Nieuw per release

Op de bladzijdes in dit hoofdstuk treft u per release van Aldfaer aan wat er nieuw is.

Nieuw in versie 10.1

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 10.0

[!] Algemeen: Aldfaer werkt weer onder XP (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/7059-opstart-probleem-v-10-met-wi...).
[!] Hoofdvenster: Na Stamboom -> Bestand opschonen blijven de gegevens in het geboorte- en overlijdenstabblad behouden (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/7101-invullen-geboorteaangifte...).
[*] GEDCOM-Export: Na het starten van de Export zijn de knoppen Instellingen en Export niet meer aanklikbaar.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens: meldingen weer zoals in versie 7.2 (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/7133-aldfaer-10-en-oudere-aldf-da...).
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Bestand opschonen ruimt altijd de ongebruikte gegevens op, ongeacht het percentage ongebruikte gegevens.
[*] Onderhoud: Na verwijderen overbodige teksten wordt diskettesymbool actief.
[*] Rapporten: Grafische kwartierstaat werkt weer bij groot aantal generaties per pagina (https://aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapporten/7060-versie-10-kwartie...).
[-] Feiten: Als bij iemand twee of meer keer hetzelfde feit staat wordt dit bij wijzigen / verwijderen eenmaal gewijzigd / verwijderd (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/7113-verwijderen-dubbel-feit.h...).
[-] GEDCOM-Export: Export met karakterset ANSEL gaat weer goed (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/7058-aldfaer-10-0-gedcom-probleem...).
[-] GEDCOM-Import: ANSEL-gecodeerd bestand wordt goed geïmporteerd.
[-] Hoofdvenster: De selectie gebaseerd op diverse feittypen geeft weer het juist resultaat.
[-] Materiaalvenster: Ctrl+C en Ctrl+V in het zoekveld werken weer naar behoren (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/7105-v10-probleem-materiaallij...).

Nieuw in versie 10.0

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 9.1

[!] GEDCOM-Export: Fout opgelost die kon leiden tot gegevensverlies bij Bestandscontrole en -reparatie na het maken van GEDCOM-export met Privacy Filter aan.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de paden in de instellingen nog correct zijn. Als dat niet het geval is, worden de standaardpaden gebruikt.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _ININAME geeft de naam van het huidige Profiel.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _PERSBOLD, _PERSITAL, _PERSUNDE, _PERSUSECOLO en _PERSCOLO toegevoegd, corresponderend met Tabblad Diversen -> Presentatie.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PERSLINE (personaliaregel van een persoon) toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PRIVREAS (reden privacy filter) toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes (Filters) _LEN (lengte van een string) en _POS (positie van substring) toegevoegd.
[*] Algemeen: Bij het openen van een tweede Aldfaer-sessie verschijnt er een mededeling dat de te openen stamboom reeds geopend is in een andere Aldfaer-sessie.
[*] Bestandscontrole en -reparatie: Fout in bestand die leidt tot fout in groepsafsplitsing wordt verholpen (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-bug-bij-aanmaak-personeng...).
[*] Controleer gegevens: Een kerkelijk huwelijk dat voor een burgerlijk huwelijk is afgesloten, wordt alleen vermeld als na 1795 is afgesloten.
[*] Hoofdvenster: Aanduiding 'Zonder partner' hernoemd in 'Ongehuwd'.
[*] Hoofdvenster: Bron- en notitievelden werken weer als voorheen; internetadressen worden niet meer in blauw weergegeven; Ctrl+klikken op een internetadres opent deze link nog altijd in de standaardbrowser.
[*] Hoofdvenster: Herkenning internetadressen verbeterd (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6699-url.html)
[*] Hoofdvenster: In het kinderblok blijft de geselecteerde regel behouden bij bladeren door het materiaal.
[*] Hoofdvenster: In teksten voor bron en plaats blijft de cursor bij indrukken van de toets 'End' zichtbaar.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in een tabblad Geboorte, Overlijden of Relatie is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad Feiten.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Fouten in database controleert op dubbele volgordes in handmatige sortering kinderen.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Bij dubbelklikken op persoon blijft de lijst met personen bestaan.
[*] Hoofdvenster: Submenu Persoon -> Rapporten wordt vertaald.
[*] Hoofdvenster: Tekst "Verwijderen is niet mogelijk" gewijzigd in "Ontkoppelen van deze partner is niet mogelijk" in geval van ontkoppelen van een partner wanneer aan de relatie kinderen gekoppeld zijn.
[*] Instellingen: Teksten in elk tabblad zijn bij elke lettergrootte volledig zichtbaar.
[*] Kalendervenster: Toont doopdatum als er geen geboortedatum is en toont begrafenisdatum als er geen overlijdensdatum is.
[*] Rapportage-wizard: indien in stap 2 geen uitvoermap opgegeven wordt, verschijnt het rapport in de standaard uitvoermap Wizard.
[*] Rapporten: Een .bmp-bestand wordt niet meer geconverteerd naar een .jpg-bestand.
[*] Rapporten: In een tijdelijk Aldfaer-rapport worden ook https-adressen geopend in de externe browser.
[*] Samenvattingsvenster: De boven- en linkerzijkant van dit venster vallen niet meer buiten het scherm.
[*] Sjablonen: In _SETSORT wordt bij keuze _NAMEFIRS de roepnaam genomen als de voornamen niet zijn ingevuld (https://aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapporten/6820-alfabetische-volg...).
[*] Verwantschapsvenster: Bij het kiezen van de tweede persoon via de zoekteksten bovenaan de personenlijst wordt direct de verwantschap berekend als automatisch berekenen is aangevinkt.
[*] Verwantschapsvenster: In het standaardrapport Verwantschapsbenamingen de niet mogelijke combinaties verwijderd.
[-] GEDCOM-Import: Fout die aanleiding kan geven tot fout in groepsafsplitsing opgelost (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-bug-bij-aanmaak-personeng...).
[-] GEDCOM-Import: Getuige bij aangifte geboorte, doop, aangifte overlijden en begrafenis wordt herkend.
[-] Groepen: Handmatige sortering kinderen blijft behouden bij afsplitsen groep.
[-] Groepvenster: Knop 'Toon personen die in geen van de geselecteerde groepen voorkomen' werkt weer naar behoren (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6707-versie-9-1-uitgebracht.html#...).
[-] Hoofdvenster: Bij gebruik menu Stamboom > Onderhoud > Huidige veld (Shift+Ctrl+O) staat de veldinhoud weer bovenaan in de onderhoudslijst.
[-] Hoofdvenster: Dochter wordt juist vermeld in chronologie (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6828-hoe-kan-een-dochter-moeder-w...).
[-] Hoofdvenster: Geboorte- en overlijdensgegevens worden nu altijd opgeslagen (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6720-versie-9-1-kan-geen-velde...).
[-] Hoofdvenster: Geen trillend beeld meer bij het bewaren van het bestand (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6744-versie-9-1-trillend-beeld... punt 1.A).
[-] Hoofdvenster: Volgorde in chronologie bij datums voor Christus met onnauwkeurigheid hersteld.
[-] Hoofdvenster: Weergave van de huwelijken achter de naam, is weer correct bij meerdere partners waarvan de huwelijksdatum ontbreekt (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6730-huwelijksdata-dubbel-in-pres...).
[-] Kalendervenster: Als er geen of één persoon in het bestand zit werkt de kalender nu ook goed.
[-] Koppelvenster: De knop 'Wis invoer' werkt weer naar behoren (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6719-button-wis-invoer-bij-koppel...).
[-] Materiaalvenster: Bij het bepalen van de lijst met niet-gekoppelde bestanden wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6710-versie-9-nieuw-functie-ma...).
[-] Rapportage-wizard: De bestandsnamen worden weer server- en browservriendelijk gemaakt (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6848-bestandsnamen-niet-server-br...).
[-] Sjablonen: Sjablonen: _PREFPRIVFILT werkt bij actief PF en antwoord Nee op de vraag of rekening gehouden moet worden met het PF weer als in 7.2.

Alle wijzigingen t.o.v. versie 8.1

[!] Feiten: Internetadressen worden onderstreept weergegeven; klikken hierop opent deze link in de standaardbrowser.
[!] Hoofdvenster: Notitie- en bronvelden: Ctrl+klikken op een internetadres opent deze link in de standaardbrowser.
[!] Materiaalvenster: Tabblad toegevoegd met niet-gekoppelde bestanden uit de materiaalmap.
[!] Sjablonen: Internetadressen in notities, bronvelden en feiten komen als aanklikbare links in html-rapporten te staan.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _RESO (resomatie) toegevoegd.
[+] Algemeen: Sneltoets Ctrl+F11 brengt huidige venster terug tot standaardformaat; Shift+F11 brengt alle openstaande vensters terug tot standaardformaat.
[+] Algemeen: Resomeren als lijkbezorgingsvorm toegevoegd.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de paden in de instellingen nog correct zijn. Als dat niet het geval is, worden de standaardpaden gebruikt.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de Aldfaer-versie is teruggetrokken. Als dat het geval is verschijnt daarvan een melding en sluit Aldfaer af.
[+] Feiten: In de weergave kunnen kolommen verborgen worden.
[+] GEDCOM-Export: Eigen Aldfaertag _ALDFAER_RESO voor resomatie toegevoegd.
[+] GEDCOM-Import: Eigen Aldfaertag _ALDFAER_RESO voor resomatie toegevoegd.
[+] GEDCOM-Import: OBJE-records die bij gebeurtenissen en feiten staan worden ook herkend bij import en hieraan toegekend; dit kan b.v. voorkomen in MyHeritage-Gedcom.
[+] Hoofdvenster: Een relatie kan als kinderloos worden aangemerkt in het tabblad Relatie.
[+] Hoofdvenster: Soort ouder-kindkoppeling (biologisch, adoptie etc.) kan direct gewijzigd worden via rechtermuisklik op ouder of kind in ouder- of kindblok.
[+] Instellingen: In Rapporten -> Grafisch is onder het kopje Nageslacht een instelling Inschuiven bijgemaakt.
[+] Instellingen: Instelling toegevoegd in tabblad Algemeen waarmee automatisch herkennen van internetadressen aan- (standaard) of uitgezet kan worden; dit laatste ter voorkoming van vertraging bij invoer / wijziging van (extreem) grote notities.
[+] Materiaalvenster: Kolom Grootte toegevoegd aan beide lijsten.
[+] Personenlijst: Kolom Ouders toegevoegd.
[+] Personenlijst: Kolom Voorletters toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PREFDESCCOLL corresponderend met instelling Inschuiven in Rapporten -> Grafisch.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _RELACHILLESS voor test op kinderloosheid relatie.
[+] Verwantschapsvenster: nieuw rapport met totaal- en detailgegevens.
[*] Algemeen: Als er meer dan een Aldfaer-sessie draait, staat in de titelbalk van de hulpvensters eerst de bestandsnaam en dan de mapnaam.
[*] Algemeen: Amerikaanse datum-lay-out (bijv. Januari 24, 1832) wordt weer herkend (http://www.aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapporten/5560-conversie-amer...).
[*] Algemeen: Ctrl+klikken op een plaatsnaamveld of adresfeit opent de locatie in Google Maps (vervangt Alt+klikken).
[*] Algemeen: Het aanmaken van de standaardmappen gebeurt eenmalig bij installatie en niet meer bij de start van het programma (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5928-aldfaer-bestanden-op-ande...).
[*] Algemeen: In datums wordt het jaar 0 weergegeven als -1.
[*] Algemeen: Laatst geopende materiaalmap wordt bewaard in stamboombestand (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5835-bestand-koppelen.html).
[*] Algemeen: Ook als een venster gemaximaliseerd is, is het na terugbrengen op standaardformaat (F11, Ctrl+F11, Shift+F11) weer in grootte te wijzigen.
[*] Algemeen: Verwijderen persoon versneld (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5652-wissen-van-personen-en-in...)
[*] Algemeen: Probleem bij gebruik meerdere beeldschermen opgelost (http://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6069-lijst-van-parenteel-en-kwarti...)
[*] Algemeen: Bij gebruik meerdere beeldschermen blijven de vensterposities intact.
[*] Bestandscontrole en -reparatie: Fout in bestand die leidt tot fout in groepsafsplitsing wordt verholpen (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-bug-bij-aanmaak-personeng...).
[*] Bestandsreparatie: Conditierecords van niet meer bestaande groepen worden opgeruimd.
[*] Bestand opschonen: Tekstbestanden: bepalen of bestand opgeschoond moet worden gebaseerd op het totaal aantal records, inclusief de te verwijderen.
[*] Controleer gegevens: Een kerkelijk huwelijk dat voor een burgerlijk huwelijk is afgesloten, wordt alleen vermeld als na 1795 is afgesloten.
[*] Feiten: Als notitie uit meer regels bestaat blijft dit zo na het maken van een rapport.
[*] Feiten: Bij feit toevoegen is de voorgestelde categorie juist, ook als het eerste feit geselecteerd is.
[*] Feiten: Bij verwijderen van een feit wordt het te verwijderen feit bij naam genoemd.
[*] Feiten: In notitie bij adres kan nu gescrold worden (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5702-invoer-notities-bij-adres.ht...)
[*] Feiten: Na toevoeging nieuw feit is het geselecteerde feit dit nieuwe feit.
[*] Feiten: Sortering feiten verbeterd.
[*] Feiten: Toevoegen, wijzigen, verwijderen feit: Mogelijke keuzes andere personen (alleen voor zover van toepassing): ouders, broers / zusters, alle partners, alle kinderen, geselecteerde partner, kinderen van geselecteerde partner.
[*] Feiten: & wordt als zodanig weergegeven.
[*] GEDCOM-Export: Als de Categorie van een Overig Feit na verwerking van beveiligde tekst leeg is komt dit feit niet in de GEDCOM-export.
[*] GEDCOM-Export: Bij opslaan via bestandsvenster wordt de gedcomversie (5.5 of 5.5.1) getoond (http://www.aldfaerforum.nl/forum/gedcom/5313-opslaan-gedcom-5-5-1-bestan...).
[*] GEDCOM-Export: Personen komen altijd in volgorde van intern nummer te staan, ongeacht de sortering van de personenlijst.
[*] GEDCOM-Export: Tag PEDI birth wordt niet meer geëxporteerd http://www.aldfaerforum.nl/kunena/helpdesk/5883-biologische-ouders.html#...)
[*] GEDCOM-Import: Foutmelding als een FAM-record meer dan een HUSB-tag of meer dan een WIFE-tag bevat.
[*] GEDCOM-Import: Informatie wordt vertaald.
[*] GEDCOM-Import: Na import met vink aan bij 'Namen omzetten in hoofdletters en kleine letters' wordt een letter direct achter een punt niet omgezet.
[*] GEDCOM-Import: SUBM-gegevens kunnen worden ingelezen in Instellingen -> Gebruiker.
[*] GEDCOM-Import: 1 DIV en 1 DIV Y zonder vervolgtags worden herkend (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5870-gescheiden-partners-niet-ges...).
[*] Groepen: Bewaar als nieuw stamboombestand: Na klikken op gele mapje om map aan te passen wordt de voorgestelde bestandsnaam integraal overgenomen in de mappendialoog.
[*] Groepen: Na wijziging wordt de in het groepsvenster geselecteerde persoon behouden.
[*] Groepen: Persoonselectieregel in venster wijzig groepeigenschappen begint met Achternaam (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6166-sortering-personen-in-gro...).
[*] Groepen: Selectieregels gebaseerd op Relaties, Materiaal of Feiten kunnen gecombineerd worden. Hierdoor wordt gezocht naar personen met minstens één Relatie, Feit of Materiaal dat aan al deze selectieregels voldoet.
[*] Groepen: Snelheid groepsvenster verbeterd bij het doorlopen van groepen met pijltjestoetsen (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5652-wissen-van-personen-en-in...).
[*] Hoofdvenster: Bestand -> Opslaan als...: Na klikken op gele mapje om map aan te passen wordt de voorgestelde bestandsnaam integraal overgenomen in de mappendialoog.
[*] Hoofdvenster: Bestandscontrole en -reparatie: onjuiste relatie-ids van ouder-kindrelatie worden gerepareerd.
[*] Hoofdvenster: Bij een getuige van een lijkbezorging (begrafenis, crematie etc.) wordt de vorm van de lijkbezorging vermeld.
[*] Hoofdvenster: Bij het koppelen van kind / ouder wordt gecontroleerd of de ouder kinderloos is.
[*] Hoofdvenster: Biologisch koppelen aan een tweede biologische ouder van een kind dat al een biologische ouder heeft is niet mogelijk als de al bestaande biologische ouder partnerloos is.
[*] Hoofdvenster: Ctrl+klikken op een naamveld opent de Nederlandse Familienamenbank voor deze naam (vervangt Alt+klikken).
[*] Hoofdvenster: Gegevens Ondertrouw en Kerkelijk huwelijk worden in de bovenste regel van het partnerblok alleen vermeld als de betreffende relatievorm deze categorie kent.
[*] Hoofdvenster: In het tabblad Feiten worden de feiten alfabetisch weergegeven, met Overige feiten als laatste.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Bij rechtermuisklik wordt uitvalmenu getoond.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Bij wijziging sortering blijft de geselecteerde kolom in beeld.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Selectie van meer personen mogelijk.
[*] Hoofdvenster: Na aanmaken nieuw bestand met materiaalmap is de laatst gekozen materiaalmap gelijk aan deze materiaalmap.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in het tabblad Feiten is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in een tabblad Geboorte, Overlijden of Relatie is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad Feiten.
[*] Hoofdvenster: Na Stamboom -> Tussenvoegsels converteren.. wordt het aantal geconverteerde tussenvoegsels in het logbestand weggeschreven.
[*] Hoofdvenster: Na wijziging materiaalmap is de laatst gekozen materiaalmap gelijk aan deze materiaalmap.
[*] Hoofdvenster: Rechtsklik op invulveld geeft bewerkmenu in de gekozen taal.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Fouten in database controleert op dubbele volgordes in handmatige sortering kinderen.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Icoontje voor het overzicht van de resultaten geeft een tooltip.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Mogelijk dubbele personen: Bij dubbelklik op gevonden persoon wordt eventueel aanwezig vorig samenvattingsvenster gesloten.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Eigenschappen: Klikken op geel mapicoontje opent de map die in het witte veld links daarvan vermeld staat, dan wel de betreffende standaardmap als dit veld leeg is.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: De tekst "vinkbox Hoofdlettergevoelig" wordt alleen getoond waar de hoofdlettergevoeligheid van toepassing kan zijn (Code, Achternaam, Tussenvoegsel).
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Letters die naar beneden uitsteken zijn bij elke lettergrootte zichtbaar.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Na wijzigen van een tekst wordt de gewijzigde tekst in de lijst geselecteerd.
[*] Hoofdvenster: Submenu Persoon -> Rapporten wordt vertaald.
[*] Hoofdvenster: Tekst van tooltip bij Partners, Kinderen en Ouders aangepast.
[*] Informatievenster: De verwijzingen naar MyHeritage en naar de UTF8-decoder zijn in zijn geheel aanklikbaar.
[*] Instellingen: In Rapporten -> Grafisch zijn de gekozen kleurinstellingen Achtergrondkleur zichtbaar op dezelfde manier als in Vensters -> Personen.
[*] Instellingen: Instelling toegevoegd om kopteksten tabbladen hoofdvenster al of niet op een regel te tonen.
[*] Instellingen: Klikken op geel mapicoontje opent de map die in het witte veld links daarvan vermeld staat, dan wel de betreffende standaardmap als dit veld leeg is.
[*] Instellingen: Venster minder hoog gemaakt.
[*] Kalendervenster: De kolombreedtes op tabblad Persoon worden onthouden.
[*] Kalendervenster: Toont doopdatum als er geen geboortedatum is en toont begrafenisdatum als er geen overlijdensdatum is.
[*] Koppelvenster: Bij het koppelen van een getuige van een lijkbezorging staat het woord "Lijkbezorging" in de combobox van het type-veld.
[*] Koppelvenster: Na invullen van een tekst met behulp van de rechtermuisknop springt de personenlijst naar de bijbehorende regel (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5403-alfabetische-volgorde-par...).
[*] Koppelvenster: Shift+Ctrl leidt niet meer tot wisselen van geslacht; Ctrl+g werkt nog steeds wel (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6141-instabiel-geslacht-bij-in...).
[*] Materiaal: Kleine afbeeldingen: onderschrift wordt niet getoond als er geen kleine afbeelding gemaakt kan worden (kan alleen bij bmp, gif, jpg).
[*] Materiaalvenster: Alignering blijft behouden na dubbelklik op foto (https://github.com/aldfaer/aldfaer-program/issues/169).
[*] Materiaalvenster: Bij dubbelklikken op een naam in de lijst van aan het materiaal gekoppelde personen blijft de bestaande alignering behouden.
[*] Materiaalvenster: Letters in de kopteksten worden in zijn geheel getoond.
[*] Materiaalvenster: Onderste gedeelte van vorige foto niet meer zichtbaar bij overgang naar volgende foto.
[*] Materiaalvenster: Selectie van gekoppelde bestanden blijft behouden na opvragen overzicht.
[*] Materiaalvenster: Sneltoetsen voor bewerken tekst (Ctrl-a, Ctrl-c, Ctrl-v, Ctrl-x, Ctrl-z) zijn toepasbaar.
[*] Materiaalvenster: Verslepen van een kolom geeft geen verandering in de kolommen waarop gesorteerd wordt.
[*] Onderhoudsvenster: Er is hooguit een onderhoudsvenster geopend.
[*] Personenlijst: Datums zonder jaartal worden gesorteerd na de lege datums en voor de datums met een bekend jaartal.
[*] Personenlijst: Geboorte- en doopgegevens zichtbaar in de kolommen voor datum en plaats (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5703-personenlijst.html#34289).
[*] Personenlijst: Geen zoekvelden bij niet doorzoekbare kolommen.
[*] Personenlijst: Letters in de kopteksten worden in zijn geheel getoond.
[*] Personenlijst: Na terugkeer naar standaardinstelling blijft de geselecteerde persoon behouden.
[*] Personenlijst: Ook niet-sorteerbare kolommen zijn verplaatsbaar.
[*] Personenlijst: Teksten met diakritische tekens worden bij elkaar gegroepeerd.
[*] Personenlijst: Verslepen van een kolom geeft geen verandering in de kolommen waarop gesorteerd wordt.
[*] Rapportage-wizard: indien in stap 2 geen uitvoermap opgegeven wordt, verschijnt het rapport in de standaard uitvoermap Wizard.
[*] Rapporten: Een .bmp-bestand wordt niet meer geconverteerd naar een .jpg-bestand.
[*] Samenvattingsvenster: De boven- en linkerzijkant van dit venster vallen niet meer buiten het scherm.
[*] Samenvattingsvenster: Icoontje toegevoegd om persoon uit te sluiten van controleren gegevens in geval van mogelijk dubbelen.
[*] Samenvattingsvenster: Positie op het scherm wordt onthouden als dit gebruikt wordt t.b.v. de andere persoon bij controleren dubbelen.
[*] Samenvattingsvenster: Toets F1 activeert de help voor dit venster.
[*] Veiligheidskopie: Als het opgegeven pad niet bestaat volgt een waarschuwing dat de veiligheidskopie niet gemaakt kan worden (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6569-veiligheidskopie-naar-pad...).
[*] Verwantschapsvenster: Als de linker kolom te klein is voor de tekst en er wordt van taal gewisseld dan wordt de tekst van de linker kolom niet over de rechter kolom heen getoond.
[*] Verwantschapsvenster: Bij het kiezen van de tweede persoon via de zoekteksten bovenaan de personenlijst wordt direct de verwantschap berekend als automatisch berekenen is aangevinkt.
[*] Verwantschapsvenster: De instellingen worden correct onthouden.
[*] Verwantschapsvenster: Naamteksten lopen in het midden niet meer door elkaar heen.
[*] Verwantschapsvenster: In het standaardrapport Verwantschapsbenamingen de niet mogelijke combinaties verwijderd.
[-] Algemeen: Fout in Privacy Filter, o.a. merkbaar bij gebruik van sjablooncode _FAMIFILE met Privacy Filter actief, opgelost.
[-] Algemeen: Fout opgelost in datumvergelijking bij controle of autoupdate getoond moet worden.
[-] GEDCOM-Import: _PEDI wordt herkend als GEDCOM-tag (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6071-export-import-van-een-ged...).
[-] GEDCOM-Import: Fout die aanleiding kan geven tot fout in groepsafsplitsing opgelost (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-bug-bij-aanmaak-personeng...).
[-] GEDCOM-Import: Geheugenlek opgelost, waardoor bij grote GEDCOM's minder snel een geheugenprobleem ontstaat.
[-] GEDCOM-Import: onterechte sorteer-als van plaatsen opgelost.
[-] Groepen: Handmatige sortering kinderen blijft behouden bij afsplitsen groep.
[-] Groepen: Selectieregels gebaseerd op geboorte-, overlijdensaangiftedatum geven weer juist resultaat.
[-] Groepen: Uit personengroep verwijderde persoon wordt niet meer getoond in de lijst van personen van deze groep.
[-] Groepsvenster: Na wijziging groepsnaam wordt deze, als het Groepsvenster open staat, daarin meteen goed getoond.
[-] Hoofdvenster: De hint op de taakbalk verdwijnt als er geen hint is.
[-] Hoofdvenster: Dochter wordt juist vermeld in chronologie (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6828-hoe-kan-een-dochter-moeder-w...).
[-] Hoofdvenster: Foutmelding na Persoon -> Bladwijzer -> Bladwijzer bewerken opgelost.
[-] Hoofdvenster: Lege ruimte en onjuist achterblijven foto op tabbladen opgelost (http://www.aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapporten/5721-tabblad-relati...)
[-] Hoofdvenster: Met Ctrl+Shift+O vanaf tabblad Overlijden, veld Aangifte-Bron wordt naar Onderhoud-Bron gesprongen.
[-] Hoofdvenster: Na kiezen materiaalmap via het mapicoontje vanuit nieuw stamboombestand komt dit venster weer op de voorgrond te staan.
[-] Hoofdvenster: Na koppeling van meer bestanden tegelijk kan de volgorde hiervan verwisseld worden (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5959-volgorde-afbeeldingen-wij...).
[-] Hoofdvenster: Persoon -> Controleer gegevens werkt weer als in 6.2.
[-] Hoofdvenster: Scrollen in Tabblad overlijden - veld Oorzaak werkt weer goed (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5756-tabblad-overlijden-veld-o...).
[-] Hoofdvenster: Tonen -> Vensters toont steeds het juiste type onderhoudsvenster.
[-] Hoofdvenster: Wel of niet actief zijn van pijltjes onder Materiaal op tabblad persoon in orde gemaakt.
[-] Hoofdvenster: Wijziging in Hoort-bij-gebeurtenis wordt ook na aanroep recent rapport onthouden.
[-] Kalender: Paasdatum 1583 is nu volgens de gregoriaanse kalender.
[-] Kalender: Als er geen of één persoon in het bestand zit werkt de kalender nu ook goed.
[-] Onderhoudsvenster: Na veranderen van het type onderhoudsveld wordt de inhoud van het venster ververst.
[-] Personenlijst: Als na wijziging in hoofdvenster zonder het invulveld te verlaten de personenlijst wordt aangeklikt blijft hierin de hoofdpersoon geselecteerd (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6276-personenlijst.html?start=...).
[-] Rapportage-wizard: De bestandsnamen worden weer server- en browservriendelijk gemaakt (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6848-bestandsnamen-niet-server-br...).
[-] Sjablonen: Sjablonen: _PREFPRIVFILT werkt bij actief PF en antwoord Nee op de vraag of rekening gehouden moet worden met het PF weer als in 7.2.
[-] Zoekvenster: Bij zoeken op datum verschijnt de optie 'Hoofdlettergevoelig' niet.

Nieuw in versie 8.1

Aldfaer 8.1 (10-4-2020)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 8.0

[+] Hoofdvenster: Controleer gegevens, Fouten in database: controle op relatie-id van niet-biologische kinderen toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _FACTCITYSORT en _FACTSTRESORT voor sorteren als van adressen.
[*] Algemeen: Bij opstarten wordt instelling READONLY op false gezet en niet meer uit .iniprogram gelezen.
[*] Bestand opschonen: Bij gebruik van MyHeritage volgt niet steeds het advies om de stamboom op te schonen (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5389-bij-opstarten.html#32687).
[*] Bestand opschonen: Vereist ook meer dan 10 verwijderde teksten.
[*] Gedcom: Datum met onbekend jaar blijft behouden na gedcom-export en -import (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5497-incomplete-datum-en-gedco...).
[*] Gedcom-export: Export van Overig Feit voldoet aan 5.5.1-standaard (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5396-aldfaer-8-en-gedcom-5-5-1...).
[*] Groepen: Na kopiëren van een of meer groepen, wordt de eerste net gekopieerde groep geselecteerd.
[*] Hoofdvenster: Menu-items in popup-menu's ouders en kinderen om het soort kind (biologisch, adoptie etc.) te veranderen onzichtbaar gemaakt.
[*] Hoofdvenster: Tekst Ovl staat weer op juiste plaats, ook als er geen vinkje staat voor Doop- en begrafenisveld altijd zichtbaar (http://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5377-niet-zichtbaar.html#32641).
[*] Hoofdvenster: Vertraging bij bladeren door materiaal opgelost (http://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5374-bladeren-materiaal.html#32627).
[*] Matches: Responstijd bij gebruik MyHeritage verbeterd (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5373-traag-na-updaten.html?sta...)
[*] Materiaalvenster: De tekst van de foto en de tekst Publiceren worden bij smal rechter gedeelte van het venster niet onnodig afgekapt (http://www.aldfaerforum.nl/forum/materiaalvenster/5217-verkleinen-en-ver...).
[*] Personenlijst: & in tekstvelden wordt als zodanig weergegeven (https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5627-mogelijke-bug-in-weergave-pe...).
[*] Rapportvenster: Verticale schuifbalk in detailvenster geheel zichtbaar.
[*] Sjablonen: Schuifbalk in meervoudig tekstblok _DIALMULTEDIT blijft zichtbaar bij inspringen (http://www.aldfaerforum.nl/forum/sjabloon/5335-bugje-in-formvenster.html).
[-] Gedcom-import: bij aanwezigheid van gedcom-tag SURN wordt de naam goed ingelezen.
[-] Groepen: Groep kan gebaseerd worden op Materiaalgebeurtenis (http://www.aldfaerforum.nl/forum/groepen/5447-groepen-hoort-bij.html).
[-] Hoofdvenster: Stamboom -> Zoeken -> Materiaal -> Bijschrift geeft juiste selectiemogelijkheden
[-] Hoofdvenster: Tabblad Feiten: datums voor Chr. worden goed weergegeven.
[-] Sjablonen: Fout in _FORMDEL en _FORMCLR hersteld.
[-] Sjablonen: Ook bij groot aantal generaties geven de standaard kwartierstaten weer het juiste resultaat (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5341-versie-8-kwartierstaat-pa...).

