Downloads

In dit deel van de website treft u de downloads aan.

De huidige versie van Aldfaer

Onderaan deze pagina kunt u de meest recente versie van Aldfaer downloaden.

Door deze versie te downloaden geeft u impliciet aan akkoord te gaan met de gebruiksovereenkomst.

Na het downloaden van deze versie kunt u, als u nog geen versie van Aldfaer op uw systeem heeft, deze installeren door het gedownloade bestand uit te voeren.
Heeft u al versie 7.x van Aldfaer op uw systeem staan, zorg dan dat alle stambomen die u heeft eerst zijn geopend in versie 7 en dan kunt u de nieuwe versie over de oude versie heen installeren.

Indien u een oudere versie dan 7.0 of later op uw systeem heeft raden wij aan eerst in het forum te zoeken naar de conversiemogelijkheden.

De huidige versie voor de Mac is 7.1. Volg daarvoor downloads>Aldfaer op de Mac.

Invoegtoepassingen voor Aldfaer

Via deze website kunnen ook externe componenten worden gedownload. Dit kunnen bijvoorbeeld extra rapporten zijn die door derden zijn gemaakt. Deze componenten worden INVOEGTOEPASSINGEN genoemd.
Dit scherm geeft u informatie over de invoegtoepassingen, maar zoals u verderop kunt lezen: downloaden van deze aanvullingen op Aldfaer wordt vanuit Adfaer gestart. Daarom treft u geen links naar de bestanden aan.

Het installeren van invoegtoepassingen

Vanaf versie 8.0 van Aldfaer wordt, naast de Bonusrapporten, ook de lijst met alle invoegtoepassingen automatisch geïnstalleerd. Alleen als u automatisch bijwerkt vanaf versie 7.2 of ouder en u had deze invoegtoepassing niet moet u deze eenmalig handmatig installeren.

Om de lijst invoegtoepassingen handmatig te installeren gaat u als volgt te werk:

Ga in Aldfaer naar Help >> Versiebeheer invoegtoepassingen. Vul in het witte veld onder Invoegtoepassing http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg.html in. Klik daarna op de "Installeer" knop onderaan het scherm. De lijst van invoegtoepassingen wordt nu geïnstalleerd. De voortgang daarvan is linksonder in het scherm zichtbaar.

Na bevestiging dat de list invoegtoepassingen is geïnstalleerd kunt u door de lijst scrollen en op de naam van een rapport te klikken informatie over dit rapport krijgen. Klikt u dan op installeren dan wordt het rapport geïnstalleerd en verschijnt het in de lijst links.

Het starten van een rapport doet u onder Tonen==>Rapporten==>Overige rapporten.

Aldfaer op de MAC

Aldfaer werkt alleen onder een MacOs versie die 32 bits applicaties ondersteunt. dat wil zeggen dat het alleen werkt op oudere versies dan CATALINA (10.15).

Aldfaer is ontwikkeld voor Windows. Alleen voor Windows. Het Aldfaer-team zal dan ook geen ondersteuning bieden voor Aldfaer op de MAC. Omdat er echter wel veel vraag naar is, is er door mij, in samenwerking met een gebruiker, wel een download gemaakt waarmee Aldfaer vrij eenvoudig werkend gemaakt kan worden op een MAC. Voorwaarde is wel dat er op de MAC tenminste OSX 10.7 en ten hoogste MacOs 10.14 is geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk:
Download het bestand van http://www.aldfaer.net/sitemap/files/downloads/aldfaer7.1.dmg door op de naam te klikken..
Na het downloaden opent u het bestand en u ziet dan drie icoontjes. Door op het derde (Lees_Mij_Eerst) te klikken opent u de installatiehandleiding.

U kunt niet vanaf de vorige versie van Aldfaer naar de huidige upgraden middels de check op updates van Aldfaer. Gebruik om versie 7.1 te installeren altijd het dmg-bestand en de procedure daarin.

Op sommige machines werkt 7.1 niet. We zijn nog bezig uit te zoeken waarom niet. U kunt als 7.1 niet werkt 6.2 opnieuw installeren. Downloaden doet u van http://www.aldfaer.net/sitemap/files/downloads/aldfaer6.2.dmg. Verdere instructies ten aanzien van het terugzetten vindt u op het aldfaerforum.

