Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 3.5.3
.

Nieuw in versie 3.5.3


3.5.3 en 3.5.3 bonus (25-02-2007)

Legenda

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

[!] Rapportage(CBG): 7 nieuwe rapporten (Gezinsblad, Kwartierstaat, Stamreeks, Matrilineaire reeks, Naamreeks, Afstammingsreeks en Naamgenealogie)

[+] GEDCOM import: fouten en onbekende tags worden in standaard log weggeschreven
[+] Hoofdscherm: Bonusrapporten voorzien van eigen menu
[+] Rapportage: stijlfuncties voor notities en feitensoorten toegevoegd
[+] Rapportage: ondersteuning voor 'Geen relatie' toegevoegd
[+] Rapportage: vermelding van optredens als getuige toegevoegd
[+] Rapportage(voor/nageslacht): achter Index wordt het aantal personen in de index vermeld
[+] Rapportage(voor/nageslacht): omschrijving getuigen toegevoegd in index
[+] Rapportage(persoonskaart/nageslacht): vermelding van eerdere en latere relaties van partners
[+] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): vermelding van adoptie- en pleegbroers/zusters
[+] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): optredens als getuigen getoond oiv instellingen
[+] Rapportage(CBG): generatiebegrenzing toegevoegd
[+] Rapportage(CBG): notities bij geboorte/huwelijk/overlijden toegevoegd
[+] Rapportage(CBG): notities, bronnen en kinderen alleen getoond oiv instellingen (parenteel: steeds kinderen; kwartierstaat: geen kinderen)
[+] Rapportage(CBG): instellingen voor notities, bronnen, kinderen, generatiebegrenzing en beveiligde gegevens aangegeven in detailvenster
[+] Rapportage(CBG): feiten adellijk predicaat en heerlijkheid toegevoegd
[+] Rapportage(CBG): vermelding van ouders bij eerste persoon in een reeks indien niet de stamoudste
[+] Rapportage(CBG): stijlfuncties voor algemene paragrafen, en paragrafen met kinderen en notities toegevoegd
[+] Rapportage(CBG): hooks aan Mainline_CBG en Voorgeslacht_CBG toegevoegd om stijlfuncties te kunnen wijzigen
[+] Sjabloon: Nieuwe code _UNRE voor Unknown relation (onbekende relatie)
[+] Sjabloon: Nieuwe code _ROMA, filter om een getal om te zetten naar romeins
[+] Sjablonen: Nieuwe code _NORE voor 'geen relatie'
[+] Sjablonen: Nieuwe code _FILECOPYBACK, zelfde syntax als FILECOPY
[+] Sjablonen: Nieuwe (uitgebreide) syntax _DESCNUM( _DESCROMA, "seperator" )
[+] Sjablonen: Nieuwe code _PROGRESS voor voortgangsbalk tijdens samenstellen rapport
[+] Sjablonen: Nieuwe codes _LOOPBEGI en _LOOPEND voor maken van loop
[+] Sjablonen: Nieuwe code _BRK om uit loop te springen
[+] Sjablonen: filemode append toegevoegd . Met deze filemode kun je een bestaande file uitbreiden: _FILEMODE( ".html", "append" )

