Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 7.0
.

Nieuw in versie 7.0


Aldfaer 7.0 (02-06-2018)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 6.2

[!] Algemeen: De lettergrootte kan worden aangepast via menu Extra > Instellingen > Algemeen > Lettergrootte.
[!] Algemeen: Aldfaer is volledig geschikt gemaakt voor Unicode (UTF16).
[!] Algemeen: Configuratiebestand (Aldfaer.cfg) is vervangen door Aldfaer.ini en Aldfaer.iniprogram.
[!] Algemeen: Aldfaer kan vaker dan één keer gestart worden. Een stamboombestand kan echter maar door één Aldfaer-sessie gebruikt worden.
[+] Algemeen: Instelling voor 'Hints zichtbaar' werkt voor alle schermen.
[+] Algemeen: Eigenschappen stamboombestand opgenomen in ini-bestand.
[+] Algemeen: Automatische conversie tekstbestanden (van Ansi naar Unicode).
[+] Algemeen: Het afsluiten van Aldfaer kan geannuleerd worden.
[+] Algemeen: Bij starten van Aldfaer worden openstaande vensters van de laatste sessie automatisch geopend.
[+] Algemeen: Als Aldfaer is opgestart kan het logbestand in een tekst-editor worden geopend.
[+] Bestandscontrole en -reparatie: Onder menu Stamboom is een nieuwe optie toegevoegd waarmee een stamboombestand gecontroleerd en zo nodig gerepareerd kan worden (voorheen onderdeel van bestandsherstel).
[+] Controle: Controle uitgebreid voor kinderen die dezelfde voornaam hebben en tegelijkertijd leven (http://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/2666-tweemaal-dezelfde-namen-in-ee...)
[+] Dialoog privacyfilter: Positie wordt bewaard.
[+] Dialoog privacyfilter: Keuzeoptie voor instellingenprofiel.
[+] Dialoog met vraag: Positie wordt bewaard.
[+] GEDCOM-export: Keuzeoptie voor instellingenprofiel.
[+] GEDCOM-export: Datum en tijd van exporteren GEDCOM in tag HEAD opgenomen.
[+] GEDCOM-export: Volgorde materiaal expliciet vermeld in nieuwe tag _ORDER.
[+] GEDCOM-export: mogelijkheid toegevoegd om beveiligde tekst wel of niet met markering ([* en *]) te exporteren.
[+] GEDCOM-import: De gekozen instellingen worden bewaard.
[+] GEDCOM-import: Nieuwe tag _ORDER voor volgorde materiaal.
[+] Help: In Stap-voor-stap de pagina 'De materiaallijst bekijken' toegevoegd.
[+] Help: Sneltoetsen Ctrl+F1/F2/.../F9 (Ga naar ... partner) opgenomen in lijst van sneltoetsen.
[+] Help: Uitleg over in-/uitzoomen Helptekst opgenomen.
[+] Hoofdvenster: Het is mogelijk om in één keer meerdere materiaalbestanden aan de persoon te koppelen.
[+] Hoofdvenster: Personenlijst is zichtbaar te maken in hoofdvenster (Instellingen - Hoofdvenster - Personenlijst zichtbaar).
[+] Hoofdvenster: Bij het ontkoppelen van een persoon wordt er om een bevestiging gevraagd.
[+] Hoofdvenster: Lijst van recente rapporten toegevoegd (pijltje omlaag naast icoon Rapporten)
[+] Hoofdvenster: De tekst en tekstkleur van een bladwijzer kunnen bewerkt worden.
[+] Hoofdvenster: Een bladwijzer kan als 'niet verwijderen' gekenmerkt worden.
[+] Hoofdvenster: Bij maken van een bladwijzer verschijnt een dialoog met de eigenschappen van de bladwijzer.
[+] Hoofdvenster: Bladwijzers kunnen ten opzichte van elkaar verplaatst worden.
[+] Hoofdvenster: Open vensters (behalve hoofdvenster) in één keer te sluiten via menu Venster > Sluit alle vensters, of via Alt+Q.
[+] Instellingen: De instellingen kunnen als profiel worden opgeslagen en geladen.
[+] Instellingen: Op tabblad Rapporten kan de compatibiliteitsmodus van Internet Explorer worden ingesteld.
[+] Materiaal: Materiaalvenster toegevoegd (Tonen -> Materiaal...)
