Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDownloadsHulpprogramma's >Sjab2Word
.

Sjab2Word


Sjab2word is een applicatie in één bestand, waarmee het mogelijk is om zonder veel kennis van Microsoft Word, tekstrapporten die zijn aangemaakt met Aldfaer om te zetten in een word document. Voor verdere uitleg: download en open het bestand sjab2word7.4.doc.

Wijzigingen per versie:

Versie 8.1 (14 feb 2021)
• Fout hersteld waardoor in WORD 2007 de conversie werd afgebroken indien er een lijst van afbeeldingen werd aangemaakt.
• Enkele performance verbeteringen aangebracht

Versie 8.0 (11 feb 2021)
• Diverse performance verbeteringen. aangebracht
• Alternatieve index toegevoegd.
• Een fout hersteld waardoor er soms foto's verwrongen werden weergegeven.
• Een fout hersteld ie alleen onder zeldzame omstandigheden in Office/Word 2010 tot afbreken van het conversie proces leidde. • Diverse tikfouten in de teksten op de boodschapschermen aangepast.
• Aanpassing gemaakt waardoor de max grootte van het te verwerken bestand afhangt van keuze voor de plaatsing van tabellen.

Versie 7.4 (22 okt 2017)
• Optie toegevoegd waardoor het formatteren van tabellen achterwege kan blijven. Het grote voordeel hiervan is dat veel grotere tabellen (tot wel 100-den pagina's) snel verwerkt kunnen worden. Het grote nadeel dat niet wordt gecontroleerd of een tabelletje nog past op de pagina.Hierdoor kan een tabel van 2 regels over twee blz verdeeld worden. Voor de meeste rapporten is deze optie het beste aangevinkt (wel formatteren) te laten.

Versie 7.3 (25 jan 2017)
• Fout waardoor in zeldzame situaties (geen index , wel figlist en delaatste persoon eindigt met een tabel) gegvens naar achteren werden geschoven hersteld.
• Kleine aanpassingen in de tekst van het document.
• Kleine Aanpassingen in de weergave (de instellingen werden standaard op de achtergrond getoond, nu niet meer)
• Geen lege pagina's meer in de uitvoer (op enkele aan het eind van een met MaakBoeken gemaakt HTML file).

Versie 7.2 (24 jan 2017)
• Fout hersteld. Door deze fout kon het nog gebeuren dat de fouten uit met versie 7.1 opgelost hadden moeten zijn nog steeds optraden.
• Fout, waardoor als de foto's naar achterin het document verplaatst moesten worden het kon gebeuren dat een foto meer dan 1 pagina innam, hersteld.
• Waarschuwing opgenomen in het geval een foto wordt vergroot ten opzichte van het origineel.

Versie 7.1 (17 november 2014)
• Fout hersteld, waardoor in zeldzame gevallen de onderschriften bij foto's op de volgende pagina belandden.
• Verbeterde formattering, waardoor tabellen (zolang ze niet groter zijn dan één pagina) niet over twee pagina's worden verdeeld en dta de titel ("Beroep:", "Adres:" etc) altijd op dezelfde pagina staat als de tabel zelf.
• PNG bestanden worden nu wel verwerkt
• Fout hersteld waardoor bij een kwartierstaat volgens 'maak boeken' de verkort kwartierstaat in tabelvorm niet kon worden verwerkt.
• Als niet alle afbeeldingsbestanden gevonden kunnen worden, wordt nu, In plaats van bij het eerste ontbrekende afbeeldingsbestand af te breken, een lijst met alle ontbrekende bestanden getoond, waarna de bewerking gewoon wordt afgemaakt.
• Probleem opgelost waardoor de "Lijst van afbeeldingen" niet altijd op een nieuwe pagina stond.
• Verbeterde formatting van de afbeeldingen.

Versie 6.1 (22 augustus 2014)
• Deze versie (die naast de verse 6.0 bestond) heeft als enig verschil dat het aantal te verwerken afbeeldingen op maximaal 2028 is gezet. Dit was 1000.

Versie 6.0 (19 november 2013)
• Nieuwe optie voor het verwerken van de afbeeldingen.
• Kleine performance verbeteringen in Word 2007 en 2010.

Versie 5.2.4 (14 juli 2011)
• Een fout, waardoor soms stukken tekst vet gedrukt werden, hersteld.

Versie 5.2.3 (14 juli 2011)
• Verder geoptimaliseerd voor het verwerken van "maak boeken" uitvoer.

Versie 5.2.1 (30 juni 2011)
• Het is nu mogelijk om de zelf de papiermaten op te geven en de marges op te geven (dat kan nuttig zijn als u uw uitvoer naar een drukker wilt zenden), of die van de default word printer te gebruiken.

Versie 5.1.1 (1 april 2011)
• Een fout waardoor een tabel met foto soms werd overgeslagen hersteld

Versie 5.1 (30 maart 2011)
• Een aanpassing gemaakt waardoor nu ook de output van het maakboek sjabloon nu goed wordt verwerkt

Versie 5.0 (28 maart 2011)
• Een extra optie toegevoegd waardoor er nu meer mogelijkheden zijn om de foto’s weer te geven. Standaard is constante breedte, optioneel kan hier van worden gemaakt vaste hoogte per regel van de tabel.
• Een extra optie is toegevoegd om de bijschriften aan de foto’s te koppelen.
• Een extra optie is toegevoegd om de tekst naast sommige foto’s door te laten lopen

BijlageDatumAfmetingen
[file] sjab2word8.1.zip14/02/21 1:39 pm745.14 KB

© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526