes bij partner en kinderen aangepast
[*] Help: Beschrijving GEDCOM export aangepast met nieuwe functies
[*] Help: Labels Opmerking en Omschrijving hernoemd in Notitie
[*] Help: Procedure zoeken in personenlijst aangepast
[*] Help: Menu's Extra en Help in lijn gebracht met andere menubeschrijvingen
[*] Help: Schermafbeeldingen aangepast aan laatste wijzigingen
[*] Help: Beschrijving bij notatie kinderen aangepast
[*] Help: Beschrijving ovl vinkje verbeterd
[*] Help: Datuminvoer verbeterd
[*] Help: Opmerking aan datumveld toegevoegd over verschillende kalenders
[*] Help: Extra instellingen bij grafische naamgenealogie/naamreeks beschreven
[*] Help: Teksten en afbeeldingen bij uitvoer rapporten verbeterd
[*] Help: Sneltoetsen Ctrl+F1...Ctr+F3 gewijzigd naar Alt+F1...Alt+F3
[*] Help: Ctrl+muisklik om afbeelding te openen in grafisch programma
[*] Help: Gewijzigde afbeelding als gekoppeld bestand niet is gevonden
[*] Help: Opmerking bij toevoegen materiaal als materiaalmap anders is ingedeeld
[*] Hoofdvenster: Groene pijltjes bij partner en kinderen vervangen door een volgnummer
[*] Hoofdvenster: Bij maken van nieuwe stamboom wordt standaard de map van de huidige stamboom voorgesteld
[*] Hoofdvenster: Bij feiten een aparte kolom voor de opmerkingen
[*] Hoofdvenster: Ctrl+klik op een foto of bestand opent deze direct in het geassocieerde programma
[*] Hoofdvenster: Shortcuts in menu Persoon - rapporten aangepast (Alt- ipv Ctrl-)
[*] Hoofdvenster: Menu Persoon - Bestand uitgebreid met 'Vorig gekoppeld bestand' (pijl links) en 'Volgend gekoppeld bestand (pijl rechts). De sneltoetsen werken alleen als de focus niet op een tekstveld staat
[*] Hoofdvenster: Menu Stamboom - Ga naar uitgebreid met 'Vorige persoon in stamboom' en 'Volgende persoon in stamboom'
[*] Hoofdvenster: Menu Stamboom - Ga naar 'Vorige' en 'Volgende' hernoemd in resp. 'Vorig persoon in venster' en 'Volgend persoon in venster'. De sneltoetsen werken alleen als de focus niet op een tekstveld staat
[*] Hoofdvenster: In leeftijdsoverzicht 'relatie' ipv 'nieuwe relatie'
[*] Hoofdvenster: In leeftijdsoverzicht '... gescheiden' ipv 'huwelijk beëindigd'
[*] Hoofdvenster: Bij het ontkoppelen van een bestand wordt er om een bevestiging gevraagd
[*] Hoofdvenster: Checkbox bij gekoppelde bestanden verplaatst en voorzien van verklarende tekst
[*] Hoofdvenster: Informatie 'Bestand niet gevonden' uitgebreid met de tip dat met Shift-muisklik de padnaam van de foto zichtbaar wordt
[*] Instellingen: Optie voor tonen van datums en plaatsen bij grafisch nageslacht
[*] Instellingen: Optie voor exporteren van niet-publiek materiaal in GEDCOM
[*] Instellingen: Optie voor exporteren van één foto in GEDCOM
[*] Instellingen: Optie voor om het materiaal in de GEDCOM naar een aparte map te kopiëren
[*] Invoegtoepassingen: Venster toont nu de voortgang van het downloaden en het installeren van de invoegtoepassing
[*] Koppelvenster: Optie 'Alleen selectie zichtbaar' verwijderd
[*] Memorymanager: Minder scheutig met extra geheugen bij geheugenbuffers vanaf 1MB
[*] Onderhoud: Formaat venster 'tekst wijzigen' kan aangepast worden
[*] Onderhoudvenster: Breedte van de kolommen in de lijsten blijven bewaard
[*] Personenlijst: Na dubbelklik in personenlijst worden snelzoekvelden niet geleegd
[*] Personenlijst: Kolommen Geboren/gedoopt, Overleden/begraven en Gewijzigd voorzien van snelzoekveld
[*] Personenlijst: Na elke toetsaanslag in snelzoekveld volgt een vertraging van 1/3 seconde voordat de persoon gezocht wordt
[*] Rapportage: URL die niet naar een bestand in de uitvoermap verwijst, wordt in de standaardbrowser geopend