[+] Materiaal: Een en hetzelfde materiaalbestand kan aan meerdere personen gekoppeld worden.
[+] Rapportage: Het maken van een rapport kan geannuleerd worden.
[+] Rapportage: Het infovenster van een rapport kan in de huidige taal getoond worden. Hiertoe moet een bestand ().html in de sjabloonmap geplaatst worden.
[+] Sjabloon: Tags toegevoegd voor Materiaalmap en ALDFAER1 t/m 4: _MATPATH, _ALDFAER1PATH, _ALDFAER2PATH, _ALDFAER3PATH, _ALDFAER4PATH.
[+] Sjabloon: Tags toegevoegd voor ingestelde teksten voor zekerheid: _PREFCERTAIN (zeker), _PREFPROBABLY (waarschijnlijk) , _PREFDOUBTFULL (twijfelachtig), _PREFUNRELIABLE (onbetrouwbaar).
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _GROUPNAMES en _GROUP; gebruik: _SETFILL(groepsnamen, _GROUPNAMES) vult de tekstset groepsnamen met de namen van de groepen; _SETFILL(naam, _GROUP, "groepnaam") vult de personenset naam met de personen in de groep met "groepnaam" als naam van de groep.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncode _PHOTNOPUB t.b.v. foto's die op niet publiceren staan. Gebruik: _PHOTBEGI(_PHOTNOPUB) / _PHOTEND binnen deze lus zijn de niet-publiceren foto's beschikbaar; _PHOTAMOU(_PHOTNOPUB) geeft het aantal niet-publiceren foto's.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _NOTESECRET, _BIRTNOTESECRET, _DEATNOTESECRET, _RELANOTESECRET, _FACTNOTESECRET, _PERMNOTESECRET; geven volledige notitietekst inclusief beveiligde-tekstmarkering [* en *]; voorwaarde: Beveiligde tekst aangevinkt in Instellingen->Rapporten->Tekst.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _MAT, _MATNOCY, _MATAMOU, _MATBEGI, _MATEND, _MATTITL, _MATNOPUB; werken soortgelijk als _PHOT etc., maar nu voor al het materiaal.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncode _SETORDESORT; geeft de positie in de set ook als deze gesorteerd is (bestaande code _SETORDE geeft altijd de oorspronkelijke positie in de set, ook na sortering; dit is niet gewijzigd)
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _PHOTFOLDER en _MATFOLDER; geven beide de volledige mapnaam (dus inclusief de materiaalmapnaam) van foto / materiaal.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _PHOTASISNOCY en _MATASISNOCY; geven bestandsnaam van foto / materiaal onveranderd weer, dus zonder hoofdletters in kleine letters te veranderen en zonder speciale tekens in _ te veranderen; bestand wordt niet naar uitvoermap gekopieerd.
[*] Algemeen: Als Aldfaer vanuit "..\Program files (x86)" wordt gestart volgt er een foutmelding.
[*] Algemeen: Ingestelde taal opgenomen in ini-bestand.
[*] Algemeen: Profiel van instellingen opgenomen in titelbalk hoofdvenster.
[*] Algemeen: Aldfaer-bestanden worden nu zodanig geopend dat andere applicaties geen leesrechten meer hebben (schrijfrechten hadden ze al niet).
[*] Algemeen: Betere controle op correctheid bestandsnaam.
[*] Algemeen: Betere foutafhandeling tijdens openen stamboombestand.
[*] Algemeen: Betere foutafhandeling tijdens in- en uitpakken stamboombestand.
[*] Algemeen: Diskettesymbool niet actief na (on)zichtbaar maken leeftijdoverzicht, materiaal of notitie.
[*] Algemeen: Als het PrivacyFilter actief is en bij het maken van een overzicht het PrivacyFilter wordt uitgezet wordt het venster met de vraag om gebruik te maken van het PF gesloten.
[*] Algemeen: rubriek.dat is verhuisd naar installatiemap.
[*] Algemeen: Language Aldfaer (Talen menu) werkt als onderdeel van de Bonus rapporten.
[*] Bestandsherstel: Bestandsherstel is hernoemd in "Bestand opschonen".
[*] Bestand opschonen: Bestand opschonen vindt nu plaats in eigen proces.
[*] Bestand opschonen: Het bestand opschonen is versneld doordat de controles- en reparaties apart uitgevoerd kunnen worden.
