Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 6.0
.

Nieuw in versie 6.0


Er zijn talloze verbeteringen in Aldfaer 6 doorgevoerd. Alle wijzigingen staan in de onderstaande lijst vermeld.

Eén verbetering willen we er graag uitlichten: Aldfaer gebruikt nu de Smart Matching™ en Record Matching van MyHeritage om overeenkomsten (matches) te vinden tussen de informatie die MyHeritage bewaart en de gegevens in uw Aldfaer-stamboom. De informatie van MyHeritage bestaat zowel uit stamboomgegevens als historische gegevens.

Wat is Smart Matching™?

Smart Matching™ vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de gegevens van de stambomen op MyHeritage. Als er matches zijn gevonden, worden deze zichtbaar in Aldfaer. U kunt de matches op elk gewenst moment bekijken, bevestigen of afwijzen. Smart Matching™ helpt u om nieuwe of aanvullende informatie te vinden die van belang kan zijn bij uw stamboomonderzoek. Smart Matching™ helpt u misschien zelfs om contact te krijgen met verre familieleden die dezelfde personen onderzoeken als u.

Wat is Record Matching?

Record Matching vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de historische gegevens op MyHeritage. De verzameling historische gegevens bestaat uit een groeiende collectie van miljarden records. Met Record Matching kunt u tijd besparen bij uw onderzoek en het stelt u in staat om boeiende ontdekkingen te doen via geboortedocumenten, volkstellingsregisters, krantenartikelen en veel meer.

Hoe werkt het?

Als de opties voor Smart Matching™ en Record Matching in Aldfaer zijn ingeschakeld, wordt er periodiek informatie uit uw stamboom naar MyHeritage gestuurd. Dit gebeurt automatisch op de achtergrond. U kunt ondertussen ongestoord doorwerken
De informatie die Aldfaer naar MyHeritage stuurt bevat namen, datums en plaatsen van de persoon in het hoofdvenster en die van zijn of haar naaste verwanten. MyHeritage gebruikt deze gegevens om buitengewoon nauwkeurige Smart Matches™ en Record Matches te bepalen voor de personen.

Bepaalde matches worden gratis aangeboden en voor andere matches kunt u een MyHeritage data-abonnement afsluiten. Ook matches bevestigen of afwijzen vereist een MyHeritage data-abonnement.

De privacy van uw gegevens blijft gewaarborgd!

Uiteraard wilt u uw gegevens niet ongevraagd met anderen delen. Dat gebeurt ook niet. De informatie die door Aldfaer is verstuurd wordt niet door MyHeritage bewaard. Zodra de overeenkomsten (matches) zijn bepaald wordt de informatie uit Aldfaer automatisch door MyHeritage verwijderd. Aldfaer-gebruikers ontvangen Smart Matches™ uit de stambomen van MyHeritage-gebruikers, maar het omgekeerde is dus niet het geval: MyHeritage-gebruikers kunnen geen gegevens uit stambomen van Aldfaer-gebruikers ontvangen.

Het online privacyfilter is ingeschakeld. Gegevens van levende personen worden niet naar MyHeritage gestuurd. U kunt het online privacyfilter uitschakelen bij de instellingen van MyHeritage.

De informatie die aan MyHeritage is doorgegeven zal dus nooit voor enig ander doel dan matching worden gebruikt. De informatie wordt nooit aan anderen getoond, verkocht, doorgegeven of gebruikt op welke andere wijze ook.

In de Help van Aldfaer (F1 of menu Help -> Inhoud) kunt u meer lezen over Smart Matching™ en Record Matching en over de diverse instellingen die daarbij mogelijk zijn.


Aldfaer 6.0 (19-01-2015)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 4.2

