Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 3.5.2 en 3.5
.

Nieuw in versie 3.5.2 en 3.5


3.5.2 (14-12-2006)

[-] Aantekeningen: Optie 'Opslaan' op hoofdscherm wordt alleen actief als er iets is gewijzigd
[-] Algemeen: Bij bewaren stamboom zijn geen administratorrechten nodig (Vista)
[+] Algemeen: Bij openen van een niet correct afgesloten stamboom wordt stilzwijgend met de vorige situatie verder gegaan indien dit mogelijk is (anders melding).
[+] Algemeen: Nieuw applicatie-icoon
[-] Algemeen: Na openen van een niet correct afgesloten stamboom worden referentiepersoon, materialen etc, weer goed ingesteld
[-] Algemeen: Beschikbare ruimte op netwerkmappen wordt nu ook berekend.
[+] Bestandsherstel: De dubbele slash wordt uit de padnaam naar het materiaal gehaald
[-] Bestandsherstel: alle overbodige teksten worden in één keer verwijderd.
[-] Controle: Fout 'List index out of bounds' opgelost
[-] GEDCOM export: tag _NEW niet weggeschreven als optie 'Aldfaer uitbreidingen van de GEDCOM standaard' uitstaat.
[!] GEDCOM import: als er geen padnaam is opgegeven, voegt Aldfaer deze toe
[-] GEDCOM import: Optie 'Namen omzetten in Hoofd- en kleine letters' werkt weer
[-] GEDCOM import: Getuigen relatie goed ingelezen
[+] Help: aangepast aan 3.5.2 (hoofdlettergevoeligheid, veiligheidskopie terugzetten, uitleg 'geen relatie')
[-] Hoofdscherm: Activiteit/inactiviteit knop 'Opslaan' verbeterd
[!] Hoofdscherm: Optie 'Uitsluiten van controle' werkt weer naar behoren
[!] Hoofdscherm: Invoer doopdatum en doopplaats op tabblad Geboorte blijft weer staan
[-] Hoofdscherm: Bij toevoegen meerdere partners verschijnt groene pijltje voor geselecteerde partner.
[-] Hoofdscherm: Op tabblad Diversen wordt 'Uitzoeken' niet rood bij alleen de optie 'Niet publiceren'.
[+] Informatie: Nieuw logo
[*] Informatie: Antoon Bosselaers als teamlid toegevoegd
[+] Installatie: Nieuw logo
[!] Onderhoud: Hoofdlettergevoeligheid kan aan- en uitgezet worden
[-] Onderhoud: Dubbelklikken op lege ruimte of op kolomtitel opent geen leeg scherm.
[+] Personenlijst: Indien persoon gemarkeerd is als ongehuwd, verschijnt dit ook in kolom partner
[+] Personenlijst: verversen van scherm gebeurt in achtergrond (voorkomt flikkering)
[+] Rapportage: Bij eerste vermelding persoon de volledige voornaam, daarna roepnaam (indien aanwezig), anders eerste voornaam
[+] Rapportage: Bij opslaan als RTF van een HTML rapport leidt de tag tot een nieuwe pagina
[-] Rapportage: Getuigen (relatie) verschijnen goed in rapportage
[-] Rapportage-wizard: Editfield in stap 2 weer terug
[+] Sjabloonparser: Nieuwe tag _FILECOPY voor kopiëren van bestanden
[+] Sjabloonparser: Nieuwe tag _SETSPLICE voor splitsen van tekst
[-] Sjabloonparser: _LAST en _NUMB werken in een _ANNOBEGI loop
[-] Sjabloonparser: Paden gemaakt met _METAPATH worden niet meer gefilterd
[-] Sjabloonparser: Afhandeling & en tekens > 0x7f worden vertaald naar HTML
[-] Sjabloonparser: Fout in webgeneratie bij speciale karakters opgelost
[-] Sjabloonparser: Spatie teveel bij USR_NAAM opgelost
[-] Sjabloonparser: Lege nickname opgelost
[-] Sjabloonparser: Fout in vergelijking van verschillende types (bvb 5==*) opgelost.
[+] Stamboomzoeker: Venster blijft geopend bij wisselen van stamboom
[-] Stamboomzoeker: Access Violation opgelost (onstond als vanuit stamboomzoeker een stamboom werd geopend)
[+] Veiligheidskopie: Bij berekenen noodzakelijke ruimte voor het maken van een veiligheidskopie worden alleen gekoppelde materiaalbestanden geteld.
[+] Veiligheidskopie: Bij terugzetten veiligheidskopie kan er voor gekozen worden om alleen stamboombestand en/of materiaal terug te zetten (bij berekenen noodzakelijke ruimte wordt hier rekening mee gehouden).
[-] Veiligheidskopie: Bij terugzetten veiligheidskopie kan voortgangsvenster niet meer naar de achtergrond verdwijnen
[-] Veiligheidskopie: Bij terugzetten veiligheidskopie wordt bij de berekening van de beschikbare ruimte rekening gehouden met het feit dat stamboombestand en materiaal op verschillende schijven kunnen staan.

