Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartDocumentatieNieuw per release >Nieuw in versie 4.0
.

Nieuw in versie 4.0


4.0 (25-03-2008)

Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

[!] Automatisch update: Nieuwe versies van Aldfaer, Help en rapporten kunnen (desgewenst) automatisch worden geïnstalleerd
[!] Bestand afsplitsen: Op basis van bepaalde selecties kan een deel van het bestand afgesplitst worden als nieuw stamboombestand of als GEDCOM
[!] Context-gevoelige Help (opent met F1 help voor een bepaald venster)
[!] GEDCOM Export: Mogelijkheid om de te exporteren gegevens te beperken
[!] GEDCOM Import: Geheel vernieuwd (robuuster en sneller)
[!] Grafische rapporten: De twee grafische rapporten zijn vervangen door een verzameling van negen grafische rapporten die makkelijk bewaard en gepubliceerd kunnen worden
[!] Groepen: Op basis van bepaalde selecties kunnen groepen van personen samengesteld worden
[!] Materiaal: Ondersteuning voor meer grafische formaten (o.a. gif en png)
[!] Invoegtoepassingen Rapporten van derden kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en verwijderd. Automatisch updaten is ook mogelijk.
[!] Privacy-filter: Alle overzichten en GEDCOM export kunnen rekening houden met personen die onder de privacy regels vallen
[!] Rapportage: Oplossing voor groterapportenprobleem
[!] Rapportage: Reeksen in zowel afdalende als opklimmende volgorde
[!] Rapportage: Nieuwe Aldfaer rapporten Afstammingsreeks, Naamreeks en Naamgenealogie
[!] Rapportage(CBG): Index toegevoegd met hyperlinks naar alle vermeldingen van een persoon
[!] Rapportage(CBG): Nieuw rapport Kwartierstaat in stamreeksen (CBG)
[!] Rapportage(Grafisch): Negen nieuwe rapporten (Parenteel, Genealogie, Naamgenealogie, Nageslacht vrouwelijke lijn, Kwartierstaat, Stamreeks, Matrilineaire reeks, Naamreeks, Afstammingsreeks) met documentatie in rapportvenster
[!] Rapportage(Wizard): Nieuwe versie (1.3) met verschillende verbeteringen (cfr. infra)
[!] Rapporten: alle standaard tekst- en grafische rapporten zijn in de browser (Internet Explorer, FireFox etc.) te vergroten/verkleinen
[!] Rapportvenster: Overzichtelijk scherm met alle mogelijke rapporten plus eventuele uitleg bij de rapporten
[!] Selectiemodule: Zoeken van personen op basis van bepaalde gegevens
[!] Stamboomeigenschappen: De stamboom specifieke instellingen (zoals de locatie van de materiaalmap) hebben een eigen onderhoudscherm gekregen (menu Stamboom - Eigenschappen)
[!] Verwantschapsberekening: Mogelijkheid om de verwantschap tussen twee personen te bepalen en te presenteren
[!] Zoeken: Mogelijkheid om snel en eenvoudig personen te zoeken

Belangrijke aanpassingen:
[+] Algemeen: Extensie stamboombestand is gewijzigd van .ald in .aldf
[+] Bonusrapporten: Na de installatie van de nieuwe bonusrapporten zijn deze rapporten te vinden onder de rubriek 'Overige rapporten
[+] Hoofdvenster: Logischer indeling van de menustructuur
[+] Instellingen: Overzichtelijker schermindeling
[+] Instellingen: De stamboom specifieke instellingen hebben een eigen onderhoudscherm gekregen (menu Stamboom - Eigenschappen)
[+] Personenlijst: De kolomkiezer verschijnt alleen als er met de rechtermuisknop op één van de kolomtitels geklikt wordt

Overige aanpassingen:
[+] Algemeen: Er wordt meer informatie naar logbestand geschreven
[+] Algemeen: Bij sortering op geboortedatum wordt bij levenloos geboren personen de overlijdensdatum als geboortedatum genomen
[+] Algemeen: Venster "Nieuw Aldfaerbestand" voor alle acties waarbij een nieuw stamboombestand gemaakt wordt
[+] GEDCOM export: Relaties worden in de volgorde op het scherm weggeschreven (volgens automatische/handmatige sortering)
[+] GEDCOM export: Kinderen worden in de volgorde op het scherm weggeschreven (volgens automatische/handmatige sortering)
[+] GEDCOM export: Venster blijft zichtbaar na export (om duidelijk te maken dat de export klaar is)
[+] GEDCOM export: Datums worden conform GEDCOM standaard weggeschreven
[+] GEDCOM-export: Meer karakters in ANSEL en ASCII ondersteund
[+] GEDCOM-import: Meer karakters in ANSEL ondersteund
[+] Help: Beschrijving van menu's met verwijzingen naar stap-voor-stap procedures toegevoegd
[+] Help: Verwijzingen naar sjabloonhandleiding opgenomen
[+] Help: Instelling geslachtsaanduidingen bij grafische rapporten
[+] Help: Procedure Versiebeheer Aldfaer
[+] Help: Procedure Versiebeheer Invoegtoepassingen
[+] Help: Procedure lijsten maken
[+] Help: Conventies in deze handleiding uitgebreid met nieuwe indicaties