Nieuw in versie 8.0

Aldfaer 8.0 (11-02-2020)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 7.2

[+] Aantekeningen: Aantekeningen kunnen worden overgenomen van ander stamboombestand.
[+] Algemeen: Als er meer dan een Aldfaer-sessie draait, staat in de titelbalk van de hulpvensters voor welk stamboombestand dit geopende venster van toepassing is.
[+] Algemeen: Bij bepalen privacyfilter wordt, bij het ontbreken van geboorte-, relatie- en overlijdendatum, de gegevens van kinderen, partners en ouders in ogenschouw genomen.
[+] Bestand opschonen: Bij openen van een stamboombestand wordt gecheckt of het nodig is Bestand opschonen uit te voeren.
[+] GEDCOM: Documentkoppeling aan gebeurtenis wordt in GEDCOM-im- en -export meegenomen.
[+] GEDCOM: Het exporteren en importeren van GEDCOM 5.5.1 wordt ondersteund.
[+] Hoofdvenster: Alt+klik op een plaatsnaamveld of adresfeit opent de locatie in Google Maps.
[+] Hoofdvenster: Controle toegevoegd of document meer dan een keer aan een zelfde persoon is gekoppeld.
[+] Hoofdvenster: Controleren gegevens - controle op kwartierlussen toegevoegd.
[+] Hoofdvenster: Gekoppeld document kan aan gebeurtenis of feit worden toegewezen; in bijbehorend tabblad verschijnt kleine afbeelding indien de instelling Vensters -> Hoofdvenster -> Kleine afbeeldingen zichtbaar is aangevinkt.
[+] Hoofdvenster: Het is niet meer mogelijk om een document meer dan een keer aan een zelfde persoon te koppelen.
[+] Instellingen: Optie Leeftijdsoverzicht (Rapport > Tekst) waarmee leeftijdsoverzicht in personenkaart onderdrukt kan worden.
[+] Materiaalvenster: Gekoppelde gebeurtenis wordt in de lijst van personen getoond en is daar ook te wijzigen.
[+] Onderhoudsvenster: Alt+klik op een straat-, plaats- of landveld opent de locatie in Google Maps.
[+] Personenlijst: Alt+klik op een plaatsveld opent de locatie in Google Maps.
[+] Sjablonen: Initialisatie bij declaratie _SETDEF mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld _SETDEF(test, "a", "b", [:c:])
[+] Sjablonen: Initialisatie bij declaratie _VARDEF mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld _VARDEF(tst, 1).
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _DIALIMG, _DIALMEMO, _DIALCOLOR, _DIALMULTEDIT, _SETEXIS en _VAREXIS toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _FORMBOX, _FORMCLR, _FORMDEF, _FORMDEL, _FORMEXP, _FORMITEM, _FORMTAB toegevoegd waarmee samengestelde tabbladmenu's gemaakt kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _GEDCEXPPATH en _GEDCIMPPATH voor Gedcomexport- en Gedcomimportpad toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _DISP: Parameter bij _PHOTAMOU/_MATAMOU, _PHOTBEGI/_MATBEGI t.b.v. lijkbezorging.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _UNICODE toegevoegd waarmee een karakter uit de Unicodetabel gepresenteerd kan worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _INFOON en _INFOOFF waarmee de informatiemeldingen van de rapportgenerator aan- en uitgezet kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _WARNON en _WARNOFF waarmee de waarschuwingen van de rapportgenerator aan- en uitgezet kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _CLEAPATH waarmee alle bestanden in een submap in de uitvoermap verwijderd kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _DELEPATH waarmee alle bestanden in een submap én de submap zelf in de uitvoermap verwijderd kunnen worden.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _VARCLRALL waarmee de waarde van alle variabelen worden gewist (niet de definitie van de variabelen).
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _SETCLRALL waarmee de inhoud van alle sets worden gewist (niet de definitie van de sets).
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _SETIN waarmee de inhoud van een element in de set gewijzigd kan worden: _SETIN(<naam van de set>, <positie in de set>, <waarde>)
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _SETSIZE waarmee de lengte van een lege set bepaald kan worden: _SETSIZE(<naam van de set>, <aantal elementen> [,<waarde>])
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _WWWCNCT waarmee getest wordt op een actieve internetconnectie.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PREFLISTAGE die de waarde van Instellingen > Rapport > Tekst > Leeftijdsoverzicht geeft.
[+] Sjablonen: Meerregelig commentaar; alles tussen [# en #] wordt als commentaar beschouwd.
[+] Sjablonen: Een functie kan voorzien worden van parameters.
[+] Sjablonen: Een functie kan via de nieuwe sjablooncode _RETU verlaten worden, waarbij _RETU ook een waarde kan retourneren.
[+] Sjablonen: Een _SET kan ook gevuld worden met getallen, bijvoorbeeld _SETDEF(x, 1, 2, 3) _SETADD(x, 4) _SETSUB(x, 2).
[+] Zoek Aldfaer bestanden: Optie om alleen op de standaardlocatie te zoeken
[*] Aantekeningen: Rapport van een rubriek in Aantekeningen toont niet de returns van de automatische terugloop.
[*] Algemeen: Aangepaste kleuren van kleurenkiezers worden bewaard (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/4716-achtergrond-kleur-aanpass...).
[*] Algemeen: Bij vraag naar vervangen / overschrijven / verwijderen is het voorgestelde antwoord Nee.
[*] Algemeen: Eigen vertaaltabellen (*.utr) worden gelezen vanuit Lib User.
[*] Algemeen: In de persoonsregel wordt de tekst "ovl. ?" niet meer getoond.
[*] Algemeen: Ook bij wisselen van stamboombestand komt Aldfaer op met alle op dat moment geopende vensters.
[*] Algemeen: Stamboombestanden worden niet meer als Alleen-lezen opgeslagen.
[*] Algemeen: Bij de "Wijzigingen opslaan" wordt de naam van het stamboombestand vermeld.
[*] Automatische update: De naam wordt getoond van de invoegtoepassing die wordt geïnstalleerd.
[*] Bestand opschonen: Bij bestand opschonen worden sorteer-als-teksten opgeruimd als deze alleen behoren bij teksten die ook verwijderd worden.
[*] Bestand opschonen: Fout t.g.v. Privacy Filter opgelost.
[*] GEDCOM: Gedcom 5.5.1 kent geen ASSO bij FAM-record; vervangen door eigen Aldfaer-tag _ASSO.
[*] Gedcom-export: Als bij een huwelijk maar bij een onderdeel gegevens zijn ingevuld wordt de notitie bij dit onderdeel geplaatst.
[*] Gedcom-export: Als er geen onderliggende gegevens zijn wordt, conform Gedcom 5.5.1, de Deat-regel weggeschreven als: 1 DEAT Y.
[*] Gedcom-export: Maximale regellengte conform de GEDCOM-standaard.
[*] Gedcom-export: Submittergegevens worden via verwijzing opgenomen.
[*] Gedcom-import: "Tussenvoegsel in apart veld" wordt ook toegepast op de gedcom-tag SURN.
[*] Groepvenster: Als 1 vinkje is gezet kunnen groepseigenschappen opgevraagd en gewijzigd worden.
[*] Groepvenster: Na wijziging selectiekleuren worden deze meteen getoond in de Groepenlijst.
[*] Hoofdvenster: Alignering van het knoppengedeelte onder een foto in het tabblad Persoon verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Bestanden in lijst van recente rapporten hoofdletterongevoelig.
[*] Hoofdvenster: Bestandsnamen die beginnen met n worden goed weergegeven in de lijst met recent geopende bestanden.
[*] Hoofdvenster: Bij het koppelen van een partner volgt de vraag of een persoon ook de ouder is van de kinderen die nog geen tweede biologische ouder hebben niet alleen voor de kinderen van de proband, maar ook voor de kinderen van de partner.
[*] Hoofdvenster: Bij klikken op partner wordt het eerste kind met die partner geselecteerd.
[*] Hoofdvenster: Controle gegevens: Bij controle op leeftijd wordt rekening gehouden met de omgeving (Relatie, Feit, Getuige, Kinderen, Ouders) van de persoon.
[*] Hoofdvenster: Controle op dubbele personen verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Controle gegevens - dubbelen: Bij dubbelklikken op een persoon in de controlelijst verschijnt deze persoon in het hoofdvenster en wordt het samenvattingsvenster van de andere persoon getoond.
[*] Hoofdvenster: De lijst Getuige bij in het tabblad Feiten wordt gesorteerd op gebeurtenisdatum.
[*] Hoofdvenster: Instellingen -> Gebruiker: Alt+klik op een adresveld opent de locatie in Google Maps.
[*] Hoofdvenster: In het tabblad Feiten worden ook de groter-, kleiner- en ongeveertekens getoond in de datums.
[*] Hoofdvenster: Materiaal toevoegen, wijzigen, verwijderen leidt tot aanpassing van wijzigingsdatum van betreffende persoon.
[*] Hoofdvenster: Na klikken op het ovl-vinkje en het levenloos-geboren-vinkje wordt het resultaat meteen verwerkt.
[*] Hoofdvenster: Ouder koppelen: Bij het koppelen van een kind in het hoofdvenster aan een ouder met meer partners wordt gevraagd of het kind ook aan een van de partners van die ouder gekoppeld moet worden, waarna een van die partners als tweede ouder geselecteerd kan worden.
[*] Hoofdvenster: Ovl-vink verhuisd van tabblad overlijden naar hoofdvenster.
[*] Hoofdvenster: Positie van vlakken bij nieuwe installatie gelijk aan die van Standaardinstelling F11.
[*] Hoofdvenster: Presentatie overige feiten verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Rapport controleren gegevens houdt rekening met Privacy Filter.
[*] Hoofdvenster: Tekst Publiceren onder foto volledig zichtbaar bij lettergrootte 15.
[*] Hoofdvenster: Toevoegen, wijzigen of verwijderen van relatiegegevens leidt tot aanpassing van wijzigingsdatum van beide partners.
[*] Hoofdvenster: Zoeken op datum verbeterd (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/4995-groepen-minimaal-een-van-...).
[*] Materiaalvenster: Bij verkleinen blijft rechterpaneel zichtbaar.
[*] Materiaalvenster: Materiaalvenster wordt meteen bijgewerkt na toevoegen / verwijderen materiaal.
[*] Personenlijst: Na dubbelklikken op een persoon in de personenlijst wordt deze persoon bovenaan in de lijst gezet.
[*] Rapportage-Wizard: Er wordt gecheckt of het opgegeven pad binnen de standaardmap voor rapportuitvoer ligt.
[*] Rapportage-Wizard: In het wizardsjabloon wordt bij _METAPATH een relatief pad weggeschreven t.o.v. de standaardmap voor rapportuitvoer.
[*] Rapporten: De tijdelijke map die bij het maken van een rapport wordt aangemaakt wordt nu ook na het afbreken van een rapport verwijderd.
[*] Rapportdetailvenster: Positie en afmetingen rapportdetailvenster worden onthouden.
[*] Sjablonen: Sjablooncode _PREFPRIVINDITEXT toont altijd de tekst van Toon aanduiding.
[*] Sjablonen: De verouderde sjablooncodes _LIST, _PERSBEGI, _RECO en _SJABFOR worden niet langer ondersteund. Maak gebruik van de sets.
[*] Sjablonen: De sjablooncodes _ON en _OFF worden niet langer ondersteund.
[*] Sjablonen; Gedrag van vergelijkingen waarin sjablooncodes voorkomen die geen waarde toegekend hebben is veranderd; gebruik voortaan optie ("0") om correcte vergelijkingen te krijgen.
[*] Sjablonen: _MATAMOU, _PHOTAMOU, _MATBEGI en _PHOTBEGI kan gefilterd worden op gebeurtenis, bijvoorbeeld _PHOTBEGI(_BIRR, _BAPT)
[-] Algemeen: Als Privacy Filter actief is worden bij gedcomexport en bij afsplitsen groep naar bestand partner- en ouder-kindkoppelingen gehandhaafd.
[-] Algemeen: Er wordt niet meer onterecht om het maken van een veiligheidskopie gevraagd.
[-] Algemeen: Fout bij inlezen in vertaler van eigen utr-vertaalbestanden opgelost.
[-] Algemeen: Hoofdlettergevoeligheid wordt goed opgeslagen.
[-] Algemeen: Na wijziging lettergrootte worden na de herstart de openstaande vensters weer geopend.
[-] Algemeen: Standaardkeuze Ja of Nee bij vraag wordt weer juist getoond.
[-] Feitdialoog: Spaties voor en na de brontekst worden verwijderd.
[-] Feiten: Inhoud van notitievelden wordt niet vertaald.
[-] Groepen: Bij wijziging van gegevens worden de op zoekselecties gebaseerde groepen direct goed bijgewerkt.
[-] Groepen: Ontbreken van personen na vernieuwen groep opgelost.
[-] Hoofdvenster: Bij ontkoppelen van een kind van een van beide ouders blijft de zekerheidsrelatie van het kind met de andere ouder behouden.
[-] Hoofdvenster: Bij wijziging van een gegeven en dan direct doorklikken naar Openen van een andere stamboom, maken Veiligheidskopie of maken Aldfaer Standaard Rapport, wordt die wijziging doorgevoerd.
[-] Hoofdvenster: In Stamboom -> Onderhoud -> Overzicht komen geen kruisjes van niet-beschikbare afbeeldingen te staan.
[-] Hoofdvenster: Na verwijderen van een persoon komt er na klikken op Vorige- of Volgende-persoon-icoon geen leeg hoofdvenster.
[-] Hoofdvenster: Na verwijderen van een persoon werkt Onderhoud->Verwijder ongebruikte teksten goed.
[-] Hoofdvenster: Ongewenst ontkoppelen van huwelijksgetuige(n) verholpen.
[-] Hoofdvenster: Standaard Aldfaerrapporten verschijnen ook in menu met recente rapporten.
[-] Hoofdvenster: Verwijderd rapport verschijnt niet meer in menu met recente rapporten.
[-] Koppelvenster: Na gebruik van muiswiel en vervolgens (dubbel)klikken op een persoon wordt de juiste persoon geselecteerd.
[-] Rapportage-Wizard: Link van naam met accenten in index werkt weer goed (http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5081-wizard-webpublicatie-link...).
[-] Rapportage-Wizard: Wanneer de Rapportage wizard wordt geopend dan wordt de tekst Soort rapport in de juiste lettergrootte getoond.
[-] Sjablonen: Sjablooncode _DBASAMOU geeft weer het juiste aantal personen.
[-] Sjablonen: Bij waarschuwing of fout wordt het juiste regelnummer getoond.
[-] Sjablonen: Sjablooncodes _TITL en _PROM geven nu juiste resultaat binnen _FACTBEGI/END.
[-] Sjablonen: _SETSUB verwijdert alle overeenkomstige elementen uit een _SETDUPL-set.
[-] Verwantschapsvenster: weergave < en > correct.
[-] Zoek Aldfaer bestanden: Onterechte melding fout bestand opgelost.

Nieuw in versie 7.2

Aldfaer 7.2 (29-03-2019)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 7.1

[!] Hoofdvenster: Snelheid verwijderen persoon verbeterd.
[!] Koppelvenster: Invoersnelheid verbeterd.
[!] Onderhoudsvenster: Zoeksnelheid verbeterd.
[!] Onderhoudsvenster: Wijzigsnelheid verbeterd.
[*] Onderhoudsvenster: Bij zoeken geeft de voortgangsbalk weer de juiste status aan.
[-] Onderhoudsvenster: Hoofdlettergevoeligheid blijft bewaard na verwijderen van eerste tekstrecord in bestand.

Nieuw in versie 7.1

Aldfaer 7.1 (08-03-2019)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 7.0

[!] Algemeen: Aldfaer werkt weer goed onder XP/Vista en Mac.
[!] Algemeen: Als een stamboombestand niet naar versie 7 kan worden geconverteerd, wordt dit niet geopend (geen Chinese tekens meer).
[!] Algemeen: De situatie waardoor de melding "Bestand ... is niet aanwezig" kan ontstaan, is verholpen.
[!] Groepen: Maken en verwijderen van groepen versneld.
[!] Groepen: Bij gebruik van grote groepen vertraagt Aldfaer niet meer.
[!] Personenlijst: De ingevulde zoekvelden worden na het selecteren van een persoon niet meer verwijderd.
[!] Zoekvenster: Gevonden personen worden weer correct gesorteerd.
[+] Conversie: Als de conversie mislukt wordt deze netjes afgebroken.
[+] Eigenschappen: In Stamboom->Eigenschappen een vinkje toegevoegd voor Code.
[+] Hoofdvenster: Menu-item Doneer! toegevoegd aan de menubalk t.b.v. donaties voor verdere ontwikkelingen van Aldfaer.
[+] Instellingen: Bij de handmatige veiligheidskopie kan worden opgegeven of hierin het materiaal moet worden opgenomen.
[+] Instellingen: Na wijzigen lettergrootte herstart Aldfaer automatisch.
[*] Aantekeningen: Naam van menu-item wordt na wijziging opgeslagen.
[*] Aantekeningen: Tekst bij aantekeningen vertoont terugloop.
[*] Aantekeningen: Tekst in rechtergedeelte wordt in juiste lettergrootte weergegeven.
[*] Algemeen: Bestand opschonen en bestandscontrole en -reparatie zijn niet meer mogelijk bij een corrupt bestand.
[*] Algemeen: Bij ontbreken internetverbinding komt er geen melding dat er een nieuwe versie is.
[*] Algemeen: Bij de keuze van lettergrootte van 15pt: indien wordt gekozen om een veiligheidskopie via 'Open stamboom' te openen staat Stamboombestand niet meer direct tegen het vinkje aan.
[*] Algemeen: Data voor Christus worden in de lijsten weergegeven met een -teken.
[*] Algemeen: Duidelijke melding als Aldfaer in de map "..\Program Files" of "..\Program Files (x86)" is geïnstalleerd.
[*] Algemeen: Foutmeldingen bij opslaan bestand verbeterd.
[*] Algemeen: Geen overbodige spaties en komma's in weergave namen in lijsten.
[*] Algemeen: Kwartierstaatnummer van personen boven generatie 30 wordt in personenlijst en in bovenbalk hoofdscherm aangeduid met [...].
[*] Algemeen: Teksten volledig zichtbaar bij lettergrootte 11pt.
[*] Bestandsherstel en -reparatie: Als er wijzigingen in het bestand zijn verschijnt het venster om te vragen of het bestand opgeslagen moet worden in de juiste taal.
[*] Bestandsreparatie: De volgorde van de materiaalkoppelingen wordt zo nodig gerepareerd: per persoon op 0 t/m #koppelingen van deze persoon - 1. Dit lost het probleem op van een verkeerde plaats van een nieuw gekoppeld fotobestand en volgordeverwisselingen van al gekoppelde fotobestanden in stamboombestanden die zijn verkregen door gedcom-import in Aldfaer-versie 6.2 of lager.
[*] Bestandsreparatie: gif-bestanden worden (weer) als afbeelding herkend in de rapporten.
[*] Bestandsreparatie: Bestandsreparatie verwijdert dubbele personen uit groepen.
[*] Bestandsreparatie: Bestandsreparatie verwijdert verweesde persoonsrecords.
[*] Conversie: MatchValue wordt nu ook geconverteerd.
[*] Conversie: Tijdens de conversie wordt de volgorde van de materiaalkoppelingen zo nodig gerepareerd: per persoon op 0 t/m #koppelingen van deze persoon - 1
[*] Conversie: Voortgangsbalk totaal aantal bestanden tijdens conversie verbeterd.
[*] Feiten: Bij het opnieuw toevoegen van een overig feit (bij dezelfde persoon of iemand anders) wordt de laatst gebruikte Categorie onthouden.
[*] Feiten: Schuifbalk inhoud feiten gaat niet meer schuil achter de algemene schuifbalk van het vak Feiten.
[*] Feiten: Het vak Notitie op het dialoogvenster van een overig feit vertoont weer terugloop.
[*] Feiten: Teksten in invoervenster worden niet meer afgebroken.
[*] GEDCOM-export: Als de opgegeven map niet bestaat, maakt Aldfaer deze aan.
[*] GEDCOM-export: Huwelijksnotitie wordt altijd in het gedeelte 1 MARR geplaatst.
[*] GEDCOM-export: Veld onder GEDCOM-bestand toont suggestie voor uitvoerbestand.
[*] GEDCOM-import: "van le" wordt herkend als tussenvoegsel.
[*] Groepvenster: Selectienamen in Groepseigenschappen worden alfabetisch gesorteerd.
[*] Groepvenster: Annuleren nieuwe groep leidt niet meer tot vervolgscherm.
[*] Hoofdvenster: Bij bewegen met de muis over het hoofdmenu verandert het menu-item van kleur.
[*] Hoofdvenster: Bij koppelen van ouders via een kind wordt de relatievorm tussen de ouders op 'Onbekende relatievorm' gezet indien er nog geen relatievorm bekend is.
[*] Hoofdvenster: Bij rechtsklik op bladwijzer blijft hoofdpersoon ongewijzigd.
[*] Hoofdvenster: Hint toegevoegd aan Statusbalk en Bladwijzers.
[*] Hoofdvenster: Kopiëren en plakken van tekst onder foto werkt weer naar behoren.
[*] Hoofdvenster: Menu-item "Toevoegen aan bestaande groep..." toont alle persoonsgroepen, ook die waar hoofdpersoon al toe behoort.
[*] Hoofdvenster: Muisaanwijzer op balken Relatie, Kinderen, Ouders zwart gemaakt.
[*] Hoofdvenster: Notitiesymbool op tabblad Relatie wordt weer correct getoond.
[*] Hoofdvenster: Overig feit wordt weer altijd goed weergegeven op tabblad Feiten.
[*] Hoofdvenster: Popup-menu getuigen overlijden verschijnt alleen in vak van getuigen.
[*] Hoofdvenster: Stamboom, Controleer gegevens, vermelding dat broers / zussen met dezelfde voornaam tegelijk in leven zijn houdt rekening met voor- en na-tekens.
[*] Hoofdvenster: Tekst op statusbalk onderaan volledig zichtbaar bij elke lettergrootte.
[*] Hoofdvenster: Na toevoegen nieuwe relatie wordt deze automatisch geselecteerd in de lijst met relaties.
[*] Instellingen: De gekozen profielnaam wordt getest op ongeldig teken.
[*] Onderhoud: De gekozen indeling van het Onderhoudsvenster wordt onthouden.
[*] Personenlijst: Bij klikken bovenaan verschijnt er een melding als de sortering is vastgezet of als de kolom niet gesorteerd kan worden.
[*] Personenlijst: Menu's van Personenlijst worden na taalwisseling in de juiste taal getoond.
[*] Personenlijst: Ook bij meer dan één zoekveld wordt in de statusbalk het aantal personen dat voldoet aan het eerste zoekveld getoond.
[*] Rapportage-wizard: Fontkleur wordt opgenomen in de uitvoer.
[*] Rapportvenster: Als tekst in Rapport-detailvenster te breed is worden automatisch nieuwe regels toegevoegd.
[*] Rapportvenster: Optie 'Privacyfilter tijdelijk uitzetten' verwijderd.
[*] Rapportvenster: Rapport-detailvenster in Courier New om juist aligneren van tekst in kolommen mogelijk te maken.
[*] Sjabloon: Nieuwe tag _WINDVERS waarmee de geïnstalleerde versie van Windows wordt verkregen.
[*] Sjabloon: _FILEMODE ifNewer werkt weer als voorheen (Joan Bos!!!).
[*] Stamboomzoeker: Bij de keuze van lettergrootte van 15pt wordt in de stamboomzoeker de : weergegeven tussen de Vaste schijven C en D.
[*] Stamboomzoeker: Kolombreedtes Stamboomzoeker worden bewaard.
[*] Verwantschapsvenster: De knop Bereken verwantschap is actief na afsluiten en heropenen van het venster.
[*] Verwantschapsvenster: Na berekenen verwantschap is links de kolom Personen altijd zichtbaar.
[*] Zoekvenster: Sortering gevonden personen houdt geen rekening met diakrieten.
[*] Zoekvenster: Selectieregel tijdstip overlijden op basis van numerieke vergelijking.
[-] Algemeen: AV verholpen na annuleren openen veiligheidskopie terwijl een bestand met bladwijzers geopend is.
[-] Algemeen: Foutje bij bewaren ini-bestand opgelost.
[-] Algemeen: Bij aanmaken van nieuwe relatiecode wordt gecheckt of deze uniek is.
[-] Algemeen: Probleem met privacyfilter opgelost.
[-] Algemeen: Venstertje waarin voortgang uitpakken stamboombestand getoond wordt, blijft niet meer staan.
[-] Bestandsherstel en -reparatie: Venster sluit weer automatisch.
[-] Bestandsonderhoud: Bij zoekresultaat wordt onder Veld de feitensoort weer correct weergegeven.
[-] Conversie: Conversie neemt de ingestelde hoofdlettergevoeligheid van de achternamen over.
[-] Conversie: De conversie breekt niet meer af als er geen aantekeningen zijn.
[-] Conversie: Na conversie van een 6.2-bestand naar versie 7 bevatten op relaties gebaseerde groepen weer het juiste aantal personen.
[-] Eigenschappen: Bij foute padnaam in Stamboom -> Eigenschappen crasht Aldfaer niet meer.
[-] GEDCOM-import: Foutmelding bij importeren GEDCOM in geopende stamboom zonder records verholpen.
[-] GEDCOM-import: Foutmelding bij importeren gedcombestand met karakterset ASCII verholpen.
[-] Groepen: Als in de naam van een groep een < of > wordt gebruikt, dan wordt dit ook zo weergegeven.
[-] Groepen: Bij afsplisten van een groep wordt het materiaal in juiste map opgeslagen.
[-] Groepen: Bij op feiten gebaseerde groepen worden de aantallen weer automatisch bijgewerkt (vereist mogelijk eenmalig verwijderen en opnieuw aanmaken van deze groepen).
[-] Groepen: Een persoon kan maximaal 1 keer in een groep voorkomen.
[-] Groepen: Na afsplitsen groep blijven de stamboomeigenschappen (waaronder referentiepersoon) behouden.
[-] Hoofdvenster: Als er onderaan een bladwijzer maar half in beeld is, dan komt na klikken hierop de persoon van die bladwijzer in het hoofdvenster te staan.
[-] Hoofdvenster: Als het tonen van de notities uitgeschakeld is, zijn deze na het opstarten van Aldfaer niet zichtbaar.
[-] Hoofdvenster: Bij de invoer van de tijd kan weer een willekeurig scheidingsteken gebruikt worden.
[-] Hoofdvenster: Bij het kiezen van een materiaalmap bij een nieuwe stamboom, verdwijnt de dialoog niet meer achter het hoofdvenster.
[-] Hoofdvenster: Bij instelling automatisch tabblad selecteren blijft het geselecteerde tabblad actief als een andere persoon wordt geselecteerd.
[-] Hoofdvenster: Bij maken van nieuwe stamboom wordt de laatste voor dat doel geopende gekozen map weer getoond.
[-] Hoofdvenster: Bij ontkoppelen M/V-kind staat er geen 'Zoon' meer in het menu.
[-] Hoofdvenster: Bij openen van stamboom wordt de laatste voor dat doel geopende gekozen map weer getoond.
[-] Hoofdvenster: Bij toevoegen materiaal wordt de laatste voor dat doel geopende map weer getoond.
[-] Hoofdvenster: De doop- en begrafenisgegevens worden weer weergegeven zoals opgegeven in de instellingen.
[-] Hoofdvenster: Diskettesymbool wordt niet actief als via menu Extra het privacy filter aan- of uitgezet wordt.
[-] Hoofdvenster: Fout in geslachtsaanduiding leeftijdsoverzicht opgelost.
[-] Hoofdvenster: Fout in verschuiven handmatig gesorteerde partners opgelost.
[-] Hoofdvenster: Getuigen bij tweede (en volgende) huwelijken worden weer getoond.
[-] Hoofdvenster: In het veld Lengte (tabblad Geboorte) kunnnen alleen cijfers worden ingevoerd.
[-] Hoofdvenster: Na minimaliseren vensters en vervolgens Sluit alle vensters reageert Aldfaer weer.
[-] Hoofdvenster: Na Sluit alle vensters wordt na Tonen -> Aantekeningen dit venster weer getoond.
[-] Hoofdvenster: Na verslepen bladwijzer blijft eigen tekst hiervan behouden.
[-] Hoofdvenster: Op tabblad Verwanten wordt het aantal gevonden verwanten weer in de titel getoond.
[-] Hoofdvenster: Wijziging in fotobijschrift wordt opgeslagen als meteen daarna de fotovolgorde wordt gewijzigd.
[-] Hoofdvenster: Menu-opties Biologisch, Adoptie, Pleeg, Stief en Wettelijk bij ouder en kind verwijderd.
[-] Materiaalvenster: Bij wijziging materiaal in hoofdscherm, wijzigt materiaal in materiaallijst weer mee.
[-] Materiaalvenster: Bijschrift bij materiaal wordt weer juist opgeslagen.
[-] Materiaalvenster: Fotobestand dat niet in materiaalmap staat wordt na verplaatsing goed in Materiaallijst in Materiaalvenster getoond.
[-] Materiaalvenster: De relevante iconen worden weer achter de persoonsgegevens getoond.
[-] Kalendervenster: De relevante iconen worden weer achter de persoonsgegevens getoond.
[-] Personenlijst: Alignering van de personenlijst als de eerste kolom de overlijdensdatum of de overlijdensplaats is gaat weer goed.
[-] Personenlijst: Zoekfilter blijft nu bruikbaar als de personenlijst weer de focus krijgt.
[-] Rapporten: In Aldfaer rapporten wordt geen datum vermeld in de opsomming "Getuige bij" als de gebeurtenis geen datum heeft.
[-] Rapportvenster: Als privacy filter uitgeschakeld wordt via privacy-filter-dialoog wordt deze niet meer automatisch aangezet.
[-] Rapportvenster: Venster wordt niet meer grijs na wijzigen instellingen.
[-] Sjabloon: Sjablooncode _ANNONAME werkt weer goed.
[-] Veiligheidskopie: Bij maken handmatige veiligheidskopie met bestandscontrole- en reparatie wordt eerst de bestandscontrole- en reparatie volledig uitgevoerd.
[-] Veiligheidskopie: Verwijderen oude veiligheidskopieën verbeterd.