[!] Algemeen: Schermen en dialogen blijven volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[!] Algemeen: Controle op te lange padnamen. Dit voorkomt onverwachte access violations.
[!] Algemeen: Record Matches en Smart Matches van MyHeritage toegevoegd.
[!] Bestandsherstel: Betere performance.
[!] GEDCOM-import: Eventuele vermeldingen worden nu goed bewaard.
[!] Koppelvenster: Geen vertraging bij toevoegen/koppelen personen bij grote stambomen (wens #218).
[!] Rapporten: Fout 'Floating point division by zero' opgelost.
[+] Algemeen: Bij de vraag of het privacyfilter gebruikt moet worden staan de huidige instellingen vermeld.
[+] Help: Indextermen 'Personen selecteren', 'Zoekvenster', 'Online diensten', 'MyHeritage' en 'Standaardmappen' toegevoegd.
[+] Help: Uitleg over selectie van referentiepersoon via statusbalk toegevoegd.
[+] Help: Uitleg over condities in selectievenster toegevoegd.
[+] Help: In Stap-voor-stap de pagina 'Online diensten' toegevoegd.
[+] Help: In Stap-voor-stap de pagina 'MyHeritage' toegevoegd.
[+] Help: Nieuw hoofdstuk 'Online diensten' toegevoegd.
[+] Help: In 'Online diensten' pagina 'MyHeritage' toegevoegd.
[+] Help: In 'Alle functies op een rij' nieuwe pagina Standaardmappen toegevoegd (voor stambomen, gedcoms, materiaal, rapportuitvoer, veiligheidskopieën en invoegtoepassingen).
[+] Installatie: Bonusrapporten toegevoegd.
[+] Instellingen: Nieuw tabblad 'Online diensten' waar de online dienst MyHeritage uit- of aangezet kan worden
[+] Instellingen: Nieuw tabblad 'Online diensten - MyHeritage' voor het vastleggen van de voorkeuren van de online dienst MyHeritage
[+] Rapportage: datumformattering W toegevoegd aan DutchDateFormat.
[+] Rapporten: Documenten die gekoppeld zijn aan $MATERIAAL en/of $ALDFAERn worden automatisch naar de uitvoermap van het rapport gekopieerd.
[+] Rapporten: Als bij het kiezen van een rapport de Alt-toets is ingedrukt, worden de hooks uit Lib user niet gebruikt.
[+] Selectievenster: Uitgebreid met de mogelijkheid om Record Matches en Smart Matches van MyHeritage te vinden.
[+] Sjabloonparser: _PREFPRIVBIRT, _PREFPRIVRELA, _PREFPRIVDEAT geven instellingen privacyfilter voor respectievelijk jaren na geboorte, relatie en overlijden.
[+] Sjabloonparser: _PREFPRIVEXCL, _PREFPRIVINDI, _PREFPRIVNAME geven instellingen privacyfilter voor keuze bij niet publiceren, respectievelijk uitsluiten, aanduiding en voor- en achternaam.
[+] Sjabloonparser: _PREFPRIVINDITEXT geeft ingevulde aanduiding in de instelling van het privacyfilter indien voor aanduiding is gekozen.
[+] Sjabloonparser: _EXCLPUBL geeft inhoud van checkbox Uitsluiten van publicatie op tabblad Diversen onafhankelijk van metainfo.
[+] Sjabloonparser: _EXCLVERI geeft inhoud van checkbox Uitsluiten van controle op tabblad Diversen.
[+] Sjabloonparser: _PLUGPATH geeft ingestelde pad voor Eigen sjablonen en invoegtoepassingen.
[+] Sjabloonparser: _PHOTNOCY geeft de exportnaam van het materiaalbestand zonder het bestand naar de uitvoermap te schrijven.
[+] Sjabloonparser: _DBASAMOU geeft het totaal aantal personen in een bestand.
[+] Sjabloonparser: Uitgebreid met tags voor de Record Matches en Smart Matches van MyHeritage: _MHVLAD (Toegevoegde waarde van de matches), _MHVLADTEXT (Omschrijving van toevoegingen en verbeteringen), _MHMINC (Minimale betrouwbaarheid van de matches), _MHSRCH (Is persoon gecontroleerd), _MHSRCHERR (persoon is onderzocht, maar daarbij is een fout opgetreden), _MHALL (Aantal matches bij de persoon), _MHALLP (Aantal nog te beoordelen matches), _MHALLC (Aantal bevestigde matches), _MHALLR (Aantal afgewezen matches), _MHRCRD (Aantal Record Matches), _MHRCRDP (Aantal nog te beoordelen Record Matches), _MHRCRDC (Aantal bevestigde Record Matches), _MHRCRDR (Aantal afgewezen Record Matches), _MHSMRT (Aantal Smart Matches), _MHSMRTP (Aantal nog te beoordelen Smart Matches), _MHSMRTC (Aantal bevestigde Smart Matches), _MHSMRTR (Aantal afgewezen Smart Matches), _MHRSLT (link naar de reultaat pagina), _MHCALLDATE (datum waarop matches zijn uitgevoerd), _MHCALLTIME (tijd waarop matches zijn uitgevoerd), _MHNEXTDATE (volgende datum waarop matches zijn uitgevoerd), _MHNEXTTIME (volgende tijd waarop matches zijn uitgevoerd).