[+] Help: Nieuwe GEDCOM tags aan lijst toegevoegd
[+] Help: Sneltoetsen en toetscombinaties aan menubeschrijvingen toegevoegd
[+] Help: Beschrijvingen uitgebreid met nieuwe bestandsextensie .aldf
[+] Help: Status onbekend bij invoegtoepassingen beschreven
[+] Help: Opmerking betreffende sortering van personen bij GEDCOM export geplaatst
[+] Hoofdvenster: Logischer indeling van de menustructuur
[+] Hoofdvenster: Mogelijkheid om groepen (selecties van personen) samen te stellen
[+] Hoofdvenster: Conversie tussenvoegsels houdt rekening met dubbele namen
[+] Hoofdvenster: Conversie tussenvoegsels houdt rekening met meer tussenvoegsels (zie http://www.ibgroep.nl/Images/Voorvoegseltabel_tcm7-2134.txt)
[+] Hoofdvenster: Nieuwe optie 'Huidig veld' in Menu Onderhoud opent veld met focus in onderhoudsvenster
[+] Hoofdvenster: Nieuw tabblad Groepen (lijst met groepen waar persoon bij hoort)
[+] Hoofdvenster: Nieuwe standaard feit: Vermelding
[+] Hoofdvenster: Op tabblad Diversen - Privacy is de reden zichtbaar waarom persoon wel/niet publiek is
[+] Hoofdvenster: Onder menu Extra de mogelijkheid om privacyfilter aan/uit te zetten (Shift+Alt+P)
[+] Hoofdvenster: Relatietype 'Onbekende relatievorm' toegevoegd
[+] Hoofdvenster: Alle knoppen hebben equivalent in één van de menu's
[+] Hoofdvenster: Leeftijdsoverzicht toont alle verwanten (instelbaar bij de eigenschappen van de stamboom)
[+] Hoofdvenster: Optie 'Zoeken' onder menu Extra en op knoppenbalk
[+] Hoofdvenster: Zichtbaarheid notities, materiaal en leeftijd aan- en uit te zetten (menu Toon - Hoofdvenster)
[+] Hoofdvenster: Rechtermuisknopmenu op overzichtknoppen toont relevante rapporten
[+] Informatie: Auteursrechten van derden opgenomen
[+] Instellingen: Overzichtelijker schermindeling
[+] Instellingen: De stamboom specifieke instellingen hebben een eigen onderhoudscherm gekregen (menu Stamboom - Eigenschappen)
[+] Instellingen: Optie 'Foto partner naast persoon' om foto's in rapporten al dan niet naast de persoon te tonen
[+] Instellingen: Zichtbaarheid notities en materiaal aan- en uit te zetten (Schermen - Hoofdvenster)
[+] Instellingen: Mogelijkheid om grafisch rapport aan knop in menubalk te koppelen
[+] Instellingen: Rapport - Grafisch -> Nieuwe opties voor kwartierstaat en nageslachtrapporten
[+] Instellingen: Rapport - Grafisch -> Nieuwe optie 'Geslachtsaanduiding tonen'
[+] Kalender: Personen op huidige datum vet ipv rood
[+] Kalender: Personen in referentiekleuren
[+] Koppelvenster: Uitvoeren selectie alleen bij verlaten veld (niet meer na elke toetsaanslag)
[+] Koppelvenster: Datumvelden doen weer mee in uitvoeren van selectie
[+] Koppelvenster: Mogelijk om relatievorm te kiezen (BT #1159, BT #1197)
[+] Koppelvenster: Optie 'Levenloos' alleen actief bij relevante koppelingen (BT #1158)
[+] Koppelvenster: Optie voor stiefouders/kinderen en wettige ouders/kinderen
[+] Personenlijst: Nieuwe kolom 'Verwantschap' met daarin kincodes referentiepersoon
[+] Personenlijst: Geselecteerde persoon blijft na sortering personenlijst geselecteerd
[+] Personenlijst: Wijzigingen (sortering, kolom verplaatsen), werkt door in alle openstaande personenlijsten (ook verwantschap en koppelvenster)
[+] Personenlijst: Aantal namen (voornamen, plaatsen etc.) van gezochte persoon op statusbalk (terug van weggeweest)
[+] Personenlijst: Willekeurige selectie mogelijk ipv alleen blokselectie
[+] Personenlijst: Toets Home en End selecteert respectievelijk eerste en laatste persoon
[+] Personenlijst: Mogelijkheid om groepen (selecties van personen) samen te stellen
[+] Rapportage(Persoonskaart): Leeftijdsoverzicht toont alle verwanten tot en met graad 3, plus neven en nichten van graad 4
[+] Rapportage(Persoonskaart): Leeftijdsoverzicht toont verwanten op basis van ingestelde maximum verwantschapsgraad (tot graad 4)
[+] Rapportage: Test op vereiste Aldfaerversie toegevoegd
[+] Rapportage: Testen op ontbrekende of verkeerde bibliotheekbestanden toegevoegd
[+] Rapportage: Toestand privacyfilter en locatie bibliotheekbestanden aangegeven in detailvenster
[+] Rapportage: Ondersteuning voor feit 'Vermeld' toegevoegd
[+] Rapportage: Ondersteuning voor 'Onbekende relatievorm'
[+] Rapportage: Verwijzingen naar niet-uitgewerkte kinderen toegevoegd
[+] Rapportage: Activeerbare indexreferenties voor Word toegevoegd
[+] Rapportage: Verwijzing naar getuige/getuigenis toegevoegd
[+] Rapportage: Bij klikken op foto's vergroot getoond in apart venster met zoommogelijkheid