Nieuw in versie 7.0

Aldfaer 7.0 (02-06-2018)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 6.2

[!] Algemeen: De lettergrootte kan worden aangepast via menu Extra > Instellingen > Algemeen > Lettergrootte.
[!] Algemeen: Aldfaer is volledig geschikt gemaakt voor Unicode (UTF16).
[!] Algemeen: Configuratiebestand (Aldfaer.cfg) is vervangen door Aldfaer.ini en Aldfaer.iniprogram.
[!] Algemeen: Aldfaer kan vaker dan één keer gestart worden. Een stamboombestand kan echter maar door één Aldfaer-sessie gebruikt worden.
[+] Algemeen: Instelling voor 'Hints zichtbaar' werkt voor alle schermen.
[+] Algemeen: Eigenschappen stamboombestand opgenomen in ini-bestand.
[+] Algemeen: Automatische conversie tekstbestanden (van Ansi naar Unicode).
[+] Algemeen: Het afsluiten van Aldfaer kan geannuleerd worden.
[+] Algemeen: Bij starten van Aldfaer worden openstaande vensters van de laatste sessie automatisch geopend.
[+] Algemeen: Als Aldfaer is opgestart kan het logbestand in een tekst-editor worden geopend.
[+] Bestandscontrole en -reparatie: Onder menu Stamboom is een nieuwe optie toegevoegd waarmee een stamboombestand gecontroleerd en zo nodig gerepareerd kan worden (voorheen onderdeel van bestandsherstel).
[+] Controle: Controle uitgebreid voor kinderen die dezelfde voornaam hebben en tegelijkertijd leven (http://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/2666-tweemaal-dezelfde-namen-in-ee...)
[+] Dialoog privacyfilter: Positie wordt bewaard.
[+] Dialoog privacyfilter: Keuzeoptie voor instellingenprofiel.
[+] Dialoog met vraag: Positie wordt bewaard.
[+] GEDCOM-export: Keuzeoptie voor instellingenprofiel.
[+] GEDCOM-export: Datum en tijd van exporteren GEDCOM in tag HEAD opgenomen.
[+] GEDCOM-export: Volgorde materiaal expliciet vermeld in nieuwe tag _ORDER.
[+] GEDCOM-export: mogelijkheid toegevoegd om beveiligde tekst wel of niet met markering ([* en *]) te exporteren.
[+] GEDCOM-import: De gekozen instellingen worden bewaard.
[+] GEDCOM-import: Nieuwe tag _ORDER voor volgorde materiaal.
[+] Help: In Stap-voor-stap de pagina 'De materiaallijst bekijken' toegevoegd.
[+] Help: Sneltoetsen Ctrl+F1/F2/.../F9 (Ga naar ... partner) opgenomen in lijst van sneltoetsen.
[+] Help: Uitleg over in-/uitzoomen Helptekst opgenomen.
[+] Hoofdvenster: Het is mogelijk om in één keer meerdere materiaalbestanden aan de persoon te koppelen.
[+] Hoofdvenster: Personenlijst is zichtbaar te maken in hoofdvenster (Instellingen - Hoofdvenster - Personenlijst zichtbaar).
[+] Hoofdvenster: Bij het ontkoppelen van een persoon wordt er om een bevestiging gevraagd.
[+] Hoofdvenster: Lijst van recente rapporten toegevoegd (pijltje omlaag naast icoon Rapporten)
[+] Hoofdvenster: De tekst en tekstkleur van een bladwijzer kunnen bewerkt worden.
[+] Hoofdvenster: Een bladwijzer kan als 'niet verwijderen' gekenmerkt worden.
[+] Hoofdvenster: Bij maken van een bladwijzer verschijnt een dialoog met de eigenschappen van de bladwijzer.
[+] Hoofdvenster: Bladwijzers kunnen ten opzichte van elkaar verplaatst worden.
[+] Hoofdvenster: Open vensters (behalve hoofdvenster) in één keer te sluiten via menu Venster > Sluit alle vensters, of via Alt+Q.
[+] Instellingen: De instellingen kunnen als profiel worden opgeslagen en geladen.
[+] Instellingen: Op tabblad Rapporten kan de compatibiliteitsmodus van Internet Explorer worden ingesteld.
[+] Materiaal: Materiaalvenster toegevoegd (Tonen -> Materiaal...)
[+] Materiaal: Een en hetzelfde materiaalbestand kan aan meerdere personen gekoppeld worden.
[+] Rapportage: Het maken van een rapport kan geannuleerd worden.
[+] Rapportage: Het infovenster van een rapport kan in de huidige taal getoond worden. Hiertoe moet een bestand ().html in de sjabloonmap geplaatst worden.
[+] Sjabloon: Tags toegevoegd voor Materiaalmap en ALDFAER1 t/m 4: _MATPATH, _ALDFAER1PATH, _ALDFAER2PATH, _ALDFAER3PATH, _ALDFAER4PATH.
[+] Sjabloon: Tags toegevoegd voor ingestelde teksten voor zekerheid: _PREFCERTAIN (zeker), _PREFPROBABLY (waarschijnlijk) , _PREFDOUBTFULL (twijfelachtig), _PREFUNRELIABLE (onbetrouwbaar).
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _GROUPNAMES en _GROUP; gebruik: _SETFILL(groepsnamen, _GROUPNAMES) vult de tekstset groepsnamen met de namen van de groepen; _SETFILL(naam, _GROUP, "groepnaam") vult de personenset naam met de personen in de groep met "groepnaam" als naam van de groep.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncode _PHOTNOPUB t.b.v. foto's die op niet publiceren staan. Gebruik: _PHOTBEGI(_PHOTNOPUB) / _PHOTEND binnen deze lus zijn de niet-publiceren foto's beschikbaar; _PHOTAMOU(_PHOTNOPUB) geeft het aantal niet-publiceren foto's.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _NOTESECRET, _BIRTNOTESECRET, _DEATNOTESECRET, _RELANOTESECRET, _FACTNOTESECRET, _PERMNOTESECRET; geven volledige notitietekst inclusief beveiligde-tekstmarkering [* en *]; voorwaarde: Beveiligde tekst aangevinkt in Instellingen->Rapporten->Tekst.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _MAT, _MATNOCY, _MATAMOU, _MATBEGI, _MATEND, _MATTITL, _MATNOPUB; werken soortgelijk als _PHOT etc., maar nu voor al het materiaal.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncode _SETORDESORT; geeft de positie in de set ook als deze gesorteerd is (bestaande code _SETORDE geeft altijd de oorspronkelijke positie in de set, ook na sortering; dit is niet gewijzigd)
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _PHOTFOLDER en _MATFOLDER; geven beide de volledige mapnaam (dus inclusief de materiaalmapnaam) van foto / materiaal.
[+] Sjabloon: Nieuwe sjablooncodes _PHOTASISNOCY en _MATASISNOCY; geven bestandsnaam van foto / materiaal onveranderd weer, dus zonder hoofdletters in kleine letters te veranderen en zonder speciale tekens in _ te veranderen; bestand wordt niet naar uitvoermap gekopieerd.
[*] Algemeen: Als Aldfaer vanuit "..\Program files (x86)" wordt gestart volgt er een foutmelding.
[*] Algemeen: Ingestelde taal opgenomen in ini-bestand.
[*] Algemeen: Profiel van instellingen opgenomen in titelbalk hoofdvenster.
[*] Algemeen: Aldfaer-bestanden worden nu zodanig geopend dat andere applicaties geen leesrechten meer hebben (schrijfrechten hadden ze al niet).
[*] Algemeen: Betere controle op correctheid bestandsnaam.
[*] Algemeen: Betere foutafhandeling tijdens openen stamboombestand.
[*] Algemeen: Betere foutafhandeling tijdens in- en uitpakken stamboombestand.
[*] Algemeen: Diskettesymbool niet actief na (on)zichtbaar maken leeftijdoverzicht, materiaal of notitie.
[*] Algemeen: Als het PrivacyFilter actief is en bij het maken van een overzicht het PrivacyFilter wordt uitgezet wordt het venster met de vraag om gebruik te maken van het PF gesloten.
[*] Algemeen: rubriek.dat is verhuisd naar installatiemap.
[*] Algemeen: Language Aldfaer (Talen menu) werkt als onderdeel van de Bonus rapporten.
[*] Bestandsherstel: Bestandsherstel is hernoemd in "Bestand opschonen".
[*] Bestand opschonen: Bestand opschonen vindt nu plaats in eigen proces.
[*] Bestand opschonen: Het bestand opschonen is versneld doordat de controles- en reparaties apart uitgevoerd kunnen worden.
[*] Bestand opschonen: Een bestand wordt alleen van verwijderde records ontdaan als deze 10% verwijderde records bevat.
[*] Controlevenster: Instellingen blijven bewaard.
[*] GEDCOM export: Karaktersets toegevoegd: UTF-8 zonder BOM, UTF-16 Big Endian en UTF-16 Little Endian.
[*] GEDCOM export: Huwelijksgegevens in logische volgorde exporteren: ondertrouw, burgerlijk huwelijk, kerkelijk huwelijk, scheiding.
[*] GEDCOM import: Aldfaer bepaalt de karakterset altijd automatisch.
[*] GEDCOM import: Logregels in chronologische volgorde.
[*] GEDCOM import: Optie "Onbekende gegevens" staat standaard uitgevinkt.
[*] GEDCOM-import: Duidelijker foutmelding als er onvoldoende geheugen is.
[*] GEDCOM-import: Tag XREF:OBJE wordt ondersteund.
[*] Groepvenster: Breedte van de kolommen wordt onthouden.
[*] Help: Alle bestaande pagina's volledig bijgewerkt.
[*] Help: Lettergrootte vergroot.
[*] Help: Lettergroottes (Aldfaer, rapporten, Help) opgenomen in index en kruisverwijzingen in de tekst aangebracht.
[*] Help: Nu volledig compatibel met IE11-modus.
[*] Help: Vele nieuwe schermafdrukken.
[*] Help: Volledige spellingcontrole.
[*] Help: Vele kleine tekstcorrecties.
[*] Help: Verschillende verwijzingen naar context-gevoelige help (F1) opgenomen.
[*] Hoofdvenster: De panelen met ouders, partner, kinderen en gezin kunnen niet meer verplaatst worden.
[*] Hoofdvenster: De verplaatsbare en schaalbare panelen op de tabbladen zijn verwijderd. De gegevensgroepen kunnen niet meer verplaatst worden.
[*] Hoofdvenster: Sneltoets Bestand opschonen is Shift+Ctrl+O (ipv Shift+Ctrl+B).
[*] Hoofdvenster: Kader voor materiaal verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Indicatie als materiaal aan meerdere personen is gekoppeld.
[*] Hoofdvenster: Alleen de 1:N-lijsten hebben een selectieregel.
[*] Hoofdvenster: De uitvalmenu's bij partner, ouder en kind zijn logischer ingedeeld.
[*] Hoofdvenster: Sneltoetsen bij menu Tonen > Hoofdvenster > Leeftijdoverzicht, Materiaal en Notitie verwijderd.
[*] Hoofdvenster: Scrollbar tabblad Feiten werkte niet goed als een veld te veel regels bevatte; opgelost.
[*] Hoofdvenster: De gebruikte taal is aangevinkt in menu Taal.
[*] Hoofdvenster: Matches te openen via Ctrl+Alt+F in plaats van Shift+Ctrl+F.
[*] Hoofdvenster: de navigatieknoppen onder het materiaal staan gecentreerd.
[*] Hoofdvenster: In de lijst met feiten wordt nu ook de bron getoond.
[*] Hoofdvenster: Selecteer na opstarten automatisch het laatst geopende tabblad .
[*] Hoofdvenster: Sneltoetsen bij menu Tonen -> Hoofdvenster gewijzigd: Shift+Alt+L: Leeftijdoverzicht aan / uit; Shift+Alt+M: Materiaal aan / uit; Shift+Alt+N: Notitie aan / uit
[*] Informatie: Auteursrechten van derden aangepast.
[*] Instellingen: Karakterset GEDCOM wijzigbaar via dropdownmenu ipv radiobuttons.
[*] Instellingen: Er verschijnt een duidelijke foutmelding als de invoer van een numeriek veld onjuist is.
[*] Instellingen: Optie 'Hints zichtbaar' is verhuisd naar scherm 'Algemeen'.
[*] Koppelvenster: 'Eigen kind' hernoemd in 'Biologisch kind'.
[*] Materiaal: Verwijzingen naar niet langer ondersteunde grafische formaten verwijderd.
[*] Onderhoud: Het veld Code kan in het onderhoudsvenster hoofdlettergevoelig gemaakt worden.
[*] Personenlijst: Vraag 'Geselecteerde personen verwijderen?' omgezet naar een 'Bent u zeker'-vraag.
[*] Personenlijst: Standaardantwoord op de vraag om geselecteerde personen te verwijderen op Nee gezet.
[*] Personenlijst: Diakritische tekens buiten beschouwing laten bij sortering personenlijst.
[*] Personenlijst: Niet-sorteerbare kolommen kunnen verplaatst worden.
[*] Rapportage: Karakterset in html-bestanden staat op UTF-8.
[*] Rapportage-wizard: Alleen webpublicatie is nog mogelijk.
[*] Rapportage-wizard: De standaardmap voor de uitvoer van de Rapportage-wizard is nu de map \Wizard.
[*] Selectie: 'Natuurlijk' hernoemd in 'Biologisch'
[*] Sjabloon: resultaat tag _PREFGEDCCHAR gewijzigd: 0 = ASCII, 1 = ANSEL, 2 = ANSI, 3 = UTF-8, 4 = UTF-8 (geen BOM), 5 = UTF-16 (Big Endian), 6 = UTF-16 (Little Endian).
[*] Sjabloon: _FILEMODE ifNewer werkt gelijk aan overwrite.
[*] Sjabloon: Expansie van datumtags zoals _BIRTDATE zonder parameter altijd in het Nederlands, ongeacht de ingestelde taal in Extra->Taal.
[*] Zoek bestanden: Stamboomzoeker laat ook configuratiebestanden Aldfaer.ini en Aldfaer.iniprogram zien.
[*] Zoek bestanden: Zoeken in veiligheidskopieën versneld.
[*] Zoek bestanden: Na het zoeken wordt het aantal gevonden bestanden op de statusbalk getoond.
[*] Zoek bestanden: Positie wordt bewaard.
[-] Aantekeningen: bij verwijderen van een node wordt de tekst van de node, als deze tekst ook bij een andere node gebruikt wordt, daar niet ook verwijderd.
[-] Algemeen: Fout in presentatie van de tijd opgelost.
[-] Algemeen: Meer vertalingen opgenomen.
[-] Algemeen: Vertalingen: check ingebouwd dat item niet twee keer vertaald wordt, wat kan leiden tot foute vertaling.
[-] GEDCOM-export: Overbodige _DATE-tags uit de export verwijderd.
[-] GEDCOM-import: Foutje opgelost als DATE-tag BC bevat (aanduiding "voor Christus").
[-] GEDCOM-import: Niet langer de melding dat FAM::_ALDFAER_NOREL niet ondersteund wordt.
[-] GEDCOM-import: aantal foutjes opgelost die ontstonden als de structuur van GEDCOM niet conform de standaard is.
[-] Groepen: Fout in doorsnede groepen opgelost.
[-] Groepen: Fout opgelost bij exporteren van groep naar GEDCOM (http://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/2802-access-violation.html).
[-] Groepen: Geen lege velden na verwijderen van persoon uit de groep.
[-] Hoofdvenster: Chronologie loopt tot overlijden- of begraafdatum als een van deze velden is ingevuld.
[-] Hoofdvenster: Kinderen die aan één ouder gekoppeld zijn worden niet meer gekenmerkt als halfbroer -of -zus.
[-] Hoofdvenster: Na een wijziging via onderhoud verdwijnen de referentiekleuren niet meer.
[-] Matches: Relatiegebeurtenissen werden niet bij de matches betrokken.
[-] Personenlijst: Als online dienst MyHeritage uit staat wordt de 'kolom 'Match' niet in de kolomkiezer vermeld.
[-] Privacyfilterdialoog: In tekst "of" gebruiken in plaats van "en".
[-] Rapportage: Fout in omzetten bestandsnaam naar kleine letters opgelost.
[-] Rapportage: Geheugenlekken gedicht.
[-] Rapportage: Commentaar tussen test-vraagteken en _BEGI gaf verkeerde sjabloon-afhandeling; opgelost; (http://www.aldfaerforum.nl/forum/sjablonen/2982-else-werkt-niet.html?lim...)
[-] Rapportage: Starten rapport met Shift en Ctrl ingedrukt weer gelijk aan gedrag in 6.2, d.w.z. sjabloon in gekoppelde editor openen, rapport niet starten.
[-] Zoek bestanden: Op alle schijven worden zowel bestanden met extensie .ald als met extensie .aldf gevonden ( http://www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/2989-w10-aldfaer-bestanden-zoe...).

Nieuw in versie 6.2

Aldfaer 6.2 (28-01-2017)

Legenda
[!] Hoofdreden(en) voor de nieuwe versie
[+] Functie toegevoegd
[*] Functie gewijzigd/verbeterd
[-] Fout opgelost

Alle wijzigingen t.o.v. versie 6.1

[!] Bestandsherstel: Bij het afsluiten van de stamboom wordt er voor het maken van een veiligheidskopie niet meer automatisch een bestandsherstel uitgevoerd.
[!] Instellingen: Op tabblad Rapporten kan de compatibiliteitsmodus van Internet Explorer worden ingesteld.
[!] Matches: Onlinediensten staan standaard uit en kunnen desgewenst bij de instellingen weer aangezet worden.
[+] Help: Instelling van IE-compatibiliteitsmodus op tabblad Rapporten toegevoegd.
[*] Algemeen: Geen verwijzing meer naar versie 2 als het Aldfaerbestand niet herkend wordt.
[*] GEDCOM export: Aanmaakdatum in de header opgenomen.
[*] Groepvenster: Shift+klik op checkbox vinkt alle checkboxen aan of uit.
[*] Help: Beschrijvingen 'Personen aan ouders/kinderen koppelen' bijgewerkt.
[*] Help: Uitleg dat kinderloos in Aldfaer een eigenschap is van een persoon en niet van een relatie opgenomen.
[*] Help: Beschrijving van plaats waar wizardrapport wordt opgeslagen aangepast.
[*] Help: Tip opgenomen dat je in het groepvenster met Shift+klik op een checkbox alle checkboxen kan aan- of uitvinken.
[*] Help: Nooit bestandsherstel voor een automatische veiligheidskopie.
[*] Koppelvenster: 'Eigen kind' hernoemd in 'Biologisch kind'.
[*] Personenlijst: Vraag 'Geselecteerde personen verwijderen?' omgezet naar een 'bent u zeker'-vraag.
[*] Rapportage (Voorgeslacht): Bij niet-uitgewerkte kinderen van kwartierkoppel wordt eigen vader niet steeds vermeld.
[*] Rapportage (Voorgeslacht): Geen vermelding van 'ook' bij een niet-biologische ouder als er geen biologische ouder gekend is.
[*] Rapportage (Persoonskaart): Mogelijkheid om met de hookfunctie MIJNDATUMFORMAAT de datumweergave in het leeftijdsoverzicht te wijzigen.
[*] Selectie: 'Natuurlijk' hernoemd in 'Biologisch'.
[-] GEDCOM-export: 'geregistreerd' bij scheiding nu correct geëxporteerd.
[-] Rapportage (Persoonskaart): Gendex gaat steeds goed.
[-] Rapportage (Aldfaer rapporten): Foutieve verwantschapstekst bij een aantal kincodes gecorrigeerd.
[-] Rapportage (Kwartierstaat): Kinderen van een biologische en een niet-biologische ouder worden nu getoond.
[-] Rapportage (CBG rapporten): Foutje in gebruik van 'ald.' bij overlijden/begraven opgelost.
[-] Rapportage (CBG kwartierstaat): Een enig kind van de proband wordt nu getoond.

Nieuw in versie 6.1

In deze nieuwe versie 6.1 zijn een aantal storende fouten in versie 6.0 verholpen waardoor onder meer de integratie met de MyHeritage-diensten Smart Matching™ en Record Matching zijn verbeterd. Alle wijzigingen staan in de onderstaande lijst vermeld.

Aldfaer gebruikt de Smart Matching™ en Record Matching van MyHeritage om overeenkomsten (matches) te vinden tussen de informatie die MyHeritage bewaart en de gegevens in uw Aldfaer-stamboom. De informatie van MyHeritage bestaat zowel uit stamboomgegevens als historische gegevens.

Wat is Smart Matching™?

Smart Matching™ vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de gegevens van de stambomen op MyHeritage. Als er matches zijn gevonden, worden deze zichtbaar in Aldfaer. U kunt de matches op elk gewenst moment bekijken, bevestigen of afwijzen. Smart Matching™ helpt u om nieuwe of aanvullende informatie te vinden die van belang kan zijn bij uw stamboomonderzoek. Smart Matching™ helpt u misschien zelfs om contact te krijgen met verre familieleden die dezelfde personen onderzoeken als u.

Wat is Record Matching?

Record Matching vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de historische gegevens op MyHeritage. De verzameling historische gegevens bestaat uit een groeiende collectie van miljarden records. Met Record Matching kunt u tijd besparen bij uw onderzoek en het stelt u in staat om boeiende ontdekkingen te doen via geboortedocumenten, volkstellingsregisters, krantenartikelen en veel meer.

Hoe werkt het?

Als de opties voor Smart Matching™ en Record Matching in Aldfaer zijn ingeschakeld, wordt er periodiek informatie uit uw stamboom naar MyHeritage gestuurd. Dit gebeurt automatisch op de achtergrond. U kunt ondertussen ongestoord doorwerken
De informatie die Aldfaer naar MyHeritage stuurt bevat namen, datums en plaatsen van de persoon in het hoofdvenster en die van zijn of haar naaste verwanten. MyHeritage gebruikt deze gegevens om buitengewoon nauwkeurige Smart Matches™ en Record Matches te bepalen voor de personen.

Bepaalde matches worden gratis aangeboden en voor andere matches kunt u een MyHeritage data-abonnement afsluiten. Ook matches bevestigen of afwijzen vereist een MyHeritage data-abonnement.

De privacy van uw gegevens blijft gewaarborgd!

Uiteraard wilt u uw gegevens niet ongevraagd met anderen delen. Dat gebeurt ook niet. De informatie die door Aldfaer is verstuurd wordt niet door MyHeritage bewaard. Zodra de overeenkomsten (matches) zijn bepaald wordt de informatie uit Aldfaer automatisch door MyHeritage verwijderd. Aldfaer-gebruikers ontvangen Smart Matches™ uit de stambomen van MyHeritage-gebruikers, maar het omgekeerde is dus niet het geval: MyHeritage-gebruikers kunnen geen gegevens uit stambomen van Aldfaer-gebruikers ontvangen.

Het online privacyfilter is ingeschakeld. Gegevens van levende personen worden niet naar MyHeritage gestuurd. U kunt het online privacyfilter uitschakelen bij de instellingen van MyHeritage.

De informatie die aan MyHeritage is doorgegeven zal dus nooit voor enig ander doel dan matching worden gebruikt. De informatie wordt nooit aan anderen getoond, verkocht, doorgegeven of gebruikt op welke andere wijze ook.

In de Help van Aldfaer (F1 of menu Help -> Inhoud) kunt u meer lezen over Smart Matching™ en Record Matching en over de diverse instellingen die daarbij mogelijk zijn.


Aldfaer 6.1 (01-03-2015)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 6.0

[!] Algemeen: De cursor verspringt niet meer tijdens het zoeken naar een match.
[!] Bestandsherstel: Probleem met wijzigen relatievorm na bestandsherstel opgelost.
[+] Help: Bij opsporen van fouten in database 5 nieuwe foutmeldingen beschreven.
[+] Onderhoudvenster: Copy & paste ingebouwd voor zoekveld.
[+] Sjabloonparser: _SEXUN voor test op onbekend geslacht en als selectie bij bereik _FAMIFILE van _SETFILL.
[*] Algemeen: Na het verwijderen van een persoon is het aantal match-verzoeken beperkt tot de directe verwanten van de verwijderde persoon.
[*] Bestandsherstel: Er wordt geen bestandsherstel uitgevoerd als er gewijzigde gegevens zijn.
[*] Bestandsherstel: In plaats van een foutmelding te geven worden fouten in de bestandsstructuur hersteld.
[*] Groepen: Dialoogvenster voor groep op basis van persoon blijft volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[*] Help: Nieuwe schermafdrukken hoofdvenster en hoofdvenster indelen.
[*] Help: Uitleg over spelling 'predikaat' in plaats van 'predicaat' opgenomen.
[*] Help: Vermelding dat 'Notitie bij publiceren' op tabblad Diversen staat.
[*] Help: Vermelding bij hoofdvenster indelen dat vakken (linkerzijde en tabbladen) onderling van plaats verwisseld kunnen worden.
[*] Help: Werking vinkje 'Tussenvoegsel in tag SPFX' bij GEDCOM export verduidelijkt.
[*] Help: Een aantal verkorte toetsencombinaties in de beschrijving van de menu's toegevoegd.
[*] Help: Tabblad Online diensten in de Instellingen nu omschreven als Instellingenvenster Online diensten.
[*] Help: Waarschuwing dat voor en na een GEDCOM-import in een bestaande stamboom het bestand best op fouten in de database gecontroleerd kan worden.
[*] Hoofdvenster: Verhouding tussen velden Naam/Voornaam en Tussenvoegsel/Roepnaam weer als in 4.2.
[*] Hoofdvenster: Bij koppelen kind via menu wordt M/V geselecteerd.
[*] Hoofdvenster: F11 zet nu ook tabbladen op orde.
[*] Hoofdvenster: Onderschrift materiaal heeft secundaire invoerkleur.
[*] Hoofdvenster: Onderschrift materiaal beperkt tot 2 lijnen met schuifbalkje.
[*] Hoofdvenster: Vraag 'Persoon verwijderen?' omgezet naar een 'Bent u zeker'-vraag.
[*] Hoofdvenster: Standaardantwoord op de vraag om een persoon te verwijderen op Nee gezet.
[*] Instellingen: Zonder configuratiebestand formaat afbeeldingen in Rapporten->Tekst terug geïnitialiseerd op 10x10em.
[*] Koppelvenster: Rechterzijde blijft volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[*] Onderhoudvenster: 'Hoofdlettergevoelig' blijft volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[*] Rapportage(Aldfaer rapporten): Overbodige oproep _HIDENOTE verwijderd.
[*] Rapportage(Aldfaer en wizard): Fotovenster geeft een foutenboodschap als fotogegevens niet beschikbaar zijn.
[*] Rapportage(Grafisch parenteel): Beperking van 27 generaties verruimd tot 65 generaties.
[*] Rapporten: Dialoogvensters blijven volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[*] Rapportvenster: Bij CBG rapporten uitleg over spelling 'predikaat' in plaats van 'predicaat' opgenomen.
[*] Sjabloonparser: _PRIVFILT hernoemd naar _PREFPRIVFILT.
[+] Bestandsherstel: Eventueel extra relatierecord wordt verwijderd nadat de gegevens in het logbestand zijn opgenomen.
[-] Algemeen: Geminimaliseerde Help opent na herstart Aldfaer weer op de juiste positie.
[-] Algemeen: Wijzigen van de referentiepersoon of personen op de tabbladen activeert het diskettesymbool.
[-] Algemeen: Conversie configuratiebestand verbeterd.
[-] Algemeen: Oorzaak foutmelding 'Thread error' opgelost.
[-] Algemeen: Na gevonden match wordt het diskettesymbool actief.
[-] Algemeen: Aantal access violations opgelost.
[-] Bestandsherstel: Na bestandsherstel worden de referentiekleuren direct getoond.
[-] Bestandsherstel: Na bestandsherstel wordt pijltje vorige persoon niet automatisch actief.
[-] GEDCOM export: Tussenvoegsel wordt altijd in NAME-tag opgenomen ongeacht of de optie 'Tussenvoegsel in tag SPFX' wordt gebruikt.
[-] GEDCOM import: Onterechte foutmelding over bestandslocatie verholpen.
[-] GEDCOM import: Problemen met GEDCOM-import opgelost.
[-] Groepen: Na het verwijderen van een persoon worden de groepen bijgewerkt.
[-] Groepen: Exporteren als GEDCOM of nieuw bestand heeft geen last meer van match-proces.
[-] Hoofdvenster: Referentiekleuren worden na het opstarten direct getoond.
[-] Hoofdvenster: Annuleren van koppelen materiaal buiten materiaalmap gaat weer goed.
[-] Hoofdvenster: Bij rechtsklik op kind verspringt de selectie niet meer.
[-] Hoofdvenster: Na ontkoppelen partner wordt het relatierecord correct verwijderd.
[-] Matches: Geen foutmelding als de persoon tijdens het matchproces wordt verwijderd.
[-] Onderhoudvenster: Na aanpassing tekst wordt direct het hoofdscherm bijgewerkt.
[-] Rapporten: Foutmelding na openen foto in rapport opgelost.
[-] Rapporten: Foto in rapport wordt in Internet Explorer getoond ipv in de interne browser.
[-] Personenlijst: Sortering op matches in combinatie met andere kolom(men) verbeterd.
[-] Personenlijst: Inhoud match-kolom wordt in overzicht weergegeven.
[-] Personenlijst: Koppeling met hoofdvenster weer hersteld.

Nieuw in versie 6.0

Er zijn talloze verbeteringen in Aldfaer 6 doorgevoerd. Alle wijzigingen staan in de onderstaande lijst vermeld.

Eén verbetering willen we er graag uitlichten: Aldfaer gebruikt nu de Smart Matching™ en Record Matching van MyHeritage om overeenkomsten (matches) te vinden tussen de informatie die MyHeritage bewaart en de gegevens in uw Aldfaer-stamboom. De informatie van MyHeritage bestaat zowel uit stamboomgegevens als historische gegevens.

Wat is Smart Matching™?

Smart Matching™ vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de gegevens van de stambomen op MyHeritage. Als er matches zijn gevonden, worden deze zichtbaar in Aldfaer. U kunt de matches op elk gewenst moment bekijken, bevestigen of afwijzen. Smart Matching™ helpt u om nieuwe of aanvullende informatie te vinden die van belang kan zijn bij uw stamboomonderzoek. Smart Matching™ helpt u misschien zelfs om contact te krijgen met verre familieleden die dezelfde personen onderzoeken als u.

Wat is Record Matching?

Record Matching vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de historische gegevens op MyHeritage. De verzameling historische gegevens bestaat uit een groeiende collectie van miljarden records. Met Record Matching kunt u tijd besparen bij uw onderzoek en het stelt u in staat om boeiende ontdekkingen te doen via geboortedocumenten, volkstellingsregisters, krantenartikelen en veel meer.

Hoe werkt het?

Als de opties voor Smart Matching™ en Record Matching in Aldfaer zijn ingeschakeld, wordt er periodiek informatie uit uw stamboom naar MyHeritage gestuurd. Dit gebeurt automatisch op de achtergrond. U kunt ondertussen ongestoord doorwerken
De informatie die Aldfaer naar MyHeritage stuurt bevat namen, datums en plaatsen van de persoon in het hoofdvenster en die van zijn of haar naaste verwanten. MyHeritage gebruikt deze gegevens om buitengewoon nauwkeurige Smart Matches™ en Record Matches te bepalen voor de personen.

Bepaalde matches worden gratis aangeboden en voor andere matches kunt u een MyHeritage data-abonnement afsluiten. Ook matches bevestigen of afwijzen vereist een MyHeritage data-abonnement.

De privacy van uw gegevens blijft gewaarborgd!

Uiteraard wilt u uw gegevens niet ongevraagd met anderen delen. Dat gebeurt ook niet. De informatie die door Aldfaer is verstuurd wordt niet door MyHeritage bewaard. Zodra de overeenkomsten (matches) zijn bepaald wordt de informatie uit Aldfaer automatisch door MyHeritage verwijderd. Aldfaer-gebruikers ontvangen Smart Matches™ uit de stambomen van MyHeritage-gebruikers, maar het omgekeerde is dus niet het geval: MyHeritage-gebruikers kunnen geen gegevens uit stambomen van Aldfaer-gebruikers ontvangen.

Het online privacyfilter is ingeschakeld. Gegevens van levende personen worden niet naar MyHeritage gestuurd. U kunt het online privacyfilter uitschakelen bij de instellingen van MyHeritage.

De informatie die aan MyHeritage is doorgegeven zal dus nooit voor enig ander doel dan matching worden gebruikt. De informatie wordt nooit aan anderen getoond, verkocht, doorgegeven of gebruikt op welke andere wijze ook.

