Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 8.0
.

Nieuw in versie 8.0


Aldfaer 8.0 (11-02-2020)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 7.2

[+] Aantekeningen: Aantekeningen kunnen worden overgenomen van ander stamboombestand.
[+] Algemeen: Als er meer dan een Aldfaer-sessie draait, staat in de titelbalk van de hulpvensters voor welk stamboombestand dit geopende venster van toepassing is.
[+] Algemeen: Bij bepalen privacyfilter wordt, bij het ontbreken van geboorte-, relatie- en overlijdendatum, de gegevens van kinderen, partners en ouders in ogenschouw genomen.
[+] Bestand opschonen: Bij openen van een stamboombestand wordt gecheckt of het nodig is Bestand opschonen uit te voeren.
[+] GEDCOM: Documentkoppeling aan gebeurtenis wordt in GEDCOM-im- en -export meegenomen.
[+] GEDCOM: Het exporteren en importeren van GEDCOM 5.5.1 wordt ondersteund.
[+] Hoofdvenster: Alt+klik op een plaatsnaamveld of adresfeit opent de locatie in Google Maps.
[+] Hoofdvenster: Controle toegevoegd of document meer dan een keer aan een zelfde persoon is gekoppeld.
[+] Hoofdvenster: Controleren gegevens - controle op kwartierlussen toegevoegd.
[+] Hoofdvenster: Gekoppeld document kan aan gebeurtenis of feit worden toegewezen; in bijbehorend tabblad verschijnt kleine afbeelding indien de instelling Vensters -> Hoofdvenster -> Kleine afbeeldingen zichtbaar is aangevinkt.
[+] Hoofdvenster: Het is niet meer mogelijk om een document meer dan een keer aan een zelfde persoon te koppelen.
[+] Instellingen: Optie Leeftijdsoverzicht (Rapport > Tekst) waarmee leeftijdsoverzicht in personenkaart onderdrukt kan worden.
[+] Materiaalvenster: Gekoppelde gebeurtenis wordt in de lijst van personen getoond en is daar ook te wijzigen.
[+] Onderhoudsvenster: Alt+klik op een straat-, plaats- of landveld opent de locatie in Google Maps.
[+] Personenlijst: Alt+klik op een plaatsveld opent de locatie in Google Maps.
[+] Sjablonen: Initialisatie bij declaratie _SETDEF mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld _SETDEF(test, "a", "b", [:c:])
[+] Sjablonen: Initialisatie bij declaratie _VARDEF mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld _VARDEF(tst, 1).
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _DIALIMG, _DIALMEMO, _DIALCOLOR, _DIALMULTEDIT, _SETEXIS en _VAREXIS toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _FORMBOX, _FORMCLR, _FORMDEF, _FORMDEL, _FORMEXP, _FORMITEM, _FORMTAB toegevoegd waarmee samengestelde tabbladmenu's gemaakt kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _GEDCEXPPATH en _GEDCIMPPATH voor Gedcomexport- en Gedcomimportpad toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _DISP: Parameter bij _PHOTAMOU/_MATAMOU, _PHOTBEGI/_MATBEGI t.b.v. lijkbezorging.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _UNICODE toegevoegd waarmee een karakter uit de Unicodetabel gepresenteerd kan worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _INFOON en _INFOOFF waarmee de informatiemeldingen van de rapportgenerator aan- en uitgezet kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _WARNON en _WARNOFF waarmee de waarschuwingen van de rapportgenerator aan- en uitgezet kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _CLEAPATH waarmee alle bestanden in een submap in de uitvoermap verwijderd kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _DELEPATH waarmee alle bestanden in een submap én de submap zelf in de uitvoermap verwijderd kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _VARCLRALL waarmee de waarde van alle variabelen worden gewist (niet de definitie van de variabelen).
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _SETCLRALL waarmee de inhoud van alle sets worden gewist (niet de definitie van de sets).
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _SETIN waarmee de inhoud van een element in de set gewijzigd kan worden: _SETIN(<naam van de set>, <positie in de set>, <waarde>)
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _SETSIZE waarmee de lengte van een lege set bepaald kan worden: _SETSIZE(<naam van de set>, <aantal elementen> [,<waarde>])
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _WWWCNCT waarmee getest wordt op een actieve internetconnectie.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PREFLISTAGE die de waarde van Instellingen > Rapport > Tekst > Leeftijdsoverzicht geeft.
[+] Sjablonen: Meerregelig commentaar; alles tussen [# en #] wordt als commentaar beschouwd.
[+] Sjablonen: Een functie kan voorzien worden van parameters.
[+] Sjablonen: Een functie kan via de nieuwe sjablooncode _RETU verlaten worden, waarbij _RETU ook een waarde kan retourneren.
[+] Sjablonen: Een _SET kan ook gevuld worden met getallen, bijvoorbeeld _SETDEF(x, 1, 2, 3) _SETADD(x, 4) _SETSUB(x, 2).
[+] Zoek Aldfaer bestanden: Optie om alleen op de standaardlocatie te zoeken
[*] Aantekeningen: Rapport van een rubriek in Aantekeningen toont niet de returns van de automatische terugloop.