[+] Rapportage: Alle geopende fotovensters worden afgesloten bij afsluiten van rapport
[+] Rapportage: Notitie bij publiceren opgenomen in rapporten
[+] Rapportage: Ondersteuning voor stiefkinderen en gewettigde kinderen
[+] Rapportage: Bepalen van (aan)verwantschap met getuigen tot en met canonieke graad 3
[+] Rapportage: Stijl voor bronnen, feiten, gezin, kinderblok en kinderen
[+] Rapportage: Ondersteuning voor begrafenistype 'Onbekend'
[+] Rapportage: Veralgemeend gebruik van <div></div> en stijlen in html-code
[+] Rapportage(Voorgeslacht): Getuigeverwijzingen naar partners (proband/enkele lijn) en partners van niet-kwartierkinderen toegevoegd
[+] Rapportage(Nageslacht): Getuigeverwijzingen naar partner van genealogienr toegevoegd
[+] Rapportage(Nageslacht): Subnummering volgens methode d'Aboville
[+] Rapportage: Centrale lijst met gebruikte teksten
[+] Rapportage: Mogelijkheid om foto's van partners al dan niet naast de persoon te plaatsen
[+] Rapportage: Mogelijkheid om eigen stijlen toe te voegen aan stijlblok van html-header mbv functie MIJNSTYLES
[+] Rapportage: Foutmelding bij leeg rapport
[+] Rapportage: Mogelijkheid tot toevoegen van een kopregel aan een rapport mbv functie KOPREGEL
[+] Rapportage(CBG): Ondersteuning voor feit 'Vermeld'
[+] Rapportage(CBG): Plaats en/of datum kerkelijk huwelijk vermeld indien verschillend van burgerlijk huwelijk
[+] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Verwijzingen naar niet-kwartierkinderen toegevoegd
[+] Rapportage(Wizard): Ondersteuning voor 'Geen relatie'
[+] Rapportage(Wizard): Toestand privacyfilter in detailvenster vermeld
[+] Samenvatting: Verwantschap met referentiepersoon in korte tekstvorm
[+] Sjabloonparser: Nieuwe tag _PREFPHOTPART voor uitvragen instelling 'Foto partner naast persoon'
[+] Sjabloonparser: Nieuwe tags voor koppelingen stief (_STEP) en wettig (_LEGA)
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PERMNOTE voor Notitie bij toestemming (tot publiceren)
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PREFNOTEPERM voor uitvragen instelling Notitie bij toestemming (tot publiceren)
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PERMCHCK voor uitvragen Vink toestemming (tot publiceren)
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _FACTMENT voor nieuw feit Vermelding
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _MENT voor selectie van nieuw feit Vermelding
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PRIVFILT voor uitvragen toestand privacyfilter
[+] Sjabloonparser: Nieuwe codes _PREFASCEASCE en _PREFASCEDESC voor uitvragen instelling opklimmende of afdalende reeks
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PREFKINSDEGR voor uitvragen ingestelde verwantschapsgraad
[+] Sjabloonparser: Nieuwe codes voor uitvragen instellingen feiten _PREFFACTSOCF _PREFFACTESTA _PREFFACTPROM _PREFFACTEDUC _PREFFACTPRED _PREFFACTTITL _PREFFACTMENT _PREFNOTEPERM
[+] Sjabloonparser: Nieuwe codes voor uitvragen GEDCOM-instellingen _PREFGEDCFACTADDR _PREFGEDCFACTOCCU _PREFGEDCFACTSOCF _PREFGEDCFACTESTA _PREFGEDCFACTPROM _PREFGEDCFACTEDUC _PREFGEDCFACTPRED _PREFGEDCFACTRELI _PREFGEDCFACTTITL _PREFGEDCFACTMENT _PREFGEDCFACTMISC _PREFGEDCPROT _PREFGEDCSOUR _PREFGEDCCODE _PREFGEDCWITN _PREFGEDCCHIL _PREFGEDCPHOT _PREFGEDCNOTEPERM _PREFGEDCNOTEBIRT _PREFGEDCNOTEDEAT _PREFGEDCNOTEPERS _PREFGEDCNOTERELA _PREFGEDCEXT _PREFGEDCCHAR
[+] Sjabloonparser: _PREFASCEREGI geeft waarde optie 'Alleen geregistreerde voorouders'
[+] Sjabloonparser: _PREFREPE geeft waarde optie 'Herhaling tonen'
[+] Sjabloonparser: _PREFNUMB geeft waarde optie 'Nummering tonen'
[+] Sjabloonparser: _PREFSEX geeft waarde van optie 'Geslachtsaanduiding'
[+] Stamboom eigenschappen: Verwijzing $MATERIAAL en $ALDFAER1 t/m $ALDFAER4 voor willekeurige padnaam (voor hyperlink in opmerkingen bij feit)
[+] Venster: De vensters Personenlijst, Onderhoud en Kalender kunnen ook via dit venster gesloten worden
[+] Voorkeuren: Verwijzingen naar mappen (tabblad Bestand - tabblad Verwijzingen)
[+] Voorkeuren: Tabblad bestanden - optie voor aan/uitzetten automatische updates
[+] Voorkeuren: Controle op automatische updates aan- of uitzetten (tabblad Bestanden)

[*] Algemeen: De tijdsaanduiding 00:00 en 24:00 worden beide ondersteund (geboortetijd en overlijdenstijd
[*] Algemeen: Overzichten (Kalender, Personenlijst etc.) worden opgeslagen in de standaardmap voor overzichten (BT #625)
[*] Algemeen: Alle verwijzingen naar de bonusversie verwijderd (wel even wennen zo kaal!)