[*] Bestand opschonen: Een bestand wordt alleen van verwijderde records ontdaan als deze 10% verwijderde records bevat.
[*] Controlevenster: Instellingen blijven bewaard.
[*] GEDCOM export: Karaktersets toegevoegd: UTF-8 zonder BOM, UTF-16 Big Endian en UTF-16 Little Endian.
[*] GEDCOM export: Huwelijksgegevens in logische volgorde exporteren: ondertrouw, burgerlijk huwelijk, kerkelijk huwelijk, scheiding.
[*] GEDCOM import: Aldfaer bepaalt de karakterset altijd automatisch.
[*] GEDCOM import: Logregels in chronologische volgorde.
[*] GEDCOM import: Optie "Onbekende gegevens" staat standaard uitgevinkt.
[*] GEDCOM-import: Duidelijker foutmelding als er onvoldoende geheugen is.
[*] GEDCOM-import: Tag XREF:OBJE wordt ondersteund.
[*] Groepvenster: Breedte van de kolommen wordt onthouden.
[*] Help: Alle bestaande pagina's volledig bijgewerkt.
[*] Help: Lettergrootte vergroot.
[*] Help: Lettergroottes (Aldfaer, rapporten, Help) opgenomen in index en kruisverwijzingen in de tekst aangebracht.
[*] Help: Nu volledig compatibel met IE11-modus.
[*] Help: Vele nieuwe schermafdrukken.
[*] Help: Volledige spellingcontrole.
[*] Help: Vele kleine tekstcorrecties.
[*] Help: Verschillende verwijzingen naar context-gevoelige help (F1) opgenomen.
[*] Hoofdvenster: De panelen met ouders, partner, kinderen en gezin kunnen niet meer verplaatst worden.
[*] Hoofdvenster: De verplaatsbare en schaalbare panelen op de tabbladen zijn verwijderd. De gegevensgroepen kunnen niet meer verplaatst worden.
[*] Hoofdvenster: Sneltoets Bestand opschonen is Shift+Ctrl+O (ipv Shift+Ctrl+B).
[*] Hoofdvenster: Kader voor materiaal verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Indicatie als materiaal aan meerdere personen is gekoppeld.
[*] Hoofdvenster: Alleen de 1:N-lijsten hebben een selectieregel.
[*] Hoofdvenster: De uitvalmenu's bij partner, ouder en kind zijn logischer ingedeeld.
[*] Hoofdvenster: Sneltoetsen bij menu Tonen > Hoofdvenster > Leeftijdoverzicht, Materiaal en Notitie verwijderd.
[*] Hoofdvenster: Scrollbar tabblad Feiten werkte niet goed als een veld te veel regels bevatte; opgelost.
[*] Hoofdvenster: De gebruikte taal is aangevinkt in menu Taal.
[*] Hoofdvenster: Matches te openen via Ctrl+Alt+F in plaats van Shift+Ctrl+F.
[*] Hoofdvenster: de navigatieknoppen onder het materiaal staan gecentreerd.
[*] Hoofdvenster: In de lijst met feiten wordt nu ook de bron getoond.
[*] Hoofdvenster: Selecteer na opstarten automatisch het laatst geopende tabblad .
[*] Hoofdvenster: Sneltoetsen bij menu Tonen -> Hoofdvenster gewijzigd: Shift+Alt+L: Leeftijdoverzicht aan / uit; Shift+Alt+M: Materiaal aan / uit; Shift+Alt+N: Notitie aan / uit
[*] Informatie: Auteursrechten van derden aangepast.
[*] Instellingen: Karakterset GEDCOM wijzigbaar via dropdownmenu ipv radiobuttons.
[*] Instellingen: Er verschijnt een duidelijke foutmelding als de invoer van een numeriek veld onjuist is.
[*] Instellingen: Optie 'Hints zichtbaar' is verhuisd naar scherm 'Algemeen'.
[*] Koppelvenster: 'Eigen kind' hernoemd in 'Biologisch kind'.
[*] Materiaal: Verwijzingen naar niet langer ondersteunde grafische formaten verwijderd.
[*] Onderhoud: Het veld Code kan in het onderhoudsvenster hoofdlettergevoelig gemaakt worden.
[*] Personenlijst: Vraag 'Geselecteerde personen verwijderen?' omgezet naar een 'Bent u zeker'-vraag.
