Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 6.1
.

Nieuw in versie 6.1


In deze nieuwe versie 6.1 zijn een aantal storende fouten in versie 6.0 verholpen waardoor onder meer de integratie met de MyHeritage-diensten Smart Matching™ en Record Matching zijn verbeterd. Alle wijzigingen staan in de onderstaande lijst vermeld.

Aldfaer gebruikt de Smart Matching™ en Record Matching van MyHeritage om overeenkomsten (matches) te vinden tussen de informatie die MyHeritage bewaart en de gegevens in uw Aldfaer-stamboom. De informatie van MyHeritage bestaat zowel uit stamboomgegevens als historische gegevens.

Wat is Smart Matching™?

Smart Matching™ vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de gegevens van de stambomen op MyHeritage. Als er matches zijn gevonden, worden deze zichtbaar in Aldfaer. U kunt de matches op elk gewenst moment bekijken, bevestigen of afwijzen. Smart Matching™ helpt u om nieuwe of aanvullende informatie te vinden die van belang kan zijn bij uw stamboomonderzoek. Smart Matching™ helpt u misschien zelfs om contact te krijgen met verre familieleden die dezelfde personen onderzoeken als u.

Wat is Record Matching?

Record Matching vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de historische gegevens op MyHeritage. De verzameling historische gegevens bestaat uit een groeiende collectie van miljarden records. Met Record Matching kunt u tijd besparen bij uw onderzoek en het stelt u in staat om boeiende ontdekkingen te doen via geboortedocumenten, volkstellingsregisters, krantenartikelen en veel meer.

Hoe werkt het?

Als de opties voor Smart Matching™ en Record Matching in Aldfaer zijn ingeschakeld, wordt er periodiek informatie uit uw stamboom naar MyHeritage gestuurd. Dit gebeurt automatisch op de achtergrond. U kunt ondertussen ongestoord doorwerken
De informatie die Aldfaer naar MyHeritage stuurt bevat namen, datums en plaatsen van de persoon in het hoofdvenster en die van zijn of haar naaste verwanten. MyHeritage gebruikt deze gegevens om buitengewoon nauwkeurige Smart Matches™ en Record Matches te bepalen voor de personen.

Bepaalde matches worden gratis aangeboden en voor andere matches kunt u een MyHeritage data-abonnement afsluiten. Ook matches bevestigen of afwijzen vereist een MyHeritage data-abonnement.

De privacy van uw gegevens blijft gewaarborgd!

Uiteraard wilt u uw gegevens niet ongevraagd met anderen delen. Dat gebeurt ook niet. De informatie die door Aldfaer is verstuurd wordt niet door MyHeritage bewaard. Zodra de overeenkomsten (matches) zijn bepaald wordt de informatie uit Aldfaer automatisch door MyHeritage verwijderd. Aldfaer-gebruikers ontvangen Smart Matches™ uit de stambomen van MyHeritage-gebruikers, maar het omgekeerde is dus niet het geval: MyHeritage-gebruikers kunnen geen gegevens uit stambomen van Aldfaer-gebruikers ontvangen.

Het online privacyfilter is ingeschakeld. Gegevens van levende personen worden niet naar MyHeritage gestuurd. U kunt het online privacyfilter uitschakelen bij de instellingen van MyHeritage.

De informatie die aan MyHeritage is doorgegeven zal dus nooit voor enig ander doel dan matching worden gebruikt. De informatie wordt nooit aan anderen getoond, verkocht, doorgegeven of gebruikt op welke andere wijze ook.

In de Help van Aldfaer (F1 of menu Help -> Inhoud) kunt u meer lezen over Smart Matching™ en Record Matching en over de diverse instellingen die daarbij mogelijk zijn.


Aldfaer 6.1 (01-03-2015)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 6.0