Ondersteuning kunt u vragen via aldfaerforum.nl

Wim Rozendaal

Hulpprogramma's

Nuttige programma's, die niet in een van de andere categorieën passen.

Aldfaer2TNG

Dit is een hulpprogramma dat een Aldfaer gedcom (en met name de getuigengegevens) omzet voor gebruik door TNG.

Klik met de Microsoft browsers Internet Explorer of EDGE(en dus niet met Firefox of een andere browser) hier om de download te starten.

NB: lees na installatie en starten van het programma eerst de Uitleg.

Gedcom code page fixer

Een klein programmaatje dat gedcom met vreemde codepages (zoals uit Haza(data) of UNIX of LINUX (dus bv ook de meeste websites) omzet in het in de windows wereld veel gebruikelijkere utf8 format. Hierdoor komen de ë é etc meestal wel goed in het systeem bij een Gedcom import.

Het programma wordt via onderstaande link als een zip bestand geleverd. Dit bestand moet u zelf uitpakken en installeren.

Haza2Aldfaer

Haza2Aldfaer is een programma voor het omzetten van de gedcom uit HAZADATA 7.2 naar voor Aldfaer in te lezen gedcom.
Het programma wordt via deze pagina als zip bestand aangeboden. U dient dat zelf uit te pakken en het programma in een map te zetten die voor u betekenis heeft.

Het kan zijn dat het programma als u het opstart komt met de boodschap dat dotNet 3.5 nodig is. Biedt het programma u geen directe mogelijkheid tot installeren hiervan (en dat is afhankelijk van de versie van Windows) dan kunt dat hier vandaan downloaden en installeren.
https://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=22

Als u het programma opent heeft u alleen de optie Bestand-->Open actief. Is dat gebeurd dan komt de optie Conversie beschikbaar. Pas daarna kunt u kiezen voor Bestand-->Opslaan.

Mocht u fouten in het programma ontdekken dan gaarne melden via aldfaerforum.nl

rephtmlchars

Dit programma is 'spontaan gegroeid' waardoor de functies die het verricht misschien niet logisch bij elkaar passen. Maar het leek mij toch zinnig om het programma voor iedereen beschikbaar te maken.

Wat zijn die functies:
1 - Het uit gedcom halen van html-character codes (&lt; staat dan voor <).
Alle codes die ik wel eens tegen ben gekomen en meer worden bij deze conversie meegenomen
2 - Het inkorten van lange (commentaar) regels zodanig dat de nieuwe formattering na het inlezen in aldfaer, het maken van rapporten etc. min of meer gehandhaafd blijft.

Sjab2Word

Sjab2word is een applicatie in één bestand, waarmee het mogelijk is om zonder veel kennis van Microsoft Word, tekstrapporten die zijn aangemaakt met Aldfaer om te zetten in een word document. Voor verdere uitleg: download en open het bestand sjab2word7.4.doc.

Wijzigingen per versie:

Versie 8.1 (14 feb 2021)
• Fout hersteld waardoor in WORD 2007 de conversie werd afgebroken indien er een lijst van afbeeldingen werd aangemaakt.
• Enkele performance verbeteringen aangebracht

Versie 8.0 (11 feb 2021)
• Diverse performance verbeteringen. aangebracht
• Alternatieve index toegevoegd.
• Een fout hersteld waardoor er soms foto's verwrongen werden weergegeven.
• Een fout hersteld ie alleen onder zeldzame omstandigheden in Office/Word 2010 tot afbreken van het conversie proces leidde. • Diverse tikfouten in de teksten op de boodschapschermen aangepast.
• Aanpassing gemaakt waardoor de max grootte van het te verwerken bestand afhangt van keuze voor de plaatsing van tabellen.

Versie 7.4 (22 okt 2017)
• Optie toegevoegd waardoor het formatteren van tabellen achterwege kan blijven. Het grote voordeel hiervan is dat veel grotere tabellen (tot wel 100-den pagina's) snel verwerkt kunnen worden. Het grote nadeel dat niet wordt gecontroleerd of een tabelletje nog past op de pagina.Hierdoor kan een tabel van 2 regels over twee blz verdeeld worden. Voor de meeste rapporten is deze optie het beste aangevinkt (wel formatteren) te laten.