[*] Rapportage: Niet-eigen kinderen van beide partners alleen getoond bij eerste relatie tussen die partners
[*] Rapportage: Ondersteuning voor getuigen bij ondertrouw
[*] Rapportage: Kinderen uit onbekende relatie als eerste vermeld indien eerste kind uit onbekende relatie, anders als laatste vermeld
[*] Rapportage: Getuigeverwantschappen in rapporten uitgebreid met overoudoom/tante, hun kinderen en kleinkinderen
[*] Rapportage: 'geb.' en 'ovl.' via vertaalfuncties
[*] Rapportage: Ovl-afhandeling werkt nu ook voor 0 jaar geleden
[*] Rapportage: 'is overleden' ook als alleen overlijdenstijd ingevuld
[*] Rapportage: Voornaam ipv Hij/Zij bij omschrijving partners ('kind van' en eerdere/latere relaties)
[*] Rapportage: Foto's met afmetingen nul geven geen aanleiding meer tot sjabloonfout
[*] Rapportage: Ondersteuning voor ’ als weglatings- of aanhalingsteken
[*] Rapportage: Vermelding van ouders van kind met een niet-eigen ouder verbeterd
[*] Rapportage: Aanmaakverloop rapporten vermeld in detailvenster
[*] Rapportage(Persoonskaart): Leeftijdsoverzicht kan onderdrukt worden door een hook op _PREFCHRO
[*] Rapportage(Nageslacht): Geen geboortetijd/bron voor 'Volgt'
[*] Rapportage(Nageslacht): Doopdatum/plaats indien geen geboortedatum/plaats voor 'Volgt'
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Partners van proband en van personen in een reeks in vetjes
[*] Rapportage(Naamgenealogie): Wettige kinderen worden ook opgenomen
[*] Rapportage(Naamreeks/genealogie): Mogelijkheid om bij naamsvergelijking geen rekening te houden met de tussenvoegsels
[*] Rapportage(Naamreeks/genealogie): Mogelijkheid om namen hoofdletterongevoelig te vergelijken
[*] Rapportage(Naamreeks/genealogie): Mogelijkheid om rekening te houden met sorteernamen van Onderhoud op Achternaam
[*] Rapportage(Grafisch nageslacht): Geen herhaling tonen blijft werken bij kinderen van eenouders zonder geslacht
[*] Rapportage(Grafisch nageslacht): Namen in vetjes als ook datums/plaatsen getoond worden
[*] Rapportage(Grafisch nageslacht): Bij generatiebeperking worden kinderen van hoogste generatie niet meer getoond
[*] Rapportvenster: Nieuwe mogelijkheden van Naamreeks en Naamgenealogie in beschrijving opgenomen
[*] Rapportvenster: Uitleg over hook op _PREFDATA verwijderd (is nu instelling in Aldfaer)
[*] Rapportvenster: Uitleg opgenomen over hoe leeftijdsoverzicht op persoonskaart onderdrukt kan worden (hook op _PREFCHRO)
[*] Sjabloonparser: nieuwe code _PREFDATA voor (niet) tonen van datums en plaatsen bij grafisch nageslacht
[*] Sjabloonparser: Ondersteuning voor getuige bij ondertrouw (via code _MARL)
[*] Sjabloonparser: _DIALEXP mag variabele als index hebben
[*] Sjabloonparser: _WITNMARL optie voor _WITNxxxx tags
[*] Sjabloonparser: ’ ipv ´ in html-mode
[*] Verwantschap: Meer KinCodes omschreven


[-] Algemeen: Geen kans op verlies van feiten en materiaal bij 'Opslaan als'
[-] Algemeen: Als stamboomnaam op een spatie eindigt, wordt deze nu goed geopend
[-] Automatische update: Bij het updaten van de Help wordt de geopende Help eerst gesloten
[-] Fotovenster: Geen access violation meer bij onjuist bestandsformaat
[-] GEDCOM Export: Feiten waarvan alleen datum en/of bron is ingevuld, worden nu goed geëxporteerd
[-] GEDCOM import: Verwijzing naar materiaal zonder extensie leidt niet meer tot foutmelding
[-] GEDCOM import: Fout opgelost waardoor soms niet-unieke relaties konden ontstaan
[-] Groepvenster: Geen kans op verlies van feiten en materiaal bij het maken van een nieuwe stamboom op basis van een groep
[-] Groepvenster: Verversen werkt voor alle geselecteerde groepen
[-] Help: Probleem met niet gevonden helpbestand opgelost