[*] Algemeen: Aldfaer vraagt 2x de omvang van een eigen stamboom als vrije ruimte (ipv 3,5x)
[*] Algemeen: Geopende stamboom kan niet overschreven worden (door Nieuw, GEDCOM import, Veiligheidskopie of Opslaan als)
[*] Algemeen: Als je tijdens het opstarten de CTRL-toets indrukt, opent Aldfaer geen stamboom
[*] Algemeen: Alle harde verwijzingen naar C:\TMP zijn vervangen door de inhoud omgevingsvariabele TMP/TEMP
[*] Algemeen: De interfacestijl (XP, Vista) wordt door nu een manifestbestand mogelijk gemaakt
[*] Algemeen: Overal het begrip 'scherm' vervangen door 'venster'
[*] Bestandsherstel: Tijdens bestandsherstel worden spookrecords verwijderd (2x bestandsherstel nodig om alles echt weg te werken)
[*] Controle: uitgebreid met de controle of beide biologische ouders één en dezelfde persoon zijn
[*] GEDCOM export: Exporteren feit 'Vermelding'
[*] GEDCOM export: Notities met zelfde inhoud worden maar één keer weggeschreven
[*] GEDCOM export: Zekerheid kind <-> vader en kind <-> moeder worden apart weggeschreven (resp. _QUAYHUSB en _QUAYWIFE)
[*] GEDCOM export: Als bij feit de datum van en t/m dezelfde zijn, wordt dit geëxporteerd als één datum
[*] GEDCOM import: Als bij feit één datum staat vermeld, wordt deze geïmporteerd als van en t/m dezelfde datum
[*] GEDCOM import: Tags CAUS en PLAC in de diverse EVEN-structs worden in notitie gezet
[*] GEDCOM import: Tag FAM -> TYPE ondersteund (ivm Hazadata)
[*] GEDCOM import: Alles wat Aldfaer niet herkent wordt nu gelogd (ook bestaande GEDCOM tags)
[*] GEDCOM import venster: Optie onder 'Onbekende gegevens' is nu 'Opnemen in notitie of opmerking'
[*] GEDCOM import: Begrafenis standaard op 'Onbekend'
[*] GEDCOM Import: Bij 2e keer importeren heeft het importvenster de originele status (leeg en opties standaard aan/uitgevinkt)
[*] Help: Schermafbeeldingen onder knop (rechtsboven) op helpvenster (toggle-functie)
[*] Help: Diverse teksten volledig herzien en ondergebracht in rubrieken volgens schermen
[*] Help: Aanvullende informatie onder hyperlink
[*] Help: Procedure maken en bewerken van Groepen
[*] Help: Beschrijving verwantschappen toegevoegd
[*] Help: Instellingen - Grafisch aangepast aan nieuwe instellingen voor kwartierstaat en nageslacht
[*] Help: Structuur van inhoudsopgave aangepast
[*] Help: Procedure installeren invoegtoepassingen
[*] Help: Lijst met verkorte toetscombinaties bijgewerkt
[*] Help: Stap-voor-stap procedures ondergebracht in apart boek
[*] Help: Invoegen van eigen materialen herschreven
[*] Help: Procedure veiligheidskopie herzien
[*] Help: Verwijzingen naar stap-voor-stap procedures vanuit menubeschrijvingen gecorrigeerd
[*] Help: Over deze handleiding herzien
[*] Help: Procedure Eigenschappen van de stamboom beschreven
[*] Help: Privacy filter en privacy-filter overal vervangen door privacyfilter
[*] Help: Nadere uitleg bij Privacyfilter toegevoegd
[*] Help: Probleem Context-gevoelige help voor Stamboom controle opgelost
[*] Help: Verschillende redactionele wijzigingen/toevoegingen
[*] Help: Fout op pagina Bestanden herstellen/repareren opgelost
[*] Help: Accent bij instellingen Lijnen meer gericht op eigen rapporten
[*] Help: Begrippen sneltoetsen en toetscombinaties gelijk getrokken
[*] Help: Uitleg tabbladen in beschrijving hoofdscherm uitgebreid
[*] Hoofdvenster: Indicatie "Toestemming verleend" (in tabulator Diversen en achter personen)
[*] Hoofdvenster: Indicatie "Niet publiceren" en "Toestemming verleend" ook in leeftijdsoverzicht
[*] Hoofdvenster: Bij GEDCOM export van een groep in de personenlijst wordt gevraagd of alleen de groep geëxporteerd moet worden
[*] Hoofdvenster: Bij "Bewaren als" van een groep in de personenlijst wordt gevraagd of alleen de groep bewaard moet worden
[*] Hoofdvenster: De termen Koppelen en Ontkoppelen ipv Toevoegen en Verwijderen
[*] Hoofdvenster: Bij 'Opslaan als' wordt een andere bestandsnaam voorgesteld dan die van de huidige stamboom
[*] Hoofdvenster: Andere shortcut voor Automatisch aanvullen aan/uitzetten (Shift+Alt+A)
[*] Hoofdvenster: Shortcut voor Controle (Shift+Ctrl+C)
[*] Hoofdvenster: Shortcut voor Bestandsherstel (Shift+Ctrl+B)