[+] Sjabloonparser: _W geeft ISO-weeknummer van een datum na Christus terug.
[*] Algemeen: Bij het bewaren van een deelstamboom worden de 'sorteer-als'-gegevens nu ook bewaard.
[*] Algemeen: Als bij het afsluiten gekozen is voor een automatische veiligheidskopie met bestandsherstel worden de herstelde bestanden ook in het gewone bestand opgenomen.
[*] Algemeen: In het dialoogvenster waarin een map gekozen moet worden, kan nu ook een nieuwe map aangemaakt worden.
[*] Algemeen: Bij automatische update controleert Aldfaer niet langer de Windowsversie, omdat deze controle vanaf Windows 8.1 niet langer ondersteund wordt.
[*] Algemeen: Standaardmappen voor stambomen, gedcoms, materiaal, rapportuitvoer, veiligheidskopieën en invoegtoepassingen in \Aldfaer (alleen bij nieuwe installatie).
[*] Bestandsonderhoud: Bij 'Uitzoeken' kan niet meer 'Sorteren als' gebruikt worden.
[*] Controleer gegevens: Controle op fouten in database uitgebreid met controle op onjuiste koppelingen tussen ouders en kinderen.
[*] GEDCOM: De 'sorteer-als'-gegevens worden geëxporteerd en geïmporteerd.
[*] GEDCOM export: Tussenvoegsel kan in de tag SPFX opgenomen worden (indien aangevinkt bij de instellingen).
[*] GEDCOM import: Naast BC achter een Gedcomdatum worden ook BC., B.C., BCE, BCE. en B.C.E. ingelezen als een datum v.Chr.
[*] GEDCOM import: Tag _SPFXAS wordt nu ook ondersteund.
[*] GEDCOM import: Tags SURN, IMMI, EMIG en NATU worden nu ook ondersteund.
[*] Groepvenster: De groepen moeten via een checkbox geselecteerd worden om de bijbehorende verzamelingknoppen te kunnen gebruiken.
[*] Help: De positie van het Help-venster wordt bewaard.
[*] Help: Systeemvereisten bijgewerkt met W7 en W8.
[*] Help: Url van het forum gewijzigd naar aldfaerforum.nl.
[*] Help: Vermelding dat kwartiernummer ten opzichte van referentiepersoon getoond wordt in personenlijst en titelbalk.
[*] Help: Zin over het slepen van groepen in de knoppenbalk toegevoegd.
[*] Help: Tekst over extra gegevens bij een afstammingsreeks bijgewerkt (werkt nu ook voor kwartierherhaling).
[*] Help: Sjablooncode en tekst in hoofdstuk 'Sjablonen ontwikkelen' bijgewerkt.
[*] Help: Map 'Program Files' vervangen door map 'Aldfaer'.
[*] Help: Toegelaten locatie van map voor Eigen sjablonen beter beschreven.
[*] Help: Vele nieuwe schermafdrukken (hoofdvenster, koppelvenster, selectievenster, instellingen, eigenschappen).
[*] Help: Beschrijving Menu Help aangepast aan nieuwe indeling.
[*] Help: Privacyalgoritme correct beschreven.
[*] Help: Bij beschrijving privacyfilter (PF) onderscheid 'algemeen' en 'online' PF toegevoegd.
[*] Help: Uitleg over instelling scheidingsteken verwijderd (niet meer van toepassing).
[*] Help: Verwijzing naar http://www.asciitable.nl vervangen door http://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII_(tekenset).
[*] Help: Instelling voor lettergrootte bij voorkeur 96 dpi (geen verplichting).
[*] Help: Aanpassingen door hernoemen vink 'Niet publiceren' naar 'Uitsluiten van publicatie' op tabblad Diversen.
[*] Help: Nieuwe GEDCOM tags voor de 'sorteer-als'-gegevens opgenomen in lijst met GEDCOM tags.
[*] Help: Nieuwe GEDCOM importtags SURN, IMMI, EMIG en NATU opgenomen in lijst met GEDCOM tags.
[*] Help: Lijst met GEDCOM tags verbeterd en aangevuld.
[*] Help: Beschrijving van selectie in personenlijst aangepast.
[*] Help: Beschrijving van groepen beheren bijgewerkt.
[*] Hoofdvenster: Bij 'Opslaan als...' zet Aldfaer niet langer [kopie] achter de bestandsnaam.
[*] Hoofdvenster: Geslachtsaanduiding voorzien van dropdown-menu.