[*] Algemeen: Aangepaste kleuren van kleurenkiezers worden bewaard (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/4716-achtergrond-kleur-aanpass...).
[*] Algemeen: Bij vraag naar vervangen / overschrijven / verwijderen is het voorgestelde antwoord Nee.
[*] Algemeen: Eigen vertaaltabellen (*.utr) worden gelezen vanuit Lib User.
[*] Algemeen: In de persoonsregel wordt de tekst "ovl. ?" niet meer getoond.
[*] Algemeen: Ook bij wisselen van stamboombestand komt Aldfaer op met alle op dat moment geopende vensters.
[*] Algemeen: Stamboombestanden worden niet meer als Alleen-lezen opgeslagen.
[*] Algemeen: Bij de "Wijzigingen opslaan" wordt de naam van het stamboombestand vermeld.
[*] Automatische update: De naam wordt getoond van de invoegtoepassing die wordt geïnstalleerd.
[*] Bestand opschonen: Bij bestand opschonen worden sorteer-als-teksten opgeruimd als deze alleen behoren bij teksten die ook verwijderd worden.
[*] Bestand opschonen: Fout t.g.v. Privacy Filter opgelost.
[*] GEDCOM: Gedcom 5.5.1 kent geen ASSO bij FAM-record; vervangen door eigen Aldfaer-tag _ASSO.
[*] Gedcom-export: Als bij een huwelijk maar bij een onderdeel gegevens zijn ingevuld wordt de notitie bij dit onderdeel geplaatst.
[*] Gedcom-export: Als er geen onderliggende gegevens zijn wordt, conform Gedcom 5.5.1, de Deat-regel weggeschreven als: 1 DEAT Y.
[*] Gedcom-export: Maximale regellengte conform de GEDCOM-standaard.
[*] Gedcom-export: Submittergegevens worden via verwijzing opgenomen.
[*] Gedcom-import: "Tussenvoegsel in apart veld" wordt ook toegepast op de gedcom-tag SURN.
[*] Groepvenster: Als 1 vinkje is gezet kunnen groepseigenschappen opgevraagd en gewijzigd worden.
[*] Groepvenster: Na wijziging selectiekleuren worden deze meteen getoond in de Groepenlijst.
[*] Hoofdvenster: Alignering van het knoppengedeelte onder een foto in het tabblad Persoon verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Bestanden in lijst van recente rapporten hoofdletterongevoelig.
[*] Hoofdvenster: Bestandsnamen die beginnen met n worden goed weergegeven in de lijst met recent geopende bestanden.
[*] Hoofdvenster: Bij het koppelen van een partner volgt de vraag of een persoon ook de ouder is van de kinderen die nog geen tweede biologische ouder hebben niet alleen voor de kinderen van de proband, maar ook voor de kinderen van de partner.
[*] Hoofdvenster: Bij klikken op partner wordt het eerste kind met die partner geselecteerd.
[*] Hoofdvenster: Controle gegevens: Bij controle op leeftijd wordt rekening gehouden met de omgeving (Relatie, Feit, Getuige, Kinderen, Ouders) van de persoon.
[*] Hoofdvenster: Controle op dubbele personen verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Controle gegevens - dubbelen: Bij dubbelklikken op een persoon in de controlelijst verschijnt deze persoon in het hoofdvenster en wordt het samenvattingsvenster van de andere persoon getoond.
[*] Hoofdvenster: De lijst Getuige bij in het tabblad Feiten wordt gesorteerd op gebeurtenisdatum.
[*] Hoofdvenster: Instellingen -> Gebruiker: Alt+klik op een adresveld opent de locatie in Google Maps.
[*] Hoofdvenster: In het tabblad Feiten worden ook de groter-, kleiner- en ongeveertekens getoond in de datums.
[*] Hoofdvenster: Materiaal toevoegen, wijzigen, verwijderen leidt tot aanpassing van wijzigingsdatum van betreffende persoon.
[*] Hoofdvenster: Na klikken op het ovl-vinkje en het levenloos-geboren-vinkje wordt het resultaat meteen verwerkt.
[*] Hoofdvenster: Ouder koppelen: Bij het koppelen van een kind in het hoofdvenster aan een ouder met meer partners wordt gevraagd of het kind ook aan een van de partners van die ouder gekoppeld moet worden, waarna een van die partners als tweede ouder geselecteerd kan worden.
[*] Hoofdvenster: Ovl-vink verhuisd van tabblad overlijden naar hoofdvenster.
[*] Hoofdvenster: Positie van vlakken bij nieuwe installatie gelijk aan die van Standaardinstelling F11.
[*] Hoofdvenster: Presentatie overige feiten verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Rapport controleren gegevens houdt rekening met Privacy Filter.
[*] Hoofdvenster: Tekst Publiceren onder foto volledig zichtbaar bij lettergrootte 15.
[*] Hoofdvenster: Toevoegen, wijzigen of verwijderen van relatiegegevens leidt tot aanpassing van wijzigingsdatum van beide partners.
[*] Hoofdvenster: Zoeken op datum verbeterd (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/4995-groepen-minimaal-een-van-...).
