Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina StartForumMededelingenNieuwe versie Aldfaer (4.2)
.

Nieuwe versie Aldfaer (4.2)


  Posten niet toegestaanPage: « < 1 of 1 > »
30 Mei 2009 - 11:0810034
Nieuwe versie Aldfaer (4.2)

Zojuist is er een nieuwe versie van Aldfaer uitgebracht. Hierin zijn de volgende zaken gewijzigd ten opzichte van versie 4.1:

[!] Bestandsherstel: Persoon met niet-uniek intern nummer wordt hersteld door laatst gewijzigde persoon te bewaren en de andere te verwijderen

[+] Controlevenster: Via optie 'Fouten in database' worden personen met niet-uniek intern nummer getoond
[+] GEDCOM-import: Nieuwe struct voor feit vermeld wordt ook ondersteund
[+] Help: Instelling kwartierherhaling tonen bij tekstrapporten
[+] Help: _DATE tags toegevoegd aan lijst van GEDCOM tags
[+] Onderhoudsvenster: Breedte linker- en rechterlijst wordt bewaard
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _DIALINFO()

[*] GEDCOM-export: Als er geen geboortegegevens zijn, maar wel doopgegevens, zal een eventuele notitie bij de doop gezet worden
[*] GEDCOM-export: Als er geen overlijdengegevens zijn, maar wel begrafenisgegevens, zal een eventuele notitie bij de begrafenis gezet worden
[*] Help: Opmerking over notities bij GEDCOM tags doop/begrafenis
[*] Help: Opmerkingen over filteren van gegevens aan personenlijst en invoer/koppelvensters toegevoegd
[*] Hoofdvenster: Bij verplaatsen/kopiëren van het te koppelen bestand kan een eventueel bestand met dezelfde naam in de materiaalmap overschreven worden
[*] Personenlijst: Laagst mogelijke kwartierstaatnummer t.o.v. referentiepersoon (bij kwartierherhaling)
[*] Rapportage(Aldfaer en wizard): Foto's steeds passend weergegeven in fotovenster
[*] Rapportage: Hookbare stijl voor een feitenregel
[*] Rapportage: Feiten springen 1 em in
[*] Rapportage: Aparte vertaalfuncties wanneer alleen een kerkelijk huwelijk is ingevoerd
[*] Rapportage: Geboortelengte en -gewicht ook vermeld bij niet verder uitgewerkte kinderen
[*] Rapportage: Spaties in datums van feitentabel in overeenstemming met de rest van het rapport
[*] Rapportage: Geen huwelijk indien alleen ondertrouw bij vermelding van eerdere en latere relaties
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Alle info over kwartierrelatie centraal tussen beide kwartieren
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Mogelijkheid om in de tekstversie bij kwartierherhaling alle herhaalde kwartieren te tonen
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Efficiëntere sjablooncode
[*] Rapportage(Reeks): Geeft ook resultaat in geval van lus in de gegevens
[*] Rapportage(CBG): Kinderen uit onbekende relatie als eerste vermeld indien eerste kind uit onbekende relatie, anders als laatste vermeld
[*] Rapportage(Grafisch): Leeftijd van levende persoon berekend op de dag dat het rapport geraadpleegd wordt
[*] Rapportage(Wizard): Leeftijd van levende persoon berekend op de dag dat het rapport geraadpleegd wordt
[*] Rapportage(Wizard): Kinderen met maar 1 bekende en dezelfde ouder vermeld als broer/zus ipv als halfbroer/halfzus
[*] Rapportvenster: Uitleg over hooks uitgebreid (feitenregel, kerkelijk huwelijk)
[*] Rapportvenster(Kwartierstaat in tekstvorm): Uitleg over nieuwe instelling 'Herhaling tonen'[*] Sjabloonparser: Nieuw sorteerbereik _NAMEPREF voor _SETSORT
[*] Sjabloonparser: Toegekend kwartierstaatnummer is steeds het laagst mogelijke