In de Help van Aldfaer (F1 of menu Help -> Inhoud) kunt u meer lezen over Smart Matching™ en Record Matching en over de diverse instellingen die daarbij mogelijk zijn.


Aldfaer 6.0 (19-01-2015)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 4.2

[!] Algemeen: Schermen en dialogen blijven volledig zichtbaar bij dpi groter dan 96.
[!] Algemeen: Controle op te lange padnamen. Dit voorkomt onverwachte access violations.
[!] Algemeen: Record Matches en Smart Matches van MyHeritage toegevoegd.
[!] Bestandsherstel: Betere performance.
[!] GEDCOM-import: Eventuele vermeldingen worden nu goed bewaard.
[!] Koppelvenster: Geen vertraging bij toevoegen/koppelen personen bij grote stambomen (wens #218).
[!] Rapporten: Fout 'Floating point division by zero' opgelost.
[+] Algemeen: Bij de vraag of het privacyfilter gebruikt moet worden staan de huidige instellingen vermeld.
[+] Help: Indextermen 'Personen selecteren', 'Zoekvenster', 'Online diensten', 'MyHeritage' en 'Standaardmappen' toegevoegd.
[+] Help: Uitleg over selectie van referentiepersoon via statusbalk toegevoegd.
[+] Help: Uitleg over condities in selectievenster toegevoegd.
[+] Help: In Stap-voor-stap de pagina 'Online diensten' toegevoegd.
[+] Help: In Stap-voor-stap de pagina 'MyHeritage' toegevoegd.
[+] Help: Nieuw hoofdstuk 'Online diensten' toegevoegd.
[+] Help: In 'Online diensten' pagina 'MyHeritage' toegevoegd.
[+] Help: In 'Alle functies op een rij' nieuwe pagina Standaardmappen toegevoegd (voor stambomen, gedcoms, materiaal, rapportuitvoer, veiligheidskopieën en invoegtoepassingen).
[+] Installatie: Bonusrapporten toegevoegd.
[+] Instellingen: Nieuw tabblad 'Online diensten' waar de online dienst MyHeritage uit- of aangezet kan worden
[+] Instellingen: Nieuw tabblad 'Online diensten - MyHeritage' voor het vastleggen van de voorkeuren van de online dienst MyHeritage
[+] Rapportage: datumformattering W toegevoegd aan DutchDateFormat.
[+] Rapporten: Documenten die gekoppeld zijn aan $MATERIAAL en/of $ALDFAERn worden automatisch naar de uitvoermap van het rapport gekopieerd.
[+] Rapporten: Als bij het kiezen van een rapport de Alt-toets is ingedrukt, worden de hooks uit Lib user niet gebruikt.
[+] Selectievenster: Uitgebreid met de mogelijkheid om Record Matches en Smart Matches van MyHeritage te vinden.
[+] Sjabloonparser: _PREFPRIVBIRT, _PREFPRIVRELA, _PREFPRIVDEAT geven instellingen privacyfilter voor respectievelijk jaren na geboorte, relatie en overlijden.
[+] Sjabloonparser: _PREFPRIVEXCL, _PREFPRIVINDI, _PREFPRIVNAME geven instellingen privacyfilter voor keuze bij niet publiceren, respectievelijk uitsluiten, aanduiding en voor- en achternaam.
[+] Sjabloonparser: _PREFPRIVINDITEXT geeft ingevulde aanduiding in de instelling van het privacyfilter indien voor aanduiding is gekozen.
[+] Sjabloonparser: _EXCLPUBL geeft inhoud van checkbox Uitsluiten van publicatie op tabblad Diversen onafhankelijk van metainfo.
[+] Sjabloonparser: _EXCLVERI geeft inhoud van checkbox Uitsluiten van controle op tabblad Diversen.
[+] Sjabloonparser: _PLUGPATH geeft ingestelde pad voor Eigen sjablonen en invoegtoepassingen.
[+] Sjabloonparser: _PHOTNOCY geeft de exportnaam van het materiaalbestand zonder het bestand naar de uitvoermap te schrijven.
[+] Sjabloonparser: _DBASAMOU geeft het totaal aantal personen in een bestand.
[+] Sjabloonparser: Uitgebreid met tags voor de Record Matches en Smart Matches van MyHeritage: _MHVLAD (Toegevoegde waarde van de matches), _MHVLADTEXT (Omschrijving van toevoegingen en verbeteringen), _MHMINC (Minimale betrouwbaarheid van de matches), _MHSRCH (Is persoon gecontroleerd), _MHSRCHERR (persoon is onderzocht, maar daarbij is een fout opgetreden), _MHALL (Aantal matches bij de persoon), _MHALLP (Aantal nog te beoordelen matches), _MHALLC (Aantal bevestigde matches), _MHALLR (Aantal afgewezen matches), _MHRCRD (Aantal Record Matches), _MHRCRDP (Aantal nog te beoordelen Record Matches), _MHRCRDC (Aantal bevestigde Record Matches), _MHRCRDR (Aantal afgewezen Record Matches), _MHSMRT (Aantal Smart Matches), _MHSMRTP (Aantal nog te beoordelen Smart Matches), _MHSMRTC (Aantal bevestigde Smart Matches), _MHSMRTR (Aantal afgewezen Smart Matches), _MHRSLT (link naar de reultaat pagina), _MHCALLDATE (datum waarop matches zijn uitgevoerd), _MHCALLTIME (tijd waarop matches zijn uitgevoerd), _MHNEXTDATE (volgende datum waarop matches zijn uitgevoerd), _MHNEXTTIME (volgende tijd waarop matches zijn uitgevoerd).
[+] Sjabloonparser: _W geeft ISO-weeknummer van een datum na Christus terug.
[*] Algemeen: Bij het bewaren van een deelstamboom worden de 'sorteer-als'-gegevens nu ook bewaard.
[*] Algemeen: Als bij het afsluiten gekozen is voor een automatische veiligheidskopie met bestandsherstel worden de herstelde bestanden ook in het gewone bestand opgenomen.
[*] Algemeen: In het dialoogvenster waarin een map gekozen moet worden, kan nu ook een nieuwe map aangemaakt worden.
[*] Algemeen: Bij automatische update controleert Aldfaer niet langer de Windowsversie, omdat deze controle vanaf Windows 8.1 niet langer ondersteund wordt.
[*] Algemeen: Standaardmappen voor stambomen, gedcoms, materiaal, rapportuitvoer, veiligheidskopieën en invoegtoepassingen in \Aldfaer (alleen bij nieuwe installatie).
[*] Bestandsonderhoud: Bij 'Uitzoeken' kan niet meer 'Sorteren als' gebruikt worden.
[*] Controleer gegevens: Controle op fouten in database uitgebreid met controle op onjuiste koppelingen tussen ouders en kinderen.
[*] GEDCOM: De 'sorteer-als'-gegevens worden geëxporteerd en geïmporteerd.
[*] GEDCOM export: Tussenvoegsel kan in de tag SPFX opgenomen worden (indien aangevinkt bij de instellingen).
[*] GEDCOM import: Naast BC achter een Gedcomdatum worden ook BC., B.C., BCE, BCE. en B.C.E. ingelezen als een datum v.Chr.
[*] GEDCOM import: Tag _SPFXAS wordt nu ook ondersteund.
[*] GEDCOM import: Tags SURN, IMMI, EMIG en NATU worden nu ook ondersteund.
[*] Groepvenster: De groepen moeten via een checkbox geselecteerd worden om de bijbehorende verzamelingknoppen te kunnen gebruiken.
[*] Help: De positie van het Help-venster wordt bewaard.
[*] Help: Systeemvereisten bijgewerkt met W7 en W8.
[*] Help: Url van het forum gewijzigd naar aldfaerforum.nl.
[*] Help: Vermelding dat kwartiernummer ten opzichte van referentiepersoon getoond wordt in personenlijst en titelbalk.
[*] Help: Zin over het slepen van groepen in de knoppenbalk toegevoegd.
[*] Help: Tekst over extra gegevens bij een afstammingsreeks bijgewerkt (werkt nu ook voor kwartierherhaling).
[*] Help: Sjablooncode en tekst in hoofdstuk 'Sjablonen ontwikkelen' bijgewerkt.
[*] Help: Map 'Program Files' vervangen door map 'Aldfaer'.
[*] Help: Toegelaten locatie van map voor Eigen sjablonen beter beschreven.
[*] Help: Vele nieuwe schermafdrukken (hoofdvenster, koppelvenster, selectievenster, instellingen, eigenschappen).
[*] Help: Beschrijving Menu Help aangepast aan nieuwe indeling.
[*] Help: Privacyalgoritme correct beschreven.
[*] Help: Bij beschrijving privacyfilter (PF) onderscheid 'algemeen' en 'online' PF toegevoegd.
[*] Help: Uitleg over instelling scheidingsteken verwijderd (niet meer van toepassing).
[*] Help: Verwijzing naar http://www.asciitable.nl vervangen door http://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII_(tekenset).
[*] Help: Instelling voor lettergrootte bij voorkeur 96 dpi (geen verplichting).
[*] Help: Aanpassingen door hernoemen vink 'Niet publiceren' naar 'Uitsluiten van publicatie' op tabblad Diversen.
[*] Help: Nieuwe GEDCOM tags voor de 'sorteer-als'-gegevens opgenomen in lijst met GEDCOM tags.
[*] Help: Nieuwe GEDCOM importtags SURN, IMMI, EMIG en NATU opgenomen in lijst met GEDCOM tags.
[*] Help: Lijst met GEDCOM tags verbeterd en aangevuld.
[*] Help: Beschrijving van selectie in personenlijst aangepast.
[*] Help: Beschrijving van groepen beheren bijgewerkt.
[*] Hoofdvenster: Bij 'Opslaan als...' zet Aldfaer niet langer [kopie] achter de bestandsnaam.
[*] Hoofdvenster: Geslachtsaanduiding voorzien van dropdown-menu.
[*] Hoofdvenster: Optie 'Help' in menu Help hernoemd in 'Documentatie'.
[*] Hoofdvenster: Optie 'Aldfaer website...' in menu Help verwijderd.
[*] Hoofdvenster: Menu Help uitgebreid met optie naar 'Online Support' (opent de browser met http://www.aldfaerforum.nl/forum).
[*] Hoofdvenster: Op tabblad Diversen de tekst achter (Niet) publiceren aangepast met '(aangifte)' bij geboorte en overlijden.
[*] Hoofdvenster: Foutmelding niet gevonden materiaal gecentreerd.
[*] Hoofdvenster: Op tabblad Diversen vink 'Niet publiceren' hernoemd naar 'Uitsluiten van publicatie'.
[*] Instellingen: Bij de Gedcom-export kan ervoor gekozen worden het voorvoegsel in de tag SPFX op te nemen.
[*] Instellingen: Tekst onder Standaard mappen gewijzigd in 'Eigen sjablonen en invoegtoepassingen'.
[*] Instellingen: Op tabblad 'Privacy' de checkbox 'Actief' hernoemd in 'Algemeen'.
[*] Koppelvenster: Keuze geslachtsaanduiding via radiobuttons in plaats van label. De geslachtsaanduiding is leeg bij nieuwe persoon of koppeling waarbij geslacht niet bekend is.
[*] Koppelvenster: In het koppelvenster wordt de optie 'Levenloos' alleen getoond bij relevante personen.
[*] Onderhoud: Lijst gevonden personen toont kleuren voor- en nageslacht en de relevante iconen.
[*] Personenlijst: Kwartiernummer ten opzichte van referentiepersoon alleen getoond indien het nog correct berekend kan worden (zoals al in titelbalk).
[*] Personenlijst: De persoon op het hoofdscherm wordt niet meer automatisch in de personenlijst geselecteerd.
[*] Privacyfilter: Bij het ontbreken van het geboortejaar en doopjaar wordt op het aangiftejaar gecontroleerd.
[*] Privacyfilter: Bij het ontbreken van het overlijdensjaar en begrafenisjaar wordt op het aangiftejaar gecontroleerd.
[*] Privacyfilter: Instelling 0 jaar na geboorte ook geldig voor personen zonder geboortedatum.
[*] Privacyfilter: Instelling 0 jaar na relatie ook geldig voor personen met relatie zonder relatiedatum.
[*] Privacyfilter: Er wordt rekening gehouden met vroegste getuigenisdatum ipv laatste.
[*] Rapport: Bij het klikken op het diskettesymbool in een rapport met bestanden die in het sjabloon een naam krijgen wordt standaard de map voor rapportuitvoer uit de instellingen getoond.
[*] Rapportage: Vermelding 'uit onbekende relatie' alleen bij biologische kinderen.
[*] Rapportage: 'v.Chr.' (zonder spatie) ipv 'v. Chr.' (zie taaladvies).
[*] Rapportage: Geen twee punten achter elkaar bij een jaartal v.Chr. op het einde van een zin.
[*] Rapportage: Test op weduwe/weduwnaar bij meerdere relaties werkt nu ook v.Chr.
[*] Rapportage: Gendex werkt nu ook voor datums v.Chr.
[*] Rapportage: Bij niet-uitgewerkte kinderen van eigen ouder en niet-eigen ouder wordt ook de andere eigen ouder vermeld.
[*] Rapportage: In het onderschrift van foto's worden liggende streepjes vervangen door spaties.
[*] Rapportage: Tekst van onderschrift in hookbare functie ONDERSCHRIFT.
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Ook in tekst verwijzing naar kwartiernr vader (ipv moeder) van een niet-kwartierkind met beide ouders in kwartierstaat (was al zo in index).
[*] Rapportage(CBG): Jaartallen van feiten niet meer steeds afgedrukt met 4 cijfers.
[*] Rapportage(CBG): Data v.Chr. nu correct weergegeven in index.
[*] Rapportage(CBG): Vergelijkingen van jaartallen houden ook rekening met teken.
[*] Rapportage(CBG): Feit alleen in uitvoer als het veld inhoud van het feit is ingevuld.
[*] Rapportvenster: Uitleg over grafische rapporten bijgewerkt voor de huidige browserversies.
[*] Rapportvenster: Verwijzing overal aangepast naar aldfaerforum.nl.
[*] Sjabloonparser: _CURRTIME geeft ook seconden weer.
[*] Sjabloonparser: _TRAN naar taggroep 1, _LANG naar taggroep 2.
[-] GEDCOM export: Fout bij combinatie sortering geboorte/doop-datum en/of overlijden/begraafdatum in combinatie met PF opgelost.
[-] GEDCOM export: Als niet bepaald kan worden of notitie op tabblad geboorte bij geboorte of doop hoort, dan weggeschreven bij geboorte.
[-] GEDCOM export: Als niet bepaald kan worden of notitie op tabblad overlijden bij overlijden of begrafenis hoort, dan weggeschreven bij overlijden.
[-] GEDCOM export: Tag _DATE werkt nu goed voor de feiten.
[-] GEDCOM export: Onvolledige datum 'van' en 'tot' nu steeds correct weggeschreven.
[-] GEDCOM export: Ondersteuning UTF8 verbeterd.
[-] GEDCOM import: Datums met BC worden nu correct ingelezen als data v.Chr.
[-] GEDCOM import: Import van adres verbeterd.
[-] GEDCOM import: Tag 0 FAM 1 SOUR wordt nu goed verwerkt.
[-] GEDCOM import: Tag _PLACAS bij adres wordt nu goed verwerkt.
[-] GEDCOM import: Ondersteuning UTF8 verbeterd.
[-] GEDCOM-import: Tag _ALDFAER_ONB wordt nu ook ingelezen.
[-] GEDCOM-import: Het afbreken van de GEDCOM-import werkt nu naar behoren.
[-] Help: Nog een paar vermeldingen van hoofdscherm vervangen door hoofdvenster.
[-] Help: Verwijzing naar VC voor datums voor Christus in rapporten vervangen door v.Chr.
[-] Help: Vraag 'Ook verwijderen bij de andere ouder' vervangen door 'Ook ontkoppelen van de andere ouder'.
[-] Help: Velden waarop gefilterd kan worden in het selectievenster zijn niet alleen tekstvelden.
[-] Help: Kleine typografische correcties.
[-] Help: Html-code in sjabloonvoorbeelden in kleine letters.
[-] Hoofdvenster: De tekst die verschijnt bij missend materiaal is geheel zichtbaar en consequent aangeduid met volledige padnaam.
[-] Hoofdvenster: Bij het opstarten wordt het materiaal direct goed gepositioneerd.
[-] Instellingen: Tekst 'Voorvoegsel in tag SPFX' gewijzigd in 'Tussenvoegsel in tag SPFX'.
[-] Invoegtoepassing: Probleem met verkeerde foutmelding "De volgende invoegtoepassingen zijn niet geïnstalleerd omdat één of meer bestanden/mappen van de invoegtoepassing in gebruik zijn: Aldfaer Rapporten" opgelost.
[-] Logvenster: Bij het afsluiten van Aldfaer geen foutmelding als het logvenster geopend is.
[-] Onderhoud: 'Sorteren als' bleek ten onrechte opgeroepen te kunnen worden bij bronnen, categorieën, notities en opmerkingen.
[-] Personenlijst: Steeds zo laag mogelijk kwartiernummer t.o.v. referentiepersoon (bij kwartierherhaling).
[-] Privacyfilter: Onbekend jaar in datum nu correct verwerkt.
[-] Privacyfilter: Datums 'na' niet langer verwerkt.
[-] Privacyfilter: Datums v.Chr. nu correct verwerkt.
[-] Privacyfilter: Ingestelde voorwaarden nu steeds correct verwerkt.
[-] Rapporten: OK-knop op de rapportdialogen beter gepositioneerd.
[-] Rapportage: Als ouders meermaals met elkaar huwen wordt er bij hun kinderen maar eenmaal vermeld dat ze kind van deze ouders zijn.
[-] Rapportage(Persoonskaart): Ontbrekende spatie bij datums v.Chr. in leeftijdsoverzicht toegevoegd.
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Bij subnummering, beide ouders in het nageslacht en enkele lijn worden de kinderen nu steeds correct getoond.
[-] Rapport-wizard: Tikfouten verbeterd.
[-] Selectie: Het selecteren op tijd (geboorte en overlijden) en getallen (lengte en gewicht) gaat nu goed.
[-] Selectievenster: Wordt nu ook vertaald.
[-] Sjabloonparser: Fout bij combinatie sortering geboorte/doop-datum en/of overlijden/begraafdatum in combinatie met PF opgelost.
[-] Sjabloonparser: _UNBU weer correct in tagtabel.
[-] Sjabloonparser: _ANNO werkt nu.
[-] Veiligheidskopie: Ook na eerst bewaard te hebben, wordt gevraagd of er een veiligheidskopie gemaakt moet worden.
[-] Verwantschapvenster: Als bij het openen van het venster direct op F1 wordt gedrukt verschijnt de help over het verwantschapvenster ipv over de personenlijst.
[-] Verwantschapsvenster: Access violation opgelost bij gebruik CTRL-toets in lege lijst met KinCode en Consanguïniteit %.
[-] Verwantschapsvenster: Als er geen verwantschap is, worden de dan niet-relevante knoppen en menu niet getoond.

Nieuw in versie 4.2

Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

rapportmodule 4.2.0.20 (04-11-2013)

[*] Rapportage(Afstammingsreeks): Alle versies werken nu ook voor kwartiernummers uit een kwartierherhaling
[*] Rapportage(CBG): Titels Prof., Mgr., Ds. en Da. worden nu vóór een eventueel predikaat vermeld
[*] Rapportage: Hookbare stijl voor plaatsnaam (_PLAC_STYLE)
[*] Rapportage(Aldfaer rapporten en Wizard): Hookbare functie voor een eventueel pad naar het fotobestand toegevoegd (_FOTOPAD)
[*] Rapportage(Wizard): Tooltip op foto toont nu ook de titel van de foto
[*] Rapportage(Wizard): Inlezen van hookbestand KaartenbakHook.asjl toegevoegd
[*] Rapportage: Kleine correcties op vertaalondersteuning van sjablonen
[*] Rapportvenster: Uitleg over indexverwijzingen in vetjes in standaard tekst- en grafische rapporten toegevoegd
[*] Rapportvenster(Afstammingsreeks): Uitleg bijgewerkt voor kwartiernummers uit een kwartierherhaling
[*] Rapportvenster(CBG rapporten): Uitleg over titels in CBG rapporten uitgebreid en voorzien van voorbeelden
[*] Rapportvenster(CBG rapporten): Bij elke beschrijving van een CBG rapport een verwijzing naar algemene pagina over CBG rapporten opgenomen
[*] Rapportvenster(Hooks): Uitleg bijgewerkt met een voorbeeld van een hook op _PLAC_STYLE

[-] Rapportage(CBG): Bron bij kerkelijk huwelijk nu wel vermeld
[-] Rapportage(Persoonskaart): Niet gedefinieerde class "Rij" in html-code vervangen door class "Feitenregel"
[-] Rapportage(Nageslacht en reeksen van verleden naar heden): Indexverwijzingen in vetjes nu steeds beperkt tot beschrijvingen van wie tot de opgevraagde selectie behoort
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Indexverwijzingen in vetjes nu beperkt tot wie tot de opgevraagde selectie behoort
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Indexverwijzingen in vetjes nu steeds naar niet-herhaalde kwartieren of de eerste vermelding van een herhaald kwartier

rapportmodule 4.2.0.15 (11-09-2011)

[*] Rapportage(Grafisch): Vermelding van ondertrouwgegevens indien andere huwelijksgegevens ontbreken
[*] Rapportage: Rapport met foutmelding indien een opgevraagd rapport niet aangemaakt kan worden
[*] Rapportage(CBG): Notities bij aangetrouwde partner worden ook vermeld als er geen kinderen zijn

[-] Rapportage: Als de huidige relatie 'geen relatie' is, dan worden de andere relaties niet als later omschreven
[-] Rapportage: Tekst bij neef/nicht van grootmoeder moederszijde is nu correct
[-] Rapportage: FOTOS_PER_RIJ gaat nu ook goed voor een waarde 0 en 1
[-] Rapportage(Naamgenealogie): Leest nu juiste hookbestand in
[-] Rapportage(Nageslacht vrouwelijke lijn): Leest nu juiste hookbestand in
[-] Rapportage(CBG Gezinsblad): Ontbrekende voettekst toegevoegd
[-] Rapportage(CBG KS in stamreeksen): Notities bij kinderen uitgewerkt in een andere stamreeks worden slechts eenmaal opgenomen

rapportmodule 4.2.0.12 (27-09-2010)

[*] Rapportage: Kinderloosheid alleen bij koppel vermeld als beide partners als kinderloos aangeduid zijn
[*] Rapportage: Bij kinderloos/ongehuwd 'is' indien niet overleden en geboorte- en/of doopdatum ingevuld, anders 'bleef'
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Verwijzing naar vrouw van kwartierhuwelijk alleen bij man met meerdere relaties
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Kinderen in zelfde lettergrootte als de rest van het rapport
[*] Rapportage(CBG): Bij huwelijk met broer/zus van vorige partner vermelding van 'broer/zuster van'
[*] Rapportage(CBG): Aangepaste formulering indien iemand meer dan eens dezelfde persoon trouwt
[*] Rapportage(CBG): Aangepaste formulering voor personen zonder voornaam
[*] Rapportage(CBG): Gegevens ondertrouw alleen vermeld indien ze een aanvulling zijn op ontbrekende gegevens huwelijk
[*] Rapportage(Grafisch nageslacht): In een rapport met datumweergave nummering bij meerdere partners tussen X en huwelijksdatum
[*] Rapportvenster: Uitleg over afdrukken in IE8 van de kleur in de grafische rapporten

[-] Rapportage(Persoonskaart): Leeftijdsoverzicht afgebroken indien alleen bekend is dat overlijden/begraven voor een gegeven datum plaatsvond
[-] Rapportage(Nageslacht): Hyperlink in tekst naar niet uitgewerkt kind nu naar kind zelf (ipv naar ouder)
[-] Rapportage(Nageslacht): Verwijzingsnummer naar niet uitgewerkt kind was in uitzonderlijke omstandigheden fout
[-] Rapportage(Voorgeslacht: Half commentaarteken dat was blijven staan verwijderd
[-] Rapportage(CBG Nageslacht): Instelling voor opeenvolgende nummering heeft niet meer als neveneffect dat er maar 1 generatie getoond wordt
[-] Rapportage(CBG Nageslacht): Naam partner terug in vetjes, zoals het hoort
[-] Rapportage(Grafisch): Ontbrekende spatie in infovenster toegevoegd (voor 'tot' bij huwelijk)

rapportmodule 4.2.0.7 (12-09-2009)

[*] Rapportage: Bij muisaanwijzer op afbeelding wordt nu steeds een tekst getoond
[*] Rapportage: Hookbare stijl voor notitieblok (_NOTEBLOCK_STYLE)
[*] Rapportage: Vele overbodige commentaartekens uit code verwijderd
[*] Rapportage(Nageslacht): Genealogienummers worden niet meer gesplitst over 2 lijnen
[*] Rapportage(Voorgeslacht): 'proband' ipv 'kwartierdrager'
[*] Rapportage: 'proband' wijzigbaar door hook op _Txt_proband

[-] Rapportage: Probleem met niet-unieke indexreferenties opgelost
[-] Rapportage(CBG): Bij heerlijkheid en geen onderscheiding ontbrak een komma en een spatie
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Foutje in uitvoer bij opeenlopende en Romeinse nummering opgelost
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Relatiegegevens kunnen geen andere gegevens meer overschrijven
[-] Rapportvenster: Verwijzing naar forum werkt weer

Aldfaer 4.2 (30-5-2009)

Alle wijzigingen t.o.v. versie 4.1
[!] Bestandsherstel: Persoon met niet-uniek intern nummer wordt hersteld door laatst gewijzigde persoon te bewaren en de andere te verwijderen

[+] Controlevenster: Via optie 'Fouten in database' worden personen met niet-uniek intern nummer getoond
[+] GEDCOM-import: Nieuwe struct voor feit vermeld wordt ook ondersteund
[+] Help: Instelling kwartierherhaling tonen bij tekstrapporten
[+] Help: _DATE tags toegevoegd aan lijst van GEDCOM tags
[+] Onderhoudsvenster: Breedte linker- en rechterlijst wordt bewaard
[+] Sjabloonparser: Nieuwe codes _DIALINFO() en _PREFTEXTREPE

[*] GEDCOM-export: Als er geen geboortegegevens zijn, maar wel doopgegevens, zal een eventuele notitie bij de doop gezet worden
[*] GEDCOM-export: Als er geen overlijdengegevens zijn, maar wel begrafenisgegevens, zal een eventuele notitie bij de begrafenis gezet worden
[*] Help: Opmerking over notities bij GEDCOM tags doop/begrafenis
[*] Help: Opmerkingen over filteren van gegevens aan personenlijst en invoer/koppelvensters toegevoegd
[*] Hoofdvenster: Bij verplaatsen/kopiëren van het te koppelen bestand kan een eventueel bestand met dezelfde naam in de materiaalmap overschreven worden
[*] Instellingen: Optie voor tonen van kwartierherhaling bij kwartierstaatrapporten in tekstvorm
[*] Personenlijst: Laagst mogelijke kwartierstaatnummer t.o.v. referentiepersoon (bij kwartierherhaling)
[*] Rapportage(Aldfaer en wizard): Foto's steeds passend weergegeven in fotovenster
[*] Rapportage: Hookbare stijl voor een feitenregel
[*] Rapportage: Feiten springen 1 em in
[*] Rapportage: Aparte vertaalfuncties wanneer alleen een kerkelijk huwelijk is ingevoerd
[*] Rapportage: Geboortelengte en -gewicht ook vermeld bij niet verder uitgewerkte kinderen
[*] Rapportage: Spaties in datums van feitentabel in overeenstemming met de rest van het rapport
[*] Rapportage: Geen huwelijk indien alleen ondertrouw bij vermelding van eerdere en latere relaties
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Alle info over kwartierrelatie centraal tussen beide kwartieren
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Mogelijkheid om in de tekstversie bij kwartierherhaling alle herhaalde kwartieren te tonen
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Efficiëntere sjablooncode
[*] Rapportage(Reeks): Geeft ook resultaat in geval van lus in de gegevens
[*] Rapportage(CBG): Kinderen uit onbekende relatie als eerste vermeld indien eerste kind uit onbekende relatie, anders als laatste vermeld
[*] Rapportage(Grafisch): Leeftijd van levende persoon berekend op de dag dat het rapport geraadpleegd wordt
[*] Rapportage(Wizard): Leeftijd van levende persoon berekend op de dag dat het rapport geraadpleegd wordt
[*] Rapportage(Wizard): Kinderen met maar 1 bekende en dezelfde ouder vermeld als broer/zus ipv als halfbroer/halfzus
[*] Rapportvenster: Uitleg over hooks uitgebreid (feitenregel, kerkelijk huwelijk)
[*] Rapportvenster(Kwartierstaat in tekstvorm): Uitleg over nieuwe instelling 'Herhaling tonen'
[*] Sjabloonparser: Nieuw sorteerbereik _NAMEPREF voor _SETSORT
[*] Sjabloonparser: Toegekend kwartierstaatnummer is steeds het laagst mogelijke

[-] Algemeen: Controle op maximaal aantal generaties bij verwantschap
[-] Algemeen: Tweemaal opstarten van Aldfaer met dezelfde stamboom leidt niet meer tot verlies van de stamboom
[-] Automatische updates: controle op minimaal vereiste Aldfaer-versie
[-] Bestandsherstel: Oneindige lus opgelost bij corrupte index van conditiebestand
[-] GEDCOM-export: Feit vermelding wordt analoog aan de andere feiten weggeschreven
[-] GEDCOM Export: Beveiligde tekst kan weer in de GEDCOM opgenomen worden
[-] GEDCOM-import: Niet ondersteunde tags in NAME-struct worden (desgewenst) in notitie gezet (bvb NAME::_AKA)
[-] GEDCOM import: Spaties voor en na achternaam of tussenvoegsel worden verwijderd
[-] GEDCOM-import: Foute datumaanduiding achter een DATE wordt niet meer als jaar 0 weergegeven
[-] Groepen: Bij voor- en nageslacht wordt er nu meer dan één generatie getoond
[-] Groepen: Een groep met daarin een selectie op koppelingtotalen wordt nu dynamisch bijgewerkt
[-] Hoofdvenster: Na gebruik van navigatietoetsen onder de foto verliest de cursor in het tekstveld niet de focus
[-] Hoofdvenster: Bij het achteraan koppelen van materiaal blijft het juist gewijzigd onderschrift bij de bestaande foto bewaard
[-] Hoofdvenster: Bij het tussenvoegen van foto's met onderschriften, blijven de onderschriften bewaard
[-] Hoofdvenster: Fout 'Kan groepsbestand niet vinden' die soms optrad na inlezen van veiligheidskopie verholpen
[-] Hoofdvenster: Na keuze voor 'Bewaren' wordt deze optie direct op inactief gezet
[-] Hoofdvenster: Partnerindicatie bij de kinderen verbeterd
[-] Hoofdvenster: Laatste regel in tekst onder foto is weer geheel zichtbaar
[-] Hoofdvenster: Bij zichtbaar maken van leeftijdsoverzicht volgt geen 'floating point error' meer
[-] Hoofdvenster: Als direct na bladeren door foto's een ander venster wordt geopend, kunnen daarin de pijltjestoetsen weer gebruikt worden
[-] Installatie invoegtoepassing: Als de huidige versie van de invoegtoepassing niet verwijderd kan worden, wordt de invoegtoepassing niet geïnstalleerd
[-] Onderhoudsvenster: Kolombreedtes rechterlijst worden nu goed bewaard
[-] Onderhoudvenster: Alle openstaande onderhoudvensters worden na een bestandsherstel bijgewerkt
[-] Onderhoudvenster: Alle openstaande onderhoudvensters worden na het wijzigen/toevoegen van een tekst bijgewerkt
[-] Personenlijst: Inhoud kolom 'Uitzoeken' ook zichtbaar op de geselecteerde regel(s)
[-] Personenlijst: Uitroeptekens in kolom 'Uitzoeken' ook zichtbaar op de geselecteerde regel(s)
[-] Rapportage: Foutje in versiecontrole opgelost
[-] Rapportage(Reeks van heden naar verleden): In een rapport zonder kinderen wordt indien nodig aangegeven wie de ouders zijn
[-] Rapportage(Kwartierstaat): Bij generatiebeperking worden ook bij kwartierherhaling niet meer generaties getoond dan ingesteld
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Datum van tweede en volgend huwelijk ook op afdruk
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Initialisatiefoutje dat heel soms lege ruimte veroorzaakte opgelost
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Geeft ook resulaat bij lus in gegevens en zonder herhaling tonen
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat, alleen geregistr. voorouders): Geeft ook resultaat bij lus in gegevens en zonder herhaling tonen
[-] Sjabloonparser: Foutje in berekening burgerlijke verwantschapsgraad opgelost
[-] Stamboomeigenschappen: Verwijzingen bij stamboomeigenschappen kunnen verwijderd worden
[-] Stamboomzoeker: Veiligheidskopieën worden nu ook verwijderd via Shift+Del