N.B. Het verschil tussen versie 3.5.1 (die alleen 9 dec 2006 op de HCC dag verkrijgbaar was) en 3.5.2 betreft alleen de volgende wijzigingen:

[-] Algemeen: Bij bewaren stamboom zijn geen administratorrechten nodig (Vista)
[*] Informatie: Antoon Bosselaers als teamlid toegevoegd

3.5 (02-11-2006)

[-] Aantekening: Na wijziging, sluiten en heropenen is de bovenste aantekening actief.
[!] Algemeen: Fout die gegevensverlies kan veroorzaken is opgelost
[!] Algemeen: Robuuster en veiliger bestandsysteem
[!] Algemeen: Eén stamboombestand ipv 39 losse bestanden
[!] Algemeen: Aldfaer controleert voor het openen van stamboom of er voldoende ruimte vrij is
[+] Algemeen: Mogelijkheid om stamboombestand tussentijds te bewaren
[+] Algemeen: Mogelijkheid om stamboombestand te bewaren onder een andere naam
[+] Algemeen: Dubbelklikken op stamboombestand opent Aldfaer met stamboombestand
[+] Algemeen: Achternaam is nu hoofdlettergevoelig
[+] Algemeen: Oude map Genealogie wordt indien mogelijk verwijderd
[+] Algemeen: Bij afsluiten wordt gevraagd of gegevens bewaard moeten worden
[+] Algemeen: Voortgangsvenster tijdens openen van bestand (ipv metertje op statusbalk)
[+] Algemeen: Voortgangsvenster tijdens sluiten van bestand (geen bevroren applicatie meer)
[-] Algemeen: Bepaalde voortgangsbalken hoger gemaakt (bt #982)
[-] Algemeen: Access violation bij afsluiten opgelost
[-] Algemeen: Tekstuele aanpassingen (bt #988)
[*] Bestandsherstel: niet gebruikte teksten worden standaard verwijderd
[*] Bestandsherstel: met Ctrl+Bestandsherstel worden niet gebruikte teksten niet verwijderd
[*] Bestandsherstel: voortgang zichtbaar in apart venster
[*] Bestandsherstel: kan veilig worden afgebroken
[+] Bestandsherstel: Herstellen foutief pad in materiaal verbeterd
[-] Bestandsherstel: fout (geen voortgang) bij herstellen Materiaal opgelost
[-] Controle: Access violation die soms optrad is verholpen
[-] GEDCOM export: Reden scheiding wordt geëxporteerd
[+] GEDCOM import: Alle onbekende tags in notities (persoon, geboorte, huwelijk, overlijden)
[+] GEDCOM import: NOTE bij OBJE verschijnt in tekst onder de foto
[+] GEDCOM import: Veilig af te breken (ook bij importeren in dezelfde stamboom)
[+] GEDCOM import: Geen aparte logfile meer
[+] GEDCOM import: Standaard sneller (heeft meer geheugen nodig)
[+] GEDCOM import: Ctrl+knop Import start standaard import (langzamer maar heeft weinig geheugen nodig).
[-] GEDCOM import: Alle feiten nu correct geïmporteerd
[-] GEDCOM import: geen extra spatie in bronnen (bt #1026)
[-] GEDCOM import: Alle feiten nu correct geïmporteerd
[!] Handleiding: Vernieuwde opslagstructuur beschreven
[!] Handleiding: Procedures Bewaren en Bewaren Als toegevoegd