[*] Hoofdvenster: Knoppen voor diverse schermen eenduidig gemaakt
[*] Hoofdvenster: Optie 'Sluiten' in menu Bestand (bvb om huidige stamboom te kunnen overschrijven met VK)
[*] Hoofdvenster: Menuoptie 'Aldfaer foutenlijst' verwijderd (gaf 404 in browser)
[*] Hoofdvenster: Bij maken veiligheidskopie wordt (indien nodig) gevraagd of gegevens bewaard moeten worden
[*] Hoofdvenster: Bij nieuwe persoon de begrafenis standaard op 'Onbekend'
[*] Hoofdvenster: In de lijst met feiten wordt rekening gehouden met regelovergangen in de notitie van een feit
[*] Instellingen: Aparte Kleur voor 'halfbroer of- zus' en 'niet biologische relaties' verwijderd
[*] Instellingen: Begrenzing maximaal aantal generaties in rapporten op 99 ipv 60
[*] Instellingen: Veld 'Aantal generaties' 2 posities breed (ipv 3)
[*] Instellingen: Keuze voor fontstijl en achtergrondkleur van font zijn vervallen
[*] Koppelvenster: Bij uitvoeren selectie wijzigt muisaanwijzer in zandloper
[*] Onderhoud: Uitgebreid met feit Vermelding
[*] Overzichten: Mogelijkheid om te bewaren als *.rtf, *.txt of *.* is vervallen
[*] Personenlijst: Bij rechter muisknop op kolomtitel verschijnt menu met kolommen
[*] Personenlijst: Bij rechter muisknop in personenlijst verschijnt aangepast menu (groepen, overzicht, verwijderen)
[*] Personenlijst: Indicatie "Toestemming verleend" in kolom met symbolen
[*] Personenlijst: Kolom 'Gedoopt' en 'Begraven' vervallen (verwijder eventueel Aldfaer.cfg)
[*] Rapportage: Nageslacht opgesplitst in Parenteel, Genealogie en Nageslacht vrouwelijke lijn
[*] Rapportage: Voorgeslacht opgesplitst in Kwartierstaat, Stamreeks en Matrilineaire reeks
[*] Rapportage: Voortgangsbalk gedurende indexgeneratie
[*] Rapportage: Roepnaam opgenomen in index
[*] Rapportage: 'levenloos' toegevoegd aan index
[*] Rapportage: 'Notitie bij ...' onderlijnd (mbv wijzigbare stijlfunctie)
[*] Rapportage(Persoonskaart): Betere ondersteuning voor 'levenloos' in gebeurtenissen
[*] Rapportage(Persoonskaart): "Ging samenwonen/Samenleven beëindigd" nu consistent
[*] Rapportage(Persoonskaart): 'Minstens/ten hoogste ongeveer' in leeftijdsoverzicht (en alleen daar)
[*] Rapportage: 'in ' vervangen door '_IN ' (_IN wijzigbaar door hook)
[*] Rapportage: 'Kind(eren) van X en Y' vervangen door 'Kind(eren) van X _EN Y' (_EN wijzigbaar door hook)
[*] Rapportage: 'zoon/dochter/kind van X en Y' vervangen door 'zoon/dochter/kind van X _EN Y' (_EN wijzigbaar door hook)
[*] Rapportage(Voorgeslacht): 'Kind(eren) van X en Y uit dit huwelijk' vervangen door 'Kind(eren) uit dit huwelijk'
[*] Rapportage: Hyperlinks op namen vervangen door hyperlinks op verwijzingen
[*] Rapportage: Kinderen van verschillende partners worden doorgenummerd
[*] Rapportage: Van elk gezin worden de kinderen maar een keer getoond
[*] Rapportage: Index bevat verwijzingen naar alle vermeldingen van een persoon
[*] Rapportage: Indexomschrijvingen ivm getuigen aangepast en uitgebreid
[*] Rapportage: Ongebruikt anker bij foto's verwijderd
[*] Rapportage: Feitendatum met voor/na ipv < en >
[*] Rapportage: 'Zijn/Haar lichaam is ter beschikking van de wetenschap gesteld' ipv 'Hij/Zij is ter beschikking gesteld'
[*] Rapportage: Alle foto's worden getoond
[*] Rapportage: Foto's van partner steeds getoond bij zijn/haar beschrijving
[*] Rapportage: Geen fotoverwijzing bij partner indien verwijzing
[*] Rapportage: Formuleringen voor einde relatie aangepast
[*] Rapportage: Redactionele en tekstuele aanpassingen met het oog op een betere vertaalbaarheid
[*] Rapportage: Latere relatie(s) met zelfde persoon wordt niet meer vermeld bij eerste relatie met deze persoon
[*] Rapportage: Elke feitensoort getoond op basis van instelling voor uitvoer
[*] Rapportage: Instellingen in detailvenster uitgebreid
[*] Rapportage: 1 hookbestand per rapport en 1 algemeen hookbestand
[*] Rapportage: Aangepast aan omgekeerde evaluatie _PREFPROT
[*] Rapportage: Omschrijving kinderen met meerdere soorten ouders verbeterd
[*] Rapportage: Geen weduwnaar/weduwe indien overlijdens/begrafenisdatum vorige partner na huidige relatiedatum
[*] Rapportage: Bij foto's wordt zowel hoogte als breedte aangegeven in html-code