[*] Algemeen: Map "Bonus" hernoemd in "Bonus rapporten"
[*] Rapportage: 'registreerde het partnerschap' vervangen door 'ging een partnerschap aan'
[*] Rapportage: leeftijd bij 'trouwde' gebruikt doopdatum als geboortedatum niet gekend is
[*] Rapportage: kerkelijk huwelijk alleen afzonderlijk vermeld indien ook burgerlijk huwelijk
[*] Rapportage: Onderlinge verwijzing indien beide partners in nageslacht
[*] Rapportage: 'bleven kinderloos' nu per relatie vermeld
[*] Rapportage: alle rapporten XHTML 1.0 Strict
[*] Rapportage: opties in rapportagedetailvenster gealigneerd
[*] Rapportage: vermelding van eventuele andere ouders bij kinderen
[*] Rapportage: vollopen voortgangsbalk gestuurd vanuit rapporten
[*] Rapportage: hyperlink naar ouders alleen in nageslacht, hyperlink naar partners en partners van partners in voor- en nageslacht
[*] Rapportage: 'id' opgenomen in ankers
[*] Rapportage: vermelding van verwantschappen met vrouwelijke proband in index voorgeslacht
[*] Rapportage: bij meerdere relaties met dezelfde partner wordt de partner maar 1 keer uitgewerkt
[*] Rapportage: hyperlinks alleen op scherm zichtbaar
[*] Rapportage(nageslacht): persoon op hoofdscherm ook in overzicht indien geen relatie/kinderen
[*] Rapportage(nageslacht): schoonvader/moeder in index ipv schoonouder
[*] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): 'hertrouwde' vervangen door 'trouwde' (zoals op hoofdscherm)
[*] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): gebruik van begrafenisdatum als overlijdensdatum niet gekend is
[*] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): zonder overlijdens- of begrafenisdatum stopt leeftijdsoverzicht bij geboorte/doop laatste kind, laatste relatie/scheiding of laatste optreden als getuige
[*] Rapportage(voorgeslacht): grondige herstructurering
[*] Rapportage(voorgeslacht): betere afhandeling kwartierherhaling
[*] Rapportage(voorgeslacht): informatie bij relaties verbeterd (leeftijd bruid, getuigen, ondertrouw)
[*] Rapportage(genealogie/matrilineaire reeks): vermelding van alle partners en zogewenst alle kinderen
[*] Rapportage(kwartierstaat): vermelding van relevante relatie en kinderen (ook bij meerdere relaties tussen zelfde partners)
[*] Rapportage(CBG): vermelding ondertrouwdatum indien huwelijksdatum niet bekend
[*] Rapportage(CBG): interpunctie overal toegevoegd
[*] Rapportage(CBG): gehuwden zonder nageslacht krijgen geen nieuw nummer in parenteel
[*] Rapportage(CBG): nageslacht wordt altijd tak voor tak uitgewerkt
[*] Rapportage(CBG): punt achter een generatieaanduiding
[*] Rapportage(CBG): kinderen uit meerdere huwelijken worden doorgenummerd
[*] Rapportage(CBG): enige kinderen worden niet genummerd
[*] Rapportage(CBG): bronaanduiding als superscript nootcijfer achter feit vermeld (en na het leesteken)
[*] Rapportage(CBG): bij vader van partner wordt familienaam niet vermeld, tenzij deze afwijkt van die van de partner
[*] Rapportage(CBG): huwelijk/geregistreerd partnerschap steeds vermeld in lopende tekst, andere relaties alleen indien hieruit kinderen en achter 'Uit zijn/haar relatie met'
[*] Rapportage(CBG): woonplaats levende personen nu overal vermeld op juiste plaats
[*] Rapportage(CBG): bij scheiding en overlijden plaats aangeduid als 'ald.' indien van toepassing
[*] Rapportage(CBG): vermelding van zelfde feiten bij beide partners van een koppel
[*] Rapportage(CBG): vermelding van geboorte/doop en overleden/begraven op orde gezet
[*] Rapportage(CBG): geen verwijzing bij enige kinderen met kinderen, indien geen notities
[*] Rapportage(CBG): lay-out aangepast (witregels, inspringen, koppen, notities en bronnen)
[*] Rapportage(CBG): op scherm geen inspringen eerste regel, op papier of bij import in Word inspringen eerste regel
[*] Rapportage(CBG nageslacht): Romeinse nummering volgens CBG richtlijnen (Ia, maar I-l)
[*] Rapportage(CBG kwartierstaat): meerdere huwelijken met zelfde partner gaan nu ook goed
[*] Rapportage(CBG kwartierstaat): alleen woonplaatsen van kwartieren worden vermeld
[*] Rapportage(CBG kwartierstaat): persoonsgebonden notities worden maar 1 keer afgedrukt bij kwartierherhaling
[*] Sjabloon: code _RELATYPE uitgebreid voor _NORE en _UNRE
[*] Sjablonen: map Lib Bonus in map Bonus rapporten

