Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 7.1
.

Nieuw in versie 7.1


Aldfaer 7.1 (08-03-2019)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 7.0

[!] Algemeen: Aldfaer werkt weer goed onder XP/Vista en Mac.
[!] Algemeen: Als een stamboombestand niet naar versie 7 kan worden geconverteerd, wordt dit niet geopend (geen Chinese tekens meer).
[!] Algemeen: De situatie waardoor de melding "Bestand ... is niet aanwezig" kan ontstaan, is verholpen.
[!] Groepen: Maken en verwijderen van groepen versneld.
[!] Groepen: Bij gebruik van grote groepen vertraagt Aldfaer niet meer.
[!] Personenlijst: De ingevulde zoekvelden worden na het selecteren van een persoon niet meer verwijderd.
[!] Zoekvenster: Gevonden personen worden weer correct gesorteerd.
[+] Conversie: Als de conversie mislukt wordt deze netjes afgebroken.
[+] Eigenschappen: In Stamboom->Eigenschappen een vinkje toegevoegd voor Code.
[+] Hoofdvenster: Menu-item Doneer! toegevoegd aan de menubalk t.b.v. donaties voor verdere ontwikkelingen van Aldfaer.
[+] Instellingen: Bij de handmatige veiligheidskopie kan worden opgegeven of hierin het materiaal moet worden opgenomen.
[+] Instellingen: Na wijzigen lettergrootte herstart Aldfaer automatisch.
[*] Aantekeningen: Naam van menu-item wordt na wijziging opgeslagen.
[*] Aantekeningen: Tekst bij aantekeningen vertoont terugloop.
[*] Aantekeningen: Tekst in rechtergedeelte wordt in juiste lettergrootte weergegeven.
[*] Algemeen: Bestand opschonen en bestandscontrole en -reparatie zijn niet meer mogelijk bij een corrupt bestand.
[*] Algemeen: Bij ontbreken internetverbinding komt er geen melding dat er een nieuwe versie is.
[*] Algemeen: Bij de keuze van lettergrootte van 15pt: indien wordt gekozen om een veiligheidskopie via 'Open stamboom' te openen staat Stamboombestand niet meer direct tegen het vinkje aan.
[*] Algemeen: Data voor Christus worden in de lijsten weergegeven met een -teken.
[*] Algemeen: Duidelijke melding als Aldfaer in de map "..\Program Files" of "..\Program Files (x86)" is geïnstalleerd.
[*] Algemeen: Foutmeldingen bij opslaan bestand verbeterd.
[*] Algemeen: Geen overbodige spaties en komma's in weergave namen in lijsten.
[*] Algemeen: Kwartierstaatnummer van personen boven generatie 30 wordt in personenlijst en in bovenbalk hoofdscherm aangeduid met [...].
[*] Algemeen: Teksten volledig zichtbaar bij lettergrootte 11pt.
[*] Bestandsherstel en -reparatie: Als er wijzigingen in het bestand zijn verschijnt het venster om te vragen of het bestand opgeslagen moet worden in de juiste taal.
[*] Bestandsreparatie: De volgorde van de materiaalkoppelingen wordt zo nodig gerepareerd: per persoon op 0 t/m #koppelingen van deze persoon - 1. Dit lost het probleem op van een verkeerde plaats van een nieuw gekoppeld fotobestand en volgordeverwisselingen van al gekoppelde fotobestanden in stamboombestanden die zijn verkregen door gedcom-import in Aldfaer-versie 6.2 of lager.
[*] Bestandsreparatie: gif-bestanden worden (weer) als afbeelding herkend in de rapporten.
[*] Bestandsreparatie: Bestandsreparatie verwijdert dubbele personen uit groepen.
[*] Bestandsreparatie: Bestandsreparatie verwijdert verweesde persoonsrecords.
[*] Conversie: MatchValue wordt nu ook geconverteerd.