[*] Hoofdvenster: Optie 'Help' in menu Help hernoemd in 'Documentatie'.
[*] Hoofdvenster: Optie 'Aldfaer website...' in menu Help verwijderd.
[*] Hoofdvenster: Menu Help uitgebreid met optie naar 'Online Support' (opent de browser met http://www.aldfaerforum.nl/forum).
[*] Hoofdvenster: Op tabblad Diversen de tekst achter (Niet) publiceren aangepast met '(aangifte)' bij geboorte en overlijden.
[*] Hoofdvenster: Foutmelding niet gevonden materiaal gecentreerd.
[*] Hoofdvenster: Op tabblad Diversen vink 'Niet publiceren' hernoemd naar 'Uitsluiten van publicatie'.
[*] Instellingen: Bij de Gedcom-export kan ervoor gekozen worden het voorvoegsel in de tag SPFX op te nemen.
[*] Instellingen: Tekst onder Standaard mappen gewijzigd in 'Eigen sjablonen en invoegtoepassingen'.
[*] Instellingen: Op tabblad 'Privacy' de checkbox 'Actief' hernoemd in 'Algemeen'.
[*] Koppelvenster: Keuze geslachtsaanduiding via radiobuttons in plaats van label. De geslachtsaanduiding is leeg bij nieuwe persoon of koppeling waarbij geslacht niet bekend is.
[*] Koppelvenster: In het koppelvenster wordt de optie 'Levenloos' alleen getoond bij relevante personen.
[*] Onderhoud: Lijst gevonden personen toont kleuren voor- en nageslacht en de relevante iconen.
[*] Personenlijst: Kwartiernummer ten opzichte van referentiepersoon alleen getoond indien het nog correct berekend kan worden (zoals al in titelbalk).
[*] Personenlijst: De persoon op het hoofdscherm wordt niet meer automatisch in de personenlijst geselecteerd.
[*] Privacyfilter: Bij het ontbreken van het geboortejaar en doopjaar wordt op het aangiftejaar gecontroleerd.
[*] Privacyfilter: Bij het ontbreken van het overlijdensjaar en begrafenisjaar wordt op het aangiftejaar gecontroleerd.
[*] Privacyfilter: Instelling 0 jaar na geboorte ook geldig voor personen zonder geboortedatum.
[*] Privacyfilter: Instelling 0 jaar na relatie ook geldig voor personen met relatie zonder relatiedatum.
[*] Privacyfilter: Er wordt rekening gehouden met vroegste getuigenisdatum ipv laatste.
[*] Rapport: Bij het klikken op het diskettesymbool in een rapport met bestanden die in het sjabloon een naam krijgen wordt standaard de map voor rapportuitvoer uit de instellingen getoond.
[*] Rapportage: Vermelding 'uit onbekende relatie' alleen bij biologische kinderen.
[*] Rapportage: 'v.Chr.' (zonder spatie) ipv 'v. Chr.' (zie taaladvies).
[*] Rapportage: Geen twee punten achter elkaar bij een jaartal v.Chr. op het einde van een zin.
[*] Rapportage: Test op weduwe/weduwnaar bij meerdere relaties werkt nu ook v.Chr.
[*] Rapportage: Gendex werkt nu ook voor datums v.Chr.
[*] Rapportage: Bij niet-uitgewerkte kinderen van eigen ouder en niet-eigen ouder wordt ook de andere eigen ouder vermeld.
[*] Rapportage: In het onderschrift van foto's worden liggende streepjes vervangen door spaties.
[*] Rapportage: Tekst van onderschrift in hookbare functie ONDERSCHRIFT.
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Ook in tekst verwijzing naar kwartiernr vader (ipv moeder) van een niet-kwartierkind met beide ouders in kwartierstaat (was al zo in index).
[*] Rapportage(CBG): Jaartallen van feiten niet meer steeds afgedrukt met 4 cijfers.
[*] Rapportage(CBG): Data v.Chr. nu correct weergegeven in index.
[*] Rapportage(CBG): Vergelijkingen van jaartallen houden ook rekening met teken.
[*] Rapportage(CBG): Feit alleen in uitvoer als het veld inhoud van het feit is ingevuld.
[*] Rapportvenster: Uitleg over grafische rapporten bijgewerkt voor de huidige browserversies.
[*] Rapportvenster: Verwijzing overal aangepast naar aldfaerforum.nl.
[*] Sjabloonparser: _CURRTIME geeft ook seconden weer.
[*] Sjabloonparser: _TRAN naar taggroep 1, _LANG naar taggroep 2.
[-] GEDCOM export: Fout bij combinatie sortering geboorte/doop-datum en/of overlijden/begraafdatum in combinatie met PF opgelost.