[-] Algemeen: Controle op maximaal aantal generaties bij verwantschap
[-] Algemeen: Tweemaal opstarten van Aldfaer met dezelfde stamboom leidt niet meer tot verlies van de stamboom
[-] Automatische updates: controle op minimaal vereiste Aldfaer-versie
[-] Bestandsherstel: Oneindige lus opgelost bij corrupte index van conditiebestand
[-] GEDCOM-export: Feit vermelding wordt analoog aan de andere feiten weggeschreven
[-] GEDCOM Export: Beveiligde tekst kan weer in de GEDCOM opgenomen worden
[-] GEDCOM-import: Niet ondersteunde tags in NAME-struct worden (desgewenst) in notitie gezet (bvb NAME::_AKA)
[-] GEDCOM import: Spaties voor en na achternaam of tussenvoegsel worden verwijderd
[-] GEDCOM-import: Foute datumaanduiding achter een DATE wordt niet meer als jaar 0 weergegeven
[-] Groepen: Bij voor- en nageslacht wordt er nu meer dan één generatie getoond
[-] Groepen: Een groep met daarin een selectie op koppelingtotalen wordt nu dynamisch bijgewerkt
[-] Hoofdvenster: Na gebruik van navigatietoetsen onder de foto verliest de cursor in het tekstveld niet de focus
[-] Hoofdvenster: Bij het achteraan koppelen van materiaal blijft het juist gewijzigd onderschrift bij de bestaande foto bewaard
[-] Hoofdvenster: Bij het tussenvoegen van foto's met onderschriften, blijven de onderschriften bewaard
[-] Hoofdvenster: Fout 'Kan groepsbestand niet vinden' die soms optrad na inlezen van veiligheidskopie verholpen
[-] Hoofdvenster: Na keuze voor 'Bewaren' wordt deze optie direct op inactief gezet
[-] Hoofdvenster: Partnerindicatie bij de kinderen verbeterd
[-] Hoofdvenster: Laatste regel in tekst onder foto is weer geheel zichtbaar
[-] Hoofdvenster: Bij zichtbaar maken van leeftijdsoverzicht volgt geen 'floating point error' meer
[-] Hoofdvenster: Als direct na bladeren door foto's een ander venster wordt geopend, kunnen daarin de pijltjestoetsen weer gebruikt worden
[-] Installatie invoegtoepassing: Als de huidige versie van de invoegtoepassing niet verwijderd kan worden, wordt de invoegtoepassing niet geïnstalleerd
[-] Onderhoudsvenster: Kolombreedtes rechterlijst worden nu goed bewaard
[-] Onderhoudvenster: Alle openstaande onderhoudvensters worden na een bestandsherstel bijgewerkt
[-] Onderhoudvenster: Alle openstaande onderhoudvensters worden na het wijzigen/toevoegen van een tekst bijgewerkt
[-] Personenlijst: Inhoud kolom 'Uitzoeken' ook zichtbaar op de geselecteerde regel(s)
[-] Personenlijst: Uitroeptekens in kolom 'Uitzoeken' ook zichtbaar op de geselecteerde regel(s)
[-] Rapportage: Foutje in versiecontrole opgelost
[-] Rapportage(Reeks van heden naar verleden): In een rapport zonder kinderen wordt indien nodig aangegeven wie de ouders zijn
[-] Rapportage(Kwartierstaat): Bij generatiebeperking worden ook bij kwartierherhaling niet meer generaties getoond dan ingesteld
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Datum van tweede en volgend huwelijk ook op afdruk
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Initialisatiefoutje dat heel soms lege ruimte veroorzaakte opgelost
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Geeft ook resulaat bij lus in gegevens en zonder herhaling tonen
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat, alleen geregistr. voorouders): Geeft ook resultaat bij lus in gegevens en zonder herhaling tonen
[-] Sjabloonparser: Foutje in berekening burgerlijke verwantschapsgraad opgelost
[-] Stamboomeigenschappen: Verwijzingen bij stamboomeigenschappen kunnen verwijderd worden
[-] Stamboomzoeker: Veiligheidskopieën worden nu ook verwijderd via Shift+Del

Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]__________________
Anne van der Ploeg
lid Aldfaer-team

Last edited by Antoon (30 Mei 2009 - 19:14)
  Posten niet toegestaanPage: « < 1 of 1 > »

© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526