[*] Conversie: Tijdens de conversie wordt de volgorde van de materiaalkoppelingen zo nodig gerepareerd: per persoon op 0 t/m #koppelingen van deze persoon - 1
[*] Conversie: Voortgangsbalk totaal aantal bestanden tijdens conversie verbeterd.
[*] Feiten: Bij het opnieuw toevoegen van een overig feit (bij dezelfde persoon of iemand anders) wordt de laatst gebruikte Categorie onthouden.
[*] Feiten: Schuifbalk inhoud feiten gaat niet meer schuil achter de algemene schuifbalk van het vak Feiten.
[*] Feiten: Het vak Notitie op het dialoogvenster van een overig feit vertoont weer terugloop.
[*] Feiten: Teksten in invoervenster worden niet meer afgebroken.
[*] GEDCOM-export: Als de opgegeven map niet bestaat, maakt Aldfaer deze aan.
[*] GEDCOM-export: Huwelijksnotitie wordt altijd in het gedeelte 1 MARR geplaatst.
[*] GEDCOM-export: Veld onder GEDCOM-bestand toont suggestie voor uitvoerbestand.
[*] GEDCOM-import: "van le" wordt herkend als tussenvoegsel.
[*] Groepvenster: Selectienamen in Groepseigenschappen worden alfabetisch gesorteerd.
[*] Groepvenster: Annuleren nieuwe groep leidt niet meer tot vervolgscherm.
[*] Hoofdvenster: Bij bewegen met de muis over het hoofdmenu verandert het menu-item van kleur.
[*] Hoofdvenster: Bij koppelen van ouders via een kind wordt de relatievorm tussen de ouders op 'Onbekende relatievorm' gezet indien er nog geen relatievorm bekend is.
[*] Hoofdvenster: Bij rechtsklik op bladwijzer blijft hoofdpersoon ongewijzigd.
[*] Hoofdvenster: Hint toegevoegd aan Statusbalk en Bladwijzers.
[*] Hoofdvenster: Kopiëren en plakken van tekst onder foto werkt weer naar behoren.
[*] Hoofdvenster: Menu-item "Toevoegen aan bestaande groep..." toont alle persoonsgroepen, ook die waar hoofdpersoon al toe behoort.
[*] Hoofdvenster: Muisaanwijzer op balken Relatie, Kinderen, Ouders zwart gemaakt.
[*] Hoofdvenster: Notitiesymbool op tabblad Relatie wordt weer correct getoond.
[*] Hoofdvenster: Overig feit wordt weer altijd goed weergegeven op tabblad Feiten.
[*] Hoofdvenster: Popup-menu getuigen overlijden verschijnt alleen in vak van getuigen.
[*] Hoofdvenster: Stamboom, Controleer gegevens, vermelding dat broers / zussen met dezelfde voornaam tegelijk in leven zijn houdt rekening met voor- en na-tekens.
[*] Hoofdvenster: Tekst op statusbalk onderaan volledig zichtbaar bij elke lettergrootte.
[*] Hoofdvenster: Na toevoegen nieuwe relatie wordt deze automatisch geselecteerd in de lijst met relaties.
[*] Instellingen: De gekozen profielnaam wordt getest op ongeldig teken.
[*] Onderhoud: De gekozen indeling van het Onderhoudsvenster wordt onthouden.
[*] Personenlijst: Bij klikken bovenaan verschijnt er een melding als de sortering is vastgezet of als de kolom niet gesorteerd kan worden.
[*] Personenlijst: Menu's van Personenlijst worden na taalwisseling in de juiste taal getoond.
[*] Personenlijst: Ook bij meer dan één zoekveld wordt in de statusbalk het aantal personen dat voldoet aan het eerste zoekveld getoond.
[*] Rapportage-wizard: Fontkleur wordt opgenomen in de uitvoer.