[*] Materiaalvenster: Bij verkleinen blijft rechterpaneel zichtbaar.
[*] Materiaalvenster: Materiaalvenster wordt meteen bijgewerkt na toevoegen / verwijderen materiaal.
[*] Personenlijst: Na dubbelklikken op een persoon in de personenlijst wordt deze persoon bovenaan in de lijst gezet.
[*] Rapportage-Wizard: Er wordt gecheckt of het opgegeven pad binnen de standaardmap voor rapportuitvoer ligt.
[*] Rapportage-Wizard: In het wizardsjabloon wordt bij _METAPATH een relatief pad weggeschreven t.o.v. de standaardmap voor rapportuitvoer.
[*] Rapporten: De tijdelijke map die bij het maken van een rapport wordt aangemaakt wordt nu ook na het afbreken van een rapport verwijderd.
[*] Rapportdetailvenster: Positie en afmetingen rapportdetailvenster worden onthouden.
[*] Sjablonen: Sjablooncode _PREFPRIVINDITEXT toont altijd de tekst van Toon aanduiding.
[*] Sjablonen: De verouderde sjablooncodes _LIST, _PERSBEGI, _RECO en _SJABFOR worden niet langer ondersteund. Maak gebruik van de sets.
[*] Sjablonen: De sjablooncodes _ON en _OFF worden niet langer ondersteund.
[*] Sjablonen; Gedrag van vergelijkingen waarin sjablooncodes voorkomen die geen waarde toegekend hebben is veranderd; gebruik voortaan optie ("0") om correcte vergelijkingen te krijgen.
[*] Sjablonen: _MATAMOU, _PHOTAMOU, _MATBEGI en _PHOTBEGI kan gefilterd worden op gebeurtenis, bijvoorbeeld _PHOTBEGI(_BIRR, _BAPT)
[-] Algemeen: Als Privacy Filter actief is worden bij gedcomexport en bij afsplitsen groep naar bestand partner- en ouder-kindkoppelingen gehandhaafd.
[-] Algemeen: Er wordt niet meer onterecht om het maken van een veiligheidskopie gevraagd.
[-] Algemeen: Fout bij inlezen in vertaler van eigen utr-vertaalbestanden opgelost.
[-] Algemeen: Hoofdlettergevoeligheid wordt goed opgeslagen.
[-] Algemeen: Na wijziging lettergrootte worden na de herstart de openstaande vensters weer geopend.
[-] Algemeen: Standaardkeuze Ja of Nee bij vraag wordt weer juist getoond.
[-] Feitdialoog: Spaties voor en na de brontekst worden verwijderd.
[-] Feiten: Inhoud van notitievelden wordt niet vertaald.
[-] Groepen: Bij wijziging van gegevens worden de op zoekselecties gebaseerde groepen direct goed bijgewerkt.
[-] Groepen: Ontbreken van personen na vernieuwen groep opgelost.
[-] Hoofdvenster: Bij ontkoppelen van een kind van een van beide ouders blijft de zekerheidsrelatie van het kind met de andere ouder behouden.
[-] Hoofdvenster: Bij wijziging van een gegeven en dan direct doorklikken naar Openen van een andere stamboom, maken Veiligheidskopie of maken Aldfaer Standaard Rapport, wordt die wijziging doorgevoerd.
[-] Hoofdvenster: In Stamboom -> Onderhoud -> Overzicht komen geen kruisjes van niet-beschikbare afbeeldingen te staan.
[-] Hoofdvenster: Na verwijderen van een persoon komt er na klikken op Vorige- of Volgende-persoon-icoon geen leeg hoofdvenster.
[-] Hoofdvenster: Na verwijderen van een persoon werkt Onderhoud->Verwijder ongebruikte teksten goed.
[-] Hoofdvenster: Ongewenst ontkoppelen van huwelijksgetuige(n) verholpen.
[-] Hoofdvenster: Standaard Aldfaerrapporten verschijnen ook in menu met recente rapporten.
[-] Hoofdvenster: Verwijderd rapport verschijnt niet meer in menu met recente rapporten.
[-] Koppelvenster: Na gebruik van muiswiel en vervolgens (dubbel)klikken op een persoon wordt de juiste persoon geselecteerd.
[-] Rapportage-Wizard: Link van naam met accenten in index werkt weer goed (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5081-wizard-webpublicatie-link...).
[-] Rapportage-Wizard: Wanneer de Rapportage wizard wordt geopend dan wordt de tekst Soort rapport in de juiste lettergrootte getoond.
[-] Sjablonen: Sjablooncode _DBASAMOU geeft weer het juiste aantal personen.
[-] Sjablonen: Bij waarschuwing of fout wordt het juiste regelnummer getoond.
[-] Sjablonen: Sjablooncodes _TITL en _PROM geven nu juiste resultaat binnen _FACTBEGI/END.
[-] Sjablonen: _SETSUB verwijdert alle overeenkomstige elementen uit een _SETDUPL-set.
[-] Verwantschapsvenster: weergave < en > correct.
[-] Zoek Aldfaer bestanden: Onterechte melding fout bestand opgelost.


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526