Nieuw in versie 4.1

Aldfaer 4.1 (17-12-2008)

Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 4.0.5
[+] Algemeen: Vastleggen van getuigen bij ondertrouw
[+] GEDCOM-exportvenster: Mogelijk om gekoppelde bestanden naar aparte map te kopiëren
[+] GEDCOM export: Ondersteuning UTF-8
[+] GEDCOM import: Ondersteuning UTF-8
[+] Groepen: Mogelijk om groepen te maken op basis van genealogie, stamreeks, matrilineaire reeks en nageslacht vrouwelijke lijn
[+] Groepvenster: Mogelijk om groep(en) te kopiëren
[+] Help: Tonen van datums en plaatsen bij grafisch nageslacht
[+] Help: Nieuwe schermafbeeldingen
[+] Help: Procedure groep(en) kopiëren
[+] Help: Instellingen en maken Gendex-bestand
[+] Help: Procedure export materiaal bij GEDCOM aangepast
[+] Help: Standaardmap bij nieuwe stamboom vermeld
[+] Help: Getuigelijst uitgebreid met Getuige bij ondertrouw
[+] Help: Beschrijving slider op tabblad Persoon toegevoegd
[+] Help: Opmerkingen bij tabblad Verwanten verbeterd en toegevoegd
[+] Help: Ctrl en dubbelklik beschreven bij invoer afbeeldingen
[+] Help: Ga naar vorige en volgende persoon in personenlijst
[+] Help: Ga naar vorige en volgende gekoppelde bestand
[+] Help: Materiaalmap bij GEDCOM export beschreven
[+] Hoofdvenster: Snel door het materiaal bladeren via schuifbalk

[*] Algemeen: Bepalen van de dag van de week werkt nu ook in de juliaanse kalender (vanaf 01-01-01)
[*] Algemeen: Als een tussenvoegsel eindigt op een quote (') wordt er geen spatie tussen het tussenvoegsel en de achternaam gezet
[*] Algemeen: Gebruik van diakritische tekens bij van invoer van datum gaat nu goed
[*] Algemeen: Een nieuw applicatie-icoon (toont beter onder Vista)
[*] Algemeen: Bij het maken van een nieuw Alfaerbestand wordt de padnaam gecontroleerd en zonodig aangemaakt
[*] Algemeen: Boven lijst met partners wordt nu ook de plaats van de relatie (huwelijk etc.) weergegeven
[*] Algemeen: Sluitknop verwijderd in dialogen zonder Annuleerknop
[*] Automatische update: Venster toont nu de voortgang van het downloaden en installeren van de invoegtoepassing en de voortgang van alle te installeren invoegtoepassingen
[*] Bestandsherstel: controle en eventueel herstel van koppelingen die naar niet bestaande persoon verwijzen
[*] Feit: Labels Opmerking en Omschrijving hernoemd in Notitie
[*] GEDCOM Export: Mogelijk om één foto van de persoon te exporteren
[*] GEDCOM Export: Mogelijk om ook het niet-publieke materiaal te exporteren
[*] GEDCOM-export: Als bij de instellingen de materiaalexport is aangevinkt, wordt het materiaal naar een aparte map gekopieerd (zelfde pad en naam als de GEDCOM)
[*] GEDCOM-import: tags ADDR.CONT en ADDR.CONC worden gebruikt om de inhoud van tag ADDR aan te vullen en niet om de inhoud van ADDR op te delen in verschillende velden (straat, plaats, postcode, land)
[*] GEDCOM import: Betere ondersteuning voor Pro-gen GEDCOM (o.a. _ALIA, _TITL2, _TITL3, _COMM, RESI::PHON)
[*] GEDCOM import: tag ALIA wordt als Overige feit opgenomen (categorie 'Alias')
[*] GEDCOM import: Betere ondersteuning voor GEDCOM's uit TNG
[*] Help: Beschrijving en schermafbeelding hoofdscherm aangepast
[*] Help: Systeemeisen aangepast
[*] Help: Procedure handleiding afdrukken uitgebreid
[*] Help: Ontbrekende schermafbeeldingen en 'broken links' verbeterd
[*] Help: Openstaande review-commentaren verwerkt
[*] Help: Beschrijving groene/grijze pijltjes bij partner en kinderen aangepast
[*] Help: Beschrijving GEDCOM export aangepast met nieuwe functies
[*] Help: Labels Opmerking en Omschrijving hernoemd in Notitie
[*] Help: Procedure zoeken in personenlijst aangepast
[*] Help: Menu's Extra en Help in lijn gebracht met andere menubeschrijvingen
[*] Help: Schermafbeeldingen aangepast aan laatste wijzigingen
[*] Help: Beschrijving bij notatie kinderen aangepast
[*] Help: Beschrijving ovl vinkje verbeterd
[*] Help: Datuminvoer verbeterd
[*] Help: Opmerking aan datumveld toegevoegd over verschillende kalenders
[*] Help: Extra instellingen bij grafische naamgenealogie/naamreeks beschreven
[*] Help: Teksten en afbeeldingen bij uitvoer rapporten verbeterd
[*] Help: Sneltoetsen Ctrl+F1...Ctr+F3 gewijzigd naar Alt+F1...Alt+F3
[*] Help: Ctrl+muisklik om afbeelding te openen in grafisch programma
[*] Help: Gewijzigde afbeelding als gekoppeld bestand niet is gevonden
[*] Help: Opmerking bij toevoegen materiaal als materiaalmap anders is ingedeeld
[*] Hoofdvenster: Groene pijltjes bij partner en kinderen vervangen door een volgnummer
[*] Hoofdvenster: Bij maken van nieuwe stamboom wordt standaard de map van de huidige stamboom voorgesteld
[*] Hoofdvenster: Bij feiten een aparte kolom voor de opmerkingen
[*] Hoofdvenster: Ctrl+klik op een foto of bestand opent deze direct in het geassocieerde programma
[*] Hoofdvenster: Shortcuts in menu Persoon - rapporten aangepast (Alt- ipv Ctrl-)
[*] Hoofdvenster: Menu Persoon - Bestand uitgebreid met 'Vorig gekoppeld bestand' (pijl links) en 'Volgend gekoppeld bestand (pijl rechts). De sneltoetsen werken alleen als de focus niet op een tekstveld staat
[*] Hoofdvenster: Menu Stamboom - Ga naar uitgebreid met 'Vorige persoon in stamboom' en 'Volgende persoon in stamboom'
[*] Hoofdvenster: Menu Stamboom - Ga naar 'Vorige' en 'Volgende' hernoemd in resp. 'Vorig persoon in venster' en 'Volgend persoon in venster'. De sneltoetsen werken alleen als de focus niet op een tekstveld staat
[*] Hoofdvenster: In leeftijdsoverzicht 'relatie' ipv 'nieuwe relatie'
[*] Hoofdvenster: In leeftijdsoverzicht '... gescheiden' ipv 'huwelijk beëindigd'
[*] Hoofdvenster: Bij het ontkoppelen van een bestand wordt er om een bevestiging gevraagd
[*] Hoofdvenster: Checkbox bij gekoppelde bestanden verplaatst en voorzien van verklarende tekst
[*] Hoofdvenster: Informatie 'Bestand niet gevonden' uitgebreid met de tip dat met Shift-muisklik de padnaam van de foto zichtbaar wordt
[*] Instellingen: Optie voor tonen van datums en plaatsen bij grafisch nageslacht
[*] Instellingen: Optie voor exporteren van niet-publiek materiaal in GEDCOM
[*] Instellingen: Optie voor exporteren van één foto in GEDCOM
[*] Instellingen: Optie voor om het materiaal in de GEDCOM naar een aparte map te kopiëren
[*] Invoegtoepassingen: Venster toont nu de voortgang van het downloaden en het installeren van de invoegtoepassing
[*] Koppelvenster: Optie 'Alleen selectie zichtbaar' verwijderd
[*] Memorymanager: Minder scheutig met extra geheugen bij geheugenbuffers vanaf 1MB
[*] Onderhoud: Formaat venster 'tekst wijzigen' kan aangepast worden
[*] Onderhoudvenster: Breedte van de kolommen in de lijsten blijven bewaard
[*] Personenlijst: Na dubbelklik in personenlijst worden snelzoekvelden niet geleegd
[*] Personenlijst: Kolommen Geboren/gedoopt, Overleden/begraven en Gewijzigd voorzien van snelzoekveld
[*] Personenlijst: Na elke toetsaanslag in snelzoekveld volgt een vertraging van 1/3 seconde voordat de persoon gezocht wordt
[*] Rapportage: URL die niet naar een bestand in de uitvoermap verwijst, wordt in de standaardbrowser geopend
[*] Rapportage: Niet-eigen kinderen van beide partners alleen getoond bij eerste relatie tussen die partners
[*] Rapportage: Ondersteuning voor getuigen bij ondertrouw
[*] Rapportage: Kinderen uit onbekende relatie als eerste vermeld indien eerste kind uit onbekende relatie, anders als laatste vermeld
[*] Rapportage: Getuigeverwantschappen in rapporten uitgebreid met overoudoom/tante, hun kinderen en kleinkinderen
[*] Rapportage: 'geb.' en 'ovl.' via vertaalfuncties
[*] Rapportage: Ovl-afhandeling werkt nu ook voor 0 jaar geleden
[*] Rapportage: 'is overleden' ook als alleen overlijdenstijd ingevuld
[*] Rapportage: Voornaam ipv Hij/Zij bij omschrijving partners ('kind van' en eerdere/latere relaties)
[*] Rapportage: Foto's met afmetingen nul geven geen aanleiding meer tot sjabloonfout
[*] Rapportage: Ondersteuning voor &rsquo; als weglatings- of aanhalingsteken
[*] Rapportage: Vermelding van ouders van kind met een niet-eigen ouder verbeterd
[*] Rapportage: Aanmaakverloop rapporten vermeld in detailvenster
[*] Rapportage(Persoonskaart): Leeftijdsoverzicht kan onderdrukt worden door een hook op _PREFCHRO
[*] Rapportage(Nageslacht): Geen geboortetijd/bron voor 'Volgt'
[*] Rapportage(Nageslacht): Doopdatum/plaats indien geen geboortedatum/plaats voor 'Volgt'
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Partners van proband en van personen in een reeks in vetjes
[*] Rapportage(Naamgenealogie): Wettige kinderen worden ook opgenomen
[*] Rapportage(Naamreeks/genealogie): Mogelijkheid om bij naamsvergelijking geen rekening te houden met de tussenvoegsels
[*] Rapportage(Naamreeks/genealogie): Mogelijkheid om namen hoofdletterongevoelig te vergelijken
[*] Rapportage(Naamreeks/genealogie): Mogelijkheid om rekening te houden met sorteernamen van Onderhoud op Achternaam
[*] Rapportage(Grafisch nageslacht): Geen herhaling tonen blijft werken bij kinderen van eenouders zonder geslacht
[*] Rapportage(Grafisch nageslacht): Namen in vetjes als ook datums/plaatsen getoond worden
[*] Rapportage(Grafisch nageslacht): Bij generatiebeperking worden kinderen van hoogste generatie niet meer getoond
[*] Rapportvenster: Nieuwe mogelijkheden van Naamreeks en Naamgenealogie in beschrijving opgenomen
[*] Rapportvenster: Uitleg over hook op _PREFDATA verwijderd (is nu instelling in Aldfaer)
[*] Rapportvenster: Uitleg opgenomen over hoe leeftijdsoverzicht op persoonskaart onderdrukt kan worden (hook op _PREFCHRO)
[*] Sjabloonparser: nieuwe code _PREFDATA voor (niet) tonen van datums en plaatsen bij grafisch nageslacht
[*] Sjabloonparser: Ondersteuning voor getuige bij ondertrouw (via code _MARL)
[*] Sjabloonparser: _DIALEXP mag variabele als index hebben
[*] Sjabloonparser: _WITNMARL optie voor _WITNxxxx tags
[*] Sjabloonparser: ’ ipv ´ in html-mode
[*] Verwantschap: Meer KinCodes omschreven

[-] Algemeen: Geen kans op verlies van feiten en materiaal bij 'Opslaan als'
[-] Algemeen: Als stamboomnaam op een spatie eindigt, wordt deze nu goed geopend
[-] Automatische update: Bij het updaten van de Help wordt de geopende Help eerst gesloten
[-] Fotovenster: Geen access violation meer bij onjuist bestandsformaat
[-] GEDCOM Export: Feiten waarvan alleen datum en/of bron is ingevuld, worden nu goed geëxporteerd
[-] GEDCOM import: Verwijzing naar materiaal zonder extensie leidt niet meer tot foutmelding
[-] GEDCOM import: Fout opgelost waardoor soms niet-unieke relaties konden ontstaan
[-] Groepvenster: Geen kans op verlies van feiten en materiaal bij het maken van een nieuwe stamboom op basis van een groep
[-] Groepvenster: Verversen werkt voor alle geselecteerde groepen
[-] Help: Probleem met niet gevonden helpbestand opgelost
[-] Help: Blijft geopend en actief bij openen van dialoog
[-] Help: Verwijzing naar schermafbeelding bij Personenlijst hersteld
[-] Help: Beschrijvingen 'Alleen selectie zichtbaar' op koppelvensters verwijderd
[-] Help: 1 NICK en 1 FORE verwijderd uit lijst van GEDCOM tags
[-] Help: Instelling Personenlijst verwijderd
[-] Hoofdvenster: Als 'levenloos' is aangevinkt, wordt 'Ovl' ook automatisch gezet
[-] Hoofdvenster: Overbodige spatie in leeftijdsoverzicht bij huwelijk/scheiding verwijderd
[-] Hoofdvenster: Als niet-biologisch kind wordt geselecteerd, wordt ook naar de bijbehorende partner gesprongen
[-] Hoofdvenster: Als bij kinderen schuifbalk bovenaan staat, wordt juiste kind geselecteerd
[-] Hoofdvenster: Unieke relatiecode bij koppelen van een M/V-ouder en vader of moeder aan kind
[-] Hoofdvenster: Bij koppelen bestand blijft zojuist aangepast veldinhoud bewaard
[-] Hoofdvenster: Kinderen met gelijke geboortedatum en -tijd worden op basis van invoer gesorteerd
[-] Hoofdvenster: In de lijst met feiten nemen notities met vaste regelovergangen minder ruimte in
[-] Hoofdvenster: Selecteren van kind leidt tot minder geknipper op scherm
[-] Hoofdvenster: Alle teksten in de lijsten één pixel hoger
[-] Hoofdvenster: Bij kopiëren van bestand naar materiaalmap wordt eventueel bestand met dezelfde naam overschreven
[-] Hoofdvenster: In 'Bestand - Open'- dialoog diverse teksten van koppelteken voorzien
[-] Hoofdvenster: Als geslacht van de ouder onbekend is, verschijnt de juiste aanduiding voor een niet-biologisch kind
[-] Instellingen: Blad Personenlijst weggehaald (niet meer relevant)
[-] Instellingen: Op blad Vensters 'Privacy en Uitzoeken' ipv 'Privacy of UItzoeken'
[-] Kalender: navigeren werkt weer normaal
[-] Koppelvenster: Als 'levenloos' is aangevinkt, wordt 'Ovl' ook automatisch gezet (op hoofdscherm zichtbaar)
[-] Koppelvenster: Sorteerprobleem opgelost
[-] Personenlijst: Bij openen venster geen kans meer op dubbele namen in personenlijst
[-] Rapportage: Volgorde partners wordt niet meer verstoord door privacyfilter
[-] Rapportage: Geen spatie na voorvoegsel dat eindigt op een weglatingsteken
[-] Rapportage: Foutje in _Txt_Trouwdemet opgelost
[-] Rapportage: Foutje in DATEFORMAT5 opgelost
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Huwelijksgetuige van proband nu ook als dusdanig aangeduid in index
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Foutje uit kindverwijzingen gehaald
[-] Rapportage(Naamreeks): Van het moment geen van beide ouders nog de te volgen naam heeft wordt alleen nog de mannelijke lijn gevolgd
[-] Rapportage(Naamgenealogie): Subnummering werkt nu ook correct bij achternamen met een weglatingsteken
[-] Rapportage(CBG): Fout in test op wettige kinderen overal verbeterd
[-] Rapportage(CBG): Onderscheidingen na eventuele heerlijkheid vermeld
[-] Rapportage(Nageslacht CBG): Vermelding van kindtype bij uitgewerkte persoon indien persoon niet vermeld wordt bij de ouders
[-] Rapportvenster: Foutje in uitleg over Persoonskaart verbeterd
[-] Rapportvenster: Overal Gendex-bestand ipv gendexbestand
[-] Sjabloonparser: _DIVREG werkt weer
[-] Sjabloonparser: _AGE(_XXXXDATE) werkt weer
[-] Stamboomzoeker: Verwijderen stamboombestand via Shift + Del werkt weer
[-] Stamboomzoeker: Verwijderen van geopende stamboom is niet meer mogelijk
[-] Veiligheidskopie: In een bepaald geval werd bij het uitpakken van de veiligheidskopie het bestaande bestand niet overschreven. Dit is nu opgelost
[-] Verwantschapsvenster: onjuiste omschrijving bij KinCodes aangepast
[-] Verwantschapsvenster: Generaties beperkt tot 63 (geen Floating point division by zero meer)

Nieuw in versie 4.0.5, 4.0.4 en 4.0.3

Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

rapportmodule 4.0.5.8 (08-09-2008)

[+] Rapportage(Grafisch nageslacht): Code opgenomen om datum en plaats van geboorte/huwelijk/overlijden in een blokje te tonen. Deze code kan geactiveerd worden met een hook op de functie _PREFDATA

[*] Rapportvenster(Hooks): Uitleg over aanbrengen van hook op _PREFDATA
[*] Rapportvenster(Hooks): Uitleg over hoe je een achtergrondafbeelding kan toevoegen aan de Aldfaer tekst- en grafische rapporten
[*] Rapportage: 'Geen relatie' zonder biologische kinderen wordt afgevangen
[*] Rapportage: Bronweergave via aparte functie
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Spaties voor en na generatiebenaming verwijderd
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Paar overbodige spaties uit html-code verwijderd
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Omschrijving niet-biologische kinderen in index
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Generatiebenamingen tot en met generatie 513
[*] Rapportage(Nageslacht): Weergave van genealogienummer via aparte functie
[*] Rapportage(Grafisch): Weergave van geslacht en nummering via aparte functies
[*] Rapportage(Grafisch): Breedte doorverwijzingsblokje bepaald door één enkele functie

[-] Rapportage: Zekerheid na 'zoon/dochter van' weer correct weergegeven
[-] Rapportage: Huwelijken werden soms tweemaal vermeld onder 'Getuige bij'
[-] Rapportage(Persoonskaart): Foutje in leeftijdsoverzicht opgelost
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Hyperlink naar andere pagina weer XHTML 1.0 strict
[-] Rapportage(Grafisch nageslacht): Foutje in oproep _Txt_Index verbeterd

4.0.5 (15-06-2008)

[-] Algemeen: Bij toevoegen van persoon aan bestaande groep wordt knop 'Bewaar' actief
[-] Algemeen: Traagheid bij wisselen personen verder verbeterd
[-] Algemeen: Sortering op datums verbeterd
[-] Feiten: Categorie toevoegen bij overig feit werkt weer
[-] Hoofdvenster: Op leeftijdsoverzicht geboorte voor overlijden indien persoon op één dag is geboren en overleden
[-] Hoofdvenster: Ten onrechte vermelding getrouwd met broer/zus opgelost
[-] Hoofdvenster: Bij koppelen nieuwe partner wordt deze partner direct actief
[-] Hoofdvenster: Missende spatie in leeftijdsoverzicht bij huwelijk/scheiding toegevoegd

4.0.4 (06-06-2008)

[-] Algemeen: Traagheid bij wisselen personen opgelost
[-] Rapportage: Foutje in versiecontrole opgelost

4.0.3 (04-06-2008)

[+] Bestandsherstel: Ten onrechte 'onbekende relatie' wordt gewijzigd in 'relatie'
[+] Hoofdvenster: Met Ctrl+Pijl omhoog en Ctrl+Pijl omlaag kan door de personen worden gebladerd (in volgorde van personenlijst)
[+] Instellingen: Nieuwe checkbox 'genereer gendex bestand'
[+] Sjabloonparser: _BETAVERS geeft beta versienummer of false
[+] Sjabloonparser: _PREFGNDX geeft inhoud van gendex checkbox (instellingen rapporten)
[+] Rapportage: Gendexondersteuning in alle standaard rapporten en in Wizard rapporten
[+] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Relatiegegevens van kwartierkoppel permanent getoond

[*] Algemeen: Code wordt alleen andersom gesorteerd als dit de eerst gesorteerde kolom is
[*] Algemeen: Sortering datums verbeterd
[*] Algemeen: Een snelkoppeling (.alnk) die eindigt op een newline wordt nu ook ondersteund
[*] Algemeen: Leeftijdsberekening bij niet-exacte datums aangepast
[*] Controle: Scherm leeftijdcontrole aangepast
[*] Foutdialoog: Icoon transparant
[*] GEDCOM import: Tag INDI::NAME::NSFX wordt geimporteerd als feit (titel)
[*] GEDCOM import: Tag INDI::NAME::NPFX wordt geimporteerd als feit (predikaat)
[*] GEDCOM-import: Betere ondersteuning van GEDCOM uit Pro-gen (FAM::MARB, FAM::ORDI en FAM::_LIV)
[*] GEDCOM-import: Melding in de log en het venster dat er samenlevingsgegevens in de notitie zijn opgenomen (import Pro-gen)
[*] GEDCOM-import: Niet-ondersteunde tags verschijnen zonder foutmelding en regelnummer in de notitie
[*] GEDCOM-import: Bij fouten in GEDCOM-bestand wordt de import niet meer afgebroken
[*] GEDCOM-import: Diverse onderdelen van bron gescheiden door een spatie
[*] Hoofdvenster: Animated GIF kan niet meer gekoppeld worden
[*] Informatiedialoog: Icoon transparant
[*] Installatie: Aldfaer wordt alleen voor het huidige account geïnstalleerd
[*] Personenlijst: Bij standaardinstelling wordt de kolom Symbolen op de juiste breedte gezet
[*] Privacyfilter: Een persoon waarvan de optie 'Niet publiceren' is aangevinkt, verschijnt nooit in een overzicht of GEDCOM (bij ingeschakeld privacyfilter)
[*] Vraagdialoog: Icoon transparant
[*] Rapportage: Aanduiding relatie bij 'Kinderen van X en Y' indien Y identiek voor verschillende relaties
[*] Rapportage: 86 nieuwe vertaalfuncties opgenomen in centrale lijst (bevat nu 241 vertaalfuncties)
[*] Rapportage: Geen leeftijdsvermelding als leeftijd niet berekend kan worden
[*] Rapportage: Ondersteuning voor zegger-verwanten in vertalingen (oomzegger, tantezegger, ...)
[*] Rapportage: 'v. Chr.' ipv 'VC'
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Volgorde relaties bij kwartierkoppel aangegeven door volgnummer tussen ronde haakjes
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Bij kerkelijk huwelijk en scheiding van een kwartierkoppel worden de namen van het koppel vermeld
[*] Rapportage(Kwartierstaat): Leeftijd vermeld bij eerdere en latere relaties van kwartierkoppel
[*] Rapportage(Persoonskaart): Naam getuigen zoals andere namen in leeftijdsoverzicht
[*] Rapportage(Persoonskaart): Geen leeftijdsoverzicht als geen leeftijd berekend kan worden op basis van begin- en einddatum
[*] Rapportage(Grafisch): Gebruik van vertaalfuncties
[*] Rapportage(Grafisch): Hyperlink naar andere pagina werkt nu in heel linkblokje
[*] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij 'Herhaling tonen' sluiten kwartiernummers steeds aan bij doorverwijzing naar andere pagina
[*] Rapportvenster: Uitleg over gendex met verwijzing naar wikipedia opgenomen
[*] Rapportvenster(Grafische kwartierstaat): Waarschuwing ivm 'Herhaling tonen' bij meer dan 25 generaties

[-] Algemeen: Bij datumcalculaties wordt er nu rekening mee gehouden dat het jaar 0 niet bestaat
[-] Algemeen: Sorteren van data voor Christus gaat nu goed
[-] Algemeen: Notitiesymbool verschijnt als er alleen een notitie bij een feit is
[-] Algemeen: Notitiesymbool verschijnt als er alleen een notitie op tabblad Diversen staat
[-] Algemeen: Bepalen van de dag van de week in de maanden november en december van het jaar 1582 gaat nu goed
[-] Algemeen: Bepalen schrikkeljaar in de Juliaanse kalender (01-01-45 VC t/m 14-10-1582) gaat nu goed
[-] Algemeen: Geen leeftijdberekening meer bij geboortes in de toekomst
[-] Algemeen: Veiligheidskopie uit versie voor 3.5 kan in 4.0.3. geopend worden
[-] Controle: Onbekende relatie opgenomen in controles (menu Persoon, menu Stamboom)
[-] Feiten: Automatisch aanvullen feiten werken weer als in 3.5.3
[-] GEDCOM-export: Van export uitgesloten feiten beïnvloeden het exporteren van de andere feiten niet meer
[-] GEDCOM-export: Alleen aangevinkt materiaal wordt in GEDCOM opgenomen
[-] GEDCOM-import: Feiten functie, onderscheiding, heerlijkheid en predikaat worden nu goed geïmporteerd
[-] GEDCOM-import: Import PhpGedview-GEDCOM zonder access violation
[-] GEDCOM import: Als alleen tag BURI bestaat, wordt persoon wel als overleden gekenmerkt
[-] GEDCOM-import: tag NPSX en NSFX worden goed ingelezen
[-] GEDCOM-import: SOUR::REFN ondersteund
[-] Hoofdvenster: Onbekende relatievorm is weer te wijzigen
[-] Hoofdvenster: Datumsortering van feiten verbeterd
[-] Hoofdvenster: Bij koppelen relatie opent tabblad Relatie (indien automatische tabbladen is ingeschakeld)
[-] Hoofdvenster: Probleem met onverwachte wisseling naar tabblad Huwelijk opgelost
[-] Hoofdvenster: Geen aanduiding [half] als alleen vader of moeder is gekoppeld
[-] Hoofdvenster: Onderschrift foto wordt nu goed bewaard
[-] Hoofdvenster: Sortering feiten verder verbeterd
[-] Hoofdvenster: Handmatig sorteren kinderen verbeterd (via menu en shift+pijl omhoog/omlaag)
[-] Hoofdvenster: Koppelen kind verbeterd (via rechtermuisknopmenu oproepen onder laatste kind)
[-] Hoofdvenster: Sorteren op geboortetijd gaat weer goed (na wijzigen van geboortedatum!)
[-] Hoofdvenster: Tekst onder foto blijft gecentreerd na het schalen van het hoofdvenster
[-] Hoofdvenster: Bij sorteren van kinderen wordt geen rekening meer gehouden met veld Code
[-] Hoofdvenster: Bij sortering gezin wordt geen rekening met codeveld gehouden
[-] Hoofdvenster: Iconen van gekoppelde bestanden weer zichtbaar bij het materiaal
[-] Hoofdvenster: Bij te koppelen materiaal is de padnaam niet meer hoofdlettergevoelig
[-] Hoofdvenster: Melding aangepast als te koppelen materiaal niet in de materiaalmap staat
[-] Hoofdvenster: Bladwijzer van verwijderde persoon wordt opgeruimd
[-] Personenlijst: Aantal foutjes opgelost (acces violations bij wijzigingen of verwijderen van personen)
[-] Personenlijst: Geen AV of 'Control has no parent Window' meer
[-] Selectie: Foutje opgelost bij doorzoeken van alle teksten
[-] Verwantschap: Bij het openen van het venster wordt de verwantschap alleen berekend als de optie 'Automatisch berekenen' is aangevinkt
[-] Rapportage: Foto's in correct formaat weergegeven bij openen in Word
[-] Rapportage: Blanco regels tussen paragrafen blijven behouden bij openen in Word
[-] Rapportage: Geen '-1' meer in rapporten als dag van de week niet berekend kan worden
[-] Rapportage: Versienummervergelijkingen gaan nu steeds goed
[-] Rapportage(Kwartierstaat): Eerdere en latere relaties gaan nu ook goed indien een kwartierkoppel meerdere relaties met elkaar heeft
[-] Rapportage(Persoonskaart): 0 dagen/maanden ipv dag/maand in leeftijdsoverzicht
[-] Rapportage(CBG): Ontbrekende komma bij gewettigde kinderen toegevoegd
[-] Rapportage(CBG Nageslacht): Pleeg- en stiefkinderen en hun nageslacht niet meer vermeld
[-] Rapportage(CBG KS in stamreeksen): Verwijzingen bij kwartierherhaling van vader met kwartierkinderen uit onbekende relatie werken nu
[-] Rapportage(Grafisch): Afgekorte voornamen gaan nu ook goed als een voornaam meer dan eens voorkomt
[-] Rapportage(Grafisch): Dubbele voornamen worden correct afgekort
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij generatiebeperking en lege blokjes ontbrak soms een horizontaal lijntje
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij generatiebeperking en 'Herhaling tonen' gaan de indexverwijzingen nu steeds goed
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij 'Herhaling tonen' ontbraken sommige indexverwijzingen
[-] Rapportage(Grafische kwartierstaat): Bij alleen geregistreerde voorouders stond blokje soms te laag

Nieuw in versie 4.0.2

4.0.2 (08-04-2008)

Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

[+] Algemeen: Fout in automatische update onder Vista opgelost
[+] Algemeen: Bestanden die alleen gelezen worden blijven op read-only staan
[+] Rapportage(Wizard): Klikken op foto opent fotovenster

