Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 4.0.5, 4.0.4 en 4.0.3
.

Nieuw in versie 4.0.5, 4.0.4 en 4.0.3


Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

rapportmodule 4.0.5.8 (08-09-2008)

[+] Rapportage(Grafisch nageslacht): Code opgenomen om datum en plaats van geboorte/huwelijk/overlijden in een blokje te tonen. Deze code kan geactiveerd worden met een hook op de functie _PREFDATA

[*] Rapportvenster(Hooks): Uitleg over aanbrengen van hook op _PREFDATA
[*] Rapportvenster(Hooks): Uitleg over hoe je een achtergrondafbeelding kan toevoegen aan de Aldfaer tekst- en grafische rapporten
[*] Rapportage: 'Geen relatie' zonder biologische kinderen wordt afgevangen
[*] Rapportage: Bronweergave via aparte functie
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Spaties voor en na generatiebenaming verwijderd
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Paar overbodige spaties uit html-code verwijderd
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Omschrijving niet-biologische kinderen in index
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Generatiebenamingen tot en met generatie 513
[*] Rapportage(Nageslacht): Weergave van genealogienummer via aparte functie
[*] Rapportage(Grafisch): Weergave van geslacht en nummering via aparte functies
[*] Rapportage(Grafisch): Breedte doorverwijzingsblokje bepaald door één enkele functie

[-] Rapportage: Zekerheid na 'zoon/dochter van' weer correct weergegeven
[-] Rapportage: Huwelijken werden soms tweemaal vermeld onder 'Getuige bij'
[-] Rapportage(Persoonskaart): Foutje in leeftijdsoverzicht opgelost
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Hyperlink naar andere pagina weer XHTML 1.0 strict
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Foutje in oproep _Txt_Index verbeterd

4.0.5 (15-06-2008)

[-] Algemeen: Bij toevoegen van persoon aan bestaande groep wordt knop 'Bewaar' actief
[-] Algemeen: Traagheid bij wisselen personen verder verbeterd
[-] Algemeen: Sortering op datums verbeterd
[-] Feiten: Categorie toevoegen bij overig feit werkt weer
[-] Hoofdvenster: Op leeftijdsoverzicht geboorte voor overlijden indien persoon op één dag is geboren en overleden
[-] Hoofdvenster: Ten onrechte vermelding getrouwd met broer/zus opgelost
[-] Hoofdvenster: Bij koppelen nieuwe partner wordt deze partner direct actief
[-] Hoofdvenster: Missende spatie in leeftijdsoverzicht bij huwelijk/scheiding toegevoegd

4.0.4 (06-06-2008)

[-] Algemeen: Traagheid bij wisselen personen opgelost
[-] Rapportage: Foutje in versiecontrole opgelost

4.0.3 (04-06-2008)

[+] Bestandsherstel: Ten onrechte 'onbekende relatie' wordt gewijzigd in 'relatie'
[+] Hoofdvenster: Met Ctrl+Pijl omhoog en Ctrl+Pijl omlaag kan door de personen worden gebladerd (in volgorde van personenlijst)
[+] Instellingen: Nieuwe checkbox 'genereer gendex bestand'
[+] Sjabloonparser: _BETAVERS geeft beta versienummer of false
[+] Sjabloonparser: _PREFGNDX geeft inhoud van gendex checkbox (instellingen rapporten)
[+] Rapportage: Gendexondersteuning in alle standaard rapporten en in Wizard rapporten
[+] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Relatiegegevens van kwartierkoppel permanent getoond

