Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 3.3
.

Nieuw in versie 3.3


3.3 (30-03-2005)

 • Algemeen: layout hoofd- en subschermen aangepast
 • Algemeen: veld tussenvoegsel is hoofdlettergevoelig (ivm de Belgische gebruikers)
 • Algemeen: auto-aanvullen kan uitgezet worden (menu Stamboom))
 • Algemeen: mogelijkheid om bepaalde dialogen te onderdrukken (bvb Afsluiten))
 • Algemeen: presentatie intern nummer voorzien van scheiding op duizendtallen)
 • Algemeen: hoofdscherm gedraagt zich als standaard scherm (makkelijker naar achtergrond)
 • Bestandsherstel: (Shift+) pad naar afbeeldingen opnieuw bepaald
 • Bestandsherstel: (Ctrl+Shift+) automatisch afhankelijkheden kiezen
 • Controle: logische controle gegevens van alle personen (menu Stamboom - Controle)
 • Feiten: wisselen van en naar Beroep met behoud van gegevens
 • GEDCOM export: exporteren van @-teken nu correct
 • Hoofdscherm: bij gesloten of nieuwe stamboom is scherm leeg
 • Hoofdscherm: groot geheugenlek gedicht
 • Hoofdscherm: aanpassen grootte van panelen (relatie, ouders, kinderen etc.) vereenvoudigd
 • Hoofdscherm: Vermelding 'Wetenschap' ipv 'TBS'
 • Hoofdscherm: panelen (relatie, ouders, kinderen etc.) verwisselbaar
 • Hoofdscherm: leeftijdsoverzicht uit te zetten (via Instellingen - tabblad Schermen)
 • Hoofdscherm: velden voor doop en begrafenis altijd zichtbaar
 • Hoofdscherm: menu's Gezin uitgebreid met zoon, dochter, vader en moeder
 • Hoofdscherm: rechter muisknopmenu bij kind uitgebreid met zoon en dochter
 • Hoofdscherm: rechter muisknopmenu bij ouder uitgebreid met vader en moeder
 • Hoofdscherm: rechter muisknopmenu bij partner uitgebreid met relatiesoorten
 • Hoofdscherm: rechter muisknopmenu op begrafenisvelden
 • Hoofdscherm: tijd geboorte en overlijden mag 24:00 zijn
 • Hoofdscherm: kleuren velden en notitie aangepast
 • Hoofdscherm: beter gedrag bij resizen scherm en/of verschillende onderdelen
 • Hoofdscherm: layout leeftijdoverzicht aangepast
 • Hoofdscherm: cursor in veld opent bijbehorend tabblad (persoon, geboorte, overlijden)
 • Hoofdscherm: resizen foto zonder flikkering
 • Hoofdscherm: resizen foto verbeterd (vierkant-probleem opgelost)
 • Hoofdscherm: Ctrl+Tab naar volgend tabblad. Ctrl+Shift+Tab naar vorig tabblad
 • Hoofdscherm: tabblad Huwelijk: relatiesoorten onder menu (rechter muisknop)
 • Hoofdscherm: tabblad Overlijden: begrafenis etc. onder menu (rechter muisknop)
 • Hoofdscherm: tabblad Overlijden: invoer leidt tot automatisch zetten van Ovl-vink
 • Hoofdscherm: relatietype bij ouder (x, h, s, of r) nu correct
 • Hoofdscherm: correcte foutafhandeling bij corrupte fotobestand
 • Hoofdscherm: tabblad Feiten: volledige tekst feiten zichtbaar (word wrap)
 • Hoofdscherm: tabblad Feiten: getuigen huwelijk inclusief achternaam
 • Hoofdscherm: fout in wijzigen van categorie Feit opgelost
 • Hoofdscherm: tabblad Diversen: mogelijkheid om persoon van controle uit te sluiten
 • Hoofdscherm: bij toevoegen eerdere partners geen gegevensverlies
 • Hoofdscherm: onderschrift foto's blijft bewaard bij toevoegen nieuwe foto
 • Hoofdscherm: op tabblad Huwelijk overbodige 'uitgesproken' en 'geregistreerd' verwijderd
 • Hoofdscherm: bij toevoegen kind controle of partner kinderloos is
 • Hoofdscherm: data-integriteit koppelingen via toevoegen ouders verbeterd
 • Hoofdscherm: tabblad Diversen - opties voor onderdrukken controle
 • Hoofdscherm: vinkje Ovl gezet bij invullen gegevens op tabblad
 • Hoofdscherm: toevoegen ouder: vraag om relatie ouders vast te leggen