[-] Algemeen: Bij wisselen stamboom wordt laatst geopende persoon getoond
[-] Bestandsherstel: Fout "Kan geen tijdelijk bestand maken" opgelost
[-] GEDCOM export: blanko regels in notities worden goed geëxporteerd
[-] GEDCOM import: bij importeren bestaande stamboom wordt eventuele referentiepersoon niet overschreven
[-] GEDCOM import: fout niet unieke relatie id's opgelost
[-] GEDCOM import: AV opgelost bij importeren in lege stamboom
[-] Hoofdscherm: Probleem met foutieve persoon op Tab opgelost
[-] Hoofdscherm: Tekst 'ouders gescheiden' niet meer in kleur
[-] Kalender: Aanpassingen in filter (instellingen) direct zichtbaar
[-] Personenlijst: Sortering Generaties leidt bij verwijderen personen tot spookrecords
[-] Rapportage: spatie toegevoegd na 'van een onbekende maand in'
[-] Rapportage: geen 'geboren' indien alleen geboortebron ingevuld
[-] Rapportage: geen 'huwelijk' indien alleen 'ondertrouw'
[-] Rapportage: geen leeftijd indien geen jaartal bekend
[-] Rapportage: betere verwerking overlijdensgegevens bij levenloos geboren kinderen
[-] Rapportage: bij onbekend geslacht begint zin steeds met een onderwerp
[-] Rapportage: regelafbreekcontrole verbeterd
[-] Rapportage: bij scheiding onderscheid tussen uitgesproken en geregistreerd (indien aangegeven)
[-] Rapportage: leeftijd < 1 jaar correct berekend bij ontbrekende dag of maand ('geen maand/jaar oud')
[-] Rapportage: anker vóór naam ipv erna
[-] Rapportage(nageslacht): overlijdensaangifte en getuigen bij overlijden/begraven toegevoegd
[-] Rapportage: namen in index als 'Achternaam, Voornamen tussenvoegsel(s)'
[-] Rapportage(nageslacht): Adoptie/Pleeg toegevoegd aan vermeldingen in index
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): alleen gegenereerd indien minstens jaartal geboorte/doop bekend
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): correcte vermelding van adoptie- en pleegouders
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): correcte vermelding van broers/zusters en halfbroers/halfzusters
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): scheiding van vader en moeder slechts eenmaal vermeld
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): Ex- gevolgd door kleine letter
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): scheiding van (klein)kinderen nu getoond
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): correcte vermelding van adoptie- en pleeg(klein)kinderen
[-] Rapportage(persoonskaart): vermelding overlijdensaangifte toegevoegd
[-] Rapportage(voorgeslacht): correcte zekerheidsbepaling van alle ouder/kind-relaties
[-] Rapportage(voorgeslacht): verwijzingsfout voor sommige personen in index opgelost
[-] Rapportage(CBG): nieuwe datumformatering
[-] Rapportage(CBG): vermelding kerkelijk huwelijk indien geen burgerlijk huwelijk
[-] Rapportage(CBG): genealogie en nageslacht vrouwelijke lijn gaan weer goed
[-] Rapportage(CBG): echtscheiding ook vermeld indien alleen bron, ontbinding reg. partnerschap ook vermeld
[-] Rapportage(CBG nageslacht): aanduiding van adoptiekinderen
[-] Rapportage(Wizard): geen vermelding van geboortejaar in index indien 'Test op levend' geselecteerd
[-] Rapportage(Wizard): aanduiding van Adoptie en Pleeg bij ouders en kinderen
[-] Sjablonen: zoekalgoritme voor bibliotheken vindt nu steeds Lib Bonus
[-] Sjablonen: fout met sorteren met meer dan 32 generaties opgelost
[-] Sjablonen: recursie stack overflow opgelost
[-] Stamboomzoeker: Openen van veiligheidskopieën uit versie 3.5.1 en 3.5.2.werkt nu goed


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526