[*] Algemeen: Automatisch aanvullen werkt weer als in 3.5.3 behalve als hoofdlettergevoeligheid is ingeschakeld
[*] Algemeen: vriendelijker foutmelding als er een fout in de te openen stamboom zit
[*] Privacyfilter: Er wordt ook rekening gehouden met de datum getuigenis
[*] Rapportage: Verdere aanpassingen met het oog op betere vertaalbaarheid
[*] Rapportage: Aantal foto's per rij wijzigbaar via een hook op FOTOS_PER_RIJ (standaard op 6)
[*] Rapportvenster(Hooks): Uitleg over FOTOS_PER_RIJ opgenomen
[*] Rapportvenster(Hooks): Uitgewerkt voorbeeld aangepast aan gewijzigde code
[*] Rapportage(Wizard): Geen hyperlinkkader rond foto's

[-] Automatisch update-venster: Tekstblok en knoppen blijvend in beeld
[-] Feiten: Bij gebruik 'Volgende toevoegen' blijven eventuele vinkjes bij ouders etc. staan
[-] GEDCOM export: tags _INQUVAR* worden niet geëxporteerd als is opgegeven dat er geen Aldfaer uitbreidingen in de GEDCOM weggeschreven mogen worden
[-] Groepen: Groep met selectie op 'publiceren volgens veiligheidsfilter' bij openen stamboom gemarkeerd als 'Vernieuwen'
[-] Hoofdvenster: Bij het openen van een ander venster/dialoog wordt de inhoud van het actieve veld bewaard
[-] Hoofdvenster: Bij klikken op geslachtsaanduiding wordt de inhoud van het actieve veld bewaard
[-] Hoofdvenster: Bij openen personenlijst (na plakken in tekstveld) verschijnt geen foutmelding meer
[-] Hoofdvenster: Getuigen bij tweede huwelijk worden goed getoond op tabblad Feiten
[-] Hoofdvenster: Bij openen personenlijst (na plakken in tekstveld) verschijnt geen foutmelding meer (poging drie)
[-] Hoofdvenster: Bij wisselen relatietype worden de opties 'Uitgesproken' of 'Geregistreerd' op tabblad Beëindiging gewist
[-] Hoofdvenster: bij koppelen eerste ouder, kind of partner verschijnt deze gelijk in de betreffende lijst
[-] Hoofdvenster: eerst toegekende feit verschijnt gelijk in lijst met feiten
[-] Hoofdvenster: Selectie in bronnen geboorte en overlijden werken naar behoren
[-] Hoofdvenster: Bij aan/uitzetten privacyfilter (PF) via instellingen wordt optie PF in menu Extra direct bijgewerkt
[-] Hoofdvenster: Aanpassing geslachtsaanduiding via Ctrl+G wordt nu bewaard
[-] Hoofdvenster: Relatietypes alleen actief als er een partner aan de persoon is gekoppeld
[-] Hoofdvenster: Het aanpassen van de kleur (tabblad Diversen) is weer gelijk zichtbaar
[-] Hoofdvenster: Geen geslachtssymbool op tabblad Diversen voor getuige bij huwelijk/registratie
[-] Informatievenster: Versienummer correct weergegeven
[-] Invoegtoepassingen: Controle op versienummers in testversies verbeterd
[-] Invoegtoepassingen: Geen update van geïnstalleerde invoegtoepassing indien minimale Aldfaer-versie van de nieuwe invoegtoepassing hoger is dan huidige Aldfaer-versie
[-] Koppelvenster: Bij koppelen getuige wordt standaard het laatst gekozen type getuigenis getoond
[-] Privacyfilter: Feit zonder datum verstoord het bepalen van de privacy niet langer
[-] Rapportvenster: Extensie van sjabloon niet langer hoofdlettergevoelig
[-] Selectiemodule: Inhoud omschrijving bij overig feit wordt nu ook gevonden
[-] Sjabloonparser: Dubbele backslash bij _SJABPATH opgelost
[-] Sjabloonparser: _WITNTYPE werkt nu goed
[-] Stamboomzoeker: Onterechte vermelding 'Fout' opgelost
[-] Rapportage: Dubbele 'hun' in _Txt_ondertrouwden verbeterd
[-] Rapportage: Fototitel kan geen runtime error meer veroorzaken
[-] Rapportage(Persoonskaart): In leeftijdsoverzicht wordt gebeurtenis weer vermeld bij getuige bij huwelijk/geregistreerd partnerschap
[-] Rapportage(Nageslacht): Bij combinatie van subnummering en generatiebegrenzing gaat index nu goed
[-] Rapportage(CBG KS in stamreeksen): Ankers bronverwijzingen nu per stamreeks
[-] Rapportage(Wizard): Bladerpijltjes bij foto's werken nu ook in Firefox
[-] Rapportvenster: 'mappen' ipv 'mapppen' bij info over overige rapporten

Nieuw in versie 4.0

4.0 (25-03-2008)

Legenda:
[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

[!] Automatisch update: Nieuwe versies van Aldfaer, Help en rapporten kunnen (desgewenst) automatisch worden geïnstalleerd
[!] Bestand afsplitsen: Op basis van bepaalde selecties kan een deel van het bestand afgesplitst worden als nieuw stamboombestand of als GEDCOM
[!] Context-gevoelige Help (opent met F1 help voor een bepaald venster)
[!] GEDCOM Export: Mogelijkheid om de te exporteren gegevens te beperken
[!] GEDCOM Import: Geheel vernieuwd (robuuster en sneller)
[!] Grafische rapporten: De twee grafische rapporten zijn vervangen door een verzameling van negen grafische rapporten die makkelijk bewaard en gepubliceerd kunnen worden
[!] Groepen: Op basis van bepaalde selecties kunnen groepen van personen samengesteld worden
[!] Materiaal: Ondersteuning voor meer grafische formaten (o.a. gif en png)
[!] Invoegtoepassingen Rapporten van derden kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en verwijderd. Automatisch updaten is ook mogelijk.
[!] Privacy-filter: Alle overzichten en GEDCOM export kunnen rekening houden met personen die onder de privacy regels vallen
[!] Rapportage: Oplossing voor groterapportenprobleem
[!] Rapportage: Reeksen in zowel afdalende als opklimmende volgorde
[!] Rapportage: Nieuwe Aldfaer rapporten Afstammingsreeks, Naamreeks en Naamgenealogie
[!] Rapportage(CBG): Index toegevoegd met hyperlinks naar alle vermeldingen van een persoon
[!] Rapportage(CBG): Nieuw rapport Kwartierstaat in stamreeksen (CBG)
[!] Rapportage(Grafisch): Negen nieuwe rapporten (Parenteel, Genealogie, Naamgenealogie, Nageslacht vrouwelijke lijn, Kwartierstaat, Stamreeks, Matrilineaire reeks, Naamreeks, Afstammingsreeks) met documentatie in rapportvenster
[!] Rapportage(Wizard): Nieuwe versie (1.3) met verschillende verbeteringen (cfr. infra)
[!] Rapporten: alle standaard tekst- en grafische rapporten zijn in de browser (Internet Explorer, FireFox etc.) te vergroten/verkleinen
[!] Rapportvenster: Overzichtelijk scherm met alle mogelijke rapporten plus eventuele uitleg bij de rapporten
[!] Selectiemodule: Zoeken van personen op basis van bepaalde gegevens
[!] Stamboomeigenschappen: De stamboom specifieke instellingen (zoals de locatie van de materiaalmap) hebben een eigen onderhoudscherm gekregen (menu Stamboom - Eigenschappen)
[!] Verwantschapsberekening: Mogelijkheid om de verwantschap tussen twee personen te bepalen en te presenteren
[!] Zoeken: Mogelijkheid om snel en eenvoudig personen te zoeken

Belangrijke aanpassingen:
[+] Algemeen: Extensie stamboombestand is gewijzigd van .ald in .aldf
[+] Bonusrapporten: Na de installatie van de nieuwe bonusrapporten zijn deze rapporten te vinden onder de rubriek 'Overige rapporten
[+] Hoofdvenster: Logischer indeling van de menustructuur
[+] Instellingen: Overzichtelijker schermindeling
[+] Instellingen: De stamboom specifieke instellingen hebben een eigen onderhoudscherm gekregen (menu Stamboom - Eigenschappen)
[+] Personenlijst: De kolomkiezer verschijnt alleen als er met de rechtermuisknop op één van de kolomtitels geklikt wordt

Overige aanpassingen:
[+] Algemeen: Er wordt meer informatie naar logbestand geschreven
[+] Algemeen: Bij sortering op geboortedatum wordt bij levenloos geboren personen de overlijdensdatum als geboortedatum genomen
[+] Algemeen: Venster "Nieuw Aldfaerbestand" voor alle acties waarbij een nieuw stamboombestand gemaakt wordt
[+] GEDCOM export: Relaties worden in de volgorde op het scherm weggeschreven (volgens automatische/handmatige sortering)
[+] GEDCOM export: Kinderen worden in de volgorde op het scherm weggeschreven (volgens automatische/handmatige sortering)
[+] GEDCOM export: Venster blijft zichtbaar na export (om duidelijk te maken dat de export klaar is)
[+] GEDCOM export: Datums worden conform GEDCOM standaard weggeschreven
[+] GEDCOM-export: Meer karakters in ANSEL en ASCII ondersteund
[+] GEDCOM-import: Meer karakters in ANSEL ondersteund
[+] Help: Beschrijving van menu's met verwijzingen naar stap-voor-stap procedures toegevoegd
[+] Help: Verwijzingen naar sjabloonhandleiding opgenomen
[+] Help: Instelling geslachtsaanduidingen bij grafische rapporten
[+] Help: Procedure Versiebeheer Aldfaer
[+] Help: Procedure Versiebeheer Invoegtoepassingen
[+] Help: Procedure lijsten maken
[+] Help: Conventies in deze handleiding uitgebreid met nieuwe indicaties
[+] Help: Nieuwe GEDCOM tags aan lijst toegevoegd
[+] Help: Sneltoetsen en toetscombinaties aan menubeschrijvingen toegevoegd
[+] Help: Beschrijvingen uitgebreid met nieuwe bestandsextensie .aldf
[+] Help: Status onbekend bij invoegtoepassingen beschreven
[+] Help: Opmerking betreffende sortering van personen bij GEDCOM export geplaatst
[+] Hoofdvenster: Logischer indeling van de menustructuur
[+] Hoofdvenster: Mogelijkheid om groepen (selecties van personen) samen te stellen
[+] Hoofdvenster: Conversie tussenvoegsels houdt rekening met dubbele namen
[+] Hoofdvenster: Conversie tussenvoegsels houdt rekening met meer tussenvoegsels (zie http://www.ibgroep.nl/Images/Voorvoegseltabel_tcm7-2134.txt)
[+] Hoofdvenster: Nieuwe optie 'Huidig veld' in Menu Onderhoud opent veld met focus in onderhoudsvenster
[+] Hoofdvenster: Nieuw tabblad Groepen (lijst met groepen waar persoon bij hoort)
[+] Hoofdvenster: Nieuwe standaard feit: Vermelding
[+] Hoofdvenster: Op tabblad Diversen - Privacy is de reden zichtbaar waarom persoon wel/niet publiek is
[+] Hoofdvenster: Onder menu Extra de mogelijkheid om privacyfilter aan/uit te zetten (Shift+Alt+P)
[+] Hoofdvenster: Relatietype 'Onbekende relatievorm' toegevoegd
[+] Hoofdvenster: Alle knoppen hebben equivalent in één van de menu's
[+] Hoofdvenster: Leeftijdsoverzicht toont alle verwanten (instelbaar bij de eigenschappen van de stamboom)
[+] Hoofdvenster: Optie 'Zoeken' onder menu Extra en op knoppenbalk
[+] Hoofdvenster: Zichtbaarheid notities, materiaal en leeftijd aan- en uit te zetten (menu Toon - Hoofdvenster)
[+] Hoofdvenster: Rechtermuisknopmenu op overzichtknoppen toont relevante rapporten
[+] Informatie: Auteursrechten van derden opgenomen
[+] Instellingen: Overzichtelijker schermindeling
[+] Instellingen: De stamboom specifieke instellingen hebben een eigen onderhoudscherm gekregen (menu Stamboom - Eigenschappen)
[+] Instellingen: Optie 'Foto partner naast persoon' om foto's in rapporten al dan niet naast de persoon te tonen
[+] Instellingen: Zichtbaarheid notities en materiaal aan- en uit te zetten (Schermen - Hoofdvenster)
[+] Instellingen: Mogelijkheid om grafisch rapport aan knop in menubalk te koppelen
[+] Instellingen: Rapport - Grafisch -> Nieuwe opties voor kwartierstaat en nageslachtrapporten
[+] Instellingen: Rapport - Grafisch -> Nieuwe optie 'Geslachtsaanduiding tonen'
[+] Kalender: Personen op huidige datum vet ipv rood
[+] Kalender: Personen in referentiekleuren
[+] Koppelvenster: Uitvoeren selectie alleen bij verlaten veld (niet meer na elke toetsaanslag)
[+] Koppelvenster: Datumvelden doen weer mee in uitvoeren van selectie
[+] Koppelvenster: Mogelijk om relatievorm te kiezen (BT #1159, BT #1197)
[+] Koppelvenster: Optie 'Levenloos' alleen actief bij relevante koppelingen (BT #1158)
[+] Koppelvenster: Optie voor stiefouders/kinderen en wettige ouders/kinderen
[+] Personenlijst: Nieuwe kolom 'Verwantschap' met daarin kincodes referentiepersoon
[+] Personenlijst: Geselecteerde persoon blijft na sortering personenlijst geselecteerd
[+] Personenlijst: Wijzigingen (sortering, kolom verplaatsen), werkt door in alle openstaande personenlijsten (ook verwantschap en koppelvenster)
[+] Personenlijst: Aantal namen (voornamen, plaatsen etc.) van gezochte persoon op statusbalk (terug van weggeweest)
[+] Personenlijst: Willekeurige selectie mogelijk ipv alleen blokselectie
[+] Personenlijst: Toets Home en End selecteert respectievelijk eerste en laatste persoon
[+] Personenlijst: Mogelijkheid om groepen (selecties van personen) samen te stellen
[+] Rapportage(Persoonskaart): Leeftijdsoverzicht toont alle verwanten tot en met graad 3, plus neven en nichten van graad 4
[+] Rapportage(Persoonskaart): Leeftijdsoverzicht toont verwanten op basis van ingestelde maximum verwantschapsgraad (tot graad 4)
[+] Rapportage: Test op vereiste Aldfaerversie toegevoegd
[+] Rapportage: Testen op ontbrekende of verkeerde bibliotheekbestanden toegevoegd
[+] Rapportage: Toestand privacyfilter en locatie bibliotheekbestanden aangegeven in detailvenster
[+] Rapportage: Ondersteuning voor feit 'Vermeld' toegevoegd
[+] Rapportage: Ondersteuning voor 'Onbekende relatievorm'
[+] Rapportage: Verwijzingen naar niet-uitgewerkte kinderen toegevoegd
[+] Rapportage: Activeerbare indexreferenties voor Word toegevoegd
[+] Rapportage: Verwijzing naar getuige/getuigenis toegevoegd
[+] Rapportage: Bij klikken op foto's vergroot getoond in apart venster met zoommogelijkheid
[+] Rapportage: Alle geopende fotovensters worden afgesloten bij afsluiten van rapport
[+] Rapportage: Notitie bij publiceren opgenomen in rapporten
[+] Rapportage: Ondersteuning voor stiefkinderen en gewettigde kinderen
[+] Rapportage: Bepalen van (aan)verwantschap met getuigen tot en met canonieke graad 3
[+] Rapportage: Stijl voor bronnen, feiten, gezin, kinderblok en kinderen
[+] Rapportage: Ondersteuning voor begrafenistype 'Onbekend'
[+] Rapportage: Veralgemeend gebruik van <div></div> en stijlen in html-code
[+] Rapportage(Voorgeslacht): Getuigeverwijzingen naar partners (proband/enkele lijn) en partners van niet-kwartierkinderen toegevoegd
[+] Rapportage(Nageslacht): Getuigeverwijzingen naar partner van genealogienr toegevoegd
[+] Rapportage(Nageslacht): Subnummering volgens methode d'Aboville
[+] Rapportage: Centrale lijst met gebruikte teksten
[+] Rapportage: Mogelijkheid om foto's van partners al dan niet naast de persoon te plaatsen
[+] Rapportage: Mogelijkheid om eigen stijlen toe te voegen aan stijlblok van html-header mbv functie MIJNSTYLES
[+] Rapportage: Foutmelding bij leeg rapport
[+] Rapportage: Mogelijkheid tot toevoegen van een kopregel aan een rapport mbv functie KOPREGEL
[+] Rapportage(CBG): Ondersteuning voor feit 'Vermeld'
[+] Rapportage(CBG): Plaats en/of datum kerkelijk huwelijk vermeld indien verschillend van burgerlijk huwelijk
[+] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Verwijzingen naar niet-kwartierkinderen toegevoegd
[+] Rapportage(Wizard): Ondersteuning voor 'Geen relatie'
[+] Rapportage(Wizard): Toestand privacyfilter in detailvenster vermeld
[+] Samenvatting: Verwantschap met referentiepersoon in korte tekstvorm
[+] Sjabloonparser: Nieuwe tag _PREFPHOTPART voor uitvragen instelling 'Foto partner naast persoon'
[+] Sjabloonparser: Nieuwe tags voor koppelingen stief (_STEP) en wettig (_LEGA)
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PERMNOTE voor Notitie bij toestemming (tot publiceren)
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PREFNOTEPERM voor uitvragen instelling Notitie bij toestemming (tot publiceren)
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PERMCHCK voor uitvragen Vink toestemming (tot publiceren)
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _FACTMENT voor nieuw feit Vermelding
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _MENT voor selectie van nieuw feit Vermelding
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PRIVFILT voor uitvragen toestand privacyfilter
[+] Sjabloonparser: Nieuwe codes _PREFASCEASCE en _PREFASCEDESC voor uitvragen instelling opklimmende of afdalende reeks
[+] Sjabloonparser: Nieuwe code _PREFKINSDEGR voor uitvragen ingestelde verwantschapsgraad
[+] Sjabloonparser: Nieuwe codes voor uitvragen instellingen feiten _PREFFACTSOCF _PREFFACTESTA _PREFFACTPROM _PREFFACTEDUC _PREFFACTPRED _PREFFACTTITL _PREFFACTMENT _PREFNOTEPERM
[+] Sjabloonparser: Nieuwe codes voor uitvragen GEDCOM-instellingen _PREFGEDCFACTADDR _PREFGEDCFACTOCCU _PREFGEDCFACTSOCF _PREFGEDCFACTESTA _PREFGEDCFACTPROM _PREFGEDCFACTEDUC _PREFGEDCFACTPRED _PREFGEDCFACTRELI _PREFGEDCFACTTITL _PREFGEDCFACTMENT _PREFGEDCFACTMISC _PREFGEDCPROT _PREFGEDCSOUR _PREFGEDCCODE _PREFGEDCWITN _PREFGEDCCHIL _PREFGEDCPHOT _PREFGEDCNOTEPERM _PREFGEDCNOTEBIRT _PREFGEDCNOTEDEAT _PREFGEDCNOTEPERS _PREFGEDCNOTERELA _PREFGEDCEXT _PREFGEDCCHAR
[+] Sjabloonparser: _PREFASCEREGI geeft waarde optie 'Alleen geregistreerde voorouders'
[+] Sjabloonparser: _PREFREPE geeft waarde optie 'Herhaling tonen'
[+] Sjabloonparser: _PREFNUMB geeft waarde optie 'Nummering tonen'
[+] Sjabloonparser: _PREFSEX geeft waarde van optie 'Geslachtsaanduiding'
[+] Stamboom eigenschappen: Verwijzing $MATERIAAL en $ALDFAER1 t/m $ALDFAER4 voor willekeurige padnaam (voor hyperlink in opmerkingen bij feit)
[+] Venster: De vensters Personenlijst, Onderhoud en Kalender kunnen ook via dit venster gesloten worden
[+] Voorkeuren: Verwijzingen naar mappen (tabblad Bestand - tabblad Verwijzingen)
[+] Voorkeuren: Tabblad bestanden - optie voor aan/uitzetten automatische updates
[+] Voorkeuren: Controle op automatische updates aan- of uitzetten (tabblad Bestanden)

[*] Algemeen: De tijdsaanduiding 00:00 en 24:00 worden beide ondersteund (geboortetijd en overlijdenstijd
[*] Algemeen: Overzichten (Kalender, Personenlijst etc.) worden opgeslagen in de standaardmap voor overzichten (BT #625)
[*] Algemeen: Alle verwijzingen naar de bonusversie verwijderd (wel even wennen zo kaal!)
[*] Algemeen: Aldfaer vraagt 2x de omvang van een eigen stamboom als vrije ruimte (ipv 3,5x)
[*] Algemeen: Geopende stamboom kan niet overschreven worden (door Nieuw, GEDCOM import, Veiligheidskopie of Opslaan als)
[*] Algemeen: Als je tijdens het opstarten de CTRL-toets indrukt, opent Aldfaer geen stamboom
[*] Algemeen: Alle harde verwijzingen naar C:\TMP zijn vervangen door de inhoud omgevingsvariabele TMP/TEMP
[*] Algemeen: De interfacestijl (XP, Vista) wordt door nu een manifestbestand mogelijk gemaakt
[*] Algemeen: Overal het begrip 'scherm' vervangen door 'venster'
[*] Bestandsherstel: Tijdens bestandsherstel worden spookrecords verwijderd (2x bestandsherstel nodig om alles echt weg te werken)
[*] Controle: uitgebreid met de controle of beide biologische ouders één en dezelfde persoon zijn
[*] GEDCOM export: Exporteren feit 'Vermelding'
[*] GEDCOM export: Notities met zelfde inhoud worden maar één keer weggeschreven
[*] GEDCOM export: Zekerheid kind <-> vader en kind <-> moeder worden apart weggeschreven (resp. _QUAYHUSB en _QUAYWIFE)
[*] GEDCOM export: Als bij feit de datum van en t/m dezelfde zijn, wordt dit geëxporteerd als één datum
[*] GEDCOM import: Als bij feit één datum staat vermeld, wordt deze geïmporteerd als van en t/m dezelfde datum
[*] GEDCOM import: Tags CAUS en PLAC in de diverse EVEN-structs worden in notitie gezet
[*] GEDCOM import: Tag FAM -> TYPE ondersteund (ivm Hazadata)
[*] GEDCOM import: Alles wat Aldfaer niet herkent wordt nu gelogd (ook bestaande GEDCOM tags)
[*] GEDCOM import venster: Optie onder 'Onbekende gegevens' is nu 'Opnemen in notitie of opmerking'
[*] GEDCOM import: Begrafenis standaard op 'Onbekend'
[*] GEDCOM Import: Bij 2e keer importeren heeft het importvenster de originele status (leeg en opties standaard aan/uitgevinkt)
[*] Help: Schermafbeeldingen onder knop (rechtsboven) op helpvenster (toggle-functie)
[*] Help: Diverse teksten volledig herzien en ondergebracht in rubrieken volgens schermen
[*] Help: Aanvullende informatie onder hyperlink
[*] Help: Procedure maken en bewerken van Groepen
[*] Help: Beschrijving verwantschappen toegevoegd
[*] Help: Instellingen - Grafisch aangepast aan nieuwe instellingen voor kwartierstaat en nageslacht
[*] Help: Structuur van inhoudsopgave aangepast
[*] Help: Procedure installeren invoegtoepassingen
[*] Help: Lijst met verkorte toetscombinaties bijgewerkt
[*] Help: Stap-voor-stap procedures ondergebracht in apart boek
[*] Help: Invoegen van eigen materialen herschreven
[*] Help: Procedure veiligheidskopie herzien
[*] Help: Verwijzingen naar stap-voor-stap procedures vanuit menubeschrijvingen gecorrigeerd
[*] Help: Over deze handleiding herzien
[*] Help: Procedure Eigenschappen van de stamboom beschreven
[*] Help: Privacy filter en privacy-filter overal vervangen door privacyfilter
[*] Help: Nadere uitleg bij Privacyfilter toegevoegd
[*] Help: Probleem Context-gevoelige help voor Stamboom controle opgelost
[*] Help: Verschillende redactionele wijzigingen/toevoegingen
[*] Help: Fout op pagina Bestanden herstellen/repareren opgelost
[*] Help: Accent bij instellingen Lijnen meer gericht op eigen rapporten
[*] Help: Begrippen sneltoetsen en toetscombinaties gelijk getrokken
[*] Help: Uitleg tabbladen in beschrijving hoofdscherm uitgebreid
[*] Hoofdvenster: Indicatie "Toestemming verleend" (in tabulator Diversen en achter personen)
[*] Hoofdvenster: Indicatie "Niet publiceren" en "Toestemming verleend" ook in leeftijdsoverzicht
[*] Hoofdvenster: Bij GEDCOM export van een groep in de personenlijst wordt gevraagd of alleen de groep geëxporteerd moet worden
[*] Hoofdvenster: Bij "Bewaren als" van een groep in de personenlijst wordt gevraagd of alleen de groep bewaard moet worden
[*] Hoofdvenster: De termen Koppelen en Ontkoppelen ipv Toevoegen en Verwijderen
[*] Hoofdvenster: Bij 'Opslaan als' wordt een andere bestandsnaam voorgesteld dan die van de huidige stamboom
[*] Hoofdvenster: Andere shortcut voor Automatisch aanvullen aan/uitzetten (Shift+Alt+A)
[*] Hoofdvenster: Shortcut voor Controle (Shift+Ctrl+C)
[*] Hoofdvenster: Shortcut voor Bestandsherstel (Shift+Ctrl+B)
[*] Hoofdvenster: Knoppen voor diverse schermen eenduidig gemaakt
[*] Hoofdvenster: Optie 'Sluiten' in menu Bestand (bvb om huidige stamboom te kunnen overschrijven met VK)
[*] Hoofdvenster: Menuoptie 'Aldfaer foutenlijst' verwijderd (gaf 404 in browser)
[*] Hoofdvenster: Bij maken veiligheidskopie wordt (indien nodig) gevraagd of gegevens bewaard moeten worden
[*] Hoofdvenster: Bij nieuwe persoon de begrafenis standaard op 'Onbekend'
[*] Hoofdvenster: In de lijst met feiten wordt rekening gehouden met regelovergangen in de notitie van een feit
[*] Instellingen: Aparte Kleur voor 'halfbroer of- zus' en 'niet biologische relaties' verwijderd
[*] Instellingen: Begrenzing maximaal aantal generaties in rapporten op 99 ipv 60
[*] Instellingen: Veld 'Aantal generaties' 2 posities breed (ipv 3)
[*] Instellingen: Keuze voor fontstijl en achtergrondkleur van font zijn vervallen
[*] Koppelvenster: Bij uitvoeren selectie wijzigt muisaanwijzer in zandloper
[*] Onderhoud: Uitgebreid met feit Vermelding
[*] Overzichten: Mogelijkheid om te bewaren als *.rtf, *.txt of *.* is vervallen
[*] Personenlijst: Bij rechter muisknop op kolomtitel verschijnt menu met kolommen
[*] Personenlijst: Bij rechter muisknop in personenlijst verschijnt aangepast menu (groepen, overzicht, verwijderen)
[*] Personenlijst: Indicatie "Toestemming verleend" in kolom met symbolen
[*] Personenlijst: Kolom 'Gedoopt' en 'Begraven' vervallen (verwijder eventueel Aldfaer.cfg)
[*] Rapportage: Nageslacht opgesplitst in Parenteel, Genealogie en Nageslacht vrouwelijke lijn
[*] Rapportage: Voorgeslacht opgesplitst in Kwartierstaat, Stamreeks en Matrilineaire reeks
[*] Rapportage: Voortgangsbalk gedurende indexgeneratie
[*] Rapportage: Roepnaam opgenomen in index
[*] Rapportage: 'levenloos' toegevoegd aan index
[*] Rapportage: 'Notitie bij ...' onderlijnd (mbv wijzigbare stijlfunctie)
[*] Rapportage(Persoonskaart): Betere ondersteuning voor 'levenloos' in gebeurtenissen
[*] Rapportage(Persoonskaart): "Ging samenwonen/Samenleven beëindigd" nu consistent
[*] Rapportage(Persoonskaart): 'Minstens/ten hoogste ongeveer' in leeftijdsoverzicht (en alleen daar)
[*] Rapportage: 'in ' vervangen door '_IN ' (_IN wijzigbaar door hook)
[*] Rapportage: 'Kind(eren) van X en Y' vervangen door 'Kind(eren) van X _EN Y' (_EN wijzigbaar door hook)
[*] Rapportage: 'zoon/dochter/kind van X en Y' vervangen door 'zoon/dochter/kind van X _EN Y' (_EN wijzigbaar door hook)
[*] Rapportage(Voorgeslacht): 'Kind(eren) van X en Y uit dit huwelijk' vervangen door 'Kind(eren) uit dit huwelijk'
[*] Rapportage: Hyperlinks op namen vervangen door hyperlinks op verwijzingen
[*] Rapportage: Kinderen van verschillende partners worden doorgenummerd
[*] Rapportage: Van elk gezin worden de kinderen maar een keer getoond
[*] Rapportage: Index bevat verwijzingen naar alle vermeldingen van een persoon
[*] Rapportage: Indexomschrijvingen ivm getuigen aangepast en uitgebreid
[*] Rapportage: Ongebruikt anker bij foto's verwijderd
[*] Rapportage: Feitendatum met voor/na ipv < en >
[*] Rapportage: 'Zijn/Haar lichaam is ter beschikking van de wetenschap gesteld' ipv 'Hij/Zij is ter beschikking gesteld'
[*] Rapportage: Alle foto's worden getoond
[*] Rapportage: Foto's van partner steeds getoond bij zijn/haar beschrijving
[*] Rapportage: Geen fotoverwijzing bij partner indien verwijzing
[*] Rapportage: Formuleringen voor einde relatie aangepast
[*] Rapportage: Redactionele en tekstuele aanpassingen met het oog op een betere vertaalbaarheid
[*] Rapportage: Latere relatie(s) met zelfde persoon wordt niet meer vermeld bij eerste relatie met deze persoon
[*] Rapportage: Elke feitensoort getoond op basis van instelling voor uitvoer
[*] Rapportage: Instellingen in detailvenster uitgebreid
[*] Rapportage: 1 hookbestand per rapport en 1 algemeen hookbestand
[*] Rapportage: Aangepast aan omgekeerde evaluatie _PREFPROT
[*] Rapportage: Omschrijving kinderen met meerdere soorten ouders verbeterd
[*] Rapportage: Geen weduwnaar/weduwe indien overlijdens/begrafenisdatum vorige partner na huidige relatiedatum
[*] Rapportage: Bij foto's wordt zowel hoogte als breedte aangegeven in html-code
[*] Rapportage: Fotoafmetingen in 'em' ipv in pixels (tekstrapporten schalen nu volledig)
[*] Rapportage: Indien verwijzing alleen roepnaam of voornamen van getuigen/personen waarvoor getuige
[*] Rapportage: Geen relatie zonder kinderen afgevangen (er wordt dan niets getoond)
[*] Rapportage: Indexvermelding schoonouder niet bij 'geen relatie'
[*] Rapportage: Term 'kerkelijk huwelijk' kan makkelijk door hook gewijzigd worden
[*] Rapportage: Efficiënter kopiëren van sets met _SETFILL
[*] Rapportage: Verwijzingen via vader/moeder aangepast voor meerdere (soorten) vaders/moeders
[*] Rapportage: Leeftijden als in hoofdvenster
[*] Rapportage: Getuigen bij geregistreerd partnerschap nu ook in rapporten
[*] Rapportage: Betere ondersteuning voor afsluiten samenlevingscontract
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Vermelding van eerdere en latere relaties van kwartieren
[*] Rapportage(Voorgeslacht): Kinderblok in kleinere lettergrootte via stijl
[*] Rapportage(CBG): Adellijke titels en titels na naam op juiste plaats
[*] Rapportage(CBG): Notities bij andere relatievormen met kinderen ook getoond
[*] Rapportage(CBG): Datum eerste feit 'Vermeld' opgenomen in index
[*] Rapportage(CBG): 'adoptief-' ipv 'adoptie-' (op verzoek CBG)
[*] Rapportage(CBG): Notities bij partners ook opgenomen in rapport
[*] Rapportage(CBG): Vermelding van eerdere en latere relaties werkt ook bij meerdere relaties met dezelfde partner
[*] Rapportage(CBG): Geen weduwnaar/weduwe indien overlijdens/begrafenisdatum vorige partner na huidige relatiedatum
[*] Rapportage(CBG): Bij meerdere relaties met dezelfde partner wordt de partner maar een keer uitgewerkt
[*] Rapportage(CBG): Vermelding van eerdere en latere huwelijken bij partners van niet-uitgewerkte kinderen
[*] Rapportage(CBG): Bij latere relaties van partners houdt telling nu ook rekening met eerdere relaties
[*] Rapportage(CBG): Bron bij 'Uit zijn/haar relatie met' toegevoegd
[*] Rapportage(CBG): Info over sjabloonversies opgenomen als html-commentaar
[*] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Bij kwartierherhaling wordt gezin steeds getoond bij kwartier waarnaar verwezen wordt
[*] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Bij kwartier met kwartierkind uit onbekende relatie worden geen niet-kwartierkinderen uit andere relaties vermeld
[*] Rapportage(Wizard): Relatievorm steeds getoond
[*] Rapportage(Wizard): Relatiedatum en/of -plaats steeds getoond indien gekend
[*] Rapportage(Wizard): Kolommen in relatievak steeds dezelfde breedte
[*] Rapportage(Wizard): Personen zonder achternaam opgenomen in de index
[*] Rapportage(Wizard): Leeftijd ook gebaseerd op begraafdatum
[*] Rapportage(Wizard): Doopdatum als geen geboortedatum voor broers/zussen
[*] Rapportage(Wizard): Code is nu (bijna) XHTML 1.0 Strict/Transitional/Frameset
[*] Rapportage(Wizard): Namen die langer zijn dan aantal indexletters niet ook vermeld bij namen die korter zijn dan aantal indexletters
[*] Rapportage(Wizard): Voortgangsbalk tijdens genereren van index
[*] Rapportage(Wizard): Voortgangsbalk van wizardrapport loopt tweemaal vol (kaarten+index)
[*] Rapportage(Wizard): Alignering ouders op persoonskaart steeds bovenaan
[*] Rapportage(Wizard): Index nu ook in opgegeven wizardlettertype
[*] Rapportage(Wizard): Bij foto's wordt zowel hoogte als breedte aangegeven in html-code
[*] Rapportage(Wizard): Betere ondersteuning voor levenloos geboren
[*] Rapportage(Wizard): Index Wizard in delen weggeschreven
[*] Rapportage(Wizard): Gebruik van roepnaam als voornaam ontbreekt
[*] Rapportage(Wizard): Privacystap wordt overgeslagen
[*] Rapportage(Wizard): Betere default voor gebruikte karakterset
[*] Rapportage(Wizard): Alle verwijzingen naar menu Overzicht aangepast naar rubriek 'Overige rapporten'
[*] Sjabloonparser: _METAPRIVATE( "filter") niet meer ondersteund (taak overgenomen door privacyfilter)
[*] Sjabloonparser: Syntaxfout bij het gebruik van _USES in een loop
[*] Sjabloonparser: Sjablonen waarin wel bestandsnamen maar geen pad wordt opgegeven plaatsen de gegenererde rapporten in een tijdelijke map; de rapporten kunnen opgeslagen worden in een permanente map (met behoud van bestandsnamen)
[*] Veiligheidskopie inlezen: Padnaam is ingevuld
[*] Veiligheidskopie inlezen: Padnaam ingevuld voor het Materiaal en de vink Materiaal staat standaard uit
[*] Voorkeuren: Extra kleur voor verwanten (tabblad Schermen- tabblad Hoofdvenster)
[*] Voorkeuren: Standaardkleuren aangepast (donkergrijs voor niet-verwanten, donkergroen voor nageslacht)
[*] Voorkeuren: Privacyfilter aan- en uitzetten op tabblad Privacy ipv Overzichten - Presentatie
[*] Voorkeuren: Optie 'publiceer beveiligde gegevens' hernoemd in 'Toon [*beveiligde*] tekst'
[*] Voorkeuren: Tabblad schermen - Overig: drempelwaarde voor automatische sortering in groep