[-] GEDCOM export: Als niet bepaald kan worden of notitie op tabblad geboorte bij geboorte of doop hoort, dan weggeschreven bij geboorte.
[-] GEDCOM export: Als niet bepaald kan worden of notitie op tabblad overlijden bij overlijden of begrafenis hoort, dan weggeschreven bij overlijden.
[-] GEDCOM export: Tag _DATE werkt nu goed voor de feiten.
[-] GEDCOM export: Onvolledige datum 'van' en 'tot' nu steeds correct weggeschreven.
[-] GEDCOM export: Ondersteuning UTF8 verbeterd.
[-] GEDCOM import: Datums met BC worden nu correct ingelezen als data v.Chr.
[-] GEDCOM import: Import van adres verbeterd.
[-] GEDCOM import: Tag 0 FAM 1 SOUR wordt nu goed verwerkt.
[-] GEDCOM import: Tag _PLACAS bij adres wordt nu goed verwerkt.
[-] GEDCOM import: Ondersteuning UTF8 verbeterd.
[-] GEDCOM-import: Tag _ALDFAER_ONB wordt nu ook ingelezen.
[-] GEDCOM-import: Het afbreken van de GEDCOM-import werkt nu naar behoren.
[-] Help: Nog een paar vermeldingen van hoofdscherm vervangen door hoofdvenster.
[-] Help: Verwijzing naar VC voor datums voor Christus in rapporten vervangen door v.Chr.
[-] Help: Vraag 'Ook verwijderen bij de andere ouder' vervangen door 'Ook ontkoppelen van de andere ouder'.
[-] Help: Velden waarop gefilterd kan worden in het selectievenster zijn niet alleen tekstvelden.
[-] Help: Kleine typografische correcties.
[-] Help: Html-code in sjabloonvoorbeelden in kleine letters.
[-] Hoofdvenster: De tekst die verschijnt bij missend materiaal is geheel zichtbaar en consequent aangeduid met volledige padnaam.
[-] Hoofdvenster: Bij het opstarten wordt het materiaal direct goed gepositioneerd.
[-] Instellingen: Tekst 'Voorvoegsel in tag SPFX' gewijzigd in 'Tussenvoegsel in tag SPFX'.
[-] Invoegtoepassing: Probleem met verkeerde foutmelding "De volgende invoegtoepassingen zijn niet geïnstalleerd omdat één of meer bestanden/mappen van de invoegtoepassing in gebruik zijn: Aldfaer Rapporten" opgelost.
[-] Logvenster: Bij het afsluiten van Aldfaer geen foutmelding als het logvenster geopend is.
[-] Onderhoud: 'Sorteren als' bleek ten onrechte opgeroepen te kunnen worden bij bronnen, categorieën, notities en opmerkingen.
[-] Personenlijst: Steeds zo laag mogelijk kwartiernummer t.o.v. referentiepersoon (bij kwartierherhaling).
[-] Privacyfilter: Onbekend jaar in datum nu correct verwerkt.
[-] Privacyfilter: Datums 'na' niet langer verwerkt.
[-] Privacyfilter: Datums v.Chr. nu correct verwerkt.
[-] Privacyfilter: Ingestelde voorwaarden nu steeds correct verwerkt.
[-] Rapporten: OK-knop op de rapportdialogen beter gepositioneerd.
[-] Rapportage: Als ouders meermaals met elkaar huwen wordt er bij hun kinderen maar eenmaal vermeld dat ze kind van deze ouders zijn.
[-] Rapportage(Persoonskaart): Ontbrekende spatie bij datums v.Chr. in leeftijdsoverzicht toegevoegd.
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Bij subnummering, beide ouders in het nageslacht en enkele lijn worden de kinderen nu steeds correct getoond.
[-] Rapport-wizard: Tikfouten verbeterd.
[-] Selectie: Het selecteren op tijd (geboorte en overlijden) en getallen (lengte en gewicht) gaat nu goed.
[-] Selectievenster: Wordt nu ook vertaald.
[-] Sjabloonparser: Fout bij combinatie sortering geboorte/doop-datum en/of overlijden/begraafdatum in combinatie met PF opgelost.
[-] Sjabloonparser: _UNBU weer correct in tagtabel.
[-] Sjabloonparser: _ANNO werkt nu.
[-] Veiligheidskopie: Ook na eerst bewaard te hebben, wordt gevraagd of er een veiligheidskopie gemaakt moet worden.
[-] Verwantschapvenster: Als bij het openen van het venster direct op F1 wordt gedrukt verschijnt de help over het verwantschapvenster ipv over de personenlijst.
[-] Verwantschapsvenster: Access violation opgelost bij gebruik CTRL-toets in lege lijst met KinCode en Consanguïniteit %.
[-] Verwantschapsvenster: Als er geen verwantschap is, worden de dan niet-relevante knoppen en menu niet getoond.


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526