[+] Handleiding: Index Entry "Open bestaand overzicht" toegevoegd (bt #987)
[+] Handleiding: Procedure Bestandsherstel aangepast
[+] Handleiding: Beschrijving vinkjes veiligheidskopie aangepast (bt #1007)
[+] Handleiding: Eisen mbt plaats en naam van map materiaal verwijderd
[-] Handleiding: Diverse tekstuele aanpassingen (bt #1007, #1015, #1027, #1074, #1075, #1076, #1077, #1084, #1085)
[+] Hoofdscherm: Referentiekleuren worden bij toevoegen/verwijderen automatisch aangepast
[+] Hoofdscherm: Optie 'Sluiten' in menu Bestand (sluit stamboom)
[-] Hoofdscherm: Bij afsluiten geen 'pleeg' meer voor ouders, kinderen etc. (bt #959)
[-] Hoofdscherm: Een huwelijksrecord wordt nu goed verwijderd (geen spookrecords meer)
[-] Hoofdscherm: Acces Violation na controle opgelost (tabblad huwelijk)
[-] Hoofdscherm: Presentatie getuigen met < of > in geboorte of overlijdensdatum aangepast (bt #998)
[-] Hoofdscherm: Referentiepersoon voorzien van kwartiernummer in titelbalk (bt #636)
[-] Koppelvenster: Na gebruik 'Wis invoer' wordt persoon wel gekoppeld (bt #1008)
[+] Onderhoud: verticale scrollbar in venster voor wijzigingen tekst (bt #1023)
[-] Onderhoud: Bronnen, notities etc. volledig zichtbaar (bt# 1004)
[-] Onderhoud: AV die na wijzigen tekst soms optreedt, wordt afgevangen (bt #1038)
[+] Personenlijst: Bij referentiepersoon het kwartiernummer achter de achternaam
[+] Personenlijst: In kolom Gewijzigd onderscheid tussen nieuwe personen via GEDCOM (NG) en nieuwe personen via Aldfaer (NA).
[-] Personenlijst: AV die soms tijdens sorteren optreedt, wordt afgevangen
[-] Personenlijst: wijzig-menu (rechter muisknop) in snelzoekveld werkt nu naar behoren
[-] Personenlijst: De melding bij klikken op niet sorteerbare kolom is weer terug van weggeweest
[-] Personenlijst: Enter-toets brengt hoofdscherm op voorgrond
[-] Personenlijst: Positie en grootte wordt weer onthouden
[-] Personenlijst: Kleuren worden goed weergegeven bij opheffen/zetten referentiepersoon (bt #587)
[-] Rapportage: Fout in bepalen kinderen opgelost
[-] Rapportage: Aantekeningen worden nu goed weergegeven
[+] Veiligheidskopie: Automatische veiligheidskopie wordt alleen gemaakt als er iets is gewijzigd (bt ##1011)
[+] Veiligheidskopie: Voortgang zichtbaar in apart venster
[+] Veiligheidskopie: Kan veilig worden afgebroken (er is dan geen veiligheidskopie gemaakt)
[+] Veiligheidskopie: Materiaal in veiligheidskopie ongeacht de locatie van map Materiaal (moet wel bij instellingen aangevinkt zijn).
[+] Veiligheidskopie: Alleen gekoppelde bestanden (materiaal) worden meegenomen
[-] Venster: Venster stamboomzoeker zichtbaar in lijst (bt #930)

Legenda

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526