 • Hoofdscherm: toevoegen ouder: vraag om te koppelen aan partner van ouder
 • Hoofdscherm: sortering op overlijden als geboorte/doop/huwelijk ontbreekt
 • Hoofdscherm: logische controle gegevens van persoon in hoofdscherm (menu persoon - Controle)
 • Hoofdscherm: verwijzing naar foutenlijst (menu Help) werkt weer
 • Hoofdscherm: fout in padnaam naar foto opgelost
 • Hoofdscherm: intern nummer van de persoon staat op statusbalk
 • Hoofdscherm: inconsequent gebruik van tilde (~) in leeftijdsoverzicht opgelost
 • Hoofdscherm: access violation bij laden van corrupt jpg-bestand opgelost
 • Instellingen: leeftijdsoverzicht (on)zichtbaar maken (tabblad Schermen)
 • Instellingen: Ovl afhandeling (tabblad Overzichten - Presentatie)
 • Instellingen: afdrukmarges verwijderd
 • Instellingen: knop 'Toon alle dialogen' (tabblad Schermen)
 • Instellingen: optie 'Bevestigen' verwijderd (Bestanden - veiligheidskopie)
 • Instellingen: op tabblad Bestanden locatie voor eigen vertaaltabellen
 • Instellingen: begrenzing aantal generaties kan niet kleiner dan 1 zijn
 • Instellingen: Ctrl+Tab naar volgend tabblad. Ctrl+Shift+Tab naar vorig tabblad
 • Koppelvenster: auto-aanvullen van veld code werkt nu ook
 • Koppelvenster: doop/begraafplaats als geboorte/overlijdensplaats niet bestaat
 • Koppelvenster: alle relaties van een persoon in de lijst
 • Koppelvenster: kleuren velden en witruimte lijst aangepast
 • Onderhoud: meerdere venster tegelijkertijd open
 • Onderhoud: via uitvallijst snel ander bestand kunnen kiezen
 • Overzicht tekst: OK- dialoog verdwijnt niet meer achter hoofdscherm
 • Overzicht tekst: SP2 probleem opgelost
 • Overzicht tekst: fout bij een dubbel huwelijk waarbij beide partners in de kwartierstaat zitten opgelost
 • Overzicht tekst: oorzaak access violation die soms optrad opgelost
 • Overzicht tekst: kinderen bij alleenstaande ouders (voorgeslacht)
 • Overzicht tekst: verwijzingen zijn hyperlink geworden
 • Overzicht tekst: missende spatie tussen begraven op... en de getuigen begrafenis
 • Overzicht tekst: scheidingen bij het overzicht belangrijke gebeurtenissen
 • Overzicht tekst: komma's en spaties niet goed in de index
 • Overzicht tekst: begraafdatum indien overlijden niet bekend
 • Overzicht tekst: bij een proband zonder (bekende) partner werden geen kinderen vermeld
 • Overzicht tekst: leeftijd in voorgeslacht verkeerd bij voor of nna datum
 • Overzicht tekst: spatie te weinig bij beëindiging relatie
 • Overzicht tekst: verkeerde weergave datum met onbekende dag (index voor en nageslacht)
 • Overzicht grafisch: roteren boomstructuur (5e knopje van links)
 • Personenlijst: kolom met relaties
 • Personenlijst: mogelijkheid sortering vast te zetten
 • Personenlijst: verslepen kolom beter gevisualiseerd
 • Personenlijst: access violation bij horizontaal scrollen opgelost
 • Personenlijst: rechter muisklik op titel leidt niet meer tot sortering
 • Samenvatting: tekstuele aanpassing
 • Sjablonen: Syntaxverbeteringen
 • Sjablonen: interactie mogelijkheden via de _DIAL* codes
 • Sjablonen: _ABBR filter, om bv namen af te korten
 • Sjablonen: Bereik _FAMIFILE keek niet naar de selectie in _SETFILL
 • Sjablonen: _FAMIFILE werkt nu ook met de selectie _MALE, _FEMA en _FAMI
 • Sjablonen: Reverse sort _SETREVSORT geimplementeerd
 • Sjablonen: numerieke initialiatie voor _DIALNEDI
 • Sjablonen: _DIALERR om fouten te melden
 • Veiligheidskopie: kan teruggezet worden over huidige stamboom
 • Voorkeuren: 'Automatisch tabbladen selecteren' opent bij veld behorende tabblad


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526