[!] Algemeen: De cursor verspringt niet meer tijdens het zoeken naar een match.
[!] Bestandsherstel: Probleem met wijzigen relatievorm na bestandsherstel opgelost.
[+] Help: Bij opsporen van fouten in database 5 nieuwe foutmeldingen beschreven.
[+] Onderhoudvenster: Copy & paste ingebouwd voor zoekveld.
[+] Sjabloonparser: _SEXUN voor test op onbekend geslacht en als selectie bij bereik _FAMIFILE van _SETFILL.
[*] Algemeen: Na het verwijderen van een persoon is het aantal match-verzoeken beperkt tot de directe verwanten van de verwijderde persoon.
[*] Bestandsherstel: Er wordt geen bestandsherstel uitgevoerd als er gewijzigde gegevens zijn.
[*] Bestandsherstel: In plaats van een foutmelding te geven worden fouten in de bestandsstructuur hersteld.
[*] Groepen: Dialoogvenster voor groep op basis van persoon blijft volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[*] Help: Nieuwe schermafdrukken hoofdvenster en hoofdvenster indelen.
[*] Help: Uitleg over spelling 'predikaat' in plaats van 'predicaat' opgenomen.
[*] Help: Vermelding dat 'Notitie bij publiceren' op tabblad Diversen staat.
[*] Help: Vermelding bij hoofdvenster indelen dat vakken (linkerzijde en tabbladen) onderling van plaats verwisseld kunnen worden.
[*] Help: Werking vinkje 'Tussenvoegsel in tag SPFX' bij GEDCOM export verduidelijkt.
[*] Help: Een aantal verkorte toetsencombinaties in de beschrijving van de menu's toegevoegd.
[*] Help: Tabblad Online diensten in de Instellingen nu omschreven als Instellingenvenster Online diensten.
[*] Help: Waarschuwing dat voor en na een GEDCOM-import in een bestaande stamboom het bestand best op fouten in de database gecontroleerd kan worden.
[*] Hoofdvenster: Verhouding tussen velden Naam/Voornaam en Tussenvoegsel/Roepnaam weer als in 4.2.
[*] Hoofdvenster: Bij koppelen kind via menu wordt M/V geselecteerd.
[*] Hoofdvenster: F11 zet nu ook tabbladen op orde.
[*] Hoofdvenster: Onderschrift materiaal heeft secundaire invoerkleur.
[*] Hoofdvenster: Onderschrift materiaal beperkt tot 2 lijnen met schuifbalkje.
[*] Hoofdvenster: Vraag 'Persoon verwijderen?' omgezet naar een 'Bent u zeker'-vraag.
[*] Hoofdvenster: Standaardantwoord op de vraag om een persoon te verwijderen op Nee gezet.
[*] Instellingen: Zonder configuratiebestand formaat afbeeldingen in Rapporten->Tekst terug geïnitialiseerd op 10x10em.
[*] Koppelvenster: Rechterzijde blijft volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[*] Onderhoudvenster: 'Hoofdlettergevoelig' blijft volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[*] Rapportage(Aldfaer rapporten): Overbodige oproep _HIDENOTE verwijderd.
[*] Rapportage(Aldfaer en wizard): Fotovenster geeft een foutenboodschap als fotogegevens niet beschikbaar zijn.
[*] Rapportage(Grafisch parenteel): Beperking van 27 generaties verruimd tot 65 generaties.
[*] Rapporten: Dialoogvensters blijven volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[*] Rapportvenster: Bij CBG rapporten uitleg over spelling 'predikaat' in plaats van 'predicaat' opgenomen.
[*] Sjabloonparser: _PRIVFILT hernoemd naar _PREFPRIVFILT.
[+] Bestandsherstel: Eventueel extra relatierecord wordt verwijderd nadat de gegevens in het logbestand zijn opgenomen.
[-] Algemeen: Geminimaliseerde Help opent na herstart Aldfaer weer op de juiste positie.
[-] Algemeen: Wijzigen van de referentiepersoon of personen op de tabbladen activeert het diskettesymbool.
[-] Algemeen: Conversie configuratiebestand verbeterd.
[-] Algemeen: Oorzaak foutmelding 'Thread error' opgelost.
[-] Algemeen: Na gevonden match wordt het diskettesymbool actief.
[-] Algemeen: Aantal access violations opgelost.
[-] Bestandsherstel: Na bestandsherstel worden de referentiekleuren direct getoond.
[-] Bestandsherstel: Na bestandsherstel wordt pijltje vorige persoon niet automatisch actief.
[-] GEDCOM export: Tussenvoegsel wordt altijd in NAME-tag opgenomen ongeacht of de optie 'Tussenvoegsel in tag SPFX' wordt gebruikt.
[-] GEDCOM import: Onterechte foutmelding over bestandslocatie verholpen.
[-] GEDCOM import: Problemen met GEDCOM-import opgelost.
[-] Groepen: Na het verwijderen van een persoon worden de groepen bijgewerkt.
[-] Groepen: Exporteren als GEDCOM of nieuw bestand heeft geen last meer van match-proces.
[-] Hoofdvenster: Referentiekleuren worden na het opstarten direct getoond.
[-] Hoofdvenster: Annuleren van koppelen materiaal buiten materiaalmap gaat weer goed.
[-] Hoofdvenster: Bij rechtsklik op kind verspringt de selectie niet meer.
[-] Hoofdvenster: Na ontkoppelen partner wordt het relatierecord correct verwijderd.
[-] Matches: Geen foutmelding als de persoon tijdens het matchproces wordt verwijderd.
[-] Onderhoudvenster: Na aanpassing tekst wordt direct het hoofdscherm bijgewerkt.
[-] Rapporten: Foutmelding na openen foto in rapport opgelost.
[-] Rapporten: Foto in rapport wordt in Internet Explorer getoond ipv in de interne browser.
[-] Personenlijst: Sortering op matches in combinatie met andere kolom(men) verbeterd.
[-] Personenlijst: Inhoud match-kolom wordt in overzicht weergegeven.
[-] Personenlijst: Koppeling met hoofdvenster weer hersteld.


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526