[*] Rapportage: Fotoafmetingen in 'em' ipv in pixels (tekstrapporten schalen nu volledig)
[*] Rapportage: Indien verwijzing alleen roepnaam of voornamen van getuigen/personen waarvoor getuige
[*] Rapportage: Geen relatie zonder kinderen afgevangen (er wordt dan niets getoond)
[*] Rapportage: Indexvermelding schoonouder niet bij 'geen relatie'
[*] Rapportage: Term 'kerkelijk huwelijk' kan makkelijk door hook gewijzigd worden
[*] Rapportage: Efficiënter kopiëren van sets met _SETFILL
[*] Rapportage: Verwijzingen via vader/moeder aangepast voor meerdere (soorten) vaders/moeders
[*] Rapportage: Leeftijden als in hoofdvenster
[*] Rapportage: Getuigen bij geregistreerd partnerschap nu ook in rapporten
[*] Rapportage: Betere ondersteuning voor afsluiten samenlevingscontract
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Vermelding van eerdere en latere relaties van kwartieren
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Kinderblok in kleinere lettergrootte via stijl
[*] Rapportage(CBG): Adellijke titels en titels na naam op juiste plaats
[*] Rapportage(CBG): Notities bij andere relatievormen met kinderen ook getoond
[*] Rapportage(CBG): Datum eerste feit 'Vermeld' opgenomen in index
[*] Rapportage(CBG): 'adoptief-' ipv 'adoptie-' (op verzoek CBG)
[*] Rapportage(CBG): Notities bij partners ook opgenomen in rapport
[*] Rapportage(CBG): Vermelding van eerdere en latere relaties werkt ook bij meerdere relaties met dezelfde partner
[*] Rapportage(CBG): Geen weduwnaar/weduwe indien overlijdens/begrafenisdatum vorige partner na huidige relatiedatum
[*] Rapportage(CBG): Bij meerdere relaties met dezelfde partner wordt de partner maar een keer uitgewerkt
[*] Rapportage(CBG): Vermelding van eerdere en latere huwelijken bij partners van niet-uitgewerkte kinderen
[*] Rapportage(CBG): Bij latere relaties van partners houdt telling nu ook rekening met eerdere relaties
[*] Rapportage(CBG): Bron bij 'Uit zijn/haar relatie met' toegevoegd
[*] Rapportage(CBG): Info over sjabloonversies opgenomen als html-commentaar
[*] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Bij kwartierherhaling wordt gezin steeds getoond bij kwartier waarnaar verwezen wordt
[*] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Bij kwartier met kwartierkind uit onbekende relatie worden geen niet-kwartierkinderen uit andere relaties vermeld
[*] Rapportage(Wizard): Relatievorm steeds getoond
[*] Rapportage(Wizard): Relatiedatum en/of -plaats steeds getoond indien gekend
[*] Rapportage(Wizard): Kolommen in relatievak steeds dezelfde breedte
[*] Rapportage(Wizard): Personen zonder achternaam opgenomen in de index
[*] Rapportage(Wizard): Leeftijd ook gebaseerd op begraafdatum
[*] Rapportage(Wizard): Doopdatum als geen geboortedatum voor broers/zussen
[*] Rapportage(Wizard): Code is nu (bijna) XHTML 1.0 Strict/Transitional/Frameset
[*] Rapportage(Wizard): Namen die langer zijn dan aantal indexletters niet ook vermeld bij namen die korter zijn dan aantal indexletters
[*] Rapportage(Wizard): Voortgangsbalk tijdens genereren van index
[*] Rapportage(Wizard): Voortgangsbalk van wizardrapport loopt tweemaal vol (kaarten+index)
[*] Rapportage(Wizard): Alignering ouders op persoonskaart steeds bovenaan
[*] Rapportage(Wizard): Index nu ook in opgegeven wizardlettertype
[*] Rapportage(Wizard): Bij foto's wordt zowel hoogte als breedte aangegeven in html-code
[*] Rapportage(Wizard): Betere ondersteuning voor levenloos geboren
[*] Rapportage(Wizard): Index Wizard in delen weggeschreven
[*] Rapportage(Wizard): Gebruik van roepnaam als voornaam ontbreekt
[*] Rapportage(Wizard): Privacystap wordt overgeslagen
[*] Rapportage(Wizard): Betere default voor gebruikte karakterset
[*] Rapportage(Wizard): Alle verwijzingen naar menu Overzicht aangepast naar rubriek 'Overige rapporten'
[*] Sjabloonparser: _METAPRIVATE( "filter") niet meer ondersteund (taak overgenomen door privacyfilter)
[*] Sjabloonparser: Syntaxfout bij het gebruik van _USES in een loop
[*] Sjabloonparser: Sjablonen waarin wel bestandsnamen maar geen pad wordt opgegeven plaatsen de gegenererde rapporten in een tijdelijke map; de rapporten kunnen opgeslagen worden in een permanente map (met behoud van bestandsnamen)