[*] Rapportvenster: Als tekst in Rapport-detailvenster te breed is worden automatisch nieuwe regels toegevoegd.
[*] Rapportvenster: Optie 'Privacyfilter tijdelijk uitzetten' verwijderd.
[*] Rapportvenster: Rapport-detailvenster in Courier New om juist aligneren van tekst in kolommen mogelijk te maken.
[*] Sjabloon: Nieuwe tag _WINDVERS waarmee de geïnstalleerde versie van Windows wordt verkregen.
[*] Sjabloon: _FILEMODE ifNewer werkt weer als voorheen (Joan Bos!!!).
[*] Stamboomzoeker: Bij de keuze van lettergrootte van 15pt wordt in de stamboomzoeker de : weergegeven tussen de Vaste schijven C en D.
[*] Stamboomzoeker: Kolombreedtes Stamboomzoeker worden bewaard.
[*] Verwantschapsvenster: De knop Bereken verwantschap is actief na afsluiten en heropenen van het venster.
[*] Verwantschapsvenster: Na berekenen verwantschap is links de kolom Personen altijd zichtbaar.
[*] Zoekvenster: Sortering gevonden personen houdt geen rekening met diakrieten.
[*] Zoekvenster: Selectieregel tijdstip overlijden op basis van numerieke vergelijking.
[-] Algemeen: AV verholpen na annuleren openen veiligheidskopie terwijl een bestand met bladwijzers geopend is.
[-] Algemeen: Foutje bij bewaren ini-bestand opgelost.
[-] Algemeen: Bij aanmaken van nieuwe relatiecode wordt gecheckt of deze uniek is.
[-] Algemeen: Probleem met privacyfilter opgelost.
[-] Algemeen: Venstertje waarin voortgang uitpakken stamboombestand getoond wordt, blijft niet meer staan.
[-] Bestandsherstel en -reparatie: Venster sluit weer automatisch.
[-] Bestandsonderhoud: Bij zoekresultaat wordt onder Veld de feitensoort weer correct weergegeven.
[-] Conversie: Conversie neemt de ingestelde hoofdlettergevoeligheid van de achternamen over.
[-] Conversie: De conversie breekt niet meer af als er geen aantekeningen zijn.
[-] Conversie: Na conversie van een 6.2-bestand naar versie 7 bevatten op relaties gebaseerde groepen weer het juiste aantal personen.
[-] Eigenschappen: Bij foute padnaam in Stamboom -> Eigenschappen crasht Aldfaer niet meer.
[-] GEDCOM-import: Foutmelding bij importeren GEDCOM in geopende stamboom zonder records verholpen.
[-] GEDCOM-import: Foutmelding bij importeren gedcombestand met karakterset ASCII verholpen.
[-] Groepen: Als in de naam van een groep een < of > wordt gebruikt, dan wordt dit ook zo weergegeven.
[-] Groepen: Bij afsplisten van een groep wordt het materiaal in juiste map opgeslagen.
[-] Groepen: Bij op feiten gebaseerde groepen worden de aantallen weer automatisch bijgewerkt (vereist mogelijk eenmalig verwijderen en opnieuw aanmaken van deze groepen).
[-] Groepen: Een persoon kan maximaal 1 keer in een groep voorkomen.
[-] Groepen: Na afsplitsen groep blijven de stamboomeigenschappen (waaronder referentiepersoon) behouden.
[-] Hoofdvenster: Als er onderaan een bladwijzer maar half in beeld is, dan komt na klikken hierop de persoon van die bladwijzer in het hoofdvenster te staan.
[-] Hoofdvenster: Als het tonen van de notities uitgeschakeld is, zijn deze na het opstarten van Aldfaer niet zichtbaar.
[-] Hoofdvenster: Bij de invoer van de tijd kan weer een willekeurig scheidingsteken gebruikt worden.
[-] Hoofdvenster: Bij het kiezen van een materiaalmap bij een nieuwe stamboom, verdwijnt de dialoog niet meer achter het hoofdvenster.