[-] Help: Blijft geopend en actief bij openen van dialoog
[-] Help: Verwijzing naar schermafbeelding bij Personenlijst hersteld
[-] Help: Beschrijvingen 'Alleen selectie zichtbaar' op koppelvensters verwijderd
[-] Help: 1 NICK en 1 FORE verwijderd uit lijst van GEDCOM tags
[-] Help: Instelling Personenlijst verwijderd
[-] Hoofdvenster: Als 'levenloos' is aangevinkt, wordt 'Ovl' ook automatisch gezet
[-] Hoofdvenster: Overbodige spatie in leeftijdsoverzicht bij huwelijk/scheiding verwijderd
[-] Hoofdvenster: Als niet-biologisch kind wordt geselecteerd, wordt ook naar de bijbehorende partner gesprongen
[-] Hoofdvenster: Als bij kinderen schuifbalk bovenaan staat, wordt juiste kind geselecteerd
[-] Hoofdvenster: Unieke relatiecode bij koppelen van een M/V-ouder en vader of moeder aan kind
[-] Hoofdvenster: Bij koppelen bestand blijft zojuist aangepast veldinhoud bewaard
[-] Hoofdvenster: Kinderen met gelijke geboortedatum en -tijd worden op basis van invoer gesorteerd
[-] Hoofdvenster: In de lijst met feiten nemen notities met vaste regelovergangen minder ruimte in
[-] Hoofdvenster: Selecteren van kind leidt tot minder geknipper op scherm
[-] Hoofdvenster: Alle teksten in de lijsten één pixel hoger
[-] Hoofdvenster: Bij kopiëren van bestand naar materiaalmap wordt eventueel bestand met dezelfde naam overschreven
[-] Hoofdvenster: In 'Bestand - Open'- dialoog diverse teksten van koppelteken voorzien
[-] Hoofdvenster: Als geslacht van de ouder onbekend is, verschijnt de juiste aanduiding voor een niet-biologisch kind
[-] Instellingen: Blad Personenlijst weggehaald (niet meer relevant)
[-] Instellingen: Op blad Vensters 'Privacy en Uitzoeken' ipv 'Privacy of UItzoeken'
[-] Kalender: navigeren werkt weer normaal
[-] Koppelvenster: Als 'levenloos' is aangevinkt, wordt 'Ovl' ook automatisch gezet (op hoofdscherm zichtbaar)
[-] Koppelvenster: Sorteerprobleem opgelost
[-] Personenlijst: Bij openen venster geen kans meer op dubbele namen in personenlijst
[-] Rapportage: Volgorde partners wordt niet meer verstoord door privacyfilter
[-] Rapportage: Geen spatie na voorvoegsel dat eindigt op een weglatingsteken
[-] Rapportage: Foutje in _Txt_Trouwdemet opgelost
[-] Rapportage: Foutje in DATEFORMAT5 opgelost
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Huwelijksgetuige van proband nu ook als dusdanig aangeduid in index
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Foutje uit kindverwijzingen gehaald
[-] Rapportage(Naamreeks): Van het moment geen van beide ouders nog de te volgen naam heeft wordt alleen nog de mannelijke lijn gevolgd
[-] Rapportage(Naamgenealogie): Subnummering werkt nu ook correct bij achternamen met een weglatingsteken
[-] Rapportage(CBG): Fout in test op wettige kinderen overal verbeterd
[-] Rapportage(CBG): Onderscheidingen na eventuele heerlijkheid vermeld
[-] Rapportage(Nageslacht CBG): Vermelding van kindtype bij uitgewerkte persoon indien persoon niet vermeld wordt bij de ouders
[-] Rapportvenster: Foutje in uitleg over Persoonskaart verbeterd
[-] Rapportvenster: Overal Gendex-bestand ipv gendexbestand
[-] Sjabloonparser: _DIVREG werkt weer
[-] Sjabloonparser: _AGE(_XXXXDATE) werkt weer
[-] Stamboomzoeker: Verwijderen stamboombestand via Shift + Del werkt weer
[-] Stamboomzoeker: Verwijderen van geopende stamboom is niet meer mogelijk
[-] Veiligheidskopie: In een bepaald geval werd bij het uitpakken van de veiligheidskopie het bestaande bestand niet overschreven. Dit is nu opgelost
[-] Verwantschapsvenster: onjuiste omschrijving bij KinCodes aangepast
[-] Verwantschapsvenster: Generaties beperkt tot 63 (geen Floating point division by zero meer)

Persoonlijke instellingen