Beschrijving van Aldfaer

Deze pagina is verplaatst naar ons nieuwe documentatiesyteem AldfaerWiki.
U vind AldfaerWiki op: http://aldfaer.net/aldfaerwiki.

Om direct naar de gevraagde pagina te gaan klikt u op:
http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=AldfaerWiki:Aldfaer

Detailspecificaties Aldfaer

Hoofdvenster

 • Persoonlijke gegevens (naam, geboorte-, doop-, overlijdens- en begrafenisdatum en geboorte-, doop-, overlijdens- en begrafenisplaats)
 • Gegevens van ouders (namen, geboorte- en sterfjaar, leeftijd, huwelijksdatum van biologische ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders en gewettigde ouders)
 • Gegevens van relaties: huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenleven, relatie, onbekende relatievorm, geen relatie (namen, geboorte- en sterfjaar, leeftijd, huwelijksdatum)
 • Gegevens van kinderen (namen, geboorte- en sterfjaar, leeftijd, huwelijksdata, aantal kinderen
 • Gegevens van broers/zusters (namen, geboorte- en sterfjaar, leeftijd, huwelijksdata, aantal kinderen)
 • Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen (geboorte/overlijden/huwelijk van ouders, partners, kinderen, kleinkinderen en verwanten)
 • Materiaal, niet alleen afbeeldingen, foto's, geluids- en videobestanden, maar ook tekstbestanden (bijvoorbeeld uit Microsoft Word), HTML bestanden en alle andere mogelijke bestandstypen. Bij grafische bestandstypen worden volgende extensies herkend: bw, bmp, cel, cut, dib, emf, fax, gif, icb, jpg, jpeg, pal, pdd, psd, png, pic, pbm, pgm, psp, ppm, pcd, pcx, pcc, rla, rle, rpf, rgba, rgb, sgi, scr, tiff, tif, tga, vda, vst, win, wmf.
 • Ruimte voor notities
 • Geboortegegevens: velden voor geboorte- aangifte- en doopgegevens. Getuigen bij aangifte en doop. Ruimte voor notities.
 • Relatiegegevens:
  • Huwelijk: velden voor ondertrouw, burgerlijk en kerkelijk huwelijk, huwelijksontbinding. Getuigen bij ondertrouw, burgerlijk en kerkelijk huwelijk. Ruimte voor notities.
  • Geregistreerd partnerschap: velden voor aangifte, registratie, ontbintenis. Getuigen bij de registratie. Ruimte voor notities.
  • Samenleven: velden voor aanvang, samenlevingscontract en beëindiging. Ruimte voor notities.
  • Relatie: velden voor aanvang en beëindiging. Ruimte voor notities.
  • Onbekende relatievorm: velden voor aanvang en beëindiging. Ruimte voor notities.
  • Geen relatie.

 • Overlijdensgegevens: velden voor overlijden-, aangifte- en lijkbezorgingsgegevens. Getuigen bij aangifte en begrafenis. Ruimte voor notities.
 • Feiten als beroepen, adressen en religie. Hier zijn ook eigen feiten te definiëren. Overzicht van de gebeurtenissen waar de persoon als getuige is opgetreden.
 • Verwanten: overzicht van verwanten tot een ingestelde graad. Verwantschapslijn tussen persoon in hoofdvenster en een willekeurige verwante persoon.
 • Groepen: groepen waartoe de persoon in het hoofdvenster behoort bekijken en beheren.
 • Checklist van te onderzoeken gegevens (geboorte, huwelijk, overlijden en een aantal zelf te definiëren kenmerken)
 • Via een popup window (control-toets gestuurd) de gegevens van de ouders, huwelijken en kinderen van elk in het hoofdvenster voorkomende persoon!
 • Uitgebreide zoekmogelijkheid. Het resultaat kan bewaard worden als een groep.
 • Geen limiet op het aantal personen dat ingevoerd kan worden.
 • In elk tekstveld kan oneindig veel tekst ingevoerd worden.
 • Ondersteuning van de MyHeritage-diensten Smart Matching™ en Record Matching.

Extra vensters

 • Personenlijst: overzicht van alle personen, sortering op diverse velden, snelzoek mogelijkheden, familienaamtelling.
 • Kalender: geboorte- en overlijdensdata van personen, overzicht van de feestdagen vanaf 325 tot 4099
 • Samenvatting van de belangrijkste gegevens van een persoon
 • Verwantschapsvenster: verwantschapslijn tussen twee personen in je bestand
 • Groepenvenster: bekijken en beheren van groepen van personen

Gebruikersvriendelijk

 • Via het dubbelklikken op de gegevens van een persoon worden de gegevens van deze persoon zichtbaar in het hoofdvenster
 • Via het dubbelklikken op de naam van een persoon in de personenlijst, kalender, samenvattingsvenster, verwantschapsvenster of groepenvenster worden de gegevens van deze persoon zichtbaar in het hoofdvenster
 • Toevoegen en verwijderen van familieleden via één muisklik

In- en uitvoermogelijkheden

 • Overzicht van nageslacht (parenteel, genealogie, vrouwelijke lijn, naamgenealogie) met de mogelijkheid om aan te geven wat wel of niet moet worden afgedrukt. Zowel tekst (Aldfaer en CBG) als grafisch.
 • Overzicht van voorgeslacht (kwartierstaat, stamreeks, matrilineaire reeks, afstammingsreeks, naamreeks), met de mogelijkheid om aan te geven wat wel of niet moet worden afgedrukt. Zowel tekst (Aldfaer en CBG) als grafisch. In CBG-formaat ook een kwartierstaat in stamreeksen.
 • Persoonskaart/gezinsblad, met de mogelijkheid om aan te geven wat wel of niet moet worden afgedrukt
 • Wizard voor het maken van complete website met stamboomgegevens
 • Genereren van Webpagina's (HTML, XML, SVG etc.). De gebruiker heeft alle vrijheid voor het opmaken van de pagina, dus desgewenst inclusief css, javascript, flash etc. Foto's in BMP worden automatisch overgezet naar JPG.
 • Rapportgenerator waarmee overzichten naar eigen smaak gemaakt kunnen worden.
 • GEDCOM-import en -export
 • Privacy-filter dat naar eigen inzichten ingesteld kan worden en dat bepaalt welke privacy-gevoelige gegevens in de uitvoer opgenomen worden

Handleiding

 • Uitgebreide contextgevoelige handleiding in Window's Help.