Versie 7.3 (25 jan 2017)
• Fout waardoor in zeldzame situaties (geen index , wel figlist en delaatste persoon eindigt met een tabel) gegvens naar achteren werden geschoven hersteld.
• Kleine aanpassingen in de tekst van het document.
• Kleine Aanpassingen in de weergave (de instellingen werden standaard op de achtergrond getoond, nu niet meer)
• Geen lege pagina's meer in de uitvoer (op enkele aan het eind van een met MaakBoeken gemaakt HTML file).

Versie 7.2 (24 jan 2017)
• Fout hersteld. Door deze fout kon het nog gebeuren dat de fouten uit met versie 7.1 opgelost hadden moeten zijn nog steeds optraden.
• Fout, waardoor als de foto's naar achterin het document verplaatst moesten worden het kon gebeuren dat een foto meer dan 1 pagina innam, hersteld.
• Waarschuwing opgenomen in het geval een foto wordt vergroot ten opzichte van het origineel.

Versie 7.1 (17 november 2014)
• Fout hersteld, waardoor in zeldzame gevallen de onderschriften bij foto's op de volgende pagina belandden.
• Verbeterde formattering, waardoor tabellen (zolang ze niet groter zijn dan één pagina) niet over twee pagina's worden verdeeld en dta de titel ("Beroep:", "Adres:" etc) altijd op dezelfde pagina staat als de tabel zelf.
• PNG bestanden worden nu wel verwerkt
• Fout hersteld waardoor bij een kwartierstaat volgens 'maak boeken' de verkort kwartierstaat in tabelvorm niet kon worden verwerkt.
• Als niet alle afbeeldingsbestanden gevonden kunnen worden, wordt nu, In plaats van bij het eerste ontbrekende afbeeldingsbestand af te breken, een lijst met alle ontbrekende bestanden getoond, waarna de bewerking gewoon wordt afgemaakt.
• Probleem opgelost waardoor de "Lijst van afbeeldingen" niet altijd op een nieuwe pagina stond.
• Verbeterde formatting van de afbeeldingen.

Versie 6.1 (22 augustus 2014)
• Deze versie (die naast de verse 6.0 bestond) heeft als enig verschil dat het aantal te verwerken afbeeldingen op maximaal 2028 is gezet. Dit was 1000.

Versie 6.0 (19 november 2013)
• Nieuwe optie voor het verwerken van de afbeeldingen.
• Kleine performance verbeteringen in Word 2007 en 2010.

Versie 5.2.4 (14 juli 2011)
• Een fout, waardoor soms stukken tekst vet gedrukt werden, hersteld.

Versie 5.2.3 (14 juli 2011)
• Verder geoptimaliseerd voor het verwerken van "maak boeken" uitvoer.

Versie 5.2.1 (30 juni 2011)
• Het is nu mogelijk om de zelf de papiermaten op te geven en de marges op te geven (dat kan nuttig zijn als u uw uitvoer naar een drukker wilt zenden), of die van de default word printer te gebruiken.

Versie 5.1.1 (1 april 2011)
• Een fout waardoor een tabel met foto soms werd overgeslagen hersteld

Versie 5.1 (30 maart 2011)
• Een aanpassing gemaakt waardoor nu ook de output van het maakboek sjabloon nu goed wordt verwerkt

Versie 5.0 (28 maart 2011)
• Een extra optie toegevoegd waardoor er nu meer mogelijkheden zijn om de foto’s weer te geven. Standaard is constante breedte, optioneel kan hier van worden gemaakt vaste hoogte per regel van de tabel.
• Een extra optie is toegevoegd om de bijschriften aan de foto’s te koppelen.
• Een extra optie is toegevoegd om de tekst naast sommige foto’s door te laten lopen

Oude versies van Aldfaer

Alle bestanden die hieronder worden genoemd zijn oude versies van onze programma's. Zij staan op de website om het mogelijk te maken oude gegevens nog te converteren. Het is niet de bedoeling dat u deze bestanden downloadt voor dagelijks gebruik.

Op geen van de bestanden hieronder wordt nog support geleverd.