[*] Personenlijst: Standaardantwoord op de vraag om geselecteerde personen te verwijderen op Nee gezet.
[*] Personenlijst: Diakritische tekens buiten beschouwing laten bij sortering personenlijst.
[*] Personenlijst: Niet-sorteerbare kolommen kunnen verplaatst worden.
[*] Rapportage: Karakterset in html-bestanden staat op UTF-8.
[*] Rapportage-wizard: Alleen webpublicatie is nog mogelijk.
[*] Rapportage-wizard: De standaardmap voor de uitvoer van de Rapportage-wizard is nu de map \Wizard.
[*] Selectie: 'Natuurlijk' hernoemd in 'Biologisch'
[*] Sjabloon: resultaat tag _PREFGEDCCHAR gewijzigd: 0 = ASCII, 1 = ANSEL, 2 = ANSI, 3 = UTF-8, 4 = UTF-8 (geen BOM), 5 = UTF-16 (Big Endian), 6 = UTF-16 (Little Endian).
[*] Sjabloon: _FILEMODE ifNewer werkt gelijk aan overwrite.
[*] Sjabloon: Expansie van datumtags zoals _BIRTDATE zonder parameter altijd in het Nederlands, ongeacht de ingestelde taal in Extra->Taal.
[*] Zoek bestanden: Stamboomzoeker laat ook configuratiebestanden Aldfaer.ini en Aldfaer.iniprogram zien.
[*] Zoek bestanden: Zoeken in veiligheidskopieën versneld.
[*] Zoek bestanden: Na het zoeken wordt het aantal gevonden bestanden op de statusbalk getoond.
[*] Zoek bestanden: Positie wordt bewaard.
[-] Aantekeningen: bij verwijderen van een node wordt de tekst van de node, als deze tekst ook bij een andere node gebruikt wordt, daar niet ook verwijderd.
[-] Algemeen: Fout in presentatie van de tijd opgelost.
[-] Algemeen: Meer vertalingen opgenomen.
[-] Algemeen: Vertalingen: check ingebouwd dat item niet twee keer vertaald wordt, wat kan leiden tot foute vertaling.
[-] GEDCOM-export: Overbodige _DATE-tags uit de export verwijderd.
[-] GEDCOM-import: Foutje opgelost als DATE-tag BC bevat (aanduiding "voor Christus").
[-] GEDCOM-import: Niet langer de melding dat FAM::_ALDFAER_NOREL niet ondersteund wordt.
[-] GEDCOM-import: aantal foutjes opgelost die ontstonden als de structuur van GEDCOM niet conform de standaard is.
[-] Groepen: Fout in doorsnede groepen opgelost.
[-] Groepen: Fout opgelost bij exporteren van groep naar GEDCOM (http://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/2802-access-violation.html).
[-] Groepen: Geen lege velden na verwijderen van persoon uit de groep.
[-] Hoofdvenster: Chronologie loopt tot overlijden- of begraafdatum als een van deze velden is ingevuld.
[-] Hoofdvenster: Kinderen die aan één ouder gekoppeld zijn worden niet meer gekenmerkt als halfbroer -of -zus.
[-] Hoofdvenster: Na een wijziging via onderhoud verdwijnen de referentiekleuren niet meer.
[-] Matches: Relatiegebeurtenissen werden niet bij de matches betrokken.
[-] Personenlijst: Als online dienst MyHeritage uit staat wordt de 'kolom 'Match' niet in de kolomkiezer vermeld.
[-] Privacyfilterdialoog: In tekst "of" gebruiken in plaats van "en".
[-] Rapportage: Fout in omzetten bestandsnaam naar kleine letters opgelost.
[-] Rapportage: Geheugenlekken gedicht.
[-] Rapportage: Commentaar tussen test-vraagteken en _BEGI gaf verkeerde sjabloon-afhandeling; opgelost; (http://www.aldfaerforum.nl/forum/sjablonen/2982-else-werkt-niet.html?lim...)
[-] Rapportage: Starten rapport met Shift en Ctrl ingedrukt weer gelijk aan gedrag in 6.2, d.w.z. sjabloon in gekoppelde editor openen, rapport niet starten.
[-] Zoek bestanden: Op alle schijven worden zowel bestanden met extensie .ald als met extensie .aldf gevonden ( http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/2989-w10-aldfaer-bestanden-zoe...).


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526