[*] Algemeen: Code wordt alleen andersom gesorteerd als dit de eerst gesorteerde kolom is
[*] Algemeen: Sortering datums verbeterd
[*] Algemeen: Een snelkoppeling (.alnk) die eindigt op een newline wordt nu ook ondersteund
[*] Algemeen: Leeftijdsberekening bij niet-exacte datums aangepast
[*] Controle: Scherm leeftijdcontrole aangepast
[*] Foutdialoog: Icoon transparant
[*] GEDCOM import: Tag INDI::NAME::NSFX wordt geimporteerd als feit (titel)
[*] GEDCOM import: Tag INDI::NAME::NPFX wordt geimporteerd als feit (predikaat)
[*] GEDCOM-import: Betere ondersteuning van GEDCOM uit Pro-gen (FAM::MARB, FAM::ORDI en FAM::_LIV)
[*] GEDCOM-import: Melding in de log en het venster dat er samenlevingsgegevens in de notitie zijn opgenomen (import Pro-gen)
[*] GEDCOM-import: Niet-ondersteunde tags verschijnen zonder foutmelding en regelnummer in de notitie
[*] GEDCOM-import: Bij fouten in GEDCOM-bestand wordt de import niet meer afgebroken
[*] GEDCOM-import: Diverse onderdelen van bron gescheiden door een spatie
[*] Hoofdvenster: Animated GIF kan niet meer gekoppeld worden
[*] Informatiedialoog: Icoon transparant
[*] Installatie: Aldfaer wordt alleen voor het huidige account geïnstalleerd
[*] Personenlijst: Bij standaardinstelling wordt de kolom Symbolen op de juiste breedte gezet
[*] Privacyfilter: Een persoon waarvan de optie 'Niet publiceren' is aangevinkt, verschijnt nooit in een overzicht of GEDCOM (bij ingeschakeld privacyfilter)
[*] Vraagdialoog: Icoon transparant
[*] Rapportage: Aanduiding relatie bij 'Kinderen van X en Y' indien Y identiek voor verschillende relaties
[*] Rapportage: 86 nieuwe vertaalfuncties opgenomen in centrale lijst (bevat nu 241 vertaalfuncties)
[*] Rapportage: Geen leeftijdsvermelding als leeftijd niet berekend kan worden
[*] Rapportage: Ondersteuning voor zegger-verwanten in vertalingen (oomzegger, tantezegger, ...)
[*] Rapportage: 'v. Chr.' ipv 'VC'
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Volgorde relaties bij kwartierkoppel aangegeven door volgnummer tussen ronde haakjes
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Bij kerkelijk huwelijk en scheiding van een kwartierkoppel worden de namen van het koppel vermeld
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Leeftijd vermeld bij eerdere en latere relaties van kwartierkoppel
[*] Rapportage(Persoonskaart): Naam getuigen zoals andere namen in leeftijdsoverzicht
[*] Rapportage(Persoonskaart): Geen leeftijdsoverzicht als geen leeftijd berekend kan worden op basis van begin- en einddatum
[*] Rapportage(Grafisch): Gebruik van vertaalfuncties
[*] Rapportage(Grafisch): Hyperlink naar andere pagina werkt nu in heel linkblokje
[*] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij 'Herhaling tonen' sluiten kwartiernummers steeds aan bij doorverwijzing naar andere pagina
[*] Rapportvenster: Uitleg over gendex met verwijzing naar wikipedia opgenomen
[*] Rapportvenster(Grafische kwartierstaat): Waarschuwing ivm 'Herhaling tonen' bij meer dan 25 generaties