[-] Aantekeningen: Ctrl-Z werkt
[-] Algemeen: Probleem met corrupte Aldfaer.cfg opgelost
[-] Algemeen: Referentiepersoon voorzien van alle verwantschappen (volgt maximum aantal generaties in instellingen)
[-] Algemeen: Bij afsluiten verwijdert Aldfaer alle overzichten uit de tijdelijke map (ook kalender etc.).
[-] Bestandsherstel: knop toont "Stop" ipv "Start"
[-] Controle: Optie 'uitsluiten van controle' (rechtermuisknopmenu) werkt naar behoren
[-] Controle-wizard: vette kopjes op tabbladen ondersteunen nu ook ClearType
[-] GEDCOM export: Tags met lange inhoud worden weggeschreven mbv CONT en CONC
[-] GEDCOM import: Tags waarvan de inhoud over CONT en CONC zijn verdeeld, worden nu goed ingelezen
[-] GEDCOM import: Alle onbekende tags worden in notitie gezet
[-] GEDCOM import: Tag SOUR -> PAGE wordt ondersteund
[-] GEDCOM import: Compactere foutmeldingen in logvenster en logfile
[-] GEDCOM import: geopende stamboom kan niet overschreven worden
[-] Help: Hyperlinks naar Aldfaer.nl vervangen door Aldfaer.net
[-] Help: Beschrijvingen overzicht bewaren als bestand aangepast
[-] Help: Instellingen vet/cursief/onderstreept en kleur verwijdert van beschrijving instellingen rapport
[-] Help: Verschillende typefouten en inconsistente teksten bijgewerkt
[-] Help: Beschrijving bij begrip Consanguiniteit verbeterd
[-] Help: Nieuw symbool invoegen datum bij aantekeningen
[-] Help: Procedure Import Sjabloon in Rapportage Wizard verbeterd
[-] Help: Verschillende correcties hoofdstuk Sjablonen maken
[-] Help: Opgelost Bugtracker meldingen #37, #1213, #1214, #1227
[-] Help: Verwijzingen index bijgewerkt naar bestaande beschrijvingen
[-] Help: Tekstoverzichten in plaats van tekst overzichten
[-] Help: Procedure rondom privacy instellingen en privacyfilter
[-] Help: Overal waar het Aldfaer onderdelen betreft het begrip 'scherm' vervangen door 'venster'
[-] Help: Opeenlopend vervangen door opeenvolgend
[-] Help: Punt bij instelling Romeinse nummering vervangen door minteken
[-] Help: Alle verwijzingen .aldfaer vervangen door .aldf
[-] Hoofdvenster: Geheugenlekje op gelost (Naam op tab)
[-] Hoofdvenster: Bij wijzigen relatietype blijft de geselecteerde relatie actief (BT #1167)
[-] Hoofdvenster: Tabblad huwelijk volgt altijd geselecteerde partner
[-] Hoofdvenster: Navigatie in kinderen analoog aan partners (pijltjestoets en muis)
[-] Hoofdvenster: Consequent [adoptie], [pleeg], [stief], [wettig] en [half] in lijsten gebruikt
[-] Hoofdvenster: Bepalen referentiepersoon gaat weer goed
[-] Hoofdvenster: Leeftijden in leeftijdsoverzicht allemaal zwart (BT #953)
[-] Hoofdvenster: Meer dan 2 pleegouders worden goed getoond (BT #1193)
[-] Hoofdvenster: Bij 'Automatisch tabbladen selecteren' en na invoeren partner wordt tabblad huwelijk getoond
[-] Hoofdvenster: Op tabblad Feiten overbodige spatie bij overig feit weggehaald
[-] Hoofdvenster: Bij (Shift)+Ctrl+Tab door tabbladen en een actieve 'geen relatie' wordt tabloze Huwelijk niet getoond
[-] Hoofdvenster: Tekst voor getuige (bij) is [crematie] indien nodig en anders [begrafenis]
[-] Hoofdvenster: Wisselen relatiesoort bij meerdere partners gaat nu goed
[-] Hoofdvenster: Wijzigingen op tabblad Huwelijk leiden niet meer tot wisselen van partner
[-] Hoofdvenster: Alle 'tab' in teksten gewijzigd in 'bladwijzer'
[-] Hoofdvenster: In leeftijdsoverzicht waar relevant de term 'partner' ipv 'echtgeno(o)t(e)'
[-] Koppelvenster: Statusbalk toont "Personen: n" ipv "n personen"
[-] Onderhoud: optie 'Hoofdlettergevoelig' kan uitgevinkt worden als er geen records zijn
[-] Onderhoud: Bij onderhoud Materiaal staat er nu 'Onderhoud Materiaal' in de titelbalk
[-] Onderhoud: Knop en menuitem 'tekst wijzigen' niet meer actief bij Materiaal
[-] Overzichten: Proband in grafisch voorgeslacht krijgt nu juiste huwelijksdatum (alleen eerste relatie)
[-] Overzichten: In grafisch voorgeslacht verschijnen geen adoptie- en pleegouders meer
[-] Overzichtvenster: Historie Pijl vorige en volgende zijn actief
[-] Personenlijst: Bij openen wordt er altijd minimaal één persoon geselecteerd (als vanouds)
[-] Personenlijst: Standaard knip- en plak toetsen werken (Ctrl-C, Ctrl-V etc.) in snelzoek-velden
[-] Personenlijst: Zoeken met optie hoofdlettergevoeligheid aangevinkt verbeterd
[-] Rapport: Bij afsluiten wordt de interne browser afgesloten
[-] Rapportage: Spatie teveel achter 'afb.' bij maximaal één foto
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Foto's van partner(s) bij proband en enkele lijn worden nu getoond
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Rapport met kinderfoto's ook XHTML 1.0 strict
[-] Rapportage(Voorgeslacht): Lege lijn tussen elk koppel ook indien materiaal
[-] Rapportage: Voor relatiezin ontbrak soms spatie
[-] Rapportage(Persoonskaart): Spatie na zekerheid kinderen toegevoegd
[-] Rapportage(Persoonskaart): Geen 'Trouwde' in leeftijdsoverzicht indien alleen ondertrouw
[-] Rapportage: Verwijzingen naar onderbroken fotoserie gaan nu altijd goed
[-] Rapportage: Als eerste foto van een persoon reeds elders getoond werd dan werden geen andere foto's meer getoond
[-] Rapportage: Weduwnaar/weduwe alleen na huwelijk of geregistreerd partnerschap
[-] Rapportage: Geen lege fototabel meer indien alle foto's reeds elders getoond
[-] Rapportage: Foutjes in lijnafbreekcontrole (partnerverwijzingen, oudervermeldingen) opgelost
[-] Rapportage: Huwelijken zonder ingevulde datum en plaats worden nu ook vermeld onder 'Getuige bij'
[-] Rapportage: Bij generatiebegrenzing en herhaling nu altijd alle personen in rapport
[-] Rapportage: Bij beëindiging relatie vermelding van uitgesproken/geregistreerd alleen indien huwelijk
[-] Rapportage: Kerkelijk huwelijk ook in rapporten indien alleen plaats en/of bron van burgerlijk huwelijk bekend
[-] Rapportage(Nageslacht): Indexprobleempje bij opeenvolgende nummering opgelost
[-] Rapportage(CBG): Ontbrekende spatie voor (ondertr. ...) toegevoegd
[-] Rapportage(CBG): Vierkante haken woonplaats alleen in rapport indien woonplaats ingevuld
[-] Rapportage(CBG): Vermelding van ouders bij eerste persoon in een reeks indien niet de stamoudste nu steeds aanwezig
[-] Rapportage(CBG): Generatiebegrenzing in reeksen werkt nu
[-] Rapportage(CBG): Huwelijk/partnerschap met kind uit onbekende relatie en geen kinderen getoond gaat nu goed
[-] Rapportage(CBG): 'Uit ... huwelijk:' niet getoond indien alleen pleegkinderen
[-] Rapportage(CBG): Bij latere relaties 'hertr.' alleen indien eerder huwelijk
[-] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Nummering kinderen van kwartiergezin gaat nu altijd goed
[-] Rapportage(CBG Kwartierstaat): Kleine correcties (o.a. interpunctie)
[-] Rapportage(CBG Naamreeks): Fout als beide ouders dezelfde achternaam hebben opgelost
[-] Rapportage(Wizard): Onvolledige datums nu goed weergegeven
[-] Rapportage(Wizard): html-opmaakfout op persoonskaart van gescheiden personen gecorrigeerd
[-] Rapportage(Wizard): Achternamen met afkappingsteken gaan nu ook goed in index
[-] Rapportage(Wizard): Syntaxfout _USES() gecorrigeerd
[-] Rapportage(Wizard): Nu wordt overal ClearType ondersteund
[-] Sjabloonparser: Returnwaarde voor _USES (BT#1207)
[-] Samenvatting: Breedte beperkt tot de helft van het Hoofdvenster
[-] Sjabloonparser: Foutje in _BRK opgelost
[-] Sjabloonparser: Ongewenst verwijderen van gegenereerde bestanden is opgelost
[-] Stamboomzoeker: Andere layout zodat knoppen altijd in beeld zijn
[-] Taal: Bij fout in vertaaltabel wordt de naam van de tabel in de foutmelding getoond

Nieuw in versie 3.5.3

3.5.3 en 3.5.3 bonus (25-02-2007)

Legenda

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

[!] Rapportage(CBG): 7 nieuwe rapporten (Gezinsblad, Kwartierstaat, Stamreeks, Matrilineaire reeks, Naamreeks, Afstammingsreeks en Naamgenealogie)

[+] GEDCOM import: fouten en onbekende tags worden in standaard log weggeschreven
[+] Hoofdscherm: Bonusrapporten voorzien van eigen menu
[+] Rapportage: stijlfuncties voor notities en feitensoorten toegevoegd
[+] Rapportage: ondersteuning voor 'Geen relatie' toegevoegd
[+] Rapportage: vermelding van optredens als getuige toegevoegd
[+] Rapportage(voor/nageslacht): achter Index wordt het aantal personen in de index vermeld
[+] Rapportage(voor/nageslacht): omschrijving getuigen toegevoegd in index
[+] Rapportage(persoonskaart/nageslacht): vermelding van eerdere en latere relaties van partners
[+] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): vermelding van adoptie- en pleegbroers/zusters
[+] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): optredens als getuigen getoond oiv instellingen
[+] Rapportage(CBG): generatiebegrenzing toegevoegd
[+] Rapportage(CBG): notities bij geboorte/huwelijk/overlijden toegevoegd
[+] Rapportage(CBG): notities, bronnen en kinderen alleen getoond oiv instellingen (parenteel: steeds kinderen; kwartierstaat: geen kinderen)
[+] Rapportage(CBG): instellingen voor notities, bronnen, kinderen, generatiebegrenzing en beveiligde gegevens aangegeven in detailvenster
[+] Rapportage(CBG): feiten adellijk predicaat en heerlijkheid toegevoegd
[+] Rapportage(CBG): vermelding van ouders bij eerste persoon in een reeks indien niet de stamoudste
[+] Rapportage(CBG): stijlfuncties voor algemene paragrafen, en paragrafen met kinderen en notities toegevoegd
[+] Rapportage(CBG): hooks aan Mainline_CBG en Voorgeslacht_CBG toegevoegd om stijlfuncties te kunnen wijzigen
[+] Sjabloon: Nieuwe code _UNRE voor Unknown relation (onbekende relatie)
[+] Sjabloon: Nieuwe code _ROMA, filter om een getal om te zetten naar romeins
[+] Sjablonen: Nieuwe code _NORE voor 'geen relatie'
[+] Sjablonen: Nieuwe code _FILECOPYBACK, zelfde syntax als FILECOPY
[+] Sjablonen: Nieuwe (uitgebreide) syntax _DESCNUM( _DESCROMA, "seperator" )
[+] Sjablonen: Nieuwe code _PROGRESS voor voortgangsbalk tijdens samenstellen rapport
[+] Sjablonen: Nieuwe codes _LOOPBEGI en _LOOPEND voor maken van loop
[+] Sjablonen: Nieuwe code _BRK om uit loop te springen
[+] Sjablonen: filemode append toegevoegd . Met deze filemode kun je een bestaande file uitbreiden: _FILEMODE( ".html", "append" )

[*] Algemeen: Map "Bonus" hernoemd in "Bonus rapporten"
[*] Rapportage: 'registreerde het partnerschap' vervangen door 'ging een partnerschap aan'
[*] Rapportage: leeftijd bij 'trouwde' gebruikt doopdatum als geboortedatum niet gekend is
[*] Rapportage: kerkelijk huwelijk alleen afzonderlijk vermeld indien ook burgerlijk huwelijk
[*] Rapportage: Onderlinge verwijzing indien beide partners in nageslacht
[*] Rapportage: 'bleven kinderloos' nu per relatie vermeld
[*] Rapportage: alle rapporten XHTML 1.0 Strict
[*] Rapportage: opties in rapportagedetailvenster gealigneerd
[*] Rapportage: vermelding van eventuele andere ouders bij kinderen
[*] Rapportage: vollopen voortgangsbalk gestuurd vanuit rapporten
[*] Rapportage: hyperlink naar ouders alleen in nageslacht, hyperlink naar partners en partners van partners in voor- en nageslacht
[*] Rapportage: 'id' opgenomen in ankers
[*] Rapportage: vermelding van verwantschappen met vrouwelijke proband in index voorgeslacht
[*] Rapportage: bij meerdere relaties met dezelfde partner wordt de partner maar 1 keer uitgewerkt
[*] Rapportage: hyperlinks alleen op scherm zichtbaar
[*] Rapportage(nageslacht): persoon op hoofdscherm ook in overzicht indien geen relatie/kinderen
[*] Rapportage(nageslacht): schoonvader/moeder in index ipv schoonouder
[*] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): 'hertrouwde' vervangen door 'trouwde' (zoals op hoofdscherm)
[*] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): gebruik van begrafenisdatum als overlijdensdatum niet gekend is
[*] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): zonder overlijdens- of begrafenisdatum stopt leeftijdsoverzicht bij geboorte/doop laatste kind, laatste relatie/scheiding of laatste optreden als getuige
[*] Rapportage(voorgeslacht): grondige herstructurering
[*] Rapportage(voorgeslacht): betere afhandeling kwartierherhaling
[*] Rapportage(voorgeslacht): informatie bij relaties verbeterd (leeftijd bruid, getuigen, ondertrouw)
[*] Rapportage(genealogie/matrilineaire reeks): vermelding van alle partners en zogewenst alle kinderen
[*] Rapportage(kwartierstaat): vermelding van relevante relatie en kinderen (ook bij meerdere relaties tussen zelfde partners)
[*] Rapportage(CBG): vermelding ondertrouwdatum indien huwelijksdatum niet bekend
[*] Rapportage(CBG): interpunctie overal toegevoegd
[*] Rapportage(CBG): gehuwden zonder nageslacht krijgen geen nieuw nummer in parenteel
[*] Rapportage(CBG): nageslacht wordt altijd tak voor tak uitgewerkt
[*] Rapportage(CBG): punt achter een generatieaanduiding
[*] Rapportage(CBG): kinderen uit meerdere huwelijken worden doorgenummerd
[*] Rapportage(CBG): enige kinderen worden niet genummerd
[*] Rapportage(CBG): bronaanduiding als superscript nootcijfer achter feit vermeld (en na het leesteken)
[*] Rapportage(CBG): bij vader van partner wordt familienaam niet vermeld, tenzij deze afwijkt van die van de partner
[*] Rapportage(CBG): huwelijk/geregistreerd partnerschap steeds vermeld in lopende tekst, andere relaties alleen indien hieruit kinderen en achter 'Uit zijn/haar relatie met'
[*] Rapportage(CBG): woonplaats levende personen nu overal vermeld op juiste plaats
[*] Rapportage(CBG): bij scheiding en overlijden plaats aangeduid als 'ald.' indien van toepassing
[*] Rapportage(CBG): vermelding van zelfde feiten bij beide partners van een koppel
[*] Rapportage(CBG): vermelding van geboorte/doop en overleden/begraven op orde gezet
[*] Rapportage(CBG): geen verwijzing bij enige kinderen met kinderen, indien geen notities
[*] Rapportage(CBG): lay-out aangepast (witregels, inspringen, koppen, notities en bronnen)
[*] Rapportage(CBG): op scherm geen inspringen eerste regel, op papier of bij import in Word inspringen eerste regel
[*] Rapportage(CBG nageslacht): Romeinse nummering volgens CBG richtlijnen (Ia, maar I-l)
[*] Rapportage(CBG kwartierstaat): meerdere huwelijken met zelfde partner gaan nu ook goed
[*] Rapportage(CBG kwartierstaat): alleen woonplaatsen van kwartieren worden vermeld
[*] Rapportage(CBG kwartierstaat): persoonsgebonden notities worden maar 1 keer afgedrukt bij kwartierherhaling
[*] Sjabloon: code _RELATYPE uitgebreid voor _NORE en _UNRE
[*] Sjablonen: map Lib Bonus in map Bonus rapporten

[-] Algemeen: Bij wisselen stamboom wordt laatst geopende persoon getoond
[-] Bestandsherstel: Fout "Kan geen tijdelijk bestand maken" opgelost
[-] GEDCOM export: blanko regels in notities worden goed geëxporteerd
[-] GEDCOM import: bij importeren bestaande stamboom wordt eventuele referentiepersoon niet overschreven
[-] GEDCOM import: fout niet unieke relatie id's opgelost
[-] GEDCOM import: AV opgelost bij importeren in lege stamboom
[-] Hoofdscherm: Probleem met foutieve persoon op Tab opgelost
[-] Hoofdscherm: Tekst 'ouders gescheiden' niet meer in kleur
[-] Kalender: Aanpassingen in filter (instellingen) direct zichtbaar
[-] Personenlijst: Sortering Generaties leidt bij verwijderen personen tot spookrecords
[-] Rapportage: spatie toegevoegd na 'van een onbekende maand in'
[-] Rapportage: geen 'geboren' indien alleen geboortebron ingevuld
[-] Rapportage: geen 'huwelijk' indien alleen 'ondertrouw'
[-] Rapportage: geen leeftijd indien geen jaartal bekend
[-] Rapportage: betere verwerking overlijdensgegevens bij levenloos geboren kinderen
[-] Rapportage: bij onbekend geslacht begint zin steeds met een onderwerp
[-] Rapportage: regelafbreekcontrole verbeterd
[-] Rapportage: bij scheiding onderscheid tussen uitgesproken en geregistreerd (indien aangegeven)
[-] Rapportage: leeftijd < 1 jaar correct berekend bij ontbrekende dag of maand ('geen maand/jaar oud')
[-] Rapportage: anker vóór naam ipv erna
[-] Rapportage(nageslacht): overlijdensaangifte en getuigen bij overlijden/begraven toegevoegd
[-] Rapportage: namen in index als 'Achternaam, Voornamen tussenvoegsel(s)'
[-] Rapportage(nageslacht): Adoptie/Pleeg toegevoegd aan vermeldingen in index
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): alleen gegenereerd indien minstens jaartal geboorte/doop bekend
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): correcte vermelding van adoptie- en pleegouders
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): correcte vermelding van broers/zusters en halfbroers/halfzusters
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): scheiding van vader en moeder slechts eenmaal vermeld
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): Ex- gevolgd door kleine letter
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): scheiding van (klein)kinderen nu getoond
[-] Rapportage(persoonskaart-leeftijdsoverzicht): correcte vermelding van adoptie- en pleeg(klein)kinderen
[-] Rapportage(persoonskaart): vermelding overlijdensaangifte toegevoegd
[-] Rapportage(voorgeslacht): correcte zekerheidsbepaling van alle ouder/kind-relaties
[-] Rapportage(voorgeslacht): verwijzingsfout voor sommige personen in index opgelost
[-] Rapportage(CBG): nieuwe datumformatering
[-] Rapportage(CBG): vermelding kerkelijk huwelijk indien geen burgerlijk huwelijk
[-] Rapportage(CBG): genealogie en nageslacht vrouwelijke lijn gaan weer goed
[-] Rapportage(CBG): echtscheiding ook vermeld indien alleen bron, ontbinding reg. partnerschap ook vermeld
[-] Rapportage(CBG nageslacht): aanduiding van adoptiekinderen
[-] Rapportage(Wizard): geen vermelding van geboortejaar in index indien 'Test op levend' geselecteerd
[-] Rapportage(Wizard): aanduiding van Adoptie en Pleeg bij ouders en kinderen
[-] Sjablonen: zoekalgoritme voor bibliotheken vindt nu steeds Lib Bonus
[-] Sjablonen: fout met sorteren met meer dan 32 generaties opgelost
[-] Sjablonen: recursie stack overflow opgelost
[-] Stamboomzoeker: Openen van veiligheidskopieën uit versie 3.5.1 en 3.5.2.werkt nu goed

Nieuw in versie 3.5.2 en 3.5

3.5.2 (14-12-2006)

[-] Aantekeningen: Optie 'Opslaan' op hoofdscherm wordt alleen actief als er iets is gewijzigd
[-] Algemeen: Bij bewaren stamboom zijn geen administratorrechten nodig (Vista)
[+] Algemeen: Bij openen van een niet correct afgesloten stamboom wordt stilzwijgend met de vorige situatie verder gegaan indien dit mogelijk is (anders melding).
[+] Algemeen: Nieuw applicatie-icoon
[-] Algemeen: Na openen van een niet correct afgesloten stamboom worden referentiepersoon, materialen etc, weer goed ingesteld
[-] Algemeen: Beschikbare ruimte op netwerkmappen wordt nu ook berekend.
[+] Bestandsherstel: De dubbele slash wordt uit de padnaam naar het materiaal gehaald
[-] Bestandsherstel: alle overbodige teksten worden in één keer verwijderd.
[-] Controle: Fout 'List index out of bounds' opgelost
[-] GEDCOM export: tag _NEW niet weggeschreven als optie 'Aldfaer uitbreidingen van de GEDCOM standaard' uitstaat.
[!] GEDCOM import: als er geen padnaam is opgegeven, voegt Aldfaer deze toe
[-] GEDCOM import: Optie 'Namen omzetten in Hoofd- en kleine letters' werkt weer
[-] GEDCOM import: Getuigen relatie goed ingelezen
[+] Help: aangepast aan 3.5.2 (hoofdlettergevoeligheid, veiligheidskopie terugzetten, uitleg 'geen relatie')
[-] Hoofdscherm: Activiteit/inactiviteit knop 'Opslaan' verbeterd
[!] Hoofdscherm: Optie 'Uitsluiten van controle' werkt weer naar behoren
[!] Hoofdscherm: Invoer doopdatum en doopplaats op tabblad Geboorte blijft weer staan
[-] Hoofdscherm: Bij toevoegen meerdere partners verschijnt groene pijltje voor geselecteerde partner.
[-] Hoofdscherm: Op tabblad Diversen wordt 'Uitzoeken' niet rood bij alleen de optie 'Niet publiceren'.
[+] Informatie: Nieuw logo
[*] Informatie: Antoon Bosselaers als teamlid toegevoegd
[+] Installatie: Nieuw logo
[!] Onderhoud: Hoofdlettergevoeligheid kan aan- en uitgezet worden
[-] Onderhoud: Dubbelklikken op lege ruimte of op kolomtitel opent geen leeg scherm.
[+] Personenlijst: Indien persoon gemarkeerd is als ongehuwd, verschijnt dit ook in kolom partner
[+] Personenlijst: verversen van scherm gebeurt in achtergrond (voorkomt flikkering)
[+] Rapportage: Bij eerste vermelding persoon de volledige voornaam, daarna roepnaam (indien aanwezig), anders eerste voornaam
[+] Rapportage: Bij opslaan als RTF van een HTML rapport leidt de tag tot een nieuwe pagina
[-] Rapportage: Getuigen (relatie) verschijnen goed in rapportage
[-] Rapportage-wizard: Editfield in stap 2 weer terug
[+] Sjabloonparser: Nieuwe tag _FILECOPY voor kopiëren van bestanden
[+] Sjabloonparser: Nieuwe tag _SETSPLICE voor splitsen van tekst
[-] Sjabloonparser: _LAST en _NUMB werken in een _ANNOBEGI loop
[-] Sjabloonparser: Paden gemaakt met _METAPATH worden niet meer gefilterd
[-] Sjabloonparser: Afhandeling & en tekens > 0x7f worden vertaald naar HTML
[-] Sjabloonparser: Fout in webgeneratie bij speciale karakters opgelost
[-] Sjabloonparser: Spatie teveel bij USR_NAAM opgelost
[-] Sjabloonparser: Lege nickname opgelost
[-] Sjabloonparser: Fout in vergelijking van verschillende types (bvb 5==*) opgelost.
[+] Stamboomzoeker: Venster blijft geopend bij wisselen van stamboom
[-] Stamboomzoeker: Access Violation opgelost (onstond als vanuit stamboomzoeker een stamboom werd geopend)
[+] Veiligheidskopie: Bij berekenen noodzakelijke ruimte voor het maken van een veiligheidskopie worden alleen gekoppelde materiaalbestanden geteld.
[+] Veiligheidskopie: Bij terugzetten veiligheidskopie kan er voor gekozen worden om alleen stamboombestand en/of materiaal terug te zetten (bij berekenen noodzakelijke ruimte wordt hier rekening mee gehouden).
[-] Veiligheidskopie: Bij terugzetten veiligheidskopie kan voortgangsvenster niet meer naar de achtergrond verdwijnen
[-] Veiligheidskopie: Bij terugzetten veiligheidskopie wordt bij de berekening van de beschikbare ruimte rekening gehouden met het feit dat stamboombestand en materiaal op verschillende schijven kunnen staan.