[*] Veiligheidskopie inlezen: Padnaam is ingevuld
[*] Veiligheidskopie inlezen: Padnaam ingevuld voor het Materiaal en de vink Materiaal staat standaard uit
[*] Voorkeuren: Extra kleur voor verwanten (tabblad Schermen- tabblad Hoofdvenster)
[*] Voorkeuren: Standaardkleuren aangepast (donkergrijs voor niet-verwanten, donkergroen voor nageslacht)
[*] Voorkeuren: Privacyfilter aan- en uitzetten op tabblad Privacy ipv Overzichten - Presentatie
[*] Voorkeuren: Optie 'publiceer beveiligde gegevens' hernoemd in 'Toon [*beveiligde*] tekst'
[*] Voorkeuren: Tabblad schermen - Overig: drempelwaarde voor automatische sortering in groep

[-] Aantekeningen: Ctrl-Z werkt
[-] Algemeen: Probleem met corrupte Aldfaer.cfg opgelost
[-] Algemeen: Referentiepersoon voorzien van alle verwantschappen (volgt maximum aantal generaties in instellingen)
[-] Algemeen: Bij afsluiten verwijdert Aldfaer alle overzichten uit de tijdelijke map (ook kalender etc.).
[-] Bestandsherstel: knop toont "Stop" ipv "Start"
[-] Controle: Optie 'uitsluiten van controle' (rechtermuisknopmenu) werkt naar behoren
[-] Controle-wizard: vette kopjes op tabbladen ondersteunen nu ook ClearType
[-] GEDCOM export: Tags met lange inhoud worden weggeschreven mbv CONT en CONC
[-] GEDCOM import: Tags waarvan de inhoud over CONT en CONC zijn verdeeld, worden nu goed ingelezen
[-] GEDCOM import: Alle onbekende tags worden in notitie gezet
[-] GEDCOM import: Tag SOUR -> PAGE wordt ondersteund
[-] GEDCOM import: Compactere foutmeldingen in logvenster en logfile
[-] GEDCOM import: geopende stamboom kan niet overschreven worden
[-] Help: Hyperlinks naar Aldfaer.nl vervangen door Aldfaer.net
[-] Help: Beschrijvingen overzicht bewaren als bestand aangepast
[-] Help: Instellingen vet/cursief/onderstreept en kleur verwijdert van beschrijving instellingen rapport
[-] Help: Verschillende typefouten en inconsistente teksten bijgewerkt
[-] Help: Beschrijving bij begrip Consanguiniteit verbeterd
[-] Help: Nieuw symbool invoegen datum bij aantekeningen
[-] Help: Procedure Import Sjabloon in Rapportage Wizard verbeterd
[-] Help: Verschillende correcties hoofdstuk Sjablonen maken
[-] Help: Opgelost Bugtracker meldingen #37, #1213, #1214, #1227
[-] Help: Verwijzingen index bijgewerkt naar bestaande beschrijvingen
[-] Help: Tekstoverzichten in plaats van tekst overzichten
[-] Help: Procedure rondom privacy instellingen en privacyfilter
[-] Help: Overal waar het Aldfaer onderdelen betreft het begrip 'scherm' vervangen door 'venster'
[-] Help: Opeenlopend vervangen door opeenvolgend
[-] Help: Punt bij instelling Romeinse nummering vervangen door minteken
[-] Help: Alle verwijzingen .aldfaer vervangen door .aldf
[-] Hoofdvenster: Geheugenlekje op gelost (Naam op tab)
[-] Hoofdvenster: Bij wijzigen relatietype blijft de geselecteerde relatie actief (BT #1167)
[-] Hoofdvenster: Tabblad huwelijk volgt altijd geselecteerde partner
[-] Hoofdvenster: Navigatie in kinderen analoog aan partners (pijltjestoets en muis)
[-] Hoofdvenster: Consequent [adoptie], [pleeg], [stief], [wettig] en [half] in lijsten gebruikt
[-] Hoofdvenster: Bepalen referentiepersoon gaat weer goed
[-] Hoofdvenster: Leeftijden in leeftijdsoverzicht allemaal zwart (BT #953)
[-] Hoofdvenster: Meer dan 2 pleegouders worden goed getoond (BT #1193)
[-] Hoofdvenster: Bij 'Automatisch tabbladen selecteren' en na invoeren partner wordt tabblad huwelijk getoond
[-] Hoofdvenster: Op tabblad Feiten overbodige spatie bij overig feit weggehaald
[-] Hoofdvenster: Bij (Shift)+Ctrl+Tab door tabbladen en een actieve 'geen relatie' wordt tabloze Huwelijk niet getoond
[-] Hoofdvenster: Tekst voor getuige (bij) is [crematie] indien nodig en anders [begrafenis]
[-] Hoofdvenster: Wisselen relatiesoort bij meerdere partners gaat nu goed
[-] Hoofdvenster: Wijzigingen op tabblad Huwelijk leiden niet meer tot wisselen van partner
[-] Hoofdvenster: Alle 'tab' in teksten gewijzigd in 'bladwijzer'
[-] Hoofdvenster: In leeftijdsoverzicht waar relevant de term 'partner' ipv 'echtgeno(o)t(e)'
[-] Koppelvenster: Statusbalk toont "Personen: n" ipv "n personen"