[-] Algemeen: Bij datumcalculaties wordt er nu rekening mee gehouden dat het jaar 0 niet bestaat
[-] Algemeen: Sorteren van data voor Christus gaat nu goed
[-] Algemeen: Notitiesymbool verschijnt als er alleen een notitie bij een feit is
[-] Algemeen: Notitiesymbool verschijnt als er alleen een notitie op tabblad Diversen staat
[-] Algemeen: Bepalen van de dag van de week in de maanden november en december van het jaar 1582 gaat nu goed
[-] Algemeen: Bepalen schrikkeljaar in de Juliaanse kalender (01-01-45 VC t/m 14-10-1582) gaat nu goed
[-] Algemeen: Geen leeftijdberekening meer bij geboortes in de toekomst
[-] Algemeen: Veiligheidskopie uit versie voor 3.5 kan in 4.0.3. geopend worden
[-] Controle: Onbekende relatie opgenomen in controles (menu Persoon, menu Stamboom)
[-] Feiten: Automatisch aanvullen feiten werken weer als in 3.5.3
[-] GEDCOM-export: Van export uitgesloten feiten beïnvloeden het exporteren van de andere feiten niet meer
[-] GEDCOM-export: Alleen aangevinkt materiaal wordt in GEDCOM opgenomen
[-] GEDCOM-import: Feiten functie, onderscheiding, heerlijkheid en predikaat worden nu goed geïmporteerd
[-] GEDCOM-import: Import PhpGedview-GEDCOM zonder access violation
[-] GEDCOM import: Als alleen tag BURI bestaat, wordt persoon wel als overleden gekenmerkt
[-] GEDCOM-import: tag NPSX en NSFX worden goed ingelezen
[-] GEDCOM-import: SOUR::REFN ondersteund
[-] Hoofdvenster: Onbekende relatievorm is weer te wijzigen
[-] Hoofdvenster: Datumsortering van feiten verbeterd
[-] Hoofdvenster: Bij koppelen relatie opent tabblad Relatie (indien automatische tabbladen is ingeschakeld)
[-] Hoofdvenster: Probleem met onverwachte wisseling naar tabblad Huwelijk opgelost
[-] Hoofdvenster: Geen aanduiding [half] als alleen vader of moeder is gekoppeld
[-] Hoofdvenster: Onderschrift foto wordt nu goed bewaard
[-] Hoofdvenster: Sortering feiten verder verbeterd
[-] Hoofdvenster: Handmatig sorteren kinderen verbeterd (via menu en shift+pijl omhoog/omlaag)
[-] Hoofdvenster: Koppelen kind verbeterd (via rechtermuisknopmenu oproepen onder laatste kind)
[-] Hoofdvenster: Sorteren op geboortetijd gaat weer goed (na wijzigen van geboortedatum!)
[-] Hoofdvenster: Tekst onder foto blijft gecentreerd na het schalen van het hoofdvenster
[-] Hoofdvenster: Bij sorteren van kinderen wordt geen rekening meer gehouden met veld Code
[-] Hoofdvenster: Bij sortering gezin wordt geen rekening met codeveld gehouden
[-] Hoofdvenster: Iconen van gekoppelde bestanden weer zichtbaar bij het materiaal
[-] Hoofdvenster: Bij te koppelen materiaal is de padnaam niet meer hoofdlettergevoelig
[-] Hoofdvenster: Melding aangepast als te koppelen materiaal niet in de materiaalmap staat
[-] Hoofdvenster: Bladwijzer van verwijderde persoon wordt opgeruimd
[-] Personenlijst: Aantal foutjes opgelost (acces violations bij wijzigingen of verwijderen van personen)
[-] Personenlijst: Geen AV of 'Control has no parent Window' meer
[-] Selectie: Foutje opgelost bij doorzoeken van alle teksten
[-] Verwantschap: Bij het openen van het venster wordt de verwantschap alleen berekend als de optie 'Automatisch berekenen' is aangevinkt
[-] Rapportage: Foto's in correct formaat weergegeven bij openen in Word
[-] Rapportage: Blanco regels tussen paragrafen blijven behouden bij openen in Word
[-] Rapportage: Geen '-1' meer in rapporten als dag van de week niet berekend kan worden
[-] Rapportage: Versienummervergelijkingen gaan nu steeds goed
[-] Rapportage(Kwartierstaat): Eerdere en latere relaties gaan nu ook goed indien een kwartierkoppel meerdere relaties met elkaar heeft
[-] Rapportage(Persoonskaart): 0 dagen/maanden ipv dag/maand in leeftijdsoverzicht
[-] Rapportage(CBG): Ontbrekende komma bij gewettigde kinderen toegevoegd
[-] Rapportage(CBG Nageslacht): Pleeg- en stiefkinderen en hun nageslacht niet meer vermeld
[-] Rapportage(CBG KS in stamreeksen): Verwijzingen bij kwartierherhaling van vader met kwartierkinderen uit onbekende relatie werken nu
[-] Rapportage(Grafisch): Afgekorte voornamen gaan nu ook goed als een voornaam meer dan eens voorkomt
[-] Rapportage(Grafisch): Dubbele voornamen worden correct afgekort
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij generatiebeperking en lege blokjes ontbrak soms een horizontaal lijntje
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij generatiebeperking en 'Herhaling tonen' gaan de indexverwijzingen nu steeds goed
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij 'Herhaling tonen' ontbraken sommige indexverwijzingen
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij alleen geregistreerde voorouders stond blokje soms te laag


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526