N.B. Het verschil tussen versie 3.5.1 (die alleen 9 dec 2006 op de HCC dag verkrijgbaar was) en 3.5.2 betreft alleen de volgende wijzigingen:

[-] Algemeen: Bij bewaren stamboom zijn geen administratorrechten nodig (Vista)
[*] Informatie: Antoon Bosselaers als teamlid toegevoegd

3.5 (02-11-2006)

[-] Aantekening: Na wijziging, sluiten en heropenen is de bovenste aantekening actief.
[!] Algemeen: Fout die gegevensverlies kan veroorzaken is opgelost
[!] Algemeen: Robuuster en veiliger bestandsysteem
[!] Algemeen: Eén stamboombestand ipv 39 losse bestanden
[!] Algemeen: Aldfaer controleert voor het openen van stamboom of er voldoende ruimte vrij is
[+] Algemeen: Mogelijkheid om stamboombestand tussentijds te bewaren
[+] Algemeen: Mogelijkheid om stamboombestand te bewaren onder een andere naam
[+] Algemeen: Dubbelklikken op stamboombestand opent Aldfaer met stamboombestand
[+] Algemeen: Achternaam is nu hoofdlettergevoelig
[+] Algemeen: Oude map Genealogie wordt indien mogelijk verwijderd
[+] Algemeen: Bij afsluiten wordt gevraagd of gegevens bewaard moeten worden
[+] Algemeen: Voortgangsvenster tijdens openen van bestand (ipv metertje op statusbalk)
[+] Algemeen: Voortgangsvenster tijdens sluiten van bestand (geen bevroren applicatie meer)
[-] Algemeen: Bepaalde voortgangsbalken hoger gemaakt (bt #982)
[-] Algemeen: Access violation bij afsluiten opgelost
[-] Algemeen: Tekstuele aanpassingen (bt #988)
[*] Bestandsherstel: niet gebruikte teksten worden standaard verwijderd
[*] Bestandsherstel: met Ctrl+Bestandsherstel worden niet gebruikte teksten niet verwijderd
[*] Bestandsherstel: voortgang zichtbaar in apart venster
[*] Bestandsherstel: kan veilig worden afgebroken
[+] Bestandsherstel: Herstellen foutief pad in materiaal verbeterd
[-] Bestandsherstel: fout (geen voortgang) bij herstellen Materiaal opgelost
[-] Controle: Access violation die soms optrad is verholpen
[-] GEDCOM export: Reden scheiding wordt geëxporteerd
[+] GEDCOM import: Alle onbekende tags in notities (persoon, geboorte, huwelijk, overlijden)
[+] GEDCOM import: NOTE bij OBJE verschijnt in tekst onder de foto
[+] GEDCOM import: Veilig af te breken (ook bij importeren in dezelfde stamboom)
[+] GEDCOM import: Geen aparte logfile meer
[+] GEDCOM import: Standaard sneller (heeft meer geheugen nodig)
[+] GEDCOM import: Ctrl+knop Import start standaard import (langzamer maar heeft weinig geheugen nodig).
[-] GEDCOM import: Alle feiten nu correct geïmporteerd
[-] GEDCOM import: geen extra spatie in bronnen (bt #1026)
[-] GEDCOM import: Alle feiten nu correct geïmporteerd
[!] Handleiding: Vernieuwde opslagstructuur beschreven
[!] Handleiding: Procedures Bewaren en Bewaren Als toegevoegd
[+] Handleiding: Index Entry "Open bestaand overzicht" toegevoegd (bt #987)
[+] Handleiding: Procedure Bestandsherstel aangepast
[+] Handleiding: Beschrijving vinkjes veiligheidskopie aangepast (bt #1007)
[+] Handleiding: Eisen mbt plaats en naam van map materiaal verwijderd
[-] Handleiding: Diverse tekstuele aanpassingen (bt #1007, #1015, #1027, #1074, #1075, #1076, #1077, #1084, #1085)
[+] Hoofdscherm: Referentiekleuren worden bij toevoegen/verwijderen automatisch aangepast
[+] Hoofdscherm: Optie 'Sluiten' in menu Bestand (sluit stamboom)
[-] Hoofdscherm: Bij afsluiten geen 'pleeg' meer voor ouders, kinderen etc. (bt #959)
[-] Hoofdscherm: Een huwelijksrecord wordt nu goed verwijderd (geen spookrecords meer)
[-] Hoofdscherm: Acces Violation na controle opgelost (tabblad huwelijk)
[-] Hoofdscherm: Presentatie getuigen met < of > in geboorte of overlijdensdatum aangepast (bt #998)
[-] Hoofdscherm: Referentiepersoon voorzien van kwartiernummer in titelbalk (bt #636)
[-] Koppelvenster: Na gebruik 'Wis invoer' wordt persoon wel gekoppeld (bt #1008)
[+] Onderhoud: verticale scrollbar in venster voor wijzigingen tekst (bt #1023)
[-] Onderhoud: Bronnen, notities etc. volledig zichtbaar (bt# 1004)
[-] Onderhoud: AV die na wijzigen tekst soms optreedt, wordt afgevangen (bt #1038)
[+] Personenlijst: Bij referentiepersoon het kwartiernummer achter de achternaam
[+] Personenlijst: In kolom Gewijzigd onderscheid tussen nieuwe personen via GEDCOM (NG) en nieuwe personen via Aldfaer (NA).
[-] Personenlijst: AV die soms tijdens sorteren optreedt, wordt afgevangen
[-] Personenlijst: wijzig-menu (rechter muisknop) in snelzoekveld werkt nu naar behoren
[-] Personenlijst: De melding bij klikken op niet sorteerbare kolom is weer terug van weggeweest
[-] Personenlijst: Enter-toets brengt hoofdscherm op voorgrond
[-] Personenlijst: Positie en grootte wordt weer onthouden
[-] Personenlijst: Kleuren worden goed weergegeven bij opheffen/zetten referentiepersoon (bt #587)
[-] Rapportage: Fout in bepalen kinderen opgelost
[-] Rapportage: Aantekeningen worden nu goed weergegeven
[+] Veiligheidskopie: Automatische veiligheidskopie wordt alleen gemaakt als er iets is gewijzigd (bt ##1011)
[+] Veiligheidskopie: Voortgang zichtbaar in apart venster
[+] Veiligheidskopie: Kan veilig worden afgebroken (er is dan geen veiligheidskopie gemaakt)
[+] Veiligheidskopie: Materiaal in veiligheidskopie ongeacht de locatie van map Materiaal (moet wel bij instellingen aangevinkt zijn).
[+] Veiligheidskopie: Alleen gekoppelde bestanden (materiaal) worden meegenomen
[-] Venster: Venster stamboomzoeker zichtbaar in lijst (bt #930)

Legenda

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Nieuw in versie 3.4.1

3.4.1 (08-04-2006)

In versie 3.4.1 zijn een paar storende fouten uit 3.4 opgelost. Het gaat om:

[-] Hoofdscherm: de fout dat in bepaalde situaties de ouders dezelfde relatiegegevens (bvb huwelijk) kregen als hun kinderen is opgelost. Via menu Stamboom - Controleer gegevens is een overzicht te krijgen van de personen waarbij deze fout zich voordoet. Je hoeft daarvoor in het Controle-venster alleen de optie 'Fouten in database' aan te vinken. Aangezien Aldfaer persoon georiënteerd is, krijg je van één foute situatie 4 keer de melding "Relatiecode niet uniek" te zien. De fout is te herstellen door bij één van de vier personen de partner los te koppelen (menu Gezin - Verwijder - Partner) en deze vervolgens weer toe te voegen.
LET OP: als er gegevens van de relatie zijn ingegeven (op tabblad Huwelijk), moet je deze van te voren wel even noteren. Bij het loskoppelen van een partner worden deze namelijk verwijderd. Overigens geeft Aldfaer in een dergelijke situatie wel een waarschuwing.
[+] Controle: uitgebreid met de controle op unieke relatiecodes. Zie voor een verdere beschrijving hierboven.
[-] Help: tekstuele aanpassingen
[-] Hoofdscherm: Datum voorzien van een < is zichtbaar in de lijst met feiten.
[-] Conversie: het vinkje voor de knop Kleur (tabblad Diversen) wordt automatisch goed gezet.
[-] Bestandsherstel: indien je de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl je in menu Stamboom voor Bestandsherstel kiest, zal Aldfaer controleren of het vinkje voor de knop Kleur (tabblad Diversen) gezet moet worden.
[-] Bestandsherstel: het herstellen van paden naar Materiaal is verbeterd. Als je de map Materiaal in meerdere submappen hebt verdeeld en in de diverse submappen verschillende foto's onder dezelfde naam worden bewaard, zal nu ook goed hersteld worden.
[-] Feiten: automatisch aanvullen van de bron werkt hier nu ook.
[-] Instellingen: bij Instellingen - Overzichten - Presentatie staat 'overige feiten' in plaats van 'overige feiter'.
[-] Koppelvenster: incestueuze koppelingen weer mogelijk
[-] Personenlijst: de aantallen staan weer in de titelbalk vermeld.
[-] Stamboomzoeker: geen vermelding 'fout' bij veiligheidskopieën uit versie 3.4
[-] Onderhoud: tekst tussen < en > is zichtbaar in de lijst

Legenda:

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Nieuw in versie 3.4

3.4 (30-03-2006)

[!] Algemeen: probleem van verschuivende data opgelost
[+] Algemeen: dezelfde notitie wordt één keer opgeslagen
[+] Algemeen: dezelfde bron wordt één keer opgeslagen
[+] Algemeen: automatisch aanvullen bronnen
[+] Algemeen: bij nieuwe stamboom verschijnt automatisch venster 'Nieuwe persoon'
[+] Algemeen: scherminstelling ClearType ondersteund
[+] Algemeen: teksten tussen [* en *] worden niet gepubliceerd (rapporten en GEDCOM)
[+] Bestandsherstel: pad naar Materiaal wordt automatisch hersteld
[*] Bestandsherstel: 'compleet' vervallen (Shift+Bestandsherstel)
[*] Bestandsherstel: 'uitgebreid' vervallen (Shift+Ctrl+Bestandsherstel)
[+] Controle: uitgebreid met optie 'Fouten in database' (meer dan twee biologische ouders)
[+] Controle: overzicht nu met hyperlinks naar personen
[*] Controle: onderscheid kolomtitel en kolominhoud verbeterd
[*] Controle: onderscheid tussen regels verbeterd
[*] Feit: automatisch aanvullen categorie overig feit
[-] Feit: bij feit Overig moet een categorie worden ingevuld
[!] GEDCOM: 100% export en import van gegevens
[+] GEDCOM export: beveiligde gegevens (notities, materiaal) mogelijk
[+] GEDCOM export: zonder specifieke Aldfaer tags mogelijk
[*] GEDCOM export: Export knop naast Annuleer knop
[*] GEDCOM export: venster sluit automatisch na exporteren bestand
[-] GEDCOM export: huwelijk zonder gegevens bij import weer huwelijk
[-] GEDCOM export: scheiding indien alleen plaats of reden bekend is
[-] GEDCOM export: foutje in ADDR (soms geen nummer voor tag) opgelost
[-] GEDCOM export: regelovergangen in tekst worden verwijderd (behalve in notities)
[+] Help: aangepast aan versie 3.4
[+] Hoofdscherm: openen bestaand overzicht (menu Overzichten)
[+] Hoofdscherm: nieuw relatietype 'Geen relatie' voor biologische ouders zonder relatie
[+] Hoofdscherm: tabulator voor personen (zie menu Persoon)
[+] Hoofdscherm: rechter muisklik op statusbalk: historie geopende personen
[*] Hoofdscherm: bij koppelen partner wordt (indien relevant) altijd gevraagd of de partner de vader/moeder is van de kinderen. Deze melding kan dus niet meer onderdrukt worden
[*] Hoofdscherm: bij (ont)koppelen van kind wordt (indien relevant) altijd gevraagd of de partner de andere ouder van het kind is
[*] Hoofdscherm: sortering partners ook via Shift + pijl omhoog/omlaag
[*] Hoofdscherm: begrafenistype 'Onbekend'
[*] Hoofdscherm: bij converteren tussenvoegsel worden 'op' en 'op de' ook als tussenvoegsel herkend
[*] Hoofdscherm: knop 'Maak rapport' voorzien van ander icoon
[*] Hoofdscherm: ook bij één partner wordt van groene pijltjes voor partner en kind(eren) gebruik gemaakt
[*] Hoofdscherm: indien de optie 'Niet publiceren' is aangevinkt, verschijnt er een rood bolletje in de titel van tabblad Diversen
[*] Hoofdscherm: alleen de aanduiding halfbroer/zus en pleeg/adoptie wordt gekleurd in de lijsten
[*] Hoofdscherm: aanduiding [Half] in gezin indien er sprake is van een halfbroer- of zus
[*] Hoofdscherm: persoon in scherm wordt cursief weergegeven onder Gezin
[*] Hoofdscherm: op tabblad Diversen een vink voor het al dan niet gebruiken van een afwijkende kleur voor de persoon
[*] Hoofdscherm: progressbar op statusbar (voor openen, referentie, veiligheidskopie)
[-] Hoofdscherm: getuige bij geregistreerd partnerschap werkt correct
[-] Hoofdscherm: koppelen ouders met zelfde geslacht: waarschuwing ipv foutmelding
[-] Hoofdscherm: menu Stamboom: omschrijving Automatisch aanvullen aangepast
[-] Hoofdscherm: bladeren in historie (pijlen in knoppenbalk) verbeterd
[+] Instellingen: kleur voor selectieregel, kader en invoerlijst instelbaar
[*] Instellingen: tabblad Schermen opgedeeld in twee aparte tabbladen
[*] Instellingen: niet-actieve kleur is vervallen
[*] Instellingen: kleur 'Standaard' toegevoegd (kleur van persoon in lijst)
[*] Instellingen: kleur 'Niet biologische relatie' toegevoegd (kleur adoptie/pleeg)
[-] Instellingen: na Shift+klik op een rapport worden de instellingen niet gewijzigd (soms werden bepaalde opties spontaan uitgevinkt)
[*] Kalender: onderscheid kolomtitel en kolominhoud verbeterd
[*] Kalender: onderscheid tussen regels verbeterd
[-] Kalender: aanduidingen als < en > worden goed getoond
[*] Koppelvenster: bij koppelen worden alleen personen getoond die echt gekoppeld kunnen worden (dus bijvoorbeeld geen voor- en nageslacht van de persoon).
[*] Koppelvenster: onderscheid kolomtitel en kolominhoud verbeterd
[*] Koppelvenster: onderscheid tussen regels verbeterd
[-] Koppelvenster: positie en grootte blijven bewaard
[-] Koppelvenster: automatisch aan/uitzetten volgt instelling menu Stamboom
[+] Onderhoud: totaaloverzicht (tekst plus bijbehorende personen)
[+] Onderhoud: bronnen opgenomen
[+] Onderhoud: notities opgenomen
[+] Onderhoud: categorie (voor type overig feit) opgenomen
[+] Onderhoud: zoeken in tekst. Er wordt vanaf de huidige regel gezocht naar de tekst die in het snelzoek-veld staat
[+] Onderhoud: het is mogelijk om automatisch niet gebruikte teksten te verwijderen
[*] Onderhoud: 'sorteren als' één niveau diep (ipv oneindig)
[*] Onderhoud: aparte vensters voor wijzigen tekst en 'sorteren als'
[*] Onderhoud: rechter muisknopmenu voor wijzigen, sorteren etc.
[*] Onderhoud: dubbelklik gevonden persoon -> hoofdscherm op voorgrond
[*] Onderhoud: onderscheid kolomtitel en kolominhoud verbeterd
[*] Onderhoud: onderscheid tussen regels verbeterd
[*] Overzichten: indien naam is ingevuld bij instellingen (tabblad Gebruiker) verschijnt deze ook op informatie regel onderaan overzicht
[+] Personenlijst: nieuwe kolom: Generaties
[+] Personenlijst: bij sortering op intern# direct zoeken mogelijk
[*] Personenlijst: klikken in kolomtitel (sorteren) verbeterd
[*] Personenlijst: onderscheid kolomtitel en kolominhoud verbeterd
[*] Personenlijst: onderscheid tussen regels verbeterd
[*] Personenlijst: tijdens sorteren wijzigt cursor in zandloper
[-] Personenlijst: ampersand (&) niet meer verdubbeld
[+] Rapport: nieuwe knop 'Openen' voor bestaand overzicht
[+] Rapport: geen rapport mogelijk van persoon waarvan optie 'Niet publiceren' is aangevinkt.
[-] Samenvatting: klikkader ligt nu goed op de persoon
[+] Sjablonen: code _METAPRIVATE toegevoegd voor privacy in de standaard rapporten
[+] Sjablonen: code _RELAINTE voor interne en unieke nummer relatie
[*] Sjablonen: bij sort kan nu per sleutel worden aangegeven of de sort reverse moet zijn
[*] Sjablonen: nieuwe tags voor instelling van sortering/tak of generatie
[-] Sjablonen: postcode bij adres-feit werkt weer
[-] Sjablonen: bij _SETEXPR geen foutmelding bij ongeldige index

Legenda:

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Nieuw in versie 3.3.2

3.3.2 (20-05-2005)

 • Algemeen: foutmelding 'GrdRelatie->AutoThemeAdapt' opgelost
 • Help: beschrijving van de nieuwe sjabloontags toegevoegd
 • Rapportage: kinderen uit éénouder relatie op nieuwe regel (voorgeslacht)
 • Sjablonen: nieuwe filters _ASCEFATH, _ASCEMOTH, _ASCECHIL
 • Sjablonen: nieuwe set met _SETDUPL
 • Sjablonen: start .txt met de gekoppelde toepassing
 • Sjablonen: alle problemen met getuigen opgelost
 • Sjablonen: _SETFILL splicemode: was fout bij zelfde inhoud
 • Sjablonen: interne viewer indien geen extensie bekend
 • Sjablonen: _DIALADD: Ook een default waarde mogelijk die uit een andere tag komt, zoals bv [:_AGE:].
 • stamboomzoeker: Knopjes schuiven mee naar rechts
 • Rapportage-wizard: terugknop op de persoonskaart
 • Rapportage-wizard: vermelding dood geboren verbeterd

Nieuw in versie 3.3.1

3.3.1 (14-04-2005)

 • Algemeen: geluidssignaal bij dialoog
 • Algemeen: bij afsluiten met open 'foto-viewer' loopt Aldfaer niet meer vast
 • Aantekeningen: vraag zichtbaar bij bevestigen van verwijderen aantekening
 • Controle: Shift+klik op aankruisvak werkt op alle aankruisvakken
 • Controle: geboorte ouder voor kind
 • Controle: geboorte kind voor ouder
 • Foto-viewer: opent in laatst geopende positie
 • GEDCOM import: MARR TYPE 'partnership' inlezen als geregistreerd partnerschap (Geneaal)
 • Help: diverse verbeteringen
 • Instellingen: Ovl-afhandeling aangepast
 • Hoofdscherm: geboortetijd blijft bewaard als er een spatie achter staat
 • Hoofdscherm: tussenvoegsel bij getuigen huwelijk (tabblad feiten)
 • Hoofdscherm: feit Predikaat staat nu goed op hoofdscherm vermeld
 • Hoofdscherm: in leeftijdoverzicht staat 'getrouwd' ipv 'hertrouwd'
 • Hoofdscherm: dubbelklik op Code/Naam opent tabblad Persoon
 • Hoofdscherm: dubbelklik op Geb/Ged opent tabblad Geboorte
 • Hoofdscherm: dubbelklik op Ovl/Bgr opent tabblad Overlijden
 • Kalender: huidige dag in rood
 • Koppelvenster: geboortedatum zichtbaar zonder kolom 'Gedoopt'
 • Koppelvenster: data voorafgegaan door <, > en ± worden getoond
 • Koppelvenster: symbool M/V zichtbaar in lijst
 • Personenlijst: geen lege regels na andere sortering
 • Personenlijst: toets 'Enter' opent nu juist persoon
 • Personenlijst: pijl omhoog/omlaag toont nu altijd persoon in hoofdscherm
 • Rapportage: geen kinderen meer bij proband zonder relatie en kinderen
 • Rapportage: fout 'Jaar jarige/jaar jaar oud' opgelost
 • Rapportage: punt en spatie 'Het kerkelijk huwelijk vond plaats' toegevoegd
 • Rapportage: check ook doop en begraven voor naam getuigen
 • Rapportage: presentatie versie (voorgeslacht) uitgelijnd
 • Rapportage-wizard: scheiding op persoonkaart
 • Sjabloon: voorbeeld in DutchDateFormat verbeterd
 • Sjabloon: de constructie [&??&] om twee vraagtekens te geven werkt nu
 • Sjabloon: controle blok ([: :], [& &] of [? ?]) met vraagteken
 • Sjabloon: de interne viewer wordt alleen gebruikt voor html, htm of txt
 • Sjabloon: fout verwijderd uit functie GETUIGE_NAAM

Nieuw in versie 3.3

3.3 (30-03-2005)

 • Algemeen: layout hoofd- en subschermen aangepast
 • Algemeen: veld tussenvoegsel is hoofdlettergevoelig (ivm de Belgische gebruikers)
 • Algemeen: auto-aanvullen kan uitgezet worden (menu Stamboom))
 • Algemeen: mogelijkheid om bepaalde dialogen te onderdrukken (bvb Afsluiten))
 • Algemeen: presentatie intern nummer voorzien van scheiding op duizendtallen)
 • Algemeen: hoofdscherm gedraagt zich als standaard scherm (makkelijker naar achtergrond)
 • Bestandsherstel: (Shift+) pad naar afbeeldingen opnieuw bepaald
 • Bestandsherstel: (Ctrl+Shift+) automatisch afhankelijkheden kiezen
 • Controle: logische controle gegevens van alle personen (menu Stamboom - Controle)
 • Feiten: wisselen van en naar Beroep met behoud van gegevens
 • GEDCOM export: exporteren van @-teken nu correct
 • Hoofdscherm: bij gesloten of nieuwe stamboom is scherm leeg
 • Hoofdscherm: groot geheugenlek gedicht
 • Hoofdscherm: aanpassen grootte van panelen (relatie, ouders, kinderen etc.) vereenvoudigd
 • Hoofdscherm: Vermelding 'Wetenschap' ipv 'TBS'
 • Hoofdscherm: panelen (relatie, ouders, kinderen etc.) verwisselbaar
 • Hoofdscherm: leeftijdsoverzicht uit te zetten (via Instellingen - tabblad Schermen)
 • Hoofdscherm: velden voor doop en begrafenis altijd zichtbaar
 • Hoofdscherm: menu's Gezin uitgebreid met zoon, dochter, vader en moeder
 • Hoofdscherm: rechter muisknopmenu bij kind uitgebreid met zoon en dochter
 • Hoofdscherm: rechter muisknopmenu bij ouder uitgebreid met vader en moeder
 • Hoofdscherm: rechter muisknopmenu bij partner uitgebreid met relatiesoorten
 • Hoofdscherm: rechter muisknopmenu op begrafenisvelden
 • Hoofdscherm: tijd geboorte en overlijden mag 24:00 zijn
 • Hoofdscherm: kleuren velden en notitie aangepast
 • Hoofdscherm: beter gedrag bij resizen scherm en/of verschillende onderdelen
 • Hoofdscherm: layout leeftijdoverzicht aangepast
 • Hoofdscherm: cursor in veld opent bijbehorend tabblad (persoon, geboorte, overlijden)
 • Hoofdscherm: resizen foto zonder flikkering
 • Hoofdscherm: resizen foto verbeterd (vierkant-probleem opgelost)
 • Hoofdscherm: Ctrl+Tab naar volgend tabblad. Ctrl+Shift+Tab naar vorig tabblad
 • Hoofdscherm: tabblad Huwelijk: relatiesoorten onder menu (rechter muisknop)
 • Hoofdscherm: tabblad Overlijden: begrafenis etc. onder menu (rechter muisknop)
 • Hoofdscherm: tabblad Overlijden: invoer leidt tot automatisch zetten van Ovl-vink
 • Hoofdscherm: relatietype bij ouder (x, h, s, of r) nu correct
 • Hoofdscherm: correcte foutafhandeling bij corrupte fotobestand
 • Hoofdscherm: tabblad Feiten: volledige tekst feiten zichtbaar (word wrap)
 • Hoofdscherm: tabblad Feiten: getuigen huwelijk inclusief achternaam
 • Hoofdscherm: fout in wijzigen van categorie Feit opgelost
 • Hoofdscherm: tabblad Diversen: mogelijkheid om persoon van controle uit te sluiten
 • Hoofdscherm: bij toevoegen eerdere partners geen gegevensverlies
 • Hoofdscherm: onderschrift foto's blijft bewaard bij toevoegen nieuwe foto
 • Hoofdscherm: op tabblad Huwelijk overbodige 'uitgesproken' en 'geregistreerd' verwijderd
 • Hoofdscherm: bij toevoegen kind controle of partner kinderloos is
 • Hoofdscherm: data-integriteit koppelingen via toevoegen ouders verbeterd
 • Hoofdscherm: tabblad Diversen - opties voor onderdrukken controle
 • Hoofdscherm: vinkje Ovl gezet bij invullen gegevens op tabblad
 • Hoofdscherm: toevoegen ouder: vraag om relatie ouders vast te leggen
 • Hoofdscherm: toevoegen ouder: vraag om te koppelen aan partner van ouder
 • Hoofdscherm: sortering op overlijden als geboorte/doop/huwelijk ontbreekt
 • Hoofdscherm: logische controle gegevens van persoon in hoofdscherm (menu persoon - Controle)
 • Hoofdscherm: verwijzing naar foutenlijst (menu Help) werkt weer
 • Hoofdscherm: fout in padnaam naar foto opgelost
 • Hoofdscherm: intern nummer van de persoon staat op statusbalk
 • Hoofdscherm: inconsequent gebruik van tilde (~) in leeftijdsoverzicht opgelost
 • Hoofdscherm: access violation bij laden van corrupt jpg-bestand opgelost
 • Instellingen: leeftijdsoverzicht (on)zichtbaar maken (tabblad Schermen)
 • Instellingen: Ovl afhandeling (tabblad Overzichten - Presentatie)
 • Instellingen: afdrukmarges verwijderd
 • Instellingen: knop 'Toon alle dialogen' (tabblad Schermen)
 • Instellingen: optie 'Bevestigen' verwijderd (Bestanden - veiligheidskopie)
 • Instellingen: op tabblad Bestanden locatie voor eigen vertaaltabellen
 • Instellingen: begrenzing aantal generaties kan niet kleiner dan 1 zijn
 • Instellingen: Ctrl+Tab naar volgend tabblad. Ctrl+Shift+Tab naar vorig tabblad
 • Koppelvenster: auto-aanvullen van veld code werkt nu ook
 • Koppelvenster: doop/begraafplaats als geboorte/overlijdensplaats niet bestaat
 • Koppelvenster: alle relaties van een persoon in de lijst
 • Koppelvenster: kleuren velden en witruimte lijst aangepast
 • Onderhoud: meerdere venster tegelijkertijd open
 • Onderhoud: via uitvallijst snel ander bestand kunnen kiezen
 • Overzicht tekst: OK- dialoog verdwijnt niet meer achter hoofdscherm
 • Overzicht tekst: SP2 probleem opgelost
 • Overzicht tekst: fout bij een dubbel huwelijk waarbij beide partners in de kwartierstaat zitten opgelost
 • Overzicht tekst: oorzaak access violation die soms optrad opgelost
 • Overzicht tekst: kinderen bij alleenstaande ouders (voorgeslacht)
 • Overzicht tekst: verwijzingen zijn hyperlink geworden
 • Overzicht tekst: missende spatie tussen begraven op... en de getuigen begrafenis
 • Overzicht tekst: scheidingen bij het overzicht belangrijke gebeurtenissen
 • Overzicht tekst: komma's en spaties niet goed in de index
 • Overzicht tekst: begraafdatum indien overlijden niet bekend
 • Overzicht tekst: bij een proband zonder (bekende) partner werden geen kinderen vermeld
 • Overzicht tekst: leeftijd in voorgeslacht verkeerd bij voor of nna datum
 • Overzicht tekst: spatie te weinig bij beëindiging relatie
 • Overzicht tekst: verkeerde weergave datum met onbekende dag (index voor en nageslacht)
 • Overzicht grafisch: roteren boomstructuur (5e knopje van links)
 • Personenlijst: kolom met relaties
 • Personenlijst: mogelijkheid sortering vast te zetten
 • Personenlijst: verslepen kolom beter gevisualiseerd
 • Personenlijst: access violation bij horizontaal scrollen opgelost
 • Personenlijst: rechter muisklik op titel leidt niet meer tot sortering
 • Samenvatting: tekstuele aanpassing
 • Sjablonen: Syntaxverbeteringen
 • Sjablonen: interactie mogelijkheden via de _DIAL* codes
 • Sjablonen: _ABBR filter, om bv namen af te korten
 • Sjablonen: Bereik _FAMIFILE keek niet naar de selectie in _SETFILL
 • Sjablonen: _FAMIFILE werkt nu ook met de selectie _MALE, _FEMA en _FAMI
 • Sjablonen: Reverse sort _SETREVSORT geimplementeerd
 • Sjablonen: numerieke initialiatie voor _DIALNEDI
 • Sjablonen: _DIALERR om fouten te melden
 • Veiligheidskopie: kan teruggezet worden over huidige stamboom
 • Voorkeuren: 'Automatisch tabbladen selecteren' opent bij veld behorende tabblad

Nieuw in versie 3.2.5

3.2.5 (27-05-2004)

 • Algemeen: als Aldfaer van andere locatie start wordt bevestiging automatisch openen stamboom gevraagd
 • Algemeen: voortgangsbalk alleen nog in beeld als Aldfaer op de voorgrond is
 • Bestandsherstel: koppeling kind met één ouder wordt nu beter hersteld
 • Bestandsherstel: koppeling kind met ouders zonder relatie wordt nu beter hersteld
 • Feiten: bij wijzigen kan de soort en categorie ook gewijzigd worden
 • GEDCOM export: beëindiging geregistreerd partnerschap opgenomen
 • GEDCOM import: bepaalde data werden niet goed ingelezen
 • Hoofdscherm: kwartiernummer tov referentiepersoon weer in titelbalk
 • Hoofdscherm: datum ondertrouw bij afwezigheid burgerlijk en kerkelijk huwelijk
 • Hoofdscherm: pijltjestoetsen door partners ververst tabblad huwelijk
 • Instellingen: doorlopende nummering per generatie werkt nu
 • Kalender: in overzicht wordt datum niet meer afgebroken
 • Overzicht grafisch: datum kerkelijk huwelijk of ondertrouw bij afwezigheid burgerlijk huwelijk
 • Personenlijst: in overzicht wordt datum niet meer afgebroken
 • Rapport: bij bewaren als tekst wordt ~(tilde) nu goed overgezet
 • Rapport: bij bewaren als rtf blijven de accolades nu zichtbaar
 • Rapport: sluithaakje bij IMG miste
 • Rapport: probleem met overbodige witregels opgelost
 • Rapport: fout in de test of de naam van het kind aanwezig is opgelost
 • Rapport: zekerheid stond binnen de en tags
 • Rapport: startpagina en stylesheet pagina werden overschreven bij nieuwe generatie
 • Rapport: foto's nu beperkt tot 6 op een rij, max 3 rijen (18 fotos)
 • Rapport: verbeterde berekening van eerdere/latere partners
 • Rapport: vader en moeder gescheiden kwam dubbel voor
 • Rapport: belangrijke gebeurtenissen gereorganiseerd
 • Rapport: wijziging ivm de grootte van de gegenereerde HTML
 • Samenvatting: roepnaam opgenomen
 • Sjabloon: _DIVREG werkte niet
 • Sjabloon: _DESCNUM bij Romeinse nummering ging niet goed bij leeg nummer