[-] Hoofdvenster: Bij instelling automatisch tabblad selecteren blijft het geselecteerde tabblad actief als een andere persoon wordt geselecteerd.
[-] Hoofdvenster: Bij maken van nieuwe stamboom wordt de laatste voor dat doel geopende gekozen map weer getoond.
[-] Hoofdvenster: Bij ontkoppelen M/V-kind staat er geen 'Zoon' meer in het menu.
[-] Hoofdvenster: Bij openen van stamboom wordt de laatste voor dat doel geopende gekozen map weer getoond.
[-] Hoofdvenster: Bij toevoegen materiaal wordt de laatste voor dat doel geopende map weer getoond.
[-] Hoofdvenster: De doop- en begrafenisgegevens worden weer weergegeven zoals opgegeven in de instellingen.
[-] Hoofdvenster: Diskettesymbool wordt niet actief als via menu Extra het privacy filter aan- of uitgezet wordt.
[-] Hoofdvenster: Fout in geslachtsaanduiding leeftijdsoverzicht opgelost.
[-] Hoofdvenster: Fout in verschuiven handmatig gesorteerde partners opgelost.
[-] Hoofdvenster: Getuigen bij tweede (en volgende) huwelijken worden weer getoond.
[-] Hoofdvenster: In het veld Lengte (tabblad Geboorte) kunnnen alleen cijfers worden ingevoerd.
[-] Hoofdvenster: Na minimaliseren vensters en vervolgens Sluit alle vensters reageert Aldfaer weer.
[-] Hoofdvenster: Na Sluit alle vensters wordt na Tonen -> Aantekeningen dit venster weer getoond.
[-] Hoofdvenster: Na verslepen bladwijzer blijft eigen tekst hiervan behouden.
[-] Hoofdvenster: Op tabblad Verwanten wordt het aantal gevonden verwanten weer in de titel getoond.
[-] Hoofdvenster: Wijziging in fotobijschrift wordt opgeslagen als meteen daarna de fotovolgorde wordt gewijzigd.
[-] Hoofdvenster: Menu-opties Biologisch, Adoptie, Pleeg, Stief en Wettelijk bij ouder en kind verwijderd.
[-] Materiaalvenster: Bij wijziging materiaal in hoofdscherm, wijzigt materiaal in materiaallijst weer mee.
[-] Materiaalvenster: Bijschrift bij materiaal wordt weer juist opgeslagen.
[-] Materiaalvenster: Fotobestand dat niet in materiaalmap staat wordt na verplaatsing goed in Materiaallijst in Materiaalvenster getoond.
[-] Materiaalvenster: De relevante iconen worden weer achter de persoonsgegevens getoond.
[-] Kalendervenster: De relevante iconen worden weer achter de persoonsgegevens getoond.
[-] Personenlijst: Alignering van de personenlijst als de eerste kolom de overlijdensdatum of de overlijdensplaats is gaat weer goed.
[-] Personenlijst: Zoekfilter blijft nu bruikbaar als de personenlijst weer de focus krijgt.
[-] Rapporten: In Aldfaer rapporten wordt geen datum vermeld in de opsomming "Getuige bij" als de gebeurtenis geen datum heeft.
[-] Rapportvenster: Als privacy filter uitgeschakeld wordt via privacy-filter-dialoog wordt deze niet meer automatisch aangezet.
[-] Rapportvenster: Venster wordt niet meer grijs na wijzigen instellingen.
[-] Sjabloon: Sjablooncode _ANNONAME werkt weer goed.
[-] Veiligheidskopie: Bij maken handmatige veiligheidskopie met bestandscontrole- en reparatie wordt eerst de bestandscontrole- en reparatie volledig uitgevoerd.
[-] Veiligheidskopie: Verwijderen oude veiligheidskopieën verbeterd.


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526