[-] Onderhoud: optie 'Hoofdlettergevoelig' kan uitgevinkt worden als er geen records zijn
[-] Onderhoud: Bij onderhoud Materiaal staat er nu 'Onderhoud Materiaal' in de titelbalk
[-] Onderhoud: Knop en menuitem 'tekst wijzigen' niet meer actief bij Materiaal
[-] Overzichten: Proband in grafisch voorgeslacht krijgt nu juiste huwelijksdatum (alleen eerste relatie)
[-] Overzichten: In grafisch voorgeslacht verschijnen geen adoptie- en pleegouders meer
[-] Overzichtvenster: Historie Pijl vorige en volgende zijn actief
[-] Personenlijst: Bij openen wordt er altijd minimaal één persoon geselecteerd (als vanouds)
[-] Personenlijst: Standaard knip- en plak toetsen werken (Ctrl-C, Ctrl-V etc.) in snelzoek-velden
[-] Personenlijst: Zoeken met optie hoofdlettergevoeligheid aangevinkt verbeterd
[-] Rapport: Bij afsluiten wordt de interne browser afgesloten
[-] Rapportage: Spatie teveel achter 'afb.' bij maximaal één foto
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Foto's van partner(s) bij proband en enkele lijn worden nu getoond
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Rapport met kinderfoto's ook XHTML 1.0 strict
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Lege lijn tussen elk koppel ook indien materiaal
[-] Rapportage: Voor relatiezin ontbrak soms spatie
[-] Rapportage(Persoonskaart): Spatie na zekerheid kinderen toegevoegd
[-] Rapportage(Persoonskaart): Geen 'Trouwde' in leeftijdsoverzicht indien alleen ondertrouw
[-] Rapportage: Verwijzingen naar onderbroken fotoserie gaan nu altijd goed
[-] Rapportage: Als eerste foto van een persoon reeds elders getoond werd dan werden geen andere foto's meer getoond
[-] Rapportage: Weduwnaar/weduwe alleen na huwelijk of geregistreerd partnerschap
[-] Rapportage: Geen lege fototabel meer indien alle foto's reeds elders getoond
[-] Rapportage: Foutjes in lijnafbreekcontrole (partnerverwijzingen, oudervermeldingen) opgelost
[-] Rapportage: Huwelijken zonder ingevulde datum en plaats worden nu ook vermeld onder 'Getuige bij'
[-] Rapportage: Bij generatiebegrenzing en herhaling nu altijd alle personen in rapport
[-] Rapportage: Bij beëindiging relatie vermelding van uitgesproken/geregistreerd alleen indien huwelijk
[-] Rapportage: Kerkelijk huwelijk ook in rapporten indien alleen plaats en/of bron van burgerlijk huwelijk bekend
[-] Rapportage(Nageslacht): Indexprobleempje bij opeenvolgende nummering opgelost
[-] Rapportage(CBG): Ontbrekende spatie voor (ondertr. ...) toegevoegd
[-] Rapportage(CBG): Vierkante haken woonplaats alleen in rapport indien woonplaats ingevuld
[-] Rapportage(CBG): Vermelding van ouders bij eerste persoon in een reeks indien niet de stamoudste nu steeds aanwezig
[-] Rapportage(CBG): Generatiebegrenzing in reeksen werkt nu
[-] Rapportage(CBG): Huwelijk/partnerschap met kind uit onbekende relatie en geen kinderen getoond gaat nu goed
[-] Rapportage(CBG): 'Uit ... huwelijk:' niet getoond indien alleen pleegkinderen
[-] Rapportage(CBG): Bij latere relaties 'hertr.' alleen indien eerder huwelijk
[-] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Nummering kinderen van kwartiergezin gaat nu altijd goed
[-] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Kleine correcties (o.a. interpunctie)
[-] Rapportage(CBG Naamreeks): Fout als beide ouders dezelfde achternaam hebben opgelost
[-] Rapportage(Wizard): Onvolledige datums nu goed weergegeven
[-] Rapportage(Wizard): html-opmaakfout op persoonskaart van gescheiden personen gecorrigeerd
[-] Rapportage(Wizard): Achternamen met afkappingsteken gaan nu ook goed in index
[-] Rapportage(Wizard): Syntaxfout _USES() gecorrigeerd
[-] Rapportage(Wizard): Nu wordt overal ClearType ondersteund
[-] Sjabloonparser: Returnwaarde voor _USES (BT#1207)
[-] Samenvatting: Breedte beperkt tot de helft van het Hoofdvenster
[-] Sjabloonparser: Foutje in _BRK opgelost
[-] Sjabloonparser: Ongewenst verwijderen van gegenereerde bestanden is opgelost
[-] Stamboomzoeker: Andere layout zodat knoppen altijd in beeld zijn
[-] Taal: Bij fout in vertaaltabel wordt de naam van de tabel in